Herinner je je de toekomst nog? Deel 1

Prescopie, voorschouw, precognitie of helderziendheid in tijd en ruimte, noem het zoals je wilt; het gaat allemaal om voorkennis van toekomstige gebeurtenissen. Al eeuwenlang houdt de mens zich met het fenomeen om in de toekomst(?) te kijken(?) bezig.

eerste-wo-wikip-thumb

Foto van soldaten in een loopgraaf; Wikipedia file eerste wereldoorlog

Sommigen spreken van een aangeboren gave terwijl anderen zich bedienen van methodieken zoals het opgooien van botjes, turen in kristallen bollen of het bestuderen van handlijnen. Weer anderen menen dat de toekomst geschreven staat in de sterren. Astrologen produceren al sinds mensenheugenis toekomstverwachtingen en tegenwoordig vinden we die vooral terug in de krant onder het kopje horoscoop.

Bijna iedereen heeft vroeg of laat wel eens gewenst om een kijkje in de toekomst te kunnen nemen. En sommigen menen inderdaad in de toekomst gekeken te hebben; deze lieden noemen we dan al snel profeten of zieners. Nostradamus is één van de bekendste op dat gebied en misschien tegelijk ook wel één van de vaagste. Gevangen in kwatrijnen en geschreven in het oud-Picardisch, lezen we meervoudig interpreteerbare rijmelarijen van ?zijn? hand die wetenswaardigheden over onze toekomst zouden bevatten. Buiten zieners met troebele en dubbelzinnige berichten zoals Nostradamus, zijn er ook zieners die achteraf melden in de toekomst gekeken te hebben. De ?achteraf zieners? behoren tot de grootste groep. U heeft vast wel eens iemand horen beweren, na een bepaalde gebeurtenis, dat hij of zij daar vooraf al weet van had of dat het voorval een gevoel van herkenning opriep. De kleinste, maar wonderbaarlijkste groep zieners rapporteert controleerbaar en voorafgaande aan gebeurtenissen gedetailleerd van het op handen zijnde lot dat ons zal treffen.

Voordat we in deel 2 verder ingaan op de vraag welke implicaties het kijken in de toekomst met zich meedraagt eerst maar even de verbluffende verhalen. Kijken in de toekomst, kan dat eigenlijk wel?

De Rill brieven

We gaan terug in de tijd naar het begin van de Eerste Wereldoorlog.  Een compagnie Duitse soldaten heeft nog maar net zijn intrek genomen in het Kapucijnerklooster Sigolsheim vlakbij Colmar, als er een Franse gevangene wordt binnengebracht. De onbekende Fransman wordt tussen 14 en 18 augustus 1914 door een luitenant, in het bijzijn van soldaat Andreas Rill aan een verhoor onderworpen. De gevangene (de graaf  St. Germain?) beantwoordt niet alleen de vragen maar hij spreekt tot ieders verbazing ook profetieën uit. Hij vertelt over de Eerste en een Tweede Wereldoorlog en het lot dat Duitsland zou treffen.

st-germain-wikip-thumb

Illustratie: de graaf van St. Germain van Wikipedia; was dit in werkelijkheid de onbekende Fransman?

De soldaten zijn geamuseerd en verbijsterd tegelijk. Sommige soldaten doen de vreemde verhalen van de Fransman af als kolder, maar soldaat Rill luistert aandachtig. Op 24 en 30 augustus 1914 stuurt Rill
brieven
naar zijn vrouw en kinderen in Beieren en in die brieven doet hij uitgebreid verslag van de voorspellingen van de Fransman. Latere onderzoeken naar de brieven hebben uitgewezen dat ze authentiek zijn en het hele voorval is voor het laatst in 1974 nogmaals nageplozen en bevestigd door de Freiburgse parapsycholoog Hans Bender. Men heeft echter nooit de identiteit van de Fransman kunnen achterhalen, zijn naam is, in tegenstelling tot de brieven, verloren gegaan.

