Project Antikythera; deel 2 Berekeningen met het mechanisme van Antikythera

Hoe gingen de oude wetenschappers te werk en wat bedachten zij zich over de krachten in dit universum? Een intrigerende vraag want de ontwerpers van dat oude astronomische mechanisme kwamen niet van een hedendaagse school. Hun kennis met betrekking tot het maken van het ontwerp en de metallurgie voor de tandwielen haalden zij waarschijnlijk uit oude geschriften over astronomie.


Foto; Antikythera mechanisme, Wikipediafile Antikythera

Universele tijd; op welk hemels ritme baseerden zij zich?

De ontwerpers van het apparaat baseerden zich mogelijk op een cyclus van 25920 jaar, genaamd een Precessie. Gedurende een Precessie periode draait het aardse noorden door de twaalf sterrenbeelden aan de hemel. Hoe kwamen zij aan dat aantal jaren voor hun berekening? Mogelijk hadden zij toegang tot oudere geschriften die daarvan melding maakten. Maar alsof dat nog niet verbazingwekkend genoeg is, stopten zij iets heel speciaals in het apparaat; ze maakten het mechanisme zó dat het wel heel precies moest blijven lopen. In het mechanisme zitten namelijk bepaalde getallen verborgen die er waarschijnlijk voor zorgden dat het apparaat heel precies liep.

Was het toeval of was het ontwerp een geweldig staaltje van vakmanschap?
Om zoiets per ongeluk te doen moet je wel ongelooflijk veel geluk hebben en ik denk niet dat de ontwerpers ook maar iets aan het toeval overlieten; daarvoor was de kostprijs en het aantal te werken uren om het te mechanisme te kunnen maken te hoog. Ze wisten precies wat ze wilden en hoe zij het moesten maken. Daarbij hadden ze ook nog de nodige kennis in huis op het gebied van metallurgie om de tandwielen zo te maken dat ze niet krom trokken bij plotselinge temperatuursschommelingen. Verbazingwekkende kennis op een vroeg tijdstip; een mooie erfenis van het legendarische Atlantis?


Stonehenge in Zuid Engeland ; foto Wikipediafile Stonehenge

Hoe de oude astronomische rekenmachine werd gevonden
In het jaar 1901 stuitten sponzenduikers in de regio van het eiland Antikythera (Griekenland) op de resten van een gezonken schip. Nadere inspectie toonde aan dat het om een schip uit de Romeinse tijd gaat. Te midden van die oude scheepsresten – waaronder oude Griekse beelden, amfora’s en overige artefacten, vonden de duikers een klomp gesteente met daarin resten verroest metaal. Bij verder onderzoek bleek de klomp een uurwerk te bevatten dat voor zijn tijd nogal vooruitstrevend was. Het uurwerk* bleek na reconstructie een astronomische supercomputer te zijn, waarmee de banen van aarde, zon, maan en planeten prima te berekenen vielen. Het mechanisme heeft oorspronkelijk in een soort bekisting of  box gezeten. Officieel wordt het mechanisme nu gedateerd op zo’n 100 jaar voor Christus. (Deze datum is bepaald aan de hand van de oud Griekse inscripties op onder andere de tandwielen.)
*(Het verbazingwekkende astronomische klokwerk is te bezichtigen in het Nationaal Archeologische Museum in Athene in Griekenland, waar het perfect zichtbaar is geplaatst in een vitrine.)

Met het uurwerk kon men niet alleen de banen van planeten berekenen; men kon
ook zon- en maanverduisteringen, equinoxen en tevens het juiste tijdstip voor de Olympische Spelen ermee berekenen. De vondst wordt door sommige specialisten vergeleken met het vinden van een modern, duur horloge in de Middeleeuwen.

Pandora; de vrouw met de doos waarin de ‘krommen’ zaten?
Maar vinden we in de Griekse mythen enige aanwijzing voor het mogelijke bestaan van zo’n apparaat?  Er is inderdaad een oud Grieks verhaal over een vreemde doos waarin iets zat;

‘Pandora had een doos… een doos waar alle voor- en tegenspoed in zat…toen ze de doos opende kwam het kwaad eruit…onheil; noodweer en ziekte trof de mensheid totdat ze de doos weer wist te sluiten.’

