Over varkens, xenotransplantatie en virussen

De 67 jarige Zwitser  “Billy” Eduard Albert Meier zegt al 62 jaar lang in contact te staan met buitenaardsen afkomstig van de Plejaden. Billy zijn buitenaardse gesprekspartner is Quetzal en veel van deze gesprekken zijn door de Zwitsers op papier vastgelegd. De hele zaak kent zeer veel voor- en tegenstanders, is het echt of niets meer dan een verzinsel? (Geschreven door Frank.)

wiki-ufo-thumbn-faked-dossx

Gemanipuleerde foto door redactie van dossierx; originele foto op Wikipedia; bestand UFO. In werkelijheid staat de nep ufo op het gebouw gemonteerd. Zo kunnen we natuurlijk nog een heleboel nep foto’s maken. De vraag blijft dus altijd bij ufo’s op foto’s en filmpjes ; is het een echte?

Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat het uiterst vermakelijk is en zodoende stuitte ik op een verslag van Billy van 3 februari 1995, Billy had zijn 251ste contact met Quetzal.Een detail viel mij op, toen Quetzal refereerde naar technologische ontwikkeling op aarde gaf hij informatie over het feit dat de mensheid op het punt stond om hybride soldaten te kweken. Soldaten die zouden ontstaan door het mixen van menselijk en varkens DNA.  Alarmbellen gingen af in mijn hoofd. Het is pas onlangs dat men ontdekt heeft hoe kinderlijk eenvoudig het is om menselijk en varkens DNA te mixen waarbij er hybride genen ontstaan. Laat me u meenemen naar een wereld waar de moderne wetenschap de wijze lessen uit en ver verleden vergeten lijken te zijn.

Xenotransplantatie

Ik heb slecht nieuws, zegt je dokter. Je lever is aangetast en stopt binnenkort met functioneren. Gelukkig weet hij wel raad en hij haalt uit je beenmerg wat stamcellen weg. Deze stamcellen worden voorzichtig in een varkensfoetus geinjecteerd terwijl deze nog in de baarmoeder van het dier zit. Als het biggetje uiteindelijk geboren wordt zal de lever van het beestje veel van jou eigen cellen bevatten. Het varkentje hoeft slechts geslacht te worden om het persoonlijk op maat gemaakte orgaan weer bij jou te inplanteren.

Het kweken van menselijke donor organen in dieren

Het lijkt voor sommigen een droomscenario maar in december 2003 maakte het wetenschappelijke blad New Scientist melding dat het mogelijk is om menselijke donor-organen te kweken in dieren. Het zal nog een paar jaar duren maar de eerste stappen zijn gezet, aldus Esmail Zanjani van de Universiteit van Nevada, Reno VS. Zanjani baseerd zijn bevindingen op de uitkomsten van experimenten waarbij schapen foetussen werden ingespoten met menselijke cellen. En volgens Alan Flake van het Kinder Ziekenhuis van Philadelphia zijn de eerste resultaten van Zanjani verbluffend. Maar dat was allemaal in 2003.

In januari 2004 verscheen er weer een artikel in het blad New Scientist en ditmaal was het Jeffrey Platt, directeur van het Mayo Clinic Transplantation Biology Program, die een verrassende ontdekking meldde; “Wat we hebben ontdekt kwam volkomen onverwacht, we hebben ontdekt dat menselijke en dierlijke cellen in een varken samensmelten”. Het team van Platt had varkensfoetussen geinjecteerd met menselijke cellen. De biggen die daar uit voortkwamen lieten een DNA zien waarvan de cellen van beide soorten dicht met elkaar verwoven zijn.

Dit was de eerste keer dat de cellen van twee afzonderlijke soorten versmolten waren in één levend wezen.  Deze varkentjes hebben varkenscellen, menselijke cellen en hybride cellen. De hybride cellen zijn cellen die zowel varkens als menselijke kenmerken hebben. En de kern van deze cel bevat op hun beurt weer chromosomen van zowel menselijke als
varkensgenen. Onderzoekers berekenden dat ongeveer 60 procent van niet-varkenscellen hybride waren en de rest volledig menselijk.

retrovirus-wikipthumb

Retrovirus; Wikipedia bestand; retrovirus

Het probleem; een retrovirus

Nou is het met varkens is zo dat zij standaard in hun genen een retrovirus met zich meedragen. Het zogenaamde Porcine Endogenous Retrovirus, of korter; PERV. De beesten zelf ondervinden hiervan geen schade en het virus kan geen menselijke cellen infecteren. Platt heeft ontdekt dat het virus wel in de hybride cellen kan zitten. Bij een eventuele xenotransplantatie van een orgaan van varken naar mens kan in het slechtste geval  PERV in een mensenlijf kunnen muteren en zo tot allerlei ziekten, zelfs epidemieën kunnen leiden.