Uit de brieven van Rill kunnen we de volgende uitspraken van de Fransman teruglezen, om vertalings- en interpretatiefouten te voorkomen neem ik deze letterlijk, inclusief taal- en stijlfouten, over. Onder iedere profetie zal ik toelichten hoe die heeft uitgepakt;

?Der krieg ist für Deutschland verloren und geht ins fünfte jahr?

De Fransoos doelt hiermee op de Eerste Wereldoorlog.
Begin 1914 twijfelde zowel vriend als vijand niet aan een Duitse overwinning, eind 1918 had Duitsland de oorlog dan toch verloren, de oorlog heeft dan bijna 5 jaar geduurd.

?Auch von Italien sagt er das es gegen uns geht und in einem jahr den krieg erklärt und beim zweiten krieg mit uns geht..?

Inderdaad vocht Italië eerst tegen de Duitsers en tijdens de Tweede Wereldoorlog, onder Mussolini, met de Duitsers.

?Dann kommt Revolution, aber sie kommt nicht recht zum Ausbruch; der eine geht und der andere kommt?

Onderlinge interne machtsstrijd en verzet zou het einde van de oorlog inluiden en uiteindelijk de val van het Duitse keizerrijk. De eerste putsch van Hitler werd verijdeld.

?Und reich wird man, alles wird Millionär, und so viel Geld gibts, dass mans beim Fenster rauswirft und klaubts niemand mehr auf?

Na de Eerste Wereldoorlog stortte de economie van Duitsland in, de inflatie nam ongekende vormen aan. Bankbiljetten van 10, 20 of meer miljoenen Mark waren eerder regel dan uitzondering. Er waren zelf lieden die hun huis behingen met dergelijke bankbiljetten.

?Es kommt ein mann aus der niederen Stufe, und der macht alles gleich in Deutschland, und die leute haben nichts Rechtes zu reden. Und zwar mit einer Strenge, dass es uns das wasser bei allen fugen raustreibt. Denn der nimmt Leuten mehr, als es gibt und straft die leute entsetzlich, denn um diese Zeit verliert das Recht sein Recht, und es gibt viele Maulhelden und Betrüger.
Die Leute werden wieder ärmer, ohne dass sie es merken. Jeden Tag gibts neue Gesetze, und viele werden dadurch manches erleben oder gar sterben. Die Zeit  beginnt ungefär 1932 und dauert neun jahre, alles geht auf eines Mannes Diktat.?

De onmenselijke dictatuur die de profeet voorzag kon niets anders zijn dan die van Adolf Hitler, die op 30 januari 1933 aan de macht kwam.

?Steht an Jahreszahl vier und fúnf, dann wird Deutschland van allen Seiten zusammengedrückt, und das zweite Weltgeschehen ist zu ende?.

Het einde van de oorlog werd correct aangeduid. In mei 1945 ondertekende Duitsland, nadat het op alle fronten was aangevallen, de capitulatie.

?Der mann und das Zeichen verschwinden, und es weiss niemand wohim?.

Gelijk na de Tweede Wereldoorlog werd het hakenkruis uit de openbaarheid verbannen. En ondanks het verhaal dat Hitler omgekomen is in een Berlijnse bunker, speculeren nog veel mensen dat hij ergens was/is ondergedoken.

?Deutschland wird zerrissen, und ein neuer Mann tritt zutage, der das neue Deutschalnd leitet und aufrichtet?.

Vermoedelijk zag de Franse ziener de tweedeling van Duitsland (BDR en DDR) en de aantreding van bondskanselier Konrad Adenauer in 1949.

Buiten de treffende voorspellingen plaatste de Fransoos ook enkele minder geslaagde profetieën. Zo ?zag? hij hoe Zwitserland zich bij Duitsland aansloot (fout, de Zwitsers bleven officieel neutraal tijdens de oorlog) en Engeland zou de armste staat in
Europa worden (fout, Engeland is nooit armste staat in Europa geweest.) Een vreemde opmerking was ook dat in de jaren ?50, in het uiterste deel van Rusland, uit een jodin, de antichrist geboren zou worden en dan is er nog de opmerkelijke uitspraak dat zeven “donkere” mannen onheil zouden brengen.

