Het was in de ‘Droomtijd’- Australië en oude zeevaarders

Al in 150 na Christus schreven de Grieken over Australië. Zij noemden het continent; Terra Australis (incognita) maar toen al was het bestaan van het grote stuk land in de zuidelijke zee bepaald geen nieuwtje; op de oude vazen die opgegraven zijn op Kreta (daterend van 1450 v. Chr.), staan de kusten en rivieren van het land al afgebeeld. (Geschreven door N. Quist)


Een stuk kustlijn van zuidelijk Australië. Foto; F. de Vries.

Historische reizen naar Australië
Al in 150 na Christus schreven de Grieken over Australië. Zij noemden het continent; Terra Australis (incognita) maar toen al was het bestaan van het grote stuk land in de zuidelijke zee bepaald geen nieuwtje; op de oude vazen die opgegraven zijn op Kreta (daterend van 1450 v. Chr.), staan de kusten en rivieren van het land al afgebeeld.

Australië was al bij de oude Grieken bekend
Zeker is dat Australië bij de oude Grieken bekend stond als Antoecie en dat het continent al aangegeven stond op de wereldkaart van (Xeno?)Crates (396-314 voor Chr.). De Aboriginals gebruikten bij de jacht op vogels een boemerang; een boogvormig plat stuk hout, dat door zijn kromming weer terugkomt naar de diegene die hem gooide. De boemerang stond bekend als typisch Australisch maar in sommige oud Egyptische Farao graven, werden ook enkele ivoren en houten boemerangs gevonden. Howard Carter vond ook vergulde boemerangs in het graf van Tutankhamun tijdens zijn opgravingen in 1922.

Egyptische rotsinscripties in Australië?
In Australië zijn oud Egyptische inscripties gevonden die mogelijk dateren uit de oude tijd van Egypte en in het gebied beneden Sydney, zo vertelt men, stond ooit zelfs een piramidevormig bouwwerk. Nadat een kudde dorstige schapen was verdwenen in een spelonk aan de voet van de piramide, sloopten de eerste kolonisten het bouwwerk. Zij gooiden de toegang tot de spelonk dicht met de steenblokken en schoven de overige stenen in de nabij gelegen zee. Het gebied werd door de Aboriginals beschouwd als een heilig gebied waar af en toe vreemde onverklaarbare dingen gebeurden.

De Aboriginals in Arnhem land vertellen dat de Melkweg – de grote hemelse band met de vele sterren aan de nachtelijke hemel – eigenlijk een hemelse rivier is waarop iedere nacht de hemelbewoners aan boord van hun hemelse kano’s gaan om voedsel te halen uit de hemelse wateren; vissen en bollen van waterlelies. Een bijna identieke vertelling werd verteld in het Oude Egypte; de melkweg was volgens de oude Egyptenaren een rivier waarover de goden voeren in hun hemelse boten.

De Aborigines op Groote Eiland (in de Golf van Carpentaria) vertelden dat het sterrenbeeld Orion een groep vissers is (genaamd de Burumburumrunya) en dat hun vrouwen; de sterren van de Pleiaden zijn.

Nog meer bewijs voor reizen naar Australië
Is er nog meer bewijs aan te voeren dat Oude Egyptenaren of de zeelui waarmee zij handel voerden, inderdaad kennis hadden over het zuidelijk gelegen continent? In Australië worden heel wat rotstekeningen gevonden (Brisbane Water National Park bij Gosford, midden oostkust) die oud Egyptische Hiërogliefen verbeelden. De rotstekeningen(te bekijken op de website van http://www.crystalinks.com/egyptaustralia.html) worden door menig archeoloog als namaak beschouwd maar… Op een paar oude vazen, opgegraven op Kreta, zien we ook nauwkeurige afbeeldingen van het Australische land.


De vaas met ‘Horror Vacua’; op de foto links zien we rechtsboven het zuiden van het Australische land (linker helft van de tekening) op de rechterfoto zien we (linksboven) de rechterzijde van de zuidelijke kuststrook van Australië. De nappen op de armen van de Octopus geven op deze vaas een afstand van 260 km weer (nappen met stip = ongeveer 260 km).De tekening op de vaas met ‘Horror Vacua’ geeft het zuidoostelijke deel van Australië weer. De ouderdom van de vaas wordt geschat op ongeveer 1450 voor Christus!

