Leven zonder voedsel

We eten wat af, iedere dag weer en vaak nemen we meer voedsel tot ons dan strikt noodzakelijk is. Er zijn ook mensen die niet eten, hongerstakers bijvoorbeeld. Er schijnt ook een heel andere categorie van niet-eters zijn, mensen die kennelijk helemaal geen voedsel meer nodig hebben. Deze mensen noemen we autotroof (zelfvoedend).

(Geschreven door Frank.)

tibet-tekst-wikip-file-tibet-thumbn

“Er is meer tussen hemel en aarde,  vriend Horatio, dan waarvan uw wijsheid droomt…” Op deze foto van Wikipedia (file : Tibet) staan zogemaande Mantra’s; teksten (zoals “Om mani padme hum”) die wanneer ze worden gezongen of uitgesproken, een verbazingwekkend effect hebben op lichaam en geest. Dat effect zou worden veroozaakt door het opwekken van Prana of  levenskracht door die Mantra’s.

Volkert van de G. (veganist en moordenaar van Pim Fortyn) was zo een hongerstaker. Hij weigerde in zijn cel categorisch 70 dagen lang iedere vorm van voedsel. Na deze 70 dagen liet de raadsman van Volkert mr. Franken weten dat zijn cliënt in redelijke gezondheid verkeerde. Er schijnt ook een heel andere categorie van niet-eters zijn, mensen die kennelijk helemaal geen voedsel meer nodig hebben. Deze mensen noemen we autotroof (zelfvoedend). Autotroof is een term uit de biologie en slaat op organismen die zelf uit organische stoffen, anorganische stoffen opbouwen. Zelf verkiezen sommigen de benaming ‘Breathairians‘.  Leven van de lucht -in meest letterlijke zin- dus, in de medische hoek wordt dit ‘Inedia’ genoemd.  Niet eten en toch gezond leven, kan dat?

Eerst enkele weetjes over niet-eten

Over het algemeen wordt aangenomen dat als je niet eet je uiteindelijk doodgaat. Daarentegen wordt aangenomen dat vasten juist wel gezond is. Dit hebben, onder andere Amerikaanse, onderzoekers op basis van onderzoek bij muizen geconcludeerd. Het zou hetzelfde effect hebben als een caloriearm dieet (langer leven, grotere gevoeligheid voor insuline en dus minder hart- en vaatziekten en diabetes), ook al leidt dat vasten niet tot een vermindering van de globale energie-opname. In het onderzoek kregen muizen slechts om de andere dag te eten. Na een vastendag mochten ze eten zoveel ze wilden. De gezondheidseffecten waren vergelijkbaar met een dieet met een verminderde calorie-inname van 40%, ook al aten de muizen evenveel als een normale muis en verloren ze nauwelijks gewicht. Maar ook vanuit religies en alternatieve geneeskunde wordt vasten aanbevolen. Een vastenkuur kan vanuit hun visie enorm reinigend werken, niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest.

Waarom dan sterfte door voedselgebrek in de wereld?

Allereerst is er helemaal geen voedselgebrek in de wereld. Er is een òngelijke verdeling van voedsel in de wereld. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN is er bij een eerlijke verdeling per wereldburger 2,5 kilo voedsel per dag beschikbaar. (Kauw daar maar even op). Voorts is er een groot verschil tussen vrijwillig vasten en onvrijwillig vasten. Buiten de ook vaak zeer slechte omstandigheden waarin een onvrijwillige vaster zich bevindt, moet men met het volgende rekening houden:

Onvrijwillig vasten (of een hongertoestand) zorgt
voor een innerlijke dwang, die via het centrale zenuwstelsel tot een verkeerde leiding van de voeding van weefsels en het functioneren van organen zorgt. Juist de onontbeerlijke weefsels en substanties worden in de hongertoestand het eerste aangetast en afgebroken, terwijl wat afgebroken moet worden blijft bestaan. De hongertoestand vormt hongeroedemen en bepaalde vetophopingen in het weefsel, terwijl het vasten deze vocht en vetophopingen in het weefsel doet verdwijnen. Gedwongen onthouding van voedsel leidt, mede door angst en stress, vrij snel tot algehele verzwakking, hongeroedemen en zelfs tot de dood. Bij vrijwillig vasten wordt, naar men aanneemt,  eerst het zieke weefsel afgebroken, daarna het overbodige en onnodige en pas na lang vasten gezond weefsel. Mocht u behoefte hebben om het vasten eens te proberen stel u dan onder begeleiding van een deskundige.

