Kirliaanse fotografie

Al in de oudheid schilderde men kleuren rond lichamen. Veel paranormaal begaafde mensen zien rond het menselijk lichaam kleuren, de zogenaamde ‘aura’. De kleuren schijnen informatie te geven over iemands toestand: Of hij blij of bedroefd is, boos of jaloers, werelds of spiritueel. Is de aura te fotograferen of zijn er andere verklaringen voor de aura-achtige kleuren bij de Kirilian-fotografie? (Geschreven door Saskia de Vries.)

kirlian-aura-leaf-wikip-thumb

Kirlian foto van een blad. Wikipedia bestand: Kirlian fotografie.

Semyon Kirlian

In het ziekenhuis waar hij werkte, zat de Russische elektro-ingenieur Semyon Kirlian in 1939 te kijken naar een fysiotherapeutische behandeling met een hoge-frequentiemachine. Tijdens de behandeling sprong er een vonk over van een elektrode naar de huid van de patiënt. Kirlian, in zijn vrije tijd uitvinder, vroeg zich af of het mogelijk zou zijn zo’n vonk te fotograferen. Hij plaatste een van de elektroden op zijn hand, drukte deze tegen een fotografische plaat en draaide het knopje om- waarbij hij zijn hand brandde. Na het ontwikkelen van de film ontdekte hij dat er om de afdruk van zijn hand een soort aureool zat.

Met de hulp van zijn vrouw Valentina ging Kirlian met andere organische weefsels experimenteren; hij bereikte hetzelfde soort effect. Op deze manier gefotografeerd, gaven bladeren, vruchten, hele planten, kleine dieren en elk deel van het menselijk lichaam dezelfde mysterieuze glans af vergezeld van flitsen en vreemde, zigzaggende lichtpatronen.

Intrigerend was dat de steel van een net afgesneden bloem een serie vonken produceerde, terwijl een dood blad geen enkele vonk of flits afgaf. Nog vreemder was het feit dat een elektrofoto van een blad waarvan een stukje was afgescheurd, het blad in zijn geheel weergaf. Dit zogenaamde “fantoomblad”- effect leidde tot het idee dat de glanzende omtrek een soort van “levenskracht”-mal vertegenwoordigt die blijft bestaan, zelfs als een deel van het fysieke geheel is verwijderd.

Hoe wordt een Kirlian-foto gemaakt?

Kirlianfoto’s worden gemaakt door middel van een metalen plaat en een generator. Deze generator levert een hoogspannings­veld met variabele pulsen en frequenties die leiden tot een coronale ontlading van het voorwerp. Het ziet er dan uit als de Zon tijdens een eclips (verduistering). De ontlading wordt verspreid op een foto­grafische emulsie of film en zo vastgelegd.

Aura’s fotograferen?

Begin jaren 70 bouwden wijlen Dr. Thelma Moss en Kendall Johnson van de Universiteit van Californië hun eigen hoog-voltage Kirlianapparaat. Ze fotografeerden honderden mensen en ontdekten dat elk individu een herkenbaar lichtpatroon of “corona-uitstoot” had, dat van dag tot dag en van stemming tot stemming enigszins veranderde.

Een bijzonder verrassend resultaat was de manier waarop bepaalde soorten voedsel en dranken snelle veranderingen in de corona-uitstoot teweeg konden brengen. Zo werden er een paar foto’s van een vingertop gemaakt. Op de eerste ziet deze eruit als een zwarte vlek met een klein ringetje van lichtflitsen eromheen- zoiets als het effect van een totale zonsverduistering. Een foto die een paar minuten later werd genomen, nadat de proefpersoon een beetje alcohol had gedronken, toonde opmerkelijk veel meer licht. De vingerafdruk was nu omgeven door een
schitterend, wit aureool en de omtrek van elke groef en spiraal ervan was nu verlicht. Moss en Johnson toonden aan dat marihuana dezelfde vermeerdering van licht veroorzaakte, net zoals yoga- ademhalen en meditatie.

Overtuigende resultaten

Ook na acupunctuurbehandeling werd een grote vermeerdering van licht geconstateerd, maar absoluut geen enkele als de naalden op willekeurige plekken in de huid werden aangebracht. Door dergelijke resultaten kon men er bijna zeker van zijn dat er werkelijk een nieuw fenomeen was ontdekt.

kirlian-finger-wikip-thumb

Kirlian foto van een vingertop. Wikipedia bestand: Kirlian fotografie.