Op de vaas met ‘Horror Vacua’ (opgegraven in Herakleion) zien we een groot gedeelte van de zuidelijke kuststrook van Australië en op de vaas met zeemotief (officieel genoemd: ‘three-handled marine amphora’) zien we een eiland met een typische E-vorm: dat schiereiland vinden we inderdaad op die locatie (!) op de aardbol. Het ligt aan de noord kust bij het Kakadu National Park; Cobourg Peninsula. Mensen uit de oudheid zeilden dus al naar Australië en dat is een gigantisch eind varen vanuit de Middellandse zee. Tijdens die lange reizen gebruikte men vermoedelijk de zon, maan en sterren als leidraad.

De ‘Three-handled Marine Amphora’ opgegraven door Archeoloog Carl Blegen met rechts onder het midden het schiereiland voor de kust van Kakadu National Park in Arnhemland: Cobourg Penisula(locatie 2 op de pentekening van de vaas). Het oplichtende eiland op de vaas is: Mayotte Eiland (Komoren eilanden) in het noorden van Madagaskar. De nappen op de armen van de Octopus geven een afstand van ongeveer 130 km per nap weer (nappen zonder stip = ongeveer 130 km). De oudheid van de vaas wordt geschat op 1450 voor Christus. Foto; grafische reconstructie (alle breuken grafisch hersteld en ontbrekende gedeelte in Middellandse zeegebied ingevuld) van de vaas op de website van Wikipedia.


De getekende kaart van de ‘vaas met zeemotief’ met een landkaart van pool tot pool: op deze kant van de vaas staat het gebied van de Middellandse zee tot en met de regio van Japan en (half) Australië.

Verklaring bij de nummers op de tekening van de vaas
1- De Kerquelen eilanden
2- Het schiereiland voor de kust bij Kakadu, Australië; Cobourg Peninsula
6- Zee van Ochotsk en
7 – Bering zee
Rivier gebieden in het Noorden van Rusland
8 – Leptev zee
9 – Karische zee
11- Barentsz zee
10- Kaspische zee
12- Zwarte zee
13- Middellandse zeegebied
14- Malediven (?)
15- Mayotte Eiland (Komoren, Noord Madagaskar)
16- Kust Afrika
17- Kust van Antarctica


Correcte afbeelding van Mayotte eiland (Komoren) op oude Griekse vaas
Ter vergelijking voor de juistheid van die Australische gegevens op de vaas uit Griekenland, hieronder ook een andere vergelijking: het eiland Mayotte (Komoren, in het noorden van Madagaskar) op de Griekse vaas in vergelijking met een Google Earth bestand van het eiland.

Foto vergelijking tussen Mayotte Eiland in het Noorden van Madagaskar (eilanden groep de Komoren) op de vaas en een satelliet foto van Google Earth van het eiland; de overeenkomst is heel treffend. Het rondje in het midden van het eiland (op de vaas) weergeeft een zoetwater meer!


Het schiereiland voor de kust bij het Kakadu National Park: Cobourg Peninsula, in het Noorden van Arnhem land; op de oude Griekse vaas heel correct qua vorm en locatie afgebeeld!

Het lijkt dus inderdaad aannemelijk dat de oude Egyptenaren of een ander zeevarend volk (de matrozen van koning Minos?) inderdaad ooit uitgebreid Australië bezochten in de periode voor 1450 voor Christus. De prangende vraag is natuurlijk, hoe het komt dat zij die kennis kwijtraakten.

Pas in 1606 na Christus voer de eerste Hollander langs het Noorden van Australië; Willem Janszoon met zijn schip ‘Duyfken’. Of hij inderdaad zijn voeten aan wal zette is nog niet bekend maar wel zeker is dat in 1768 de Engelsman James Cook zijn voeten op Australische bodem zette. Hij landde op de oostkust van Australië; het huidige Nieuw Zuid Wales.

Oude zeekaarten kwamen uit de Bibliotheek van Alexandrië (Al-Iskandarïyah)?
Hoorde Claudius Ptolemaeus (87-150 n Chr.) de klok ook luiden, maar wist hij niet goed meer waar de klepel hing?  Toch wist men het toen nog ongeveer; aan de zuidkant van de Indische Oceaan was land, veel land. De kaart hieronder is een latere versie van zijn kaart; het land lijkt veel dichterbij dan in werkelijkheid het geval is. Vermoedelijk baseerde hij zich op andere oudere
kaarten en wist hij niet de juiste positie van het getekende gebied op de oudere kaart, met als gevolg dat hij het landelijke zuidelijke gebied te hoog en te westelijk op zijn nieuwe kaart intekende.

