Met Google Earth een grote stap voorwaarts

Dankzij de satellietfoto’s van de NASA en lucht foto’s andere luchtvaart instituten kon de Google Earth database tot stand komen. Dat was een grote stap voorwaarts voor o.a. de archeologie. De database is te bezoeken en te onderzoeken voor een ieder die daar interesse voor heeft. Sommige gebieden op onze aarde zijn bijzonder interessant; op bepaalde tijden in het jaar tonen satellietbeelden en luchtfoto’s de sporen van oude bebouwing van lang geleden.


Google Earth foto van het gebied rond Amesbury in Engeland in het vroege voorjaar: we zien ineens oude wegen en ronde structuren in de ondergrond onder het omgeploegde veld. Voor archeologen van groot belang.

Die sporen zijn vanaf de grond moeilijk te zien maar vanuit de ruimte zijn ze overduidelijk te onderscheiden. Vooral in het voorjaar, wanneer de velden pas zijn omgeploegd, kunnen beelden van die gebieden een schat aan informatie opleveren.

We onderzochten het Zuid-Engelse gebied rond Stonehenge en Amesbury en vonden diverse structuren die bijzonder interessant kunnen zijn voor de plaatselijke archeologen.

Google inc.
Laten we het even hebben over Google inc.; het bedrijf dat de Google Earth database oprichtte in nauwe samenwerking met de NASA. Het bedrijf werd opgericht door de heren L. Page en S. Brin en is sinds 19 augustus 2004 beurs genoteerd.  Het woord Google is een variant van Googol; een 1 met honderd nullen er achteraan. Eind september 2005 ging de NASA een samenwerkingsverband aan met Google en ontstond Google Earth.  Google Earth is een vrij te downloaden applicatie waarmee het ook mogelijk is om een GPS apparaat of GIS aan het programma te koppelen. Sinds 2007 is het ook mogelijk om met de toepassing “SKY” sterren en zonnestelsels te bekijken.

Daar Google Earth zo nu en dan zijn database vernieuwt, plaatsen we hier een aantal foto’s van archeologische vindplaatsen; om de beelden niet verloren te laten gaan en om te zorgen dat ze nog wat extra aandacht krijgen.


Google Earth foto van het gebied rond Amesbury in Engeland: oude wegen en grafheuvels?


Op de foto hierboven zijn een flink aantal putten te zien in het landschap. Onderzoek moet waarschijnlijk nog gedaan worden. In het vroege voorjaar is er al snel een verandering in vegetatie te zien als er in de ondergrond stenen of  zelfs hele muren te vinden zijn.  Op deze manier zijn al veel oude wegen en boerderijen ontdekt die mogelijk dateren uit de romeinse tijd of misschien zelfs nog ouder zijn. Ook in Nederland worden dit soort ontdekkingen nog regelmatig gedaan.

Het gebied rond Stonehenge, in het zuiden van Engeland, is met grote regelmaat in het nieuws vanwege nieuwe opgravingen. De foto’s laten inderdaad vreemde structuren in de ondergrond zien.


Amesbury grafheuvels


Muren en oude heuvel (bijgenaamd Froggy of Kermit de kikker) in Zuid Engeland.


Nieuwbouw te midden van oude bewoningsresten geeft ons een goed beeld van de afmetingen.


En nog meer heuvels…


Oude nederzetting met gracht omringd.

Wanneer men ergens waardevolle archeologische resten vermoedt, is het gebruikelijk dat men eerst een proefgreppel graaft en de eventueel gevonden potscherven of andere resten bestudeert.

Door het bestuderen van satelliet of andere luchtfoto’s kan men zich veel duur onderzoek besparen; op de bovenstaande foto’s gaat het inderdaad om heel oude resten.

Satellieten worden tegenwoordig ook ingezet bij het zoeken van oude archeologische resten in bijvoorbeeld Midden Amerika.