Vervelende vondsten (deel1)

Soms worden er archeologische zaken gevonden die ons veilige wereldbeeld behoorlijk door de war kunnen schoppen. Meestal leiden dergelijke vondsten tot vurige debatten tussen narrige sceptici, pure fantasten en alles wat daartussenin zit.

(Geschreven door Frank.)

shoeprint

Een afdruk van een schoenzool met daarin geplette trilobieten; die beestjes waren toch allang uitgestorven toen mensen op aarde begonnen rond te lopen? Hoe kan het dan, dat ze vertrapt werden? Een heel vervelend verhaal voor wetenschappers, want dat gooit de huidige gangbare (westerse) geschiedenis van de mensheid in de war. De westerse; in India gelooft men dat mensen al veel langer op aarde rondlopen. Daar krijgen wetenschappers dus gelukkig geen nachtmerries van de zogenaamde OOP-arts (out-of-place-artefacts) zoals op de bovenstaande foto; afdruk van schoenzool  in een oude grondlaag van ongeveer 400 miljoen jaar oud?

En dat is heel begrijpelijk. Vaak zijn de gegevens over dergelijke vondsten te summier of er bestaan juist teveel tegenstrijdige berichten en theorieën over. Gelukkig zijn er ook wat vondsten die wel goed gedocumenteerd zijn maar ondanks dat ze zowel sceptici als fantasten op andere gedachten kunnen brengen blijft het raadsel bestaan.

De Telescooplens uit bergkristal

Zo vond Sir Austen Layard (1817-1894) tijdens een opgraving in Nimrod (Irak), in 1850, een telescooplens geslepen uit bergkristal. Archeologisch gezien moest de lens naar veilige schatting minimaal 3000 jaar oud zijn. En ondanks dat Galilei of Huygens de eer krijgen van de eerste telescoop was het in feite de Hollander Hans Lippershey(1570-1619) die het principe ervan ontdekte. Wat had Layard gevonden in de oude stad Nimrod? Professor Giovanni Pettinato van de Universiteit van Rome onderzocht in 1999 de lens en onderschreef het idee dat het een onderdeel van een telescoop moest zijn geweest. Het idee van een telescoop in de verre oudheid is misschien zo gek nog niet. Er bestaat een geschrift uit het 3de jaar voor Christus dat een verhaal vertelt hoe de machtige koning Ptolemeus III (284-221 v.Chr.) over een mysterieus instrument zou beschikken om ‘schepen in de verte te kunnen zien’. En dan zwijgen we nog maar over de letterlijke astronomische kennis van de Soemeriërs 5000 jaar geleden. Wie de lens zelf wil zien zal naar Londen moeten gaan daar ligt het, als een luis in de pels, in het British Museum. In dit deel gaan we dieper in op heel andere vondsten namelijk die van de ‘Nanotechniek uit de ijstijd’.

nano2

Foto van de superkleine goudkleurige spiraalvormige ringetjes

Nanotechniek uit de ijstijd

Begin jaren negentig werden er door goudzoekers in en rondom de rivier Narada, ten oosten van het Oeralgebergte in Rusland, zeer ongebruikelijke vondsten gedaan. Het bleek voornamelijk te gaan om spiraalvormige voorwerpen, variërend in grootte, van 3 centimeter tot uiteindelijk, zo bleek later, een verbijsterende 0.003 millimeter. Berichten over de vondsten bereikten ook de buitenwereld en al snel trokken er wetenschappers naar het gebied.  Onafhankelijk van elkaar hielden drie wetenschappelijke instituten (De Russische Wetenschappelijke Academie uit Moskou, Sint Petersburg en Syktyvka) zich bezig met de vondsten. Hun conclusie bracht een schok teweeg;
De minivoorwerpen bestonden uit koper en uit de zeldzame metalen molybdenum en wolfram. Wolfram bezit een zeer hoge dichtheid en heeft een smeltpunt van 3.410 graden Celsius. Molybdenum heeft eveneens een zeer hoge dichtheid en zal pas gaan smelten bij 2.650 graden Celsius.