We gaan terug in de tijd; De doos van Pandora

Met de bovenstaande kennis in het achterhoofd zou je denken “nou, dan gebruik je toch geen varkens voor xenotransplantatie”.  Te laat. Het voormalige Britse biotechnologiebedrijf Imutran, dat genetisch gemodificeerde varkens fokt voor hun harten, levers en nieren, had in 1999 een 12 jaar durend onderzoek afgerond waarbij 160 patienten werden onderzocht die eerder varkensweefsel hadden ontvangen. Géén van de personen bleek in deze periode te zijn geïnfecteerd met een varkensvirus. Tenminste, aldus Imutran die niet kon garanderen dat zich ook in de toekomst geen infecties zullen voordoen bij de toen onderzochte personen, het bedrijf meende dat er sprake was van een “zeer bemoedigend” resultaat.

De onderzochte 160 personen werden over de gehele wereld opgespoord. Ooit ondergingen zij een transplantatie met varkenshuid vanwege ernstige brandwonden of ontvingen cellen van een alveesklier uit een varken om een ernstige vorm van suikerziekte mee te behandelen. In totaal 100 mensen lieten zelfs via een experimentele behandeling in Rusland hun bloed zuiveren via de nieren, milt en lever van een varken.

Ofschoon met de toen beschikbare technieken (bevestigd bij de U.S. Centers for Disease Control and Prevention) bij geen van de 160 mensen een actieve of latente infectie kon worden aangetoond, werden bij vier patiënten antilichamen tegen het PER-virus gevonden! Volgens het Britse Imutran zijn die mensen mogelijk in aanraking geweest met een vergelijkbaar virus bij mensen. Ook werden bij 23 personen varkenscellen in het bloed aangetroffen. Wat zoveel betekent dat het varkensvirus alsnog in het mensenlichaam kan uitbreken.

Wij van WC eend bevelen WC eend aan

Is het handig om een bedrijf dat zich commercieel bezig houdt met xenotransplantatie een onderzoek te laten doen naar de risico’s daarvan?
Nee dus. En dat vond ook de Britse krant de Observer die verdachtmakingen tegen Imutran naar buiten bracht. Op last van het Britse Binnenlandse Zaken werd een onderzoek opgestart. De uitkomst daarvan hield in dat Imutran niets te verwijten viel… nou ja, op een paar kleine onregelmatigheden na dan…maar daar was mee afgerekend, aldus het Britse BZ. (Over deze ‘kleine’ onregelmatigheden kunt u hier meer lezen, Eng. en gaat onder andere over onfrisse experimenten met varken-aap xenotransplantaties.) Kennelijk werd de grond te heet onder de voeten van het moederbedrijf van Imutran, het Zwitserse farmaceutisch concern Novartis, want in 2000 sloot Novartis haar Britse dochteronderneming Imutran en bracht zij de techniek over naar Amerika.

Een ongeluk komt nooit alleen

Nadat de Nieuw Zeelandse regering in 2002 weigerde
vergunningen af te geven aan xenotransplantatiebedrijf Distranz LTD, streek men neer in Mexico. Daar kon Distranz ongestoord de experimenten voortzetten. Distranz transplanteerde in minstens 12 diabetische kinderen cellen afkomstig van varkens. De genetisch gemodificeerde varkens van dit bedrijf waren positief getest op PERV. Maar, zo stelde Distranz ons gerust, de patientjes waren een jaar later getest en er waren geen virusinfecties aangetroffen. Ze zeiden er niet bij dat retrovirussen zoals PERV na 10, 20 en meer jaar alsnog de kop op kunnen steken. Bij één patientje was er wel varkens-DNA in het bloed aangetroffen, en dus een potentieel gevaar voor infectie.

Één griepje, 21 miljoen doden

Om u enig idee te geven hoe gevaarlijk een losgeslagen en gemuteerd virus is moeten we nog verder terug in de tijd. 1918, de eerste wereldoorlog was bijna ten einde en de uitbraak van de ‘Spaanse griep’ een feit. Lange tijd heerste er onzekerheid over de herkomst van deze griep. Maar inmiddels weten we meer.
Het griepvirus komt vermoedelijk uit de omgeving van Parijs, waar toendertijd grote hoeveelheden varkens en, al dan niet, gewonde soldaten opeen gepakt zaten te wachten op transport van en naar het front.