Daar staat weer tegenover dat Rill de profetieën pas daags na het verhoor vanuit zijn geheugen heeft opgeschreven. De Fransman sprak wel een beetje Duits maar hoe goed hij zich in die taal kon uiten is niet duidelijk. Dus de onjuist- of onduidelijkheden konden ook aan Rill worden toegeschreven.

Natuurlijk staat de zaak Rill niet alleen. Er zijn meer voorbeelden waarbij kan worden aangetoond dat men vooraf weet had van toekomstige gebeurtenissen. De kracht van deze voorspellingen hangt af van het aantal details dat gegeven wordt en de waarschijnlijkheid van de gebeurtenissen. In het geval van de Franse profeet is het haast ondenkbaar dat iemand in 1914 zo compleet en gedetailleerd een dergelijke bizarre toekomst kon verzinnen.

1992, de Bijlmerramp

Een van de laatste bekende gevallen van een juiste toekomstvoorspelling in Nederland is die van de Hilversumse Lieneke van den Hoek. Zij voorzag in een visioen een crash waarbij een blauw-witte Boeing 747 zou verongelukken. Volkskrant-journalist Pierre Heijboer heeft alle feiten verzameld en kon onomstotelijk bewijzen dat mevrouw van den Hoek daags voor de ramp telefonisch contact had gezocht met Schiphol om te waarschuwen. In haar visioen zag ze een blauw-witte Boeing 747, die om 18.30 uur zou vertrekken, verongelukken. El Al draagt de blauw-witte kleuren, zou volgens planning om 18.30 uur vertrekken, maar vertrok uiteindelijk om 19.30, het was een 747 en zoals bekend heeft het toestel zich in een Bijlmerflat geboord.
Volgens Heijboer heeft Van den Hoek ook gewaarschuwd voor het verongelukken van de Cityhopper, in april 1994, waarbij drie mensen om het leven kwamen. Dat men die waarschuwing niet ter harte heeft genomen kwam omdat ?de melding niet bij de juiste personen terecht was gekomen?.

Wetenschapsexperimenten

Als men spreekt over de toekomst voorspellen dan horen we al gauw uit het kamp der sceptici de woorden toeval, kansberekening en verdraaide feiten. De wetenschap zoekt al jaren naar antwoorden en er zijn experimenten gedaan waarvan de uitkomsten niet zo gemakkelijk weggehoond kunnen worden.

Eind jaren ?60 was het de natuurkundige dr. Helmut Schmidt die de volgende proef bedacht. Men neme een kastje met vier lampen en knopjes. Men sluit het kastje aan op een Geigerteller en laat het apparaat toevallig emitterende elektronen meten die bij een bepaalde hoeveelheid één van de vier lampen doen oplichten. Het was nu aan de proefpersonen om op één van de vier knoppen te drukken om zo te voorspellen welke lamp zou oplichten. Uit deze wijze van proefneming, waarbij niemand controle had over welke lamp zou oplichten, bleek dat er significant meer keren goed werd gedrukt dan men dat op basis van kansberekening en waarschijnlijkheid zou verwachten.

Maar kansberekening en waarschijnlijkheid kunnen fout worden ingeschat. Er moest een experiment komen waarbij kansberekening en waarschijnlijkheid geen rol spelen.

Daarom bedacht parapsycholoog Dean I. Radin in 1997 een ander experiment. De proefpersoon zat nu achter een computerbeeldscherm. Door op de muis te klikken verschenen er, geheel willekeurig, foto?s op het scherm.
Dit kon een neutrale, erotische of gewelddadige afbeelding zijn. De proefpersoon kreeg elektroden op het hoofd geplakt zodat men de hersenactiviteit kon meten. De apparatuur toonde duidelijk emotionele veranderingen in de hersenen, kort voordat er
daadwerkelijk een prikkelende afbeelding op het scherm verscheen. De conclusie kon dus niet anders luiden dan dat ?het menselijke organisme voorkennis heeft van gebeurtenissen die gaan komen en daar vooraf op anticipeert?.

