Verkenningen van het Paranormale: Deel 1: parapsychologie en kwantumfysica

Wat gebeurt er met onze, van energie bruisende, emoties wanneer we deze opkroppen en niet uit kunnen spreken? Waar blijft de energie wanneer we geen uitlaadklep vinden voor die zware emotionele ladingen? (Geschreven door: S. in ‘t Veld)

orangebleu-hands-n-quist

orangebleu-hands-n-quist

Het geval van Anne-Marie; een Poltergeist of Klopgeest HAP fenomeen
Wat gebeurt er als er daardoor, mogelijk ongewenste, verschuivingen of veranderingen optreden in onze toekomst? Volgens de Wet van behoud van energie is de hoeveelheid energie voor de reactie gelijk aan de hoeveelheid energie na de reactie (E = E’). Geldt deze energiewet ook voor het manifestatievlak bij paranormale fenomenen? In november 1967 werkte Anne-Marie X, een jonge secretaresse, op een advocatenkantoor. Op het kantoor heerste de dagelijkse gebruikelijke rust: apparaten werkten normaal en er waren geen vreemde storingen in het elektrische leidingnetwerk of in de kantoorapparatuur, tot het moment dat Anne-Marie het kantoor binnenkwam!’

“Alle dingen…bestaan uit groeperingen van atomen die dansen en door hun bewegingen klanken voortbrengen. Als het ritme van de dans verandert, verandert ook de klank die wordt voortgebracht. …Elk atoom zingt onafgebroken zijn eigen lied, en elk moment schept die klank dichte en ijle vormen”

Tibetaanse Lama ‘Meester van de Klank’

Op de dagen dat Anne op haar werk is in het stadje Rosenheim in Duitsland, wordt het een chaos op kantoor: Anne’s aanwezigheid veroorzaakt een lijst van uiterst vreemde fenomenen:

 1. TL balken draaien zichzelf los
 2. Schakelaars switchen zichzelf aan en uit zonder de aanraking van een zichtbare hand
 3. Vier telefoons rinkelen tegelijkertijd, maar er is niemand aan de lijn
 4. Kopieer inkt verspreidt zichzelf over diverse objecten
 5. Er worden vele telefoontjes naar het informatie nummer van de juiste tijd gepleegd, allemaal tegelijkertijd, dit volgens de rekening van de Telefoon Maatschappij
 6. Het advocaten kantoor krijgt meerdere rekeningen voor niet gepleegde telefoontjes
 7. Schilderijen en lampen zwaaien heen en weer.
 8. Zware meubels verplaatsen zich, zonder aangeraakt te worden. (In Anne’s geval verplaatste een archiefkast van 200 kilo zichzelf 30,5 centimeter van de muur af.)
 9. Laden openen zich en gooien hun inhoud in het rond
 10. Lampen springen kapot
 11. Er worden bonkende geluiden gehoord
 12. De stoppen van de elektriciteit slaan herhaaldelijk door

Paranormale verschijnselen van een dergelijke aard (genoemd in de punten 1 t/m 12) noemt men Poltergeist of Klopgeest verschijnselen. Onder deze term worden doorgaans, door journalisten en andere schrijvers, 2 soorten gerekend, omdat de verschijnselen voor hen ietwat op elkaar lijken.

Het HAP type
De eerste soort – de echte Poltergeist of Klopgeest manifestatie is de zogenaamde HAP: Human Agent Poltergeist. Deze Poltergeist activiteit is een manifestatie van PK: Psychokinese – de mogelijkheid van de geest om de materie te beïnvloeden. De paranormale manifestaties beperken zich tot simpele en kinderlijk aandoende effecten zoals klopgeluiden, objecten die uit zichzelf bewegen en elektronische storingen in apparatuur. De paranormale effecten
manifesteren zich rond een bepaalde persoon. Verlaat deze persoon het pand dan stoppen de vreemde effecten (op de locatie) meteen. William Roll, een expert op Poltergeist gebied, bedacht de term RSPK – Recurrent Spontaneous PsychoKinesis voor dit soort gevallen. Van deze eerste soort omschrijft men de manifestaties als een spooksel: een spookachtig verschijnsel. Maar een echt spook wordt hier niet waargenomen. (Tegenwoordig wordt door diverse mensen het woord Spooksel – een spookachtig verschijnsel – samengetrokken met het woord Spook: wat een afvlakking van de Nederlandse taal veroorzaakt: jammer want hierbij gaat de nuance verloren! Een spooksel is iets anders dan een echt spook: het woord ontstond niet zonder reden.)