Wat een ellende en dat allemaal in een simpele doos; ook het mechanisme van Antikythera zat oorspronkelijk in een doos en kwam uit een oude Griekse tempel. Pandora was mogelijk een voorname vrouw of een priesteres maar had de naam misschien iets te maken met het Latijnse woord ‘pandäre’; krommen? Misschien had inhoud van de doos ook wel iets te maken met het Latijnse woord ‘pangëre’; vaststellen of bepalen. Beide Latijnse woorden zouden kunnen slaan op het astronomische klokwerk van Antikythera**; het bevat krommen/tandwielen en met het apparaat kon men rampen vaststellen of bepalen. Vroeger dacht men namelijk dat zon- en maanverduisteringen en kometen zeker de veroorzakers waren van grote rampen op aarde. Helemaal ongelijk hadden zij zeker niet; waarschijnlijk kwamen zij op die gedachte door een meteoriet die insloeg op aarde en waarvan zij getuige waren geweest. Die meteoriet sloeg eens neer in het gebied van de rode zee; die zee dankt haar naam aan de rode kleur die het water had gekregen na die inslag. Het water was ondrinkbaar geworden en een ieder die er toch van dronk werd ziek. Het verhaal is te lezen in o.a. de Bijbel; in het boek Exodus.
**De naam komt van Cytherëa: het Latijnse woord voor Venus (eiland ten zuiden van Laconië of ook wel genoemd nu Lakonia, Peloponnesos, Griekenland en ligt ten zuiden van  het eiland Kythera= Cytherëa).

Precisiewerk is maatwerk; welke maat(maten)?
Hoe was het mogelijk dat dit uurwerk zo precies zijn werk deed? Na een ruim onderzoek kwam ik tot de conclusie dat het uurwerk zo precies werkt(e) omdat er bepaalde maten en frequenties in zitten want;

Berekeningen met het mechanisme:
We spelen even heerlijk met het apparaat van Antikythera om die oude astronomische trukendoos eens nader te bekijken; Hoe kregen die oude ontwerpers het allemaal voor elkaar? Wat kunnen we ons allemaal met het apparaat berekenen? En bovenal; kunnen we er nog iets van leren?

Vreemd genoeg, lijkt het alsof in het tijdgedeelte van het mechanisme twee verschillende krachten of cycli werkzaam zijn; de eerste cyclus is gebaseerd op 129600 (=1 procent van siderische zonneomloop in seconden) en de tweede cyclus is gesteld op 25920 (is 1 Precessie).
Als standaard ritme is een cyclus van 3600 (het aantal seconden in 1 uur) ingebracht.


Illustratie: Stonehenge schema; 129600:54(witte gaten)  = 2400:30×30 (staande stenen)=2,66666>>3600(uur cyclus):2400=1,5×2.66666=4 minuten x 60=240 seconden (=buitenste tandwiel antikythera mechanisme)?  Illustratie van Wikipedia file Stonehenge

De vergelijking in het tijdgedeelte van het mechanisme
Om een heel lang verhaal met een fikse berekening kort uiteen te zetten, komt het eigenlijk op  het volgende neer:

a)    129600:240(=tandwiel)=540×48(=tandwiel)=25920 = 1 Precessie
b)    25920:240=108×48=5184
c)    5184:3.6=1440 (minuten voor een rotatie; uitgedrukt in tandwielen; 36×40=1440 en 30×48=1440)
d)    =5x5x3.6=90(=tandwiel)x1440=129600

Is gelijk aan of is als (wiskundige vergelijking)

A1) 100:240=0.4166666×48=20
B1) 20:240=0.0833333(100:1200=0.083333)x48=4
C1) 4:3.6=1.11111111(x90=100)

Waardoor
3.6×3=10.8:1.10=9.81818181(?) en
3600:0.027777777=129600

100:1.11111= tandwiel 90
Waarbij>> 2.5(3600:1440=2.5):1.5(90:60=1.5)=1.6666666 is als 8640:5184=1.6666666 is als 100 (Hertz?) gedeeld door 60=1.6666666(1.66666(Hertz?):60=0.0277777)

Wat tot uitdrukking komt in;
129600:90(=tandwiel)=1440 minuten voor een rotatie
1440×18(=tandwiel 18)=25920 = 1 Precessie
En dus is
1440:1.11111=1296(x100=129600)


Stonehenge in Zuid Engeland; foto van Wikipediafile Stonehenge, foto gemaakt in 1877 (Deze foto; restored grafisch bestand door dossierx.)