Het mondiale bewustzijn als toekomstvoorspeller?

Elders op deze site heb ik al eens gewezen op het Global Consciousness Project. In het kort komt het  op het volgende neer; Wereldwijd staan in verschillende universiteiten kleine zwarte doosjes voorzien van een simpele processor. Die doosjes, ?Random Event Generator? of kortweg REG genaamd, doen niets anders dan zelfstandig een eindeloze stroom, op basis van atmosferische storingen gegenereerde ééntjes en nulletjes, produceren en doorsturen naar een centrale computer. Aangezien het aantal énen en nullen min of meer gelijk is laat de centrale computer grafisch gezien een platte lijn zien. Nu komt het gekke. Op het moment dat er, mondiaal gezien, grote gebeurtenissen plaatsvinden begint de lijn afwijkingen te vertonen. Maar de REG?s ?zien? niet alleen gebeurtenissen, ze kunnen ze ook voorspellen. Zo zouden de REG?s, volgens de betrokken wetenschappers, 4 uur voor de aanval op het WTC in 2001 en kort voor de tsunami in Azië al een verschuiving van het aantal ééntjes en nulletjes hebben laten zien.

?Het is wereldschokkend? zegt Dr. Roger Nelson, emeritus onderzoeker bij de Universiteit Princeton in de Verenigde Staten, die het internationale onderzoeksproject naar het fenomeen van de zwarte doosjes leidt. ?We staan nog maar aan het begin om uit te vogelen waar het nou precies om gaat?, zegt Nelson. Dit buitengewone project heeft als doel te ontdekken of de gehele mensheid een collectief onderbewustzijn heeft en of we daaruit kunnen putten zonder het zelf te realiseren.

nostradamus-wikip-thumb

Michel de Nostredame of  Nostradamus, foto van Wikipedia over oude ziener Nostradamus

Professor Chris French, een psycholoog en scepticus, verbonden aan de Universiteit van Goldsmiths College in Londen, zegt: Het ‘Global Consciousness Project heeft zeer intrigerende resultaten geproduceerd die niet gemakkelijk kunnen worden verworpen. Ik ben betrokken bij een soortgelijk project maar wij krijgen niet dezelfde resultaten. Anderzijds staan wij nog aan het begin van ons project. Het klinkt misschien vreemd, maar er is niets in de natuurkundige wetten dat ons verbiedt om in de toekomst te kunnen zien,aldus French.

(
Tot op de dag van vandaag zijn de uitkomsten controversioneel en staan voortdurend ter discussie)

In de toekomst kijken, kan dat?

Nou reken maar, zou ik zeggen. Er zijn aanwijzingen genoeg en ik zou nog pagina?s lang kunnen doorgaan met het opsommen van gedocumenteerde gevallen en imponerende resultaten van onderzoeken die allemaal het idee van precognitie ondersteunen. Maar zoals altijd is er ook een keerzijde. Ondanks de positieve voorbeelden zijn er ook negatieve gevallen bekend waarbij het voorspellen jammerlijk mis ging.

Foute voorspellingen

Vreemd genoeg weet de doorsnee mens wel alles van foute toekomstvoorspellingen en maar weinig tot niets van de juiste. Het is mijn ervaring dat zodra je het onderwerp aansnijdt er altijd wel iemand is die Jehova?s getuigen en hun eindtijdvoorspellingen als ultiem
bewijs opvoeren dat kijken in de toekomst onzin is. (Meer over eindtijdvoorspellingen en religies kunt u hier op deze site vinden.)