De veronderstelling dat het HAP type wordt veroorzaakt door een echt spook is dus absoluut onwaar: het verschijnsel is persoongebonden en wordt veroorzaakt door de overspannen geest van de persoon om wie zich de verschijnselen concentreren. Dat het verschijnsel alleen bij kinderen voorkomt is ook een verkeerde veronderstelling: er zijn ook gevallen bekend rond personen die de pubertijd en tienertijd al ver overschreden hadden.

Het psychologische profiel van een HAP: De persoon in kwestie ervaart onaangename emoties op het vlak van religie of seksualiteit of ervaart andere frustraties. Deze gevoelens worden door de persoon onderdrukt en ontkent vanwege b.v. een schuldgevoel. Door kanalen van het onbewuste gedeelte van de geest (Psychoanalyticus C.G. Jung noemde dit gedeelte “de Schaduw van de Geest”), manifesteert de opgebouwde emotionele energie zich doormiddel van paranormale fenomenen: Psychokinese.

Het EAP type
De tweede soort, de zogenaamde EAP’s (Entity Agent Poltergeist) hebben een groter en geweldadiger repertoire. Ze lijken een eigen en zelf ondernemende intelligentie of entiteit te hebben en concentreren zich niet rond een bepaalde persoon maar zijn plaats gebonden. Men neemt aan dat het hier niet om een echte Poltergeist gaat maar om een zogenaamde Haunting – dit is een plaatsgebonden verschijnsel in een “Haunted House”: een spookhuis waarin geesten of zielen van mensen rondhangen die op een tragische, meestal geweldadige manier om het leven zijn gekomen. Dit soort gevallen is meestal verbonden met ESP’s, ExtraSensory Perception gevoelige personen: de personen die bij de Hauntings betrokken zijn, zijn meestal paranormaal begaafd. Er lijkt een soort wisselwerking op te treden tussen het aanwezige “spook” en de paranormaal begaafde personen in het huis. Bij heftige manifestaties van deze 2e soort worden er soms stemmen gehoord in het huis die een, voor de aanwezige personen, totaal onbekende taal spreken (bijvoorbeeld Latijns) of die een bekende taal in een oud en absoluut origineel accent spreken: bijvoorbeeld een 16e eeuws Engels accent etc. De oorzaak van dit EAP fenomeen lijkt zeer complex: veel complexer dan de eerste HAP soort. Het vermoeden rijst hierbij dat de oorzaak enerzijds ligt in een verstoring in het ruimte-tijd continue van de plaats of de locatie en anderzijds in de aanleg voor paranormale begaafdheid van de aanwezige personen. De plaatselijk aanwezige energie functioneert hier mogelijk als overbrengend medium voor de achtergebleven, heftig emotionele energetische informatie. We moeten hier misschien denken in de richting van bijvoorbeeld elektronen, die ooit deel uitmaakten van de omgekomen personen en die op de plaats van de Haunting nog aanwezig zijn in atomen in de grond en in de atomen van de materie waaruit het huis is opgebouwd. ESP gevoelige personen zouden deze informatie oppikken en “lezen”  (het is bijvoorbeeld mogelijk dat elektronen “overspringen” van het ene atoom naar het andere en zo de informatie overbrengen. We zouden kunnen aannemen dat die elektronen door de emotionele energetische lading van de overleden persoon, hier misschien een hogere, afwijkende, frequentie hebben gekregen). Een feit hierbij is dat sommige mensen jarenlang in
een zogenaamd spookhuis konden wonen, zonder ook maar iets vreemds in het huis op te merken: die personen waren niet “paranormaal begaafd” of zijn mogelijk geestelijk zo sterk dat ze zich afsloten voor de oude informatie.