Dat die tekenaars zich baseerden op veel oudere kaarten is totaal geen nieuwtje. In zijn boek  ‘Maps of the Ancient Sea Kings’ toont Charles H. Hapgood ons  een hele verzameling van oude zee- en landkaarten van gebieden op aarde die, in de tijd waarin ze getekend zijn, officieel nog niet eens ontdekt waren!

Soms is het echt verbazingwekkend hoe kustlijnen binnen – ogenschijnlijk – korte tijd kunnen veranderen; kijk naar het eiland Ceylon of Sri Lanka; Adams Bridge ligt hier nog boven water (dat maakt Sri-Lanka tot een schiereiland) en er liggen tal van eilanden om het grotere hedendaagse eiland heen. Een andere mogelijkheid is dat de tekenaar (Johannes de Armsshein, 1482, Ulm) van de kaart zich heel gewoon vergiste en een oude landkaart van Indonesië (eiland Kalimantan?) aanzag voor Ceylon. De eilandjes rondom Ceylon of Sri-Lanka worden dan meteen verklaart.


http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:World_of_Ptolemy_as_shown_by_Johannes_de_Armsshein_-_Ulm_1482.png De kaart door Johannes van Armsshein; hij hertekende de oude kaart van Ptolemaeus maar helaas, ergens sloop er een foutje in; een kaart van Indonesië (Kalimantan) werd gebruikt voor het omliggende gebied van Ceylon? Dat brengt ons misschien een stukje dichter bij Australië en zijn oude bezoekers. Ptolemais Hermii (Egypte, 87-150 n. Chr. was een Grieks astroloog, astronoom, geograaf, wiskundige en muziektheoreticus die leefde en studeerde te Alexandrië. Vermoedelijk gebruikte hij oude kaarten uit de grote bibliotheek van Alexandrië (Al-Iskandarïyah, Egypte, noordwestelijke Nijldelta) als bron voor zijn eigen kaarten.

Buideldieren leefden ook in Egypte?
Er worden verhalen verteld over twee fossiele kangoeroes en andere fossiele buideldieren die zouden zijn gevonden nabij de oase van Al-Fayüm (Fayum of Faiyoem), bij Memphis in Egypte. Waren de oude Egyptenaren er dus al geweest of voerden zij handel met zeevaarders die op Australië zeilden? Een andere optie is dat die fossielen in het Fayum gebied veel ouder zijn; men vindt er namelijk fossiele resten van totaal verschillende diersoorten uit verschillende perioden van de aarde, al naar gelang de grondlaag waarin men daar graaft.

Bekende zeevaarders die Australië aandeden
1606
De eerste Hollander zeilde langs het Noorden van Australië; Willem Janszoon met zijn schip de ‘Duyfken’. Of hij inderdaad zijn voeten aan wal zette is niet bekend.
1616
Het schip de Eendracht raakte vast op een zandbank op 26 graden Zuiderbreedte. Schipper Dirk Hartog ging aan land en liet een tinnen bord achter als bewijs dat hij er was geweest. Hij was op weg naar Batavia vanaf Kaap de Goede Hoop maar zijn schip voerde te ver door in de westelijke richting. Het land waar hij zijn bord achter liet bleek bij nader inzien niet het grote continent zelf maar een van de Dirk Hartog eilanden in het meest westelijke deel van Australië (de eilanden zijn nu naar hem vernoemd).
1623
Het schip de ‘Arnhem’ komt aan bij Noord Australië: verkenningstochten in Arnhemsland. De verkenners noteerden gegevens over de kustlijnen, het klimaat en enkele gegevens over de Aborigines. Hun conclusies; de bewoners waren vijandig, het land vonden ze onvriendelijk en er viel te weinig te halen dat geschikt leek om handel mee te drijven. Het land werd genoemd naar het schip de
‘Arnhem’; Arnhem land.
1629
Het schip de ‘Batavia’ loopt aan de grond aan de westkust. Schipper Francois Pesaert laat zijn passagiers en 220 bemanningsleden op twee rotsachtige eilanden achter en vaart in een sloep met enkele bemanningsleden om hulp te halen in Batavia. Hij volgt de kustlijn in de richting van het Noorden over een afstand van zo’n 500 mijlen. Toen hij maanden later terug kwam hoorde hij de verhalen van de achterblijvers; moord, verkrachting, muiterij en doodslag had hun het leven tot een ware hel gemaakt. De overlevenden wilden maar een ding; zo snel mogelijk naar huis.
Grote delen van de westelijke en noordelijke kustlijnen waren nu in kaart gebracht en het nieuwe land heette officieel Nieuw Holland.
1642
Abel Tasman brengt het huidige Tasmanië in kaart.
1705
Drie VOC schepen bezochten de Tiwi eilanden. Maar de Tiwi waren niet echt blij met schipper Maarten van Delft en zijn bemanning. Na 10 weken op de Eilanden gebivakkeerd te hebben, werden de zeelui van de eilanden afgejaagd. Hun bezittingen werden door de Tiwi afgenomen; bij wijze van compensatie voor 10 weken lang voedsel en drinken.
1770
De Engelsman James Cook zette zijn voeten op Australische bodem. Hij landde met zijn schip de ‘Endeavour’ op de oostkust van Australië; het huidige Nieuw-Zuid-Wales. Hij was vertrokken vanuit Plymouth in Engeland voor drie grote reizen naar de Stille Zuidzee. Cook voer langs Rio de Janeiro en Kaap Hoorn en bereikte Tahiti, waar hij astronomische observaties deed. De baan van de planeet Venus zou in juni van het jaar 1769 voor de zon langsgaan en astronomen wilden het fenomeen bestuderen om zodoende de exacte afstand van de aarde naar de zon te meten. Vanuit Tahiti zeilde hij daarna naar Nieuw-Zeeland en vervolgens naar Australië. Op 29 april 1770 zag hij een mooie baai en besloot hij aan land te gaan. De landingsplaats lag aan de zuidoostkust en draagt de naam Botany Bay. James Cook zette zijn reis langs de Oostkust voort en voer noordwaarts; naar Kaap York, het noordelijke punt van het continent. Van daaruit voer hij terug naar Engeland.