nano3

Vergroting van een gevonden spiraalvormig object

Het Russische ZNIGRI ( centraal wetenschappelijke onderzoeksinstituut voor geologie en edele niet-ijzerhoudende metalen) liet in een publicatie (ZNIGRI-expertise nr.18/485 29 november 1996) dr. E.W.  Matwejewa aan het woord en zij liet het volgende over de vondsten weten;
”In de grondlagen van het overstromingsgebied van het riviertje Balbanju vonden we (stroomafwaarts) op de linkeroever wolframspiralen in de boorkern nr.106, in een grondlaag die geologisch gezien ouder is als 10.000 jaar”. Met deze constatering had men een eerste aanwijzing dat deze vreemde voorwerpen al in de ijstijd bestonden. Latere testen gaven aan dat de ouderdom van deze voorwerpen ergens tussen de 20.000 en 318.000 jaar is, afhankelijk van de diepte en de situatie waarin ze gevonden waren.

nano1

Gevonden voorwerpen die niet in de gangbare geschiedenis-lijn zijn in te passen; OOP-artefacts

Dr. Valerji Qouvarov uit Sint Petersburg bevestigde in 1996 dat er inmiddels enkele duizenden van die bijzondere metalen objecten zijn gevonden. Een gedeelte daarvan is naar wetenschappers in Helsinki, Finland verzonden voor verder onderzoek. In Helsinki bevestigden de wetenschappers wat hun Russische collega’s al wisten. De objecten waren niet natuurlijk gevormd en bestonden uit de eerder genoemde metalen. Nauwkeurige metingen van de veelal microscopisch kleine objecten hebben aangetoond dat de afmetingen van de spiralen zijn samengesteld uit de Gulden Snede verhouding. De gulden snede is een opsplitsing, zodanig dat het kleinste deel zich verhoudt tot het grootste deel als het grootste deel tot het geheel.

De hamvraag

Waar komen deze bijzondere voorwerpen vandaan?  Geen idee, het is in ieder geval uitgesloten dat een lolbroek voor de grap de voorwerpen in de rondte heeft gestrooid. Afgezien van de vraag of we met de huidige techniek dergelijke objecten zouden kunnen maken zou de productie ervan zeer kostbaar zijn. Misschien zijn de dateringen niet correct maar al zouden ze pas 2000, of voor mijn part 200 of 20 jaar, oud zijn dan nog is er geen logische verklaring voor te geven. ZNIGRI rapport 18/485 laat er in ieder geval geen misverstand over bestaan en wijst verklaringen zoals dat de objecten afkomstig zouden zijn van raketten van de hand.Zijn het resten van een verloren beschaving? Als dat zo zou zijn dan zouden er toch ook andere zaken gevonden moeten worden?
Sommige mensen menen dat het misschien onderdelen zijn van een of andere buitenaardse technologie. Stel je voor zeg, ruimteschepen die in de verre oudheid rondvlogen boven de Oeral. Dat zou een spectaculair gezicht zijn geweest.

….Nou snap ik ook opeens de
noodzaak voor een telescoop duizenden jaren geleden.

Voor wie meer wil weten over de bijzondere vondsten kan hier verder lezen; ZNIGRI rapport

Vertaling en bewerking Frank.

Bronnen:

Mystica,  Eiszeitliche nanotechnik, P.Fiebag, E. Gruber, R.Holbe isbn 3 8289 08047
Frontier magazine, jan/feb 1999, sensationele vondsten in Rusland, H. Hausdorf.
Matveyeva, E.W. Conclusions on the finds of thread-shaped tungsten
spirals in the alluvial deposits of the Balbanyu river. ZNIGRI Analysis
18/485 of 29 Nov. 1996
Pettinato, Giovanni. La scrittura celeste : la nascita dell’astrologia in Mesopotamia, ISBN 881888007X.

World oldest telescope BBC (Eng)
Iceage nanotechnology (Eng)
Lippershey (NL)
Wat is nanotechnologie (NL)