UFO’s; nieuwe hypothesen en de mogelijke technologie

(Met update van de 2010 UFO convention  met David Sereda; 12 YouTube delen.) Van tijd tot tijd zien we UFO’s in de lucht. Waar komen de vliegende schotels vandaan en met welke technologie verplaatsen zij zich mogelijk? Een goede vraag waar misschien wel een wetenschappelijk antwoord op is te vinden. Niet alleen David Sereda houdt zich hiermee bezig; er zijn tegenwoordig heel wat wetenschappers die zich (naast de NASA en andere ruimtevaart instituten) serieus met dit onderwerp bezighouden.

Sereda-cover-1

Foto: de voorkant of cover van David Sereda’s boek over UFO’s op NASA film materiaal

Is het mogelijk om met hoog frequente energie pulsen, objecten aan de zwaartekracht te laten ontsnappen en is het daarbij zelfs mogelijk om die objecten de ruimte in te laten schieten met een snelheid die hoger licht dan de lichtsnelheid? Verdwijnen die objecten dan uit ons blikveld van de ene seconde op de andere? Wat voor camerabeelden zou zo’n object dan op onze film te zien geven? Over dat vraagstuk boog David Sereda zich; hij analyseerde vele beeldjes van de zogenaamde UFO’s op Nasa filmbeelden en hij kwam tot de conclusie dat er wel degelijk sprake is van een vergevorderde technologie. Naar zijn mening produceren de zogenaamde vliegende schotels, sterke energie pulsen die een soort van vacuüm creëren in de ruimte die voor hen ligt. Vrij van het zwaartekrachtsveld, verplaatsen zij zich dan met hoge snelheden door de onmetelijke ruimte. Op die supersnelheid gekomen, zijn zij niet meer zichtbaar voor onze aardse ogen. Dat komt misschien doordat hun energie pulsen de snelheid van het licht overtreffen. Fungeren die pulsen als een soort Startrek ‘cloaking devise’ – in het Nederlands; een ‘onzichtbaarheidsmantel’ – of begeven die vliegende schotels zich dan inderdaad op of boven de lichtsnelheid en schieten ze met die snelheid door een andere dimensie naar andere plaatsen in ons Universum?

Materie is een vorm van gebonden energie. Er is een vreemde kracht nodig om energie zich te laten inbinden tot dat wat wij materie noemen. Wat die vreemde kracht is en hoe die kracht werkt: dat weten wij nog niet. Wat is zwaartekracht en hoe wordt zij veroorzaakt? Hoe kunnen wij ontsnappen aan die vreemde aantrekkende en bindende kracht? Maar de juiste vraag bovenal is; zitten de wetenschappers wel op het juiste spoor om die kracht te vinden?