De aard van energie en materie
Volgens theorieën uit de hoek van de kwantumfysica, is dat wat wij materie noemen slechts een vorm van energie: alles wat wij waarnemen is uit verschillende vormen van energie opgebouwd. Die energie manifesteert zich hier op aarde, voor onze aardse gebrekkige ogen, onder meer als “compacte” materie. Maar is die materie wel zo compact als we denken?

In feite is die materie een dans der leegte: wanneer we alle zogenaamd compacte materie uit dit universum zouden samenpakken tot een geheel zonder tussenruimte, blijft er vrijwel niets anders van over dan louter energie en past de inhoud van het gehele universum makkelijk in een lucifersdoosje! Materie is dus in feite een dans van de energie, de energie deeltjes van de materie bewegen zich in zogenaamde compacte strengen: de energie strengelde zich aaneen tot dat wat wij materie noemen. De moleculen van de stof waaruit die materie is opgebouwd is uiteen te halen tot Atomen, die weer uiteen zijn te halen tot Protonen, Neutronen en Elektronen, welke weer uiteen zijn te halen tot …een oneindige reeks van diverse energie pakketjes die ondertussen de meest exotische benamingen hebben gekregen. Wetenschappers in de fysica hoek hebben al meer dan zo’n 127 verschillende energie pakketjes benoemd en geregistreerd. De reeks energiedeeltjes lijkt niet alleen eindeloos: ze is eindeloos. Energie kan zich immers in alle soorten en maten manifesteren net zoals tonen zich aaneen kunnen rijgen tot een eindeloze symfonie. Eindeloos, ja, want de mogelijkheden zijn immers legio. Het heeft dus misschien geen zin om alle pakketjes van de verschijningsvormen van die energie te benoemen.

Wat kunnen we al zeggen over energie en zijn compactere vorm: de materie?

 • Bij het absolute 0 punt liggen de energie deeltjes vrijwel stil (de ruimte die de energie inneemt is dan minimaal, maar de energie is dan nog steeds aanwezig!)
 • Bij verhoging van de warmte (toevoeging van energie) neemt de activiteit van de deeltjes toe, waarbij de beweging van de deeltjes meer ruimte in beslag gaat nemen (de stof zet uit)
 • Dit gaat blijkbaar gepaard met een verhoging van het zogenaamde String Akkoord. Deze werking is vergelijkbaar met de snaren van een gitaar: hoe meer men de snaar aandraait, hoe verfijnder en hoger de tonen worden. Hoe losser men de snaar draait: hoe grover en zwaarder de tonen klinken.

Men veronderstelt dat deze vormen van energie worden veroorzaakt door energie die op verschillende frequentie niveaus vibreert. In de vroege oudheid braken filosofen hun hoofden al over het wezen van de materie: volgens hen (voetnoot 1) is het hele universum opgebouwd uit energie die zich beweegt in verschillende toonaarden. Die tonen vormen de basis van alle vormen van energie en zijn compactere vorm: de materie in dit universum.

