Herinner je je de toekomst nog? Deel 3

Welkom terug in het derde deel over precognitie, waarin ik het ‘zien in de toekomst’ uit kwantumfysisch oogpunt probeer te verklaren. In deel 1 heb ik aan de hand van verschillende casussen laten zien dat precognitie in de praktijk voorkomt en in deel 2 heb ik in vogelvlucht kwantumfysica en het begrip tijd besproken. Kortom, u bent na het lezen van de voorgaande delen helemaal klaargestoomd voor het slotpleidooi. (Geschreven door Frank.) Continue reading

Herinner je je de toekomst nog? Deel 2

In het vorige deel heb ik aan de hand van voorbeelden bepleit dat kijken in de toekomst een reële mogelijkheid is. Maar als kijken in de toekomst of precognitie mogelijk is, hoe kan dat dan? En wat betekent het voor ons idee van de werkelijkheid? Ik heb u beloofd om uit het oogpunt van kwantumfysica op zoek te gaan naar antwoorden op deze vragen. (Geschreven door Frank.) Continue reading