Wij vroegen een ‘X files’ fan om haar visie in deze: “Yin Yang? Nemen we het Yin Yang model als model voor werkzame energie, dan zou behalve de energie leverende Yang (warmte, positief geladen energie) kracht, ook Yin (koude, negatief geladen energie) een krachtige energiebron moeten zijn. Vormde de aarde en alle andere hemelse objecten hun materie onder invloed van een Yin energie? In dat geval zou de aarde en tevens andere hemelse objecten een kern kunnen hebben van Bruine of Zwarte materie met een sterk Yin accent. Die hypothese houdt dat in dat – in dat geval – de kern van de aarde een flink percentage aan ijskoude supergebonden Yin energie zou kunnen bevatten, die de lage ijskoude temperatuur van min 273,15 graden Celsius zelfs zou kunnen benaderen. De warmte op aarde zou dan worden veroorzaakt door wrijvingsenergie (kinetische energie) van de Maan, Mars, Venus en Zon en de stralingswarmte van de zon. Die Yang warmte bevindt zich dan vooral in de buitenste lagen van onze aarde: de atmosfeer, de aardkorst en de laag daaronder. De kern van de aarde is dan mogelijk massief en ijskoud en veroorzaakt mede de vreemde aantrekkingskracht of zwaarte kracht. (Inderdaad worden aan de polen veel meer zware deeltjes gemeten, dan tot nu toe werd verondersteld. Waar komen die deeltjes vandaan en waarom hangen zij rond bij de polen? Alleen omdat de atmosfeer daar wat dunner is of komt dat ook door de stroming van het aardmagnetische veld?) Die aantrekkingskracht van de aarde en andere hemelse objecten ontstaat dan niet alleen door draaiing, co-valentie en elektronvalentie maar ook door de tegengestelde elektrische ladingen van de Yin en Yang energie – en de daaraan verbonden energetische wisselwerkingen – van de deeltjes in de kern en de omringende lagen. Deze hypothese roept meteen de vraag op of bijvoorbeeld neutronen wel zo neutraal zijn als wij tot nu toe denken. Mogelijk zijn zij dan niet zo neutraal maar bezitten zij een tegenover gestelde ladingen – waarvan de som ogenschijnlijk neutraal is – maar die de elektronen en positronen toch aan zich weet te binden. In dat geval moet het mogelijk zijn om een metaal te ontwikkelen dat een minimale negatieve lading heeft en dat dus naar aardse begrippen super licht zou moeten zijn of superlicht gemaakt kan worden door middel van geluidsgolven. Maar deze hypothese houdt ook meteen in dat onze aarde dan mogelijk meer energie in zich verbergt dan we tot nu toe veronderstelden; de aarde zou dan eigenlijk veel meer massa moeten hebben dan we tot nu toe denken. Wat meteen een goede mogelijkheid geeft tot het voorkomen van de zogenaamde Wormholes? (Dit commentaar op mogelijke UFO technologie; N. Quist)”

Tja, wat is koude eigenlijk en wat is warmte eigenlijk? Zijn zij beiden symptomen van een sterk werkende energiestroom en is zij te beïnvloeden met super hoge of extreem lage energie frequenties? Door middel van Micro-waves kunnen we al voedsel opwarmen maar door middel van diezelfde golven kunnen we ook stoffen afkoelen. Blijkbaar neemt de stof heel gewoon de frequentie over en wordt ze dan kouder of warmer, al naar gelang de tot rust of tot actie gekomen krachten in de stof. Vreemd genoeg beginnen bij sommige krachtige geluids-frequenties, zware objecten spontaan te zweven en schieten lichtere objecten soms zelfs naar het plafond van de onderzoeksruimte.

De opname van de afgebroken NASA antenne, gefilmd vanuit de Space Shuttle met vreemd vliegende objecten die op afstand eronderdoor vliegen.
David Sereda geeft op het Youtube filmpje zijn commentaar op het Tether incident NASA STS-75 Ufo. De afgebroken antenne was 12 mile (1 mile is 1609 meter) of 19.308 meter lang (=19,308 kilometer). De vreemd vliegende en pulserende schijven die onder de tether doorvliegen waren ongeveer 2 of 3 mile groot: 3218 tot 4827 meter groot (= tussen de 3 en 4 kilometer groot!). Aan de linker kant van de antenne zien we opeens een vreemd pulserende grote schijf. Volgens Sereda’s berekening had de grootste vliegende schijf ongeveer de grootte van de stad New York. Was het object echt zo groot of leek dat alleen maar zo door het enorme energieveld dat om de UFO hangt en bevindt de echte vliegmachine zich in het centrum van dat geproduceerde energie veld? Hierboven deel 1 van zijn YouTube fimpjes reeks; de delen zijn te bekijken op youtube.com

Om te kunnen ontsnappen aan Yin, zou men dan alleen nog wat Yang energie moeten toevoegen. Hebben we dan nog echt heel veel energie nodig voor een lange supersnelle ruimtereis of valt dat allemaal dan reuze mee? Wanneer we geloven in het bestaan van die vliegende schotels, dan hebben de breinen achter die technologie het antwoord op dat vraagstuk blijkbaar al lang geleden gevonden en gebruiken zij het met groot succes.