Einsteins relativiteit formule; E = mc²

Volgens Einstein heeft de zwaartekracht van een hemellichaam, de kromming van ruimte en tijd tot gevolg. Volgens de allerlaatste theorieën van Einstein kromt ook een organisme (waaronder virussen, eiwitketens, mensen, dieren, bomen, zaadjes etc.) de ruimte om zich heen. (E is energie, m is massa en c is de snelheid van het licht. Zelfs bij een onbeweeglijk voorwerp of atoom in een absoluut 0 punt en bij zeer hoge druk – in bijvoorbeeld een zogenaamd zwart gat, is er nog steeds energie in zijn massa opgeslagen.)

wormhole-interlokaal-thumbnail-nquist

Aarde met Wormholes zoals het volgens Albert Einstein zou kunnen zijn

Over de aard van ruimte en tijd
Bovenop dit vreemde energie verschijnsel hebben we ook, hier op aarde, te maken met het fenomeen tijd. Wat is tijd eigenlijk? We gebruiken het woord dagelijks zonder er verder bij na te denken en roepen: “Ik heb geen tijd!” terwijl we eigenlijk bedoelen dat we haast hebben en we zo op ons werk, of bij een afspraak aanwezig moeten zijn. Wat kunnen we zeggen over het fenomeen tijd?

 1. Tijd is een plaatselijke opeenvolging van momenten of de duur van iets.
 2. Tijd is afhankelijk van de ruimte waarin we leven: ze is verbonden met ruimte die de energie op aarde inneemt – genaamd: de massa – en de draaiing van de aarde. Het fenomeen tijd is dus op iedere planeet en op iedere plaats in dit universum weer verschillend.
 3. Het fenomeen tijd verloopt voor iedere diersoort en zelfs voor ieder persoon weer anders, al naar gelang de grootte en de leefsnelheid van de desbetreffende diersoort of persoon. (Het leven van b.v. een muis verloopt veel sneller dan een mensenleven en muizen bewegen dan ook veel sneller dan mensen. In hun ogen zijn wij waarschijnlijk ontzettend logge trage dieren.)

Met de constatering van de bovengenoemde punten a, b en c, moeten we dus stellen dat tijd een heel persoonlijk en zeer plaatselijk fenomeen is.

“De meesten geloven dat de tijd verstrijkt; in feite blijft die waar hij is. Dit idee van verstrijken zou tijd genoemd kunnen worden maar dat is een onjuist idee, want omdat men het alleen maar als verstrijken ziet, kan met niet begrijpen dat hij blijft waar hij is.”

Zen Meester Dogen

Wat wij ervaren als materie, bestaat dus in feite uit energie strengen die zich voortbewegen in een ruimte-tijd continu die voor ons maar ten dele waarneembaar zijn. Die energie strengen zijn onderling, onzichtbaar, met elkaar verbonden in het ruimte-tijd continu. De verbindende factor ligt buiten ons gezichtsveld, ergens in de ruimte-tijd. In de kwantum fysica wereld weet men er alles van: schiet men de energie pakketjes in een deeltjes versneller uit elkaar dan gebeuren er uiterst vreemde dingen die veel weg hebben van paranormale fenomenen. Deeltjes verdwijnen en verschijnen onvoorspelbaar en sommige deeltjes schijnen zelfs terug te kunnen reizen in de tijd (de zogenaamde kwantumsprongen)! Energie die terug reist in de tijd? Een terugkerende energiegolf?

Dat komt helemaal overeen met de energie wet van behoud van energie! Stopt men dus een voortgaande energiegolf in het ruimte-tijd continu dan keert hij mogelijk weer terug naar zijn punt waar hij vandaan kwam en manifesteert zich op dat punt!

Anne-Marie X…en de energie-verschuivingen in het ruimte-tijd continu?
(Startrek theorie over het ontstaan van een subuniversum)
Onder normale aardse omstandigheden verloopt de tijd zoals we die alle dagen gewend zijn. Maar wat gebeurt er wanneer er een verstoring van die tijd optreedt? De Startrek fans zijn wel bekend met het verschijnsel subuniversum:

Neem nou het volgende hypothetische geval:
In de toekomst vindt iemand een tijdmachine uit en reist terug in de tijd. Hij zorgt ervoor dat je vader nooit je moeder ontmoet. Er zou dan een sub-universum ontstaan waarin je
nooit geboren bent…Er ontstaat een verstoring in je ruimte-tijd continu: je wordt niet geboren en je energiestroom door tijd en ruimte heen wordt verbroken. Wat zou er in dit universum om je heen gebeuren? Los je op in het niets? Waar blijft dan je energie? Wat gebeurt er met de materie om je heen? Zomaar een theorie of…