Autotroof

Zo nu en dan bereiken ons berichten over mensen die prima buiten voedsel kunnen. Sommigen zelfs jarenlang en een enkeling heeft zelfs ook geen behoefte meer aan drinken. In de Russische krant Pravda stond daarover het volgende te lezen:

Het idee om voedsel af te wijzen is zeker niet nieuw. Russische filosofen, en Vernadsky in het bijzonder, dachten dat het voor een menselijk wezen mogelijk is om op iets onstoffelijks te leven. Vernadsky was er zeker van dat de mens een energiek schepsel is dat zich met de energie uit zijn omgeving kan voeden. Sommige mensen lijken tegenwoordig te bewijzen dat het mogelijk is om normaal te leven zonder fysiek voedsel. Aldus Irina Novozhilova (voorzitster van het centrum voor bescherming van de rechten van dieren), die haar mening gaf over deze fenomenale individuen die zonder voedsel en water kunnen leven. Zij vertelt verder;

Er is een groep autotrofen in Moskou. Zij verzamelen zich in het Konstantin Vasiliev Museum, waar zij ervaringen met anderen delen. Als een vrouw bijvoorbeeld haar kind de borst geeft tot het zevende jaar, dan zou dat kind op z’n achtste moeiteloos autotroof kunnen worden. Een moeder die zelf noch drinkt noch eet, heeft genoeg melk om de baby te voeden. Er zijn dergelijke vrouwen in Moskou. Ik ga vaak met mensen die voedsel volledig verwerpen in gesprek. De meesten worden eerst veganist (zij die alle producten van dierlijke oorsprong uitsluiten) maar na een tijdje wijzen zij geleidelijk aan ook het plantaardige voedsel af. Wanneer deze mensen ophouden met het eten van fysiek voedsel, houden sommigen, uiteindelijk, zelfs ook op met het innemen van vocht. Zij drinken niets.

“Ik zou niet zeggen dat de schaarse voeding een negatieve invloed op de gezondheid van deze mensen uitoefent. Integendeel, het zijn eerder krachtige en vrolijke mensen. Maar pas op, het is onmogelijk om in één keer te stoppen met inname van voedsel en vocht. Het moet heel voorzichtig en stap voor stap gedaan worden. Een dodelijk resultaat zou anders onvermijdelijk zijn. Men zou gewoon verhongeren of zichzelf vergiftigen met z’n eigen afvalstoffen. Wederom aldus Irina Novozhilova.

Al 62 jaar niets gegeten en toch nog in leven

De bekendste hedendaagse autotroof is misschien wel de 70-jarige Indische yogi Pralad Djani. Deze bijzondere man heeft al 62 jaar lang niets gegeten of gedronken. Indische artsen hebben hem onderzocht en getest. Zij plaatsten de man in een speciale afgesloten ruimte. De ruimte werd met camera’s uitgerust en men verzegelde de badkamer. En, in deze geconditioneerde ruimte, functioneerde het lichaam van Djani van Pralad absoluut normaal. Behalve dan misschien dat het lichaam wel een kleine hoeveelheid urine produceerde, dat gelijk weer door de urineblaas werd geabsorbeerd.
De yogi zei dat hij zijn water van de lucht ontvangt. Hij zei verder dat er een uiterst klein gaatje in zijn gehemelte zit, waaruit “hemels water” in zijn mond druppelt.

Eerst vegetarisch en dan helemaal zonder

Rusland’s beroemdste autotroof is de 67-jarige Zinaida Baranova uit Krasnodar. Ook zij is zeer langzaam tot haar autotrofe status gekomen. Aanvankelijk stopte ze eerst met het eten van vlees, vervolgens wees ze groenten af en uiteindelijk ook vocht. En tot nu toe leeft ze al 4,5 jaar zonder voedsel en vocht. De wetenschappers van het Instituut Bauman onderzochten haar en waren zeer verrast toen ze ontdekten dat de oude dame een gestel had van een 20-jarige. Professor Spiridonov kwam tot de eindconclusie dat Zinaida een volkomen gezonde dame was; al haar systemen en organen, behalve de maag, functioneerden normaal. Ze is een zeer energieke en bruisende persoon. Toch was het voor Zinaida niet makkelijk toen ze aan haar voedselweigering begon. Zij leed aan krampen, uitputting, droge mond, enz. Er waren ogenblikken dat ze dacht dood te gaan. Maar uiteindelijk ging het beter en inmiddels voelt ze zich dus kiplekker.

Vitamine B12 onontbeerlijk?

