Noodlanding UFO veroorzaakte grote stroomstoring Venezuela

Grote stroomstoring Venezuela – 7 maart 2019- door UFO

De grote stroomstoring of black-out van Venezuela -donderdag 7 maart, tijdens spitsuur- begon volgens deskundigen in een waterkracht centrale, veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Maar vrijwel tegelijkertijd met de berichten over de energiestoring, kwamen er ook berichten binnen op de diverse media zoals Youtube etc., waarin mensen vertelden over een vreemd oplichtend en cilindervormig object dat zich langs de hemel van La puerta estado Trujillo verplaatste naar La Lorena, een stadje nabij Bolivar, en een noodlanding maakte in een lagune (een laag liggend rietveld) bij La Lorena, Bolivar.

Platgeslagen rietveld nabij Bolivar

Een groepje jongeren bracht daarop een bezoek aan het gebied en filmden het platgeslagen rietveld op de locatie. Metaalresten werden niet gevonden en aldus kan geconcludeerd worden dat het dalende object (een UFO of OVNI) weer succesvol wist op te stijgen. Het object werd als eerste gespot in La puerta estado trujillo. Het vliegende en sterk oplichtende object vloog richting La Lorena, een bijstad van Bolivar en was duidelijk dalende (te zien in bijgevoegd filmpje). Op de locatie in La Lorena (de lagune), nabij Bolivar leek het riet platgewalst of neergeslagen als door een extreem dalende wind; te zien op de eerste opname waarin een groepje jongelui een kijkje neemt op de locatie. Er werden geen resten van enig object gevonden. Wel lag op de locatie het riet in (merkwaardig) meervoudige richtingen platgeslagen, hetgeen door het landen en wederom opstijgen van het hemelse object zou kunnen worden verklaard. De stroomvoorziening in het gebied is nu grotendeels hersteld maar in sommige gebieden bleven nog wat problemen bestaan doordat transformatoren beschadigd waren.

Schade aan huizenblok door UFO in Roemenië

Heel toevallig was er op 7 maart 2019 ook wat schade in Roemenië waarbij een blok huizen licht beschadigd raakte. In de nabije omgeving werden wat vreemde brokstukken gevonden, die door specialisten zijn meegenomen voor onderzoek. Ook hier gaat het verhaal dat het incident werd veroorzaakt door een ongeïdentificeerd vliegend object: een UFO.

Kapotte transformatoren door sterk magnetische velden?

Op een eerder filmpje van YouTube zagen we een dergelijk incident
waarbij een stoeltjes skilift, totaal ontregeld door een nabij hangende UFO, plotseling van richting veranderde en waarbij paniek ontstond bij de ingezetene van de skilift. Wat wij al weten van UFO’s is dat ze gebruik maken van enorm sterk magnetische velden die transformatoren kunnen ontregelen. Bij de grote historische Black Out van New York city, werd ook melding gedaan van grote vliegende objecten die even daarvoor door het luchtruim hadden gevlogen.

Linken
Over de grote lichtnet storing in Venezuela
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/14/landelijke-stroomstoring-in-venezuela-grotendeels-voorbij-a3953241

Tercer Milenio | El Pentágono admite la Existencia de Naves Extraterrestres |26 de mayo de 2019
https://www.youtube.com/watch?v=-tpDe-ef0nM
Tercer Milenio: Nos preparan para la desclasificación |2 de junio de 2019
https://www.youtube.com/watch?v=2bvKnuhBiAo

Tercer Milenio: Momias de Nazca (últimas noticias) | 31 de marzo
https://www.youtube.com/watch?v=qJZHavr0DB4

Ancient Aliens: Vimana Model Aircraft Experiment (Season 12, Episode 11) | History
https://www.youtube.com/watch?v=zpKIj4-bmt0

Ook op 7 maart 2019; verongelukte UFO in Roemenië?
Een huizenblok raakte daarbij licht beschadigd. De gevonden brokstukken zullen door specialisten worden onderzocht.
https://www.youtube.com/watch?v=2uRVeoT0FTg

Vreemde bezoekers

Worden wij bezocht door vreemdelingen uit andere delen van ons sterrenstelsel? Volgens de ‘Drake vergelijking’ van Frank Drake (natuur- en sterrenkundige) zouden wel aardig wat planeten bewoonbaar kunnen zijn, maar is het aantal planeten met een hoge beschaving toch klein en zijn de afstanden tussen die planeten onderling veel te groot… Continue reading

Boekrecensie ‘Ontvoerd in een Ufo’