Het Vlinder effect
Volgens wetenschappers uit de wiskundige en natuurkundige hoek zou in theorie, de vlinderslag van een plotseling opvliegende vlinder, op een ander punt in ruimte en tijd – b.v. na een paar maanden aan de overkant van de oceaan, een orkaan kunnen veroorzaken. Dat lijkt vergezocht maar in theorie zou zoiets kunnen. Alles op aarde begint immers met een klein zaadje.

Verplaats je een klein nootje vanuit het midden van een bos, naar de rand van dat bos, dan heeft die verplaatsing dus mogelijk tot gevolg dat je eigenlijk, gezien in een ruimer ruimte-tijd continu, een enorme boom hebt verplaats naar die andere plek: die plek aan de rand van dat bos waar je het nootje hebt neergelegd.

Film: The Mothman Prophecies naar het boek “Mothman” van Loren Coleman
Wat gebeurt er precies als er een grote verstoring optreedt in het ruimte-tijd continu?

In de film “Mothman Prophecies” waarin Richard Geere de hoofdrol speelt, gebeuren er allemaal uiterst vreemde dingen in het stadje Point Pleasant aan de Ohio rivier in Amerika. Mensen zien vreemde mot-achtige figuren die uiteindelijk een voorbode schijnen te zijn van een ramp die zich in de toekomst gaat afspelen. Tijdens de spits rond kerst 1967 stort de Silver Bridge brug over de rivier in door het trillen van de ronkende motoren van de auto’s en het drama is compleet. Auto’s met inzittende vallen in de rivier en het dodental is hoog (46 mensen vonden hierbij de dood). Zo’n drama veroorzaakt in het ruimte-tijd continu een voor ons onzichtbare golf van plotselinge veranderingen. Hele reeksen mensen zullen niet geboren worden omdat hun ouders plotseling overleden zijn. Alle personen die zij ooit in de toekomst het leven zouden redden, beroepsmatig of als voorbijganger van het desbetreffende incident etc. zullen misschien ook wel omkomen. Alle uitvindingen die zij ooit zouden hebben gedaan, zouden misschien wel niet worden gedaan…de gevolgen kunnen enorm dramatisch zijn voor de mensheid.

We zullen nooit precies te weten komen wat er zou zijn gebeurd wanneer de brug niet was ingestort: in ons ruimte-tijd continu is het onmogelijk om dat te kunnen overzien.

“Als de geest onrustig is ontstaat de veelheid der dingen, maar als de geest tot rust gebracht wordt verdwijnt de veelheid der dingen.”

boeddhistische visie

Het is jammer dat we dat soort verschuivingen nog steeds niet goed kunnen meten maar we kunnen er wel een theoretisch model voor opstellen:

Als we ons voorstellen dat materie een energie golf is die zich voortplant door het ruimte–tijd continu dan beweegt de golf zich voort in een vierdimensionale ruimte waarin tijd is inbegrepen. Door dat wij aan de kromming van onze tijd zijn gebonden, kunnen we de golf beweging maar slechts ten dele waarnemen. Ontstaat er een blokkade voor de energiegolf, ergens in de tijd, dan verlegd die energiestroom zich en moeten we de terugkerende energie stromen weer kunnen observeren in onze ruimte-tijd. Zijn het die terugkerende energie stromen die door ons als paranormale fenomenen worden betiteld? Hoogstwaarschijnlijk wel!