Oud Babylonische/Chinese regio Saros (3600: het aantal seconden in 1 uur) in het Antikythera Mechanisme
Het getal 3600 wordt ook gebruikt door moderne wetenschappers in o.a. brandstof /rotatie berekeningen* maar volgens de oud Babylonische en Chinese berekeningen was het een (rotatie) lengte of de duur (!**) zoals van 10 aardse jaarrotaties rond de zon van 360 graden = 3600 booggraden van de hemel, zoals gezien vanaf de aarde in 10 jaarrotaties? Letterlijk vertaald betekent het woord ‘Saros’; “een lengte”. (Bron voor het gegeven dat de Saros mogelijk uit de regio van China kwam (via de zijderoute?); *Megaliths, myths and men van P. Lancaster Brown; verwijzing naar R. Colton en R.L.Martin in hun boek “Eclipse Cycles and Eclipses at Stonehenge”).
(* Welk feit ons tot de Science Fiction optie brengt, dat het oorspronkelijke apparaat misschien wel ooit een cockpitonderdeel was van een Vimana; een hemels ruimteschip dat vloog op kwikmotoren, zoals beschreven in tal van oude Indische geschriften zoals de Mahabharata, Drona Parva en Veda’s. Maar veel van de astronomische getallen,  zoals gebruikt in het mechanisme, zijn ook zeker in aanleg aanwezig  in het Stonehenge bouwwerk.)
(!**)(Ik schrijf dit hier met vette letters want volgens hedendaagse astronomen is een Saros; 6585,3 dagen of 18 jaar+10 of 11 dagen(schrikkeljaar)+8 uur. De ontwerpers van het mechanisme dachten daar dus mogelijk anders over!)

Het bewijs voor de lengte van de oude maat in het Mechanisme van Antikythera?
Volgens de oude Babyloniers was een Saros mogelijk qua lengte gelijk aan 135 ‘lunation cycles’ van ongeveer 27 dagen. 3600: 135= 26,666666 dagen per cyclus exact. 135×26,666666 (de kortste Maan- cyclus=26,666666 maar de kortste,ons bekende maancyclus duurt 27 dagen. 3652.5:135=27.0555555). Daar het officiële jaar vroeger werd gesteld op 360 dagen voor een aards jaar in rotatie rond onze zon, was een oud Babylonisch/Chinese regio Saros dus mogelijk ook een maancyclus.

Volgens de oude astronomen was dus

12.960.000 (siderische zonne-omloop seconden):60= 216.000 boogminuten of 3600 zonne-uur.

en is 1440 zonne-uur x 60= 86.400 minuten of 5.184.000 boogseconden.

Waarom deze belangstelling? De vraag luidt; wat en hoe werd er precies gemeten met de dubbelbijlen of Labrys waarvan afbeeldingen werden gevonden op oude vazen uit Kreta (gedateerd 1450 v. Chr!) en waarom werd
er zo driftig gemeten? Kon men zo zijn positie op aarde bepalen en aldus navigeren op zee en oceaan? Mat men de posities van de zon en de maan en/of een ster/sterrenbeeld en opzichte van iets aan de hemel?


Pentekening van auteur; Newgrange spiralen zoals ze ook in Amerika worden gevonden in Chaco. (Zie linken onderaan het artikel)

In het oud Babylonisch betekende ‘Saros’ ook; ‘3600’. De Engelse astronoom Edmond Halley legde al de connectie tussen het woord, het getal 3600 en een soort Eclips cyclus. De man is tegengesproken door tal van hedendaagse astronomen maar volgens de ontwerpers van het oude mechanisme was er werkelijk een cyclus die zolang duurde. Was het een cyclus met betrekking tot ‘Niburu’; dat hemelse object dat in oude Babylonische geschriften wordt genoemd? Wat is Niburu dan voor een soort ster en waar aan de hemel is het object precies te vinden en op welk tijdstip dan wel?

Men observeerde en mat dus mogelijk bepaalde punten aan de hemel (hoogst waarschijnlijk de banen van de maan en de zon zoals vanaf de aarde te zien) gedurende een lange periode. Die metingen verrichtten zij waarschijnlijk met de Labrys; de dubbelbijlen. Die dubbelbijlen zijn te zien op vaatwerk/aardewerk zoals opgegraven op Kreta.


Op een oude vaas uit Kreta zien we vreemde dubbelbijlen; de weergave van een astronomisch meetapparaat? *16 is het aantal tanden in een zonnewiel rozet, zoals te zien onder de dubbelbijlen op de vazen van Koning Minos; op de de andere kant van de vaas zien we een dubbelbijl met de geribbelde steel. De wielen links en rechtsonder hebben elk 11 blaadjes; 20020km (halve omtrek aarde in km) :11= 1820 km.  Een oud Griekse stadie was 182 meter.

Men mat dus mogelijk de banen van de maan en de zon op en noteerde de gestalten van de maan in lange tabellen. Iedere Saros begon met een hele of gedeeltelijke verduistering van de maan op een van de polen van de aarde. (Op 1 juli 2011 begint er een nieuwe (hedendaagse) Saros reeks; nr. 156 (Bron NASA). Maar hoe wisten zij dat gegeven? Hadden zij zich dat berekend aan de hand van tabellen of reisde/vaarde men toen al zover om deze verduisteringen op te kunnen merken?

Oude vaas met astronomisch motief; de vaas werd verleden jaar opgegraven. 129600 is 5 maal een Precessie van 25920, maar is tevens het aantal minuten in 90 dagen. Telkens zien we weer een soort afwijking in de hemelse berekeningen verschijnen met als factor; 10 (hier met betrekking tot de waarden 9 en 90).  Het is daarom dat de oude Egyptenaren waarschijnlijk zeiden dat Pi eigenlijk 16:9=1.777777778 tot de 2e was;=3.160493831. Dit getal tot de 2e macht is 9,99=10. Een hemelse Pi voor hemelse berekeningen dus.

“Want duizenden jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is.”
(Psalmen 90:4 over de goddelijke dag)

Zecharia Sitchin schreef in zijn boek ‘De eerste tijd’ dat deze zin mogelijk verwijst naar een wiskundige formule met betrekking tot de ruimte-tijd! De formule op de vaas? Hij vermeldt ook dat men in Mesopotamië duizenden oeroude wiskundige tabletten opgroef, waaronder ook veel tabletten met kant en klare tabellen van delingen die beginnen met het astronomische getal 12.960.000(=3600×3600) en dat het getal 3600 waarschijnlijk iets te maken had met de dubbel sterren in het Sirius systeem.  Mat men de opkomst van de ster Sirius?  Robert Temple schreef er ook een dik boek over; “Het Sirius-Mysterie”.

Conclusie
De waarden met betrekking tot de tandwielen in het apparaat zijn inderdaad uitermate correct en met het apparaat konden inderdaad uitgebreide berekeningen worden gedaan met betrekking tot de rotatietijd van zon, maan en planeten. Een Precessie is inderdaad 25920 jaar en heeft ook te maken met een cyclus van 12.960.000 siderische boog seconden. In het mechanisme zitten ook cycli verborgen met waarden 2160 (1 sterrenbeeld = 25920:12) en 3600:3=1200 of 3600:2400=1.5×2.6666=4(x60=240minuten). Andere cycli in het apparaat; onder andere 86400(boogminuten):240=360 en 86400:60=1440 en 518400(boogseconden)=1440×360.

Natuurlijk hebben al deze getallen te maken met de meetkunde van bolvormige oppervlakken en ronde ruimten of sferen. Zecharia Sitchin heeft al veel geschreven over dit onderwerp in zijn boek; “De eerste tijd”

(Geschreven door N. Quist)

Linken over dit onderwerp;
Nieuwe website linken over dit onderwerp;
New Type Of Entanglement Allows ‘Teleportation in Time,’ Say Physicists;
17 januari 2011/kfc 01/17/2011
http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/26270/
Extraction of timelike entanglement from the quantum vacuum;
14 januari 2011
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1101/1101.2565v1.pdf

Stonehenge and the Solstices

http://heritage-key.com/britain/stonehenge-and-solstices
http://heritage-key.com/britain/mike-parker-pearson-bluestonehenge-and-other-recent-results-stonehenge-riverside-project
Traditions of the sun

(prima website met mogelijkheid tot bekijken van archeologische sites met 360 graden draai!)
http://www.traditionsofthesun.org/
http://www.traditionsofthesun.org/viewerChaco/
http://www.nps.gov/history/museum/exhibits/chcu/index1.html
http://www.jqjacobs.net/southwest/chaco.html
http://www.jqjacobs.net/southwest/edge_of_the_cedars.html
Soemerie stonehenge

http://www.independent.co.uk/news/science/archaeology/news/syrias-stonehenge-neolithic-stone-circles-alignments-and-possible-tombs-discovered-1914047.html
Skara Brae on Orkney
http://heritage-key.com/world/neolithic-europe
First minoan shipwreck found
http://www.archaeology.org/1001/etc/minoan_shipwreck.html
Ancient seafarers
http://cat.he.net/~archaeol/9703/etc/specialreport.html
Megaliths
http://easyweb.easynet.co.uk/~aburnham/eng/
Stonehenge photo
http://www.english-heritage.org.uk/server/show/nav.16465
Stone tech in ancient times
http://www.theglobaleducationproject.org/egypt/articles/stonetech.php
Spheres
http://en.wikipedia.org/wiki/Sphere
Boldriehoeksmeetkunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boldriehoeksmeetkunde
Hyperbool meetkunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperbool_(meetkunde)
Kegelsnede
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kegelsnede
Wiskunde website (voor mbo/hbo niveau)
Dandelin bollen
nhttp://www.pandd.demon.nl/dandelin.htm
animatie
http://www.pandd.demon.nl/cabrijava/dandelin_m.htm
Cabri geometrie
http://www.pandd.demon.nl/cabri.htm