extra-terrestial-hypothesis-wikipediafile-thumb

Foto; Extraterrestial hypothisis, Wikipedia file: Extraterrestial

Davids  samengevat commentaar:
De UFO beweegt zich nu op grote afstand onder de afgebroken antenne door. In het midden van het veld bevindt zich een donker gat; gaat de energie in dat gedeelte van het veld zo snel dat we het niet meer kunnen waarnemen? Zouden we, als we een speciale bril op zouden zetten, een superlichtflits zien op die donkere plek? Geldt dat zelfde fenomeen ook voor zwarte gaten? Zijn die in het echt ook helemaal niet donker maar juist super licht? Te licht voor onze ogen? En ja, daar gaat er weer eentje? (David’s commentaar  bij een opname van een vreemd (met hoekige bocht) vliegend object door de Nasa vanuit de Space Shuttle).

Sereda werkte de afgelopen tijd aan een model en de bijbehorende berekeningen over de effecten van de mogelijke energiepulsen op de Nasa opnamen van de UFO’s. Hij correspondeerde met andere wetenschappers die bezig zijn in deze hoek van de wetenschap. Volgens zijn theorie verplaatste de energie zich tezamen met de schotel op supersnelheid via een andere dimensie naar andere delen van dit Universum. De vliegende schotels op de Nasa beelden worden volgens hem pas weer zichtbaar wanneer zij hun snelheid verlagen tot gewone aardse snelheid. Het typerende aan de beelden, zoals gefilmd vanuit de Space Shuttle, is dat de vreemde vliegende objecten vreemde hoeken kunnen maken in hun vlucht. Het kunnen dus nooit kometen, satellieten of stukken ruimtepuin zijn. De door de Nasa aangevoerde verklaring dat het een brok ijs was, is bepaald niet realistisch te noemen; die vliegen toch niet met scherp hoekige bochten?

De Galaxy klok van David Sereda (zoals te zien in een van de opvolgende delen van zijn commentaar in de youtube filmpjes): In het door hem ontwikkelde model voor kwantumfysica wordt gedemonstreerd hoe het mogelijk is om Einstein’s lichtsnelheid te breken. Volgens Einstein kon massa de snelheid van het licht niet overstijgen. Volgens Sereda kan dat wel, maar moet de massa eerst worden getransformeerd naar een hogere snelheid of een andere golflengte. David Sereda voert hiervoor in zijn boek: “Evidence, The Case For NASA UFOs.” een theorie van Max Planck aan.

Over David Sereda
David Sereda werd geboren in Edmonton, Alberta, Canada op 21 augustus 1961. In 1964 verhuisde de familie Sereda naar Californië. David Sereda wilde van jongs af aan astronaut worden en hield een plakboek bij van alle Apollo-vluchten. Toen David 7 jaar was en hij van zijn school in Berkely, Californië (waar de familie toen woonde) onderweg naar huis was, (tezamen met zijn vriendje) waren zij beiden getuigen van een vreemde hemels fenomeen: in de heldere blauwe lucht hoverde een UFO. David en zijn vriendje waren niet de enige die het ding zagen; honderden getuigen zagen de vreemde schotel en wezen naar de hemel onder het uitroepen van kreten van verbazing. Na ongeveer twintig minuten verdween het object van de ene seconde op de andere. Het ongeveer twintig minuten durende UFO incident heeft op David een diepe indruk achtergelaten en sinds die dag is David op zoek naar de technologische verklaring voor de plotselinge verdwijning van de vliegende schotel: waar kwam het vandaan en hoe kon het zo plotseling van de ene seconde op de andere verdwijnen? David groeide op met de overtuiging dat UFO’s absoluut bestaan. Hij heeft zich de afgelopen 25 jaar beziggehouden met het ontwikkelen van nieuwe technologie, de oorsprong van religie, natuurkunde, paranormale manifestaties, fotografie en vele andere zaken.