Onderzoekers in de paranormale hoek hebben door de jaren heen het volgende opgemerkt op het zogenaamde Poltergeist of Klopgeest (HAP) vlak:

 1. Alle fenomenen worden veroorzaakt door een intelligentie.
 2. De fenomenen hebben altijd te maken met, en zijn gericht op een bepaald probleem.
 3. De ruimte-tijd lijkt plaatselijk verstoord. (In Anne’s geval werden er vele telefoontjes naar het informatie nummer van een tijdmelder gemaakt op het zelfde moment: een absolute onmogelijkheid in een normaal verlopend ruimte-tijd continu.)
 4. Er zijn meestal hevig verontruste/verstoorde personen bij betrokken die ogenschijnlijk de rust zelve zijn: ze uiten hun emoties niet op een normale manier of ze zijn zich nergens van bewust. (Anne was zich niet bewust van haar betrokkenheid bij de vreemde fenomenen.)
 5. In 90* van de 100 gevallen zijn die personen kinderen of tieners (Anne was ook een nog tiener: ze was 18 jaar op het moment dat de vreemde fenomenen zich rond haar voordeden.)
 6. In de overige 9 van de 100 gevallen zijn het jonge volwassen tot de leeftijd van rond 25 jaar.
 7. In 1 op de 100 gevallen betreft het een oudere persoon.
 8. De verdachte personen in kwestie hebben vaak geen notie van de vreemde fenomenen en kijken bijvoorbeeld ogenschijnlijk rustig toe hoe een theepot door de kamer zweeft, een tafel omhoog komt of de archiefkast zichzelf door de ruimte verplaatst, glazen kapot springen en TL balken zichzelf losdraaien.

* (ongeveer 90 van de 100: officieel zegt men: “het merendeel”. Maar we moeten ons hierbij realiseren dat het aantal ons bekende gevallen mogelijk maar het topje van de spreekwoordelijke ijsberg is.)

Als we uitgaan van de theorie dat alle materie slechts een uiting is van een energiegolf die trilt op een bepaalde frequentie dat is het misschien ooit een koud kunstje om de frequentie ervan te verhogen? Je zou de frequentie van de materie van een object zo kunnen verhogen dat de energie voor ons onzichtbaar wordt, het object laten zweven en door muren heen verplaatsen.

“Scottie, beam me up!” roepen we misschien wel ooit in de verre toekomst naar de bemanning van ons supersnelle Startrek ruimtevaartuig. Maar tot dan is het voor ons nog even behelpen.

De onzichtbare kosmische verbondenheid van de materie in het ruimte-tijd continue is voor ons mensen maar moeilijk te bevatten. Die kosmische verbondenheid wordt mooi onder woorden gebracht in een vers van William Blake:

“Zie je een wereld in een korrel zand
en een hemel in een bloem, wild en puur,
heb je de oneindigheid in de palm van je hand
en de eeuwigheid in een uur.”

William Blake

De betrokken onderzoekers bij het geval van Anne-Marie X
Dr. Hans Bender, een alom gerespecteerd parapsycholoog en directeur van het instituut voor randverschijnselen van de psychologie onderzocht Anne’s geval. De natuurkundigen Drs. F. Karger en Drs. G. Zicha waren ook betrokken bij het onderzoek. Dr. H. Bender legde de link tussen Anne’s aanwezigheid en de vreemde paranormale manifestaties. Tijdens het lopende onderzoek voelde Anne zich niet gezond en melde zij zich ziek. De verschijnselen verplaatsen zich van het kantoor naar haar huis. Anne-Marie X nam ontslag en op het moment dat zij niet meer op het kantoor kwam werd alles op het kantoor weer normaal en verliepen de gebeurtenissen daar volgens de normale dagelijkse gang van ruimte en tijd. Ze zocht en vond een nieuwe baan maar de vreemde fenomenen bleven haar nog even achtervolgen en veroorzaakten nog wat resterende maar minder heftige fenomenen, om daarna volledig te verdwijnen. Blijkbaar herstelde het ruimte-tijd continu rond Anne zich tot een normaal verlopend patroon. Ze bleef bij haar nieuwe werkgever, trouwde en kreeg kinderen. De vreemde verschijnselen zijn tot op heden niet meer teruggekomen.

