Vreemde berichten uit de natuur – 4

In dit deel; Het mysterie van de huilende paddenstoelen, Baard van koning winter gespot, Dubbele betekenis in genetische coderingen, Langneusdraakvis gevangen, Riviertje kwijt?, Indianen komen uit Noord-Europa?, Ontstaat het fenomeen tijd door kwantum verstrengeling?, Nieuw onderdeel in menselijk lichaam ontdekt en Lieveheersbeestjes zijn op het oorlogspad.

Illustratie; Wikipedia bestanden – Langneusdraakvis, Shiitake paddenstoel, Lieveheersbeestje, Indiaan, Baard van koning winter.

Het mysterie van de huilende paddenstoelen
Natuurwetenschappers ontdekten het afgelopen jaar dat paddenstoelen onder droge omstandigheden over kunnen gaan tot een soort huilpartij, waarbij ze minuscule druppeltjes vocht sproeien in hun directe omgeving. Volgens de onderzoekers doen paddenstoelen dat omdat hun sporen dan over grotere afstanden worden verspreid. De desbetreffende onderzoekers van de American Physical Society’s Division of Fluid Dynamics in Pittsburgh focusten hun high-speed camera’s op Shiitake en Oyster paddenstoelen en filmden het wegwaaien van de sporen. Zij constateerden dat er op dat moment helemaal geen windje stond en verbaasden zich over het feit dat de sporen toch wegwaaiden. Ze raadpleegden de diverse wiskundige modellen en kwamen tot de ontdekking dat de paddenstoelen, vlak voordat hun sporen vrijkwamen, minuscule druppeltjes water in het rond sproeiden. Die druppeltjes koelden de lucht rondom de paddenstoel en daardoor ontstond een zuchtje wind; dat kleine zuchtje was voldoende om de sporen mee de lucht in te nemen. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in hun tijdschrift.
American Physical Society’s Division of Fluid Dynamics in Pittsburgh
http://meeting.aps.org/Meeting/DFD13/Event/203211
http://www.newscientist.com/article/dn24663-toadstool-weeps-to-make-its-own-wind.html#.UpcNTeJWOvG

Baard van Koning Winter gespot
Boswachters vergaapten zich de afgelopen winter aan bundeltjes spookachtige ijsharen die een beetje aan de baard van de Kerstman doen denken en daarom noemen ze het verschijnsel: ‘de baard van Koning Winter’. De baard van Koning Winter kom je alleen tegen als de buitentemperatuur tussen de nul en min 4 graden Celsius is in combinatie met een hoge luchtvochtigheid. De baard van ijsharen groeit alleen aan dood hout van Beuk, Eik, Els en Esdoorn. Het verschijnsel wordt vermoedelijk veroorzaakt door een schimmel in het hout; die schimmel produceert een afbraakproduct van koolzuurgas en water dat ietsje warmer is dan de buitentemperatuur. Het vocht wordt door de kleine kanaaltjes in het hout (de mergstralen met een diameter van 0.012 mm) naar buiten gedrukt, waar het vocht dan meteen bevriest en zo de lange ijsdraden vormt. Zodra de temperatuur weer stijgt, smelten de ijsdraden en verdwijnt de baard van Koning Winter als sneeuw voor de zon. Om welke schimmelsoort het nu precies gaat is tot nu toe nog niet duidelijk. Sommige onderzoekers vertellen dat bij dit proces ook mogelijk bacteriën komen kijken en maten de temperatuur waarbij het verschijnsel met ijshaarvorming zich voordoet: nabij de 0 graden Celsius.
http://www.ad.nl/ad/nl/5596/Planet/article/detail/3561631/2013/12/13/Boswachters-vergapen-zich-aan-spookachtig-ijshaar.dhtml
http://www.
natuurbericht.nl/?id=953

http://www.natuurbericht.nl/?id=7431
http://www.youtube.com/watch?v=tnAerb8Ne78
http://www.youtube.com/watch?v=96JTzwZ68zY
http://www.youtube.com/watch?v=tVeyhdTxTf8