Aura of natuurkundig fenomeen

New Age aanhangers geloven dat een aura een ‘gekleurd etherisch energieveld’ is dat ieder levend wezen uit- en omstraalt. Dit energieveld is opgebouwd uit trillingen van fijnstoffelijke, subtiele krachten, waarvan de kleuren ons kunnen vertellen hoe het er met iemands welzijn voor staat. Bij een gezond mens heeft ze de vorm van een ellips, die zich tweeënhalf tot drie meter buiten het lichaam uitstrekt. Hoe gezonder de lichamelijke en spirituele conditie is, des te vitaler is het aura-krachtveld en daarmee de energie om dingen te doen of te ondernemen. Een verzwakte aura heeft vermoeidheid en verminderde weerstand tot gevolg, waardoor u gemakkelijk te beïnvloeden bent. Inzicht in de kleur en vorm van de aura kan veel vertellen over zowel het karakter als de lichamelijke conditie maar ook de emotionele fase, het verleden, zelfs de geschiedenis uit vorige levens van de mensen om ons heen. In de New Age wordt ook geloofd dat er een manier bestaat om foto’s te nemen van de Aura, de zgn Aura-foto’s en de Kirliaanse fotografie.

Volgens de emeritus hoogleraar in de elektronica en elektriciteitsleer Arthur Ellison, bevindt de aura zich niet in de tastbare ruimte en kan hij daarom niet met natuurkundige apparatuur geregistreerd worden. De Kirliaanse ontlading is wel te verklaren. Wanneer de spanning opgevoerd wordt, ioniseren de luchtdeeltjes rond de vinger. Wat men registreert is het hierbij uitgezonden licht. De kleuren hangen af van de chemische stoffen in de ontlading en hangen ten dele samen met de huid van de betrokkene. Het patroon wordt bepaald door circa dertig variabelen, waaronder de vingerdruk, temperatuur en luchtvochtigheid, volgens Ellison.

Anderen menen dat de hoge voltages- soms meer dan 20.000 volt- die bij de Kirliaanse fotografie worden gebruikt, op zichzelf al fotografische afwijkingen kunnen veroorzaken en elke werkelijke verandering in het delicate energiesysteem van de mens maskeren.

Diagnostisch middel?

Dr. Dumitrescu deed een massale doorlichting van 6000 arbeiders in de chemische industrie en verklaarde dat 47 van hen kwaadaardige tumoren hadden. Verbazingwekkend genoeg werd dit resultaat door regulier medisch onderzoek bij 41 patiënten bevestigd en Dumitrescu gelooft dat testen bij de andere zes arbeiders ook tumoren zullen aantonen zodra deze groot genoeg zijn om met conventionele apparatuur opgespoord te worden. Een andere onderzoeker, Leonard Konikiewicz, directeur van de afdeling medische fotografie aan het Polyclinic Medical Center in Harrisburg (Pennsylvanië, V.S.), meldde de Medical Tribune van april 1978 dat Kirliaanse fotografie met succes de dragers van het cyste-fibrosis gen kan opsporen. Hij zei dat hun corona-uitstoot gebroken of geklonterd is in plaats van egaal en rond. Tijdens een blind onderzoek was men er met de Kirliaanse techniek in geslaagd 12 van de 13 participerende dragers van het gen te identificeren.

Kirliaanse fotografie
en geesteszieken

Er zijn ook aanwijzingen dat Kirliaanse fotografie kan worden gebruikt bij het opsporen van geesteszieken. In 1982 presenteerde Dr. Vittoria Marangoni tijdens een internationaal congres in Hamburg de resultaten van haar onderzoek bij enkele honderden psychiatrische patiënten, van wie de meesten aan schizofrenie leden. Zij en haar collega’s hadden ontdekt dat de vingertoppen van gezonde mensen een uitgesproken en bijna blauwe corona hadden, terwijl de corona van schizofrenen of erg vlekkerig of vrijwel onzichtbaar was. Ook hadden ze een structuurloze, rode verkleuring onder de vingertoppen van schizofrenen ontdekt.

Een argument voor de diagnostische nuttigheid van Kirlianfotografie is dat het succes van een behandeling of therapie zichtbaar gemaakt kan worden. Door (direct) na een behandeling een controle-foto te maken is zichtbaar of met de behandeling de juiste weg is ingeslagen of dat bijgestuurd moet worden.

Hoewel veel bewijsmateriaal overtuigend schijnt aan te tonen dat Kirliaanse fotografie een effectief diagnostisch instrument kan zijn, moet worden toegegeven dat de techniek onvoorspelbaar is. Er zijn veel variabelen- onder andere luchtdruk, vocht en de conductiviteit van het voorwerp dat wordt gefotografeerd- die de resultaten kunnen beïnvloeden, waardoor een wetenschappelijke validering moeilijk is. Dit gecombineerd met de beweringen van New Age- volgelingen dat de Kirliaanse fotografie het bestaan van het aura bewijst, heeft veel legitieme onderzoekers ervan weerhouden dit gebied te verkennen.

Geschreven door Saskia de Vries.

Bronnen:

Het tijdschrift:  X Factor – (43-1191)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aura_%28paranormaal%29

http://www.kirlian.com/currentkirlian.htm

Jayne Jubb, natuurgenezer, Mens & Wetenschap feb-maa-2003

Op zoek naar het onbekende: verschillende schrijvers : ISBN 90 6407 510 7