De code van Carl Munck deel 3

Mijn tweede artikel over Carl Munck eindigde ik met enkele voorbeelden over de diverse ‘heilige’ getallen. Waar zijn ze te vinden en hoe openbaren zij zich? (Geschreven door Administrator.)

cydonia-mars-wikip-thumb-nasa

Het gezicht op Mars in het gebied van Cydonia. Wikipedia bestand; Martian Face Viking.

Uit verschillende voorbeelden in deel 1 en 2 bleek al dat deze getallen in veel culturen belangrijk zijn en op allerlei manieren terugkomen, bijvoorbeeld in de diverse Grid Point Locations (zie deel 1) van ‘heilige plaatsen’ (de zogenaamde “sacred sites”), al dan niet na