David Sereda spant zich vooral in tegen vervuiling en ontbossing van de aarde, hij liet ruim een miljoen bomen aanplanten in de bossen van Brits Colombia, Canada, Alaska en in Californië. Hij houdt zich bezig met het uitvinden van goede methoden om olie vervuiling op te ruimen (hij ontwikkelde een methode om met een speciaal katoen weefsel, olie vervuiling op te ruimen – de methode wordt: “Oil Gator” genoemd). Toen hij directeur was van de Tesla Foundation in Los Angeles hield hij zich bezig met Non-RadioActieve nucleaire energie, Zonne-energie en Waterstof Gedreven Technologie. Verder hield hij zich ook bezig met het ontwikkelen van methoden om landmijnen op te sporen
met behulp van microstraling analyse en chemische stoffenanalyse.

Als parttime vrijwilliger, hield David zich ook bezig met het vastleggen van de talen en de kennis van de Indiaanse Volkeren in Amerika. In samenwerking met een collega werkte hij hard om die informatie door middel van film, foto’s internet en publicaties toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Van 1995 tot 2001 hield David zich bezig met UFO technologie. Hij bestudeerde voor deze studie: honderden uren durend Nasa film materiaal. Op de Nasa films van Space Shuttle Missions worden regelmatig Unidentified Flying Objects of UFO’s gespot. De resultaten van dat onderzoek leidde tot het boek en de documentaire genaamd: “Evidence, The Case For NASA UFOs”, auteur: David Sereda.

Update:
David Sereda sprak op de 2010 UFO Convention over Reverse Engineered UFO Technology; zeker de moeite waard om te bekijken. Via de eerste link kom je op Youtube; de delen zijn aldaar te bekijken.

2010 UFO Convention with David Sereda – Reverse Engineered UFO Technology

http://www.youtube.com/watch?v=i2qVlNGSldQ&feature=PlayList&p=7B519BA17D519147&index=0&playnext=1
(David Sereda 2010 UFO congres part 1 to 11)

Linken met betrekking tot dit onderwerp:

UFO’s

http://www.youtube.com/watch?v=wZ48M_PcftQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7-5-Qh7HFGg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=5pawTzpNKW4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=OW78l1tOj14

http://www.youtube.com/watch?v=Ox6BtwDmm3c&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=it63Uek9YrQ

http://www.youtube.com/watch?v=thjaGfnmMaA&feature=PlayList&p=141B0BC0D14112AD&playnext=1&index=42

Hutchison effect :

http://www.youtube.com/watch?v=xeUgDJc6AWE&feature=PlayList&p=141B0BC0D14112AD&index=37

Nicola Tesla :

http://www.youtube.com/watch?v=UjWsiNJ7J3Y&feature=PlayList&p=141B0BC0D14112AD&index=35

http://www.youtube.com/watch?v=CspKosxgXbM&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=pTiiblwwLPk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=nXfWbEiTLII&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=hgkeP0CappU&feature=related

D. Sereda op YouTube over UFO’s en het Nasa antenne incident:

http://www.youtube.com/watch?v=Q73ZtRCfYo0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=FNz-q7CRSRs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=NGXXzctwbPI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=HWUwAR9YwFs&feature=related

Andere auteurs over UFO technology:

Stan Deyo over UFO technologie:

http://www.youtube.com/watch?v=nP4zQ4R8vJg&feature=channel_page

http://www.youtube.com/watch?v=9xnh5Nd4DzM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ksSbUmNym5c&feature=channel

Andere vormen van wiel aandrijving:

http://www.youtube.com/watch?v=DE6rQwT5liE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=uvbzG4_mFRY&feature=related

Fake from China?

http://www.youtube.com/watch?v=s-_yibPQs7c&feature=related

Diverse publicaties van D. Sereda en ander auteurs op website:

http://ufonasa.terra-ent.com/

One thought on “UFO’s; nieuwe hypothesen en de mogelijke technologie

Comments are closed.