In noordelijk Arizona – het rotsachtige bosgebied en thuisland van de Apache, Navajo en Hopi – deed zich een hele reeks vreemde zaken voor. Koeien werden chirurgisch verminkt aangetroffen in de weilanden en grote schitterende objecten tolden door de hemel met rode, groene en witte voerlichten. Die hemeljuwelen waren de indianen niet vreemd; ze tollen aldaar sinds oeroude tijden door de hemel. De indianen vertelden – zittend rond het kampvuur – de verhalen over die mysterieuze geest-wezens. In hun vonken schietende lichten reizen zij van de oneindige hemel naar de aarde. In het verleden waren heel wat krijgers meegenomen in die fonkelende dingen, ze verdwenen naar de sterren. Soms keerden ze terug, soms huwden ze hemelse vrouwen. In november 1975 overkomt het Travis en hij wordt vervolgens vijf dagen lang vermist… Continue reading

Antigravitatie technologie en het lopende onderzoek

Dr. Eugene (Yevgeni) Podkletnov is een alom gerespecteerd wetenschapper die onderzoek doet naar anti-gravitatie technologie. ‘AlienScientist.com’  interviewde Eugene in 2004 over de diverse wetenswaardigheden rondom die technologie. Dr. Podkletnov (doctorstitel in fysische materiaalkunde), werd geboren in Rusland maar emigreerde omdat de markt voor dergelijke onderzoeken in Rusland wat krap is. In Rusland was hij verbonden aan het Moscow Chemical Center, Moscow. Continue reading

De lichten van Hessdalen

In het najaar van 1981 bereikte het verhaal over de vreemde lichten – die zich met regelmaat boven de vallei van Hessdalen laten zien – eindelijk de pers. Aanvankelijk werd er wat lacherig over gedaan; sommige sceptici beweerden dat de bewoners van de vallei ‘ze zagen vliegen’. Zo nu en dan werden ooggetuigen  ronduit in het gezicht uitgelachen. Dat vonden de bewoners van de vallei wat pijnlijk want het lichtfenomeen boven de vallei was echt: er waren al heel wat foto’s van genomen. Continue reading

De Dropa Connectie (UFO’s in oude tijden)

Het was in de lente van het jaar 1244, gedurende het bewind van de 4e  Kamakura Shogun, dat Generaal Yoritsune (Shogun Yori Tsoune,1226-1256, Japan) een bijzonder fenomeen  in de hemel gadesloeg. Hij observeerde tal van vreemde lichten in de lucht rond Kamakura, die opmerkelijk levendig, vreemde bochten in de hemel beschreven. Die aanblik baarde hem grote zorgen en daarom stuurde hij diverse expedities op pad om de herkomst en de aard van die vreemde lichten te onderzoeken. Continue reading

Zecharia Sitchin; De oorlogen van Goden en mensen

Volgens Zecharia Sitchin begon de menselijke geschiedenis eigenlijk 450.000 jaar geleden; toen de hemelse bewoners nederdaalden en zich op aarde vestigden. In de oude Sumerische teksten worden zij de Anunnaki genoemd; ‘Zij die van de hemel naar de Aarde kwamen’. Ze kwamen naar deze planeet omdat zij behoefte hadden aan goud voor hun ruimtevaart programma.  Continue reading

Ufo’s – Science Fiction of Science fact?

Je zal het maar meemaken; Je laat ’s avonds nog even je hond uit en dan… zie je dat enorme ding daar in de lucht, net boven de huizen links in de straat een eindje verderop. Je staat aan de grond vastgenageld en ziet toe hoe het enorme, bijna geluidloze gevaarte langzaam op je af komt. Het bedekt na een paar minuten het hele luchtruim boven je straat. De ufo produceert een zacht zoemend geluid en je ervaart een vreemd soort trilling…

Continue reading

UFO’s; nieuwe hypothesen en de mogelijke technologie

(Met update van de 2010 UFO convention  met David Sereda; 12 YouTube delen.) Van tijd tot tijd zien we UFO’s in de lucht. Waar komen de vliegende schotels vandaan en met welke technologie verplaatsen zij zich mogelijk? Een goede vraag waar misschien wel een wetenschappelijk antwoord op is te vinden. Niet alleen David Sereda houdt zich hiermee bezig; er zijn tegenwoordig heel wat wetenschappers die zich (naast de NASA en andere ruimtevaart instituten) serieus met dit onderwerp bezighouden. Continue reading

Over varkens, xenotransplantatie en virussen

De 67 jarige Zwitser  “Billy” Eduard Albert Meier zegt al 62 jaar lang in contact te staan met buitenaardsen afkomstig van de Plejaden. Billy zijn buitenaardse gesprekspartner is Quetzal en veel van deze gesprekken zijn door de Zwitsers op papier vastgelegd. De hele zaak kent zeer veel voor- en tegenstanders, is het echt of niets meer dan een verzinsel? (Geschreven door Frank.) Continue reading