Natuurlijk zijn er ook hele volksstammen geweest die, al dan niet opzettelijk, de toekomst fout voorzegd hebben. Over de ervaringen of beweegredenen van dergelijke ?valse? zieners kan ik weinig zinnigs zeggen. Misschien betrof het interpretatiefouten van hun visioen of misschien zagen ze de toekomst van een andere (alternatieve?) werkelijkheid? Anderzijds zijn er ook charlatans, meestal in de vorm van sekteleiders, die hun zogenaamde weet van de toekomst aanwenden als machtsmiddel of om hun boekverkoop op te krikken. Nou ja, op het gevaar af er later weer mee geconfronteerd te worden door de sceptici zal ik even kort een paar foute ?zieners? de revue laten passeren.

Modekoning Paco Rabanne voorzag dat in 1999 het Russische ruimtestation MIR op Parijs zou crashen. Paco kreeg voor deze voorspelling behoorlijk wat media aandacht en na 1999 voornamelijk hoongelach.

Het Amerikaans ?medium? Ruth Ryden kreeg haar ?15 minutes of fame? toen ze door haar ?lichtwezen? werd ingefluisterd dat eind 1997 een groot deel van California onder water zou komen te staan.

En dan zijn er nog tal van geantidateerde schrijfsels zoals die van verzonnen ?profeet Phillip Theodatus Olivarius? uit 1542  (in werkelijkheid geschreven in 1820) en die van de fictieve Thomas-Joseph Moult(?) uit 1300 (in werkelijkheid geschreven omstreeks 1700.)  Het zal niemand verwonderen dat de ?voorspellingen? in dergelijke geschriften perfect synchroon liepen met de lessen uit de geschiedenisboekjes. Helaas verschijnen er tot op de dag van vandaag, meestal na rampen, geantedateerde stukken waaruit blijkt dat de betreffende gebeurtenis ?voorzien? werd.

Kan je door de toekomst te kennen je lot ontlopen?

Om een antwoord op die vraag te vinden wil ik hieronder graag een verslag citeren uit een artikel van de bekende parapsycholoog George Zorab genaamd “Proscopie en het tijdsprobleem”.

Zorab schrijft het volgende:
Het navolgende geval is ons nagelaten door de Franse arts en psychiater dr. Liébault, die het hele voorval persoonlijk onderzocht heeft. ?Vandaag tegen 4 uur ‘s middags kwam S. de Ch. mij consulteren naar aanleiding van zijn nervositeit betreffende het volgende. Op 26 december 1879 liep meneer de Ch. door de straten van Parijs en las toevallig op een deur: Madamme Lenormand, waarzegster. Door een plotseling opkomende nieuwsgierigheid, trad hij het huis binnen en nam plaats tegenover mevrouw Lenormand. De waarzegster bekeek de palm van zijn hand en zei:
?Vandaag over een jaar zult u uw vader verliezen. U zult weldra soldaat worden (hij was op dat ogenblik 19 jaar), maar u zult niet lang in dienst blijven. U zult jong trouwen, 2 kinderen krijgen en u zal op uw 26ste sterven.? Deze profetie, die meneer de Ch. aan verschillende vrienden meedeelde, werd in aanvang niet door hem serieus genomen. Maar toen zijn vader na en kort ziektebed stierf op 27 december 1880, precies 1 jaar na zijn bezoek aan de waarzegster, begon hij aan zijn ongeloof te twijfelen. En toen hij als soldaat moest dienen, slechts 7 maanden lang, en kort daarop trouwde en 2 kinderen kreeg, begon hij vast en zeker te geloven dat hij nog maar een korte tijd te leven had. Hij stond op het punt om 26 te worden. Het was op dit moment dat hij, geheel van streek, mij kwam consulteren om te vragen of het op de een of andere manier niet mogelijk was om het noodlot af te wenden?.

