Het geheim van Nazca deel 3

Op het Nazca plateau zien we veel lijnen en driehoekige figuren. Ze zijn bijna perfect uitgewerkt op het plateau. Die driehoeken wekken de veronderstelling dat de Indianen verstand hadden van meetkunde…De figuur van de Aap met de opgerolde staart bevestigt die veronderstelling. De aap figuur heeft aan zijn achterpoten 3 tenen, zijn rechter voorpoot heeft 4 vingers en de linker heeft 5 vingers. De getallen 3, 4 en 5? Dat was bij de oude Grieken een beroemde getallenreeks: het had te maken met de stelling van Pythagoras! Wilden de makers ons daarmee vertellen dat ze zeker niet dom waren en verstand hadden van wiskunde? (Geschreven door N. Quist.) Continue reading

Het geheim van Nazca deel 2

De Indiaanse geschiedenis schrijver Juan de Santa Cruz Pachachuti Llamgui schreef dat in de tijd van de Peru tombe Pachachuti, ook veel van die kunstig bewerkte stenen met taferelen waren gevonden in het Koninkrijk van Chperu tombe, in Chinchayunga. De stenen werden toen genoemd “Manco” (bron: Juan de Santa Cruz Pachacuti Llamqui: “Relacion de antique dades d’este reyno del Peru”). “Chinchayunga” was het laagland gebied van de kust van Peru, tegenwoordig Ica genoemd. Het woord “Manco” is waarschijnlijk en verbastering van het Aymara woord Malku wat betekent: opperhoofd of heer van de bevelhebbers. Volgens de verslagen werden ook enkele van deze stenen meegenomen naar Spanje door de Spaanse veroveraars. Het jaar dat dit verslag is opgeschreven is ongeveer 1570 n. Chr. (Geschreven door N. Quist.) Continue reading

Het geheim van Nazca deel 1

Lijnfiguur ‘De Spin’ op het Nazca plateau: de tekeningen zijn alleen vanuit de lucht goed te zien.  De tekeningen werden ontdekt tijdens de eerste vliegtuigvluchten over het Nazca plateau in 1941.  Een boodschap voor de goden of een boodschap aan hun nageslacht? (Geschreven door Nellie Quist.) Continue reading