Wetenschappers ontdekken dubbele betekenis in genetische coderingen
Wetenschappers van het Encode Project hebben een tweede coderingsreeks ontdekt in DNA. Deze tweede reeks bevat informatie die een ander licht werpt op de functie van bepaalde delen in DNA strengen.
De wetenschappers van het genoemde project doen onderzoek naar genetische codes en traceren  specifieke delen in de desbetreffende delen van het DNA die te maken hebben met erfelijke afwijkingen of mutaties binnen de soort. Ze stonden onlangs versteld toen zij ontdekten dat de genetische coderingen (beschreven in een 64-letterig alfabet genaamd Codons) eigenlijk zijn geschreven in een dubbele taal, waarbij de ene taal beschrijft hoe de proteïnen moeten worden aangemaakt, terwijl de andere taal beschrijft hoe de controle van de juiste uitvoering verloopt. Daarbij was de ene taal (van de Codons) bovenop de andere – nu onlangs ontdekte – taal (van de Duons) geschreven.

De onderzoekers vertelden dat de ontdekking van deze Duons naar verwachting heel wat deuren zal openen om patiënten te kunnen genezen.  Een verandering in het DNA kan impact hebben op de gezondheid van het organisme en aldus ziekte veroorzaken. Het team is van mening dat we voorzichtiger moeten zijn met Gen-tech omdat de Duon-codering nog lang niet in kaart is gebracht en deze dubbele codes inhaken op delen van het DNA die recentelijk als Junk-DNA werden bestempeld. De bevindingen van de wetenschappers zijn gepubliceerd in het december nummer 2013 van Science.
Scientists Discover Double Meaning in Genetic Code
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/12/131212142151.htm


Illustratie; Box 64 (van de redactie).  Zo’n magische superdoos (op de Harmonische van Plato?) levert vast en zeker ook nog wel Trions en Quadrons op. Ook een heerlijke Sudoku voor tal van andere wetenschappen. Gratis bijgeleverd is de streepjescodering van voor 50 voor Christus?

Onderzoeker lost raadsel van griezelvis met lange neus op: Langneusdraakvis
Op het internet circuleerde een foto van een vreemde vis met een wel erg lange snuit. De vis was gevangen in de zeestraat van Nuvavut in het noordelijke deel van Canada en eigenlijk wist niemand wat voor vis het was. Onderzoeker Nigel Hussey van de Universiteit van Windsor loste het raadsel op en vertelde dat het hier gaat om een exemplaar van de Langneusdraakvis of Rhinochimaeridae. De vis komt normaal voor op diepten van 1000 tot 2000 meter en wordt zelden gevangen in oppervlaktewater. De soort heeft een rugvin waarin een stekel zit (net zoals bij hun familieleden: de Roggen) waarmee hij gif kan spuiten. Bij Neeltje Jans in Zeeland werd in september 2008 ook al een familielid van de Langneusdraakvis gevangen.
http://bijzonder-nieuws.blogspot.nl/2013/11/onderzoeker-lost-raadsel-van-griezelvis.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Langneusdraakvissen
http://www.fishbase.org/Summary/
FamilySummary.php?ID=26

Riviertje kwijt? We zoeken hem weer op!
Met het bouwen van grote steden hadden we in het verleden last van rivieren en beekjes die door het landschap liepen. Daarom bouwden we in de loop van de tijd, omleggingen of kanalen zodat we ze niet meer door de stad hadden lopen. Soms werden die beekjes of riviertjes in een groot riool onder de stad gestopt, soms bouwden we er gewoon overheen met grote betonplaten. Maar met een veranderend klimaat in het vooruitzicht, zou het beter zijn wanneer we ze gewoon weer in het stadsbeeld opnemen. Dat heeft ook grote voordelen voor de afwateringscapaciteit van het gebied en voor het leefmilieu van de stad zelf vertellen de onderzoekers. En dus; hup weg met die betonplaten en breek dat riool open waarin we de beek stopten. Open weer die doorgang naar dat zijriviertje en laat het water heerlijk stromen.