Achter de rug van meneer
de Ch. om, sprak dr. Liébault met een andere paragnost af om met zijn patiënt te spreken en hem te voorspellen dat hij nog minstens 40 jaar te leven had. Meneer de Ch. werd naar de paragnost gezonden en slikte verheugd en overtuigd de nieuwe ?voorspelling?. Meneer de Ch. raakte zo zijn nervositeit kwijt en stapte vol goede moed het leven weer in. Dr. Liébault vervolgt zijn verhaal:

“Ik dacht in het geheel niet meer aan het geval, tot ik begin oktober een overlijdensbericht ontving, waarin werd meegedeeld dat mijn onfortuinlijke patiënt op 30 september 1885 op 26-jarige leeftijd was overleden. Precies zoals madame Lenormand (Marie-Anne) het hem had voorspeld. Ik vernam later dat mijn patiënt door zijn arts naar de badplaats Contrexeville was gezonden om een kuur te ondergaan tegen galstenen. Tijdens zijn verblijf brak een abces aan zijn galblaas door wat vervolgens buikvliesontsteking veroorzaakte en uiteindelijk zijn doodsoorzaak werd?. Aldus het relaas uit het artikel van Zorab.

Het tegenargument van een self-fulfilling prophecy? dat je vaak bij uitgekomen voorspellingen hoort wordt met het verhaal van Zorab behoorlijk ondergraven. Aan de borreltafel hoor je wel eens zeggen dat het weinig uitmaakt hoe je leeft of wat je doet, ?als het je tijd is ga je toch wel? zegt men dan. Wat ze in feite zeggen is dat de toekomst dus al vast ligt. Zouden we allemaal een vaste uiterste houdbaarheidsdatum hebben en zijn sommigen in staat om die datum ?te lezen?”

De Amerikaanse hypnotherapeute P.M.H. Atwater kwam er tijdens een omvangrijke studie achter dat er mensen waren die hun eigen dood konden voorspellen. Zo verhaalt ze van een casus waarbij een leerlinge van een middelbare school haar ouders vertelde dat ze op de dag vóór haar examen, door een ernstig verkeersongeluk zou komen te overlijden. De ouders, verontrust door het waanbeeld van hun dochter, zonden haar naar verschillende psychotherapeuten. Geen van deze psychotherapeuten konden haar echter van haar pessimistische waanbeelden verlossen. Op de dag voor haar diploma uitreiking was het meisje met een vriendin in de auto onderweg toen plotseling de bestuurder van een tegemoet komende auto de macht over het stuur verloor. De tegenligger botste frontaal op de auto waar de meisjes inzaten en beide meisjes verloren hierbij het leven. De schuld van het ongeluk lag geheel en al bij de tegenligger die het ongeluk wel overleefde. Onderzoek in het huis van het andere meisje zorgde voor nog een verassing: Ook zij had zich in de voorgaande maanden ?voorbereid? op haar naderende einde, maar ze had er niet over gesproken.

Tot zover het eerste deel waarin ik aan de hand van praktijkvoorbeelden en experimenten heb laten zien dat kijken in de toekomst misschien niet eens zo gek is als je op eerste gezicht zou denken. Maar als je het idee van prescopie accepteert trek je, bijna als vanzelf, een soort doos van Pandora open waar allemaal prikkelende vragen uit tevoorschijn springen. Want als kijken in de toekomst kan, staat de toekomst dan al vast? En is er eigenlijk wel zoiets als een toekomst of gebeurt alles misschien wel gelijktijdig? Allemaal diepe vragen waar ik vanuit oogpunt van de kwantumfysica in de volgende delen een antwoord op zal proberen te vinden. En geloof me, het wordt allemaal nog veel verbazingwekkender.

Samenstelling, vertaling en commentaar Frank.

Bronnen:

Mystica, Der prophetische Franzose,  Fiebag, Gruber en Holbe, isbn 3 8289 0804 7,  blz. 1000
Lieneke van den Hoek (NL)
G. Zorab, Proscopie en het tijdsprobleem, Uit Ernst von Khuon ?Geleerden over von Daniken? 1972 isbn 90202 32657, blz 171.
Ch. Richet, L?Avenir et la precognition, Paris 1931.
Global Consciousness Project (NL)