Boeken en weblinken met betrekking tot dit onderwerp:
Boeken
‘Australië op blote voeten’ van Marlo Morgan (Mutant message downunder)
‘De clan van de Wilde Honing’ van Ad Borsboom (de spirituele rijkdom van de Aborigines)
‘Dromen van de Aboriginals’ van James Cowan
Websites
Gosford Hieroglyphics in Australia, Brisbane Water National Park


Wikipedia-Aboriginal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aboriginal
Wandjina rock art australia
Kimberley region; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wandjina_rock_art.jpg
New ways to chart maritime past
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/08/100819074445.htm
Maps of the ancient sea kings by Charles Hapgood
http://www.goldenageproject.org.uk/seakings.php
Piri Reis-kaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piri_Reis_kaart
Geschiedenis van Antarctica
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Antarctica
The Piri Reis Map
http://www.sacred-texts.com/piri/index.htm
Dr. Charles Hapgood: Maps of the ancient Sea Kings
http://members.tripod.com/~Glove_r/Hapgood.html
The Mysterious Origins of Man: The Oronteus Finaeus Map of 1532
http://www.talkorigins.org/faqs/mom/oronteus.html
http://ancientcartography.net/
http://www.shikanda.net/ancient_models/gen3/starmaps_3_2000/cupmarks_6.html
Reinoud de Jonge en Jay Wakefield over oude zeekaarten op grote stenen
http://www.howthesungod.com/reviews.html
http://www.howthesungod.com/introduction.html
http://www.howthesungod.com/index.html
Catastrophes in human history by Dr. Reinoud de Jonge
http://www.barry.warmkessel.com/dejonge.html
Artikelen over oude zeevaarders op National Geographic
http://news.
nationalgeographic.com/news/2010/02/100217-crete-primitive-humans-mariners-seafarers-mediterranean-sea/
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/02/photogalleries/100224-shipwreck-bronze-age-treasure-salcombe-britain-pictures/#025919_600x450.jpg
Fossielen van kangaroe en andere buideldieren opgegraven in Fayum?
http://www.fossils.duke.edu/Publication%20Links/2005_Simons_EoceneAndOligoceneMammals.pdf
Ancient Egypte seafarers in Australië?
http://www.kronosworld.nl/EgypteAus.htm
http://www.crystalinks.com/egyptaustralia.html
Crates, world map: Crates world map of Xenocrates?
http://en.wikipedia.org/wiki/Xenocrates
Petrie Museum
http://www.culture24.org.uk/history+%2526+heritage/time/roman/art33971
Egyptsites (prachtige foto’s van Egypte!)
Dendera
El-Lahun and Hawara
Pyramid of Khufu
The Solar Boat Museum
The Temple of Horus at Edfu
Ancient Egypt Hathor temple tour van www.altair4.com Virtuele reis ; erg mooi !