In 1987 wist Jeffery Taubenberger van de Armed Forces Institute of Pathology (Rockville, Maryland VS) de genen van het virus te isoleren. Hij kon de monsters uit de lijken van 3 Amerikaanse soldaten te halen die 80 jaar eerder aan de Spaanse griep waren overleden. Taubenberger’s analyse van de virussen wees uit dat ze niet afkomstig waren van vogels. Viroloog Mark Gibbs van het Australian National University (ANU) in Canberra zette het onderzoek voort. Hij ontdekte dat in ieder geval de helft van het virus afkomstig was van varkens. Gibbs meent dat het virus het varkensgedeelte slechts enkele maanden voor de grote uitbraak opgenomen had.

Even recapituleren

Men knoeit al decennia lang met de genen van soorten. In 1982 werd het eerste transgene dier gecreërd waarbij het groeihormoongen van een muis werd vervangen door het gen van een andere diersoort, die veel meer groeihormoon aanmaakt. Met dit genetisch gemanipuleerde DNA groeit de muis uit tot een twee keer zo grote en zware supermuis. De nieuwe genen die zijn ingebracht worden doorgegeven aan volgende generaties.

Wanneer men precies is begonnen met het mengen van menselijke en dierlijke genen is moeilijk aan te geven, private instituten zoals een Imutran geven zeer weinig informatie af. Zeker dergelijke activiteiten in derde wereld landen blijven grotendeels voor het publieke oog verborgen. Genetische manipulatie en xenotransplantaties zijn erg controversioneel en zeker op de ethische kant van deze zaken zijn nog veel vragen; mogen wij wel op deze manier voor ‘God’ spelen? Xenotransplantaties zijn in sommige landen veboden, domweg omdat de uitkomsten op langere termijn onzeker zijn en de veiligheid (nog) niet gegarandeerd kan worden. In Nederland is het (tijdelijke) verbod op xenotransplantatie in werking getreden in 2002.

We weten inmiddel dat vanaf de jaren 80 door verschillende bedrijven  xenotransplantaties zijn uitgevoerd op mensen. Xenotransplantaties waarbij men gebruik maakte van genetisch gemanipuleerde varkens. Ondanks dat men op de hoogte was van de aanwezigheid van PERV in varkens en ondanks dat men wist dat dit bij xenotransplantaties een behoorlijk risico zou inhouden werden deze ingrepen uitgevoerd.

In 2004 toont Platt aan dat dat bij mens-varken manipulaties hybride genen ontstaan die de kenmerken van beide soorten in zich dragen en mogelijk een brug kunnen slaan van de overdracht van PERV van varkens naar de mens. Het is hierbij zeker niet ondenkbaar dat het PERV zelf ook weer een vernadering zal ondergaan. Om een idee te geven wat een beetje virus kan veroorzaken een overzicht:

Uitbraken in 2003:

SARS; 7919 gevallen, 662 doden
Meningococcal disease, 7146 gevallen, 1058
doden
Ebola, 143 gevallen, 128 doden

Hedendaags viraal gevaar:

Malaria, 300-500 miljoen gevallen/jaar; 1.5-2 miljoen doden/jaar
Tuberculose: 8 miljoen gevallen/jaar; 2 miljoen doden/jaar
AIDS: 6 miljoen gevallen/jaar; 3 miljoen doden/jaar

Historische virusuitbraken:

6de Eeuw, de Plaag: 142 miljoen gevallen, 100 miljoen doden
Builenpest, 30 miljoen gevallen, 12 miljoen doden
Spaanse griep (1918), 1 miljard gevallen, 21 miljoen doden

Bron: WHO, represented in EBR, winter 2003

Een vrije gedachte

Er lopen momenteel op deze wereld mensen en varkens rond die gedeelde genen hebben. Als deze dragers van hybride genen zich gaan voortplanten geven zij dit materiaal ook weer door. Afgezien van virussen en ziekten is het ook niet ondenkbaar dat er op termijn ook mensen zullen ontstaan met bijvoorbeeld (en in het gunstige geval) een dikkere huid of dat er varkens komen met menselijke kenmerken. Theoretisch zouden zelfs nieuwe rassen van mensen en varkens kunnen ontstaan en zelfs, zeker bij selectief fokken, echte hybriden, een mensvark of een varkmens. En dit zou best wel eens de aandacht kunnen trekken van militairen die er ongetwijfeld brood in zien.

Quetzal wist het en Billy Meijer gaf de informatie door… en ik vraag me af hoe lang ik nog een karbonaatje kan eten zonder kanibaal te zijn?
FstClair

Bronnen:
Billy Meier homepage Eng.
Billy Meier Eng.
Menselijke organen uit dieren Nl.
Diaries of Despair Eng.
Imutran/Observer en Home Office Eng.
Distranz en mexicaanse kinderen Eng.
Spaanse griep nl.
Supermuis NL
Verbod op Xenotranplantatie NL