Diëtisten zeggen dat vitamine-B12 onontbeerlijk is voor mensen en dat alleen dierlijk voedsel vitamine-B12 bevat. Veganisten werden daarom verondersteld door vitamine-B12 gebrek te bezwijken. Veganisten eten immers geen dierlijk voedsel. Artsen stelden toch vast dat er niks mis was met de concentratie van vitamine-B12 bij veganisten. De situatie werd duidelijk, toen de wetenschappers het syntheseprocédé in de darmen beter gingen begrijpen. Ze kwamen erachter dat mensen op hun eigen micro-flora kunnen leven. De dokters hebben ontdekt dat de menselijke darmen micro-organismen produceren die aminozuren kunnen samenstellen. Aldus het artikel uit de Pravda.

En hoe zit het in Nederland?

Volgens de website van fanclubs, eigendom van Support Netwerk Nederland, bestaan er ook in Nederland autotrofen. Ze schrijven hierover het volgende;

Ze noemen zichzelf Breathairians en hebben geen voedsel meer nodig. Door meditatie en spirituele training hebben zij het vermogen ontwikkeld om te kunnen leven van licht, ofwel Prana, de Universele Levensenergie. In Nederland zijn er 25 mensen die zo leven. Een interview met één van hen; ‘Eten is niet nodig. Eten is een verslaving die iedereen van de geboorte af krijgt opgedrongen. Zonder voedsel ga je helemaal niet dood, je wordt er alleen maar beter van. Je krijgt juist meer energie, je wordt actiever, leniger en gezonder dan voorheen. Je concentratie- en begripsvermogen nemen toe en de zintuigen worden scherper. Vaak neemt je behoefte aan slaap ook af, want door eten wordt je lichaam zwaar belast. Na een maaltijd wordt je altijd zo moe en slaperig omdat er door je lichaam hard gewerkt moet worden om alles te verteren’.

In het Groningse Usquert werkt Hélène Wasser (52), naast beeldend kunstenares ook als intuïtief therapeut.
Hélène: ‘In 1997 heb ik samen met een yoga-collega een periode zonder voedsel geleefd. We zijn daar een tijd mee bezig geweest en dat gaf ons een fantastisch bevrijdend gevoel. Maar omdat ik het teveel op mijn wilskracht deed hield ik het niet vol. Toen ik hoorde dat er meer mensen zo leven was ik erg blij dat er geestverwanten waren. In 1998 volgde ik een workshop van Jasmuheen in België. Deze metafysisch schrijfster uit Australië startte in 1993 een experiment om niet meer te eten. Ze heeft inmiddels al 10 boeken over het ‘herprogrammeren van je geest’ geschreven en reist de hele wereld rond om haar werk toe te lichten.’ ‘Dat was voor mij de ontbrekende schakel. Tijdens een 21-daags proces bouwden we de overtuiging dat je afhankelijk
bent van voedsel af. Eerst aten we geen rood vlees meer, vervolgens geen groente en tenslotte dronken we alleen af en toe wat water of thee. Vanaf deze workshop heb ik spontaan zes weken niets gegeten. Het gaf me een bevrijdend gevoel en het was geen enkele worsteling, eerder heel vanzelfsprekend. In het begin val je iets af, maar later krijg je het gewicht dat bij je past. Ik kreeg geen flauwtes, maar had het alleen af en toe koud. Bij metingen van mijn bloed bleek dat de kwaliteit zelfs was verbeterd. Dit was voor mij het absolute bewijs dat mensen niet hoeven te eten en dat het lichaam dan niet te gronde gaat. ‘ Met haar Stichting LOVE (Leven Op Vertrouwen) geeft Helene advies en informatie aan geïnteresseerden. (Stichting Love, Torenstraat 4 , 9988SP Usquert. Tel/fax: 0595 42 20 47)

Samenstelling, vertalingen en commentaar, Frank.

Bronnen:

Alles over vasten
H. van Waning.
ISBN: 9020242970

Vitaliteit door Vasten
Verantwoorde vastengids voor afvallen, ontslakken, voeding en beweging
Dr. Hellmut Lützner
ISBN: 90 6378 335 3

Volkert v/d G. hongerstaking (NL)
VN (NL)
het Kruidenvrouwtje (NL)
Pravda (Eng)
Leven van Licht (Breathairians) (NL)
Pralad Djani (Eng)

Aanverwant:

Autobiography of a Yogi
(Original 1946 Edition)
Paramhansa Yogananda
The Woman Yogi Who Never Eats
(Eng)