Voetnoot 1:
De harmonie der sferen: Volgens Pythagoras is het heelal opgebouwd uit resonerende tonen die verbonden zijn aan getallen of getallen reeksen. Die resonerende tonen of getallenreeksen zijn in harmonie of in disharmonie met elkaar. Op deze wijze zou ook de astrologie te verklaren zijn want ook de planeten zouden resonerende tonen voortbrengen die de tonen op aarde of versterken of verstoren. De theorie wordt uiteengezet in de theorie van de “Hemelse symfonie” of “Harmonie der sferen”.

De toonladder van Pythagoras ziet er zo uit:

de tonen E D C B A G F E
de constructie 2/3 3/4 27/32 8/9 1 9/8 81/64 4/3
snaarlengtes 1 9/8 81/64 4/3 3/2 27/16 243/128 2
toonafstanden 9/8 9/8 256/243 9/8 9/8 9/8 256/243

Bronnen:

De Tao van de fysica – Fritjof Capra

Parapsychologie vandaag – John Beloff

Artikel door een expert op gebied van Poltergeist manifestaties over het Rosenheim fenomeen:

http://www.suite101.com/article.cfm/paranormal_realm/115499

Linken over diverse onderwerpen:

Startrek theorie over subuniversums

http://www.startrek.com/startrek/view/series/ENT/

http://www.startrek.nl/index.php?i=1274

Het Vlinder effect

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlindereffect

Film: The Mothman Prophecies

http://www.imdb.com/gallery/ss/0265349/Ss/0265349/richard_window.jpg?path=gallery&path_key=0265349

Artikel van dossierx over o.a. de Mothman (en andere vreemde “animal X” verschijnselen)

http://www.dossierx.nl/content/view/371/46/ a>

Verdere linken over dit onderwerp en aanverwante onderwerpen:

Uittreding:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Monroe

http://www.seriewoordenaar.nl/seriewoordenaar/content/lees.asp?InleidingKey=130

http://wiki.fok.nl/index.php/Uittreding

http://www.txtxs.nl/artikel.asp?artid=103

http://www.victorzammit.com/book/dutch/chapter16dutch.html

http://users.pandora.be/aura.oasis/uitt.htm

http://www.uittredingen.be/

Chakra’s:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chakra#Het_eerste_chakra

http://chakra.startpagina.nl/

Paranormaliteit:

http://www.xs4all.nl/~wichm/paraps_nl.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boeddhisme

Boeddhisme en paranormaliteit:

http://boeddhisme.startpagina.nl/

http://fran.sneeknet.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=122022

Religie en paranormaliteit:

http://religie.linkpaginas.nl/

http://www.thenewcall.org/du/lsd.htm

Kinderen die uittreden:

http://www.doorhetraam.nl/includes/jongeren/KJMarije.htm

http://www.tarotconsult.com/pages/uittredingen.htm

http://paranormaal.zithier.com/index.htm?url=/uittreden.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Telekinese

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paranormaal

Droomuitleg:

http://www.droominfo.nl/

2 thoughts on “Verkenningen van het Paranormale: Deel 1: parapsychologie en kwantumfysica

 1. Aan welk e-mail adres zend ik u een persmailing rond mijn zojuist verschenen boek “Ontmoetingen met een engel…” (Contacten met een overleden geliefde).

 2. Meine Couch ist jetzt über 10 Jahre alt und denke jetzt ist es mal an der Zeit eine neue zu kaufen. Habe eine kleine Ratte ( ja ich weiß einige von euch werden sich jetzt denken igitt….) und da die ja bekanntlich auch Krallen haben, möcht ich ein Sofa mit einem robusten Bezug haben. Da ich mich leider mit Stoffen nicht so auskenne, hoffe ich das mir jemand hier im Forum einen Tipp geben kann!

Comments are closed.