In sommige steden ging men al over tot het weer blootleggen van die water-aderen en zijn de inwoners helemaal blij met het herwonnen riviertje. Een nieuwe groene zone in de stad, met oeverplanten erlangs en vissen erin. Met vogels en andere dieren die er weer komen wonen en er water kunnen drinken, daar wordt toch iedereen blij van. En aldus stellen de onderzoekers dat zo’n riviertje of beekje dat door de stad loopt een positieve impact heeft op het milieu en de stedelingen. Tevens stellen zij dat bij sommige ondergrondse riviertjes of stroompjes wel eerst een ontkoppeling van riolen moet plaatsvinden en dat het natuurlijk erg belangrijk is dat de rivier wordt schoon gehouden en er geen chemisch afval in wordt gedumpt want anders wordt het een open riool waar iedereen ziek van wordt.
Verloren rivieren
http://www.kennislink.nl/publicaties/verloren-rivieren
http://www.kennislink.nl/publicaties/maastricht-en-het-wassende-water

Indianen komen uit Noord-Europa?
In  het stadje Mal’ta in Siberië zijn de resten gevonden van een jongen die 24.000 jaar geleden moet hebben geleefd. Onderzoekers deden een genetisch onderzoek naar zijn afkomst en kwamen tot de ontdekking dat een derde deel van zijn DNA overeenkomt met dat van Europeanen (West-Europese Aziaten). Maar daarnaast vertoonde het DNA ook een grote overeenkomst met de oorspronkelijke indianen in Amerika. Wetenschappers voerden al geruime tijd een lange discussie over het tijdstip waarop de eerste mensen in het huidige Amerika aankwamen en misschien soms wel weer terugreisden. Volgens sommige wetenschappers kwamen de eerste indianen over het ijs in de Beringstraat aan in Amerika gedurende een strenge ijstijd. Volgens andere wetenschappers waren er meerdere emigratiegolven van oude volkeren naar Amerika en woonden er al lang mensen toen er ook Noord-Europeanen via de Beringstraat arriveerden in Amerika.

Genetisch onderzoeker Eske Willerslev van de Universiteit van Kopenhagen onderzocht het genetisch materiaal van Mal’ta Boy uit Siberië en constateerde dat hij afstamde van Oost Aziaten en West-Europese Aziaten. Willerslev verteld dat dit opmerkelijk is omdat dit aantoont dat West-Europeanen blijkbaar grotere afstanden hadden afgelegd, dan tot nu toe werd aangenomen want ze moeten in Siberië hebben geleefd  gedurende de koudste periode van de laatste ijstijd, tezamen met een groep Oost Aziaten. Onder hun kinderen bevond zich Mal’ta Boy. Op een later tijdstip trok een groep van hen in de richting van Noord Amerika en ontstonden hieruit de eerste indianen. Het team vertelde dat deze vondst zeker niet andere migratiegolven van en naar Amerika uitsluit en dat de toekomst nog wel meer interessante gevallen zal opleveren.

Did Native Americans Migrate From Eurasia?
DNA of 12600 year old infant reveals Native Americans might have migrated from Azia, not Europe.
http://www.
sciencedaily.com/videos/661266.htm

Americas’ natives have European roots
http://www.nature.com/news/americas-natives-have-european-roots-1.14213

Ontstaat het fenomeen tijd door kwantum verstrengeling?
Kwantum fysici hebben een donker(bruin) vermoeden ontwikkeld dat het fenomeen tijd wel eens zou kunnen ontstaan door een bepaalde verstrengeling van roterende deeltjes die onderling een afwijkende zone in de ruimte-tijd creëren en waarin de tijd niet meer gelijk loopt met de omliggende gang van de tijd. De wetenschappers deden een onderzoek naar mogelijke programmeringen voor de nieuwe kwantum computers waarin men ‘Entanglement’ of verstrengeling hoopt te kunnen verwerken. Dit zou de snelheid van de nieuwe computer moeten kunnen bevorderen. Op dit vlak doen zich soms vreemde fenomenen voor in verband met de lopende tijd. Onderzoekers constateerden al dat de tijd lijkt te variëren met de kijkrichting van waaruit je naar het fenomeen van verstrengeling kijkt en de snelheid en de richting waarmee jij je voortplant, terwijl je er naar kijkt. Sommige onderzoekers denken nu dus dat tijd ontstaat in de zone of omgeving van deeltjes die een speciale verbondenheid met elkaar zijn aangegaan en door de speciale uitwerking van krachten die ze op elkaar uitoefenen. Zij vertellen dat je die tijd kan meten met een kwantumklok, maar dat buiten die speciale zone de tijd niet lijkt te bestaan. Ter ondersteuning van dat laatste punt zonder tijd (buiten die zone) noemen ze de ‘Wheeler-DeWitt vergelijking’. Andere wetenschappers stellen dat tijd wel degelijk ook buiten dat gebied bestaat, maar in de genoemde vergelijking van Wheeler en De Witt geen rol speelt en daarom op nul uitkomt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wheeler%E2%80%93DeWitt_equation
Time from quantum entanglement: an experimental illustration
http://arxiv.org/abs/1310.4691
Quantum Experiment Shows How Time ‘Emerges’ from Entanglement
https://medium.com/the-physics-arxiv-blog/d5d3dc850933

Nieuw onderdeel in menselijk lichaam ontdekt; in je knie
Wetenschappers ontdekten een nieuw onderdeel in het menselijk lichaam; het gaat om een gewrichtsband in de menselijke knie en het is een soort pees. Het onderdeel is op röntgenfoto’s niet  of heel moeilijk waar te nemen en daardoor werd het tot nu toe over het hoofd gezien.  Het vermoeden van het bestaan ervan werd al wel langer in medische kringen besproken omdat de patiënten die een knieoperatie ondergingen, soms last hadden van vreemde gewrichtsklachten achteraf. Bij deze patiënten bleek die gewrichtsband te zijn beschadigd of soms zelfs te zijn doorgesneden. Door deze nieuwe ontdekking kunnen de chirurgen in de operatiezaal  er nu rekening mee houden.
New Ligament Discovered? In the Human Knee
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/11/131105081352.htm
Nieuwe gewrichtsband in menselijke knie ontdekt
http://www.nu.nl/wetenschap/3621308/nieuwe-gewrichtsband-in-menselijke-knie-ontdekt.html
http://www.uzleuven.be/sites/default/files/Orthopedie/Anatomy_ALL.pdf

Lieveheersbeestjes zijn op het oorlogspad
Ze zijn meestal rood met zwarte stippen maar toch is de ene soort niet gelijk aan de andere. De lieveheersbeestjes in Europa ondervinden concurrentie van andere soorten lieveheersbeestjes uit bijvoorbeeld Azië. Die soorten worden door landbouwers geïmporteerd om in de kassen  en op laanbomen het aantal bladluizen tegen te gaan. Hun aantal groeit flink en hun opmars verdrukt de kleinere West-Europese soorten. De nieuwe soorten zijn meestal groter dan de kleine inheemse soorten en soms hebben ze een iets ander uiterlijk. De Aziatische lieveheersbeestjes (Harmonia Axyridis) werden 20 jaar geleden ingevoerd om bladluizen beter te kunnen bestrijden, hij is groter dan de westerse soorten en heeft een deukje op het dekschild op het achterlijf. Ze overwinteren graag in huizen en andere gebouwen en het kan dus gebeuren dat je ze tegenkomt in de hoekjes en kieren van het raamkozijn in de schuur of misschien wel in huis. Maar naast deze soort werden en worden ook andere soorten ingevoerd of komen ze hier gewoon terecht doordat ze meeliften met vrachtwagens en scheepsladingen uit andere gebieden. De wetenschappers willen de uitheemse soorten in Nederland nu in kaart brengen. Zie je niet-alledaagse Lieveheersbeestjes (of andere vreemde insecten zoals bijvoorbeeld witte miertjes, grote harige spinnen, hele grote Wespen –Hoornaars- of Bijen die erg klein zijn en een vreemd kleurtje hebben en die je echt nog nooiiiiit(!) hebt gezien in Nederland) in je tuin of park of misschien zelfs wel je huis of schuur, zet ze dan even op de foto en stuur de foto’s op naar de desbetreffende biologen.
Welke soort is het? Voer de kleur en het aantal stippen van het lieveheersbeestje in op de website:
http://stippen.nl/symtabel.php
Import Aziatisch Lieveheersbeestje: foutje?
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Invoering-Aziatisch-lieveheersbeestje-in-Europa-blijkt-ernstige-vergissing.htm
(Bron: Lieveheersbeestjes in huis? Stuur ons de foto’s!)
(Lieveheersbeestjes in oorlog)
http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2013/oktober/lieveheersbeestjes.html