Het was in de ‘Droomtijd’- Australië en oude zeevaarders

Al in 150 na Christus schreven de Grieken over Australië. Zij noemden het continent; Terra Australis (incognita) maar toen al was het bestaan van het grote stuk land in de zuidelijke zee bepaald geen nieuwtje; op de oude vazen die opgegraven zijn op Kreta (daterend van 1450 v. Chr.), staan de kusten en rivieren van het land al afgebeeld. (Geschreven door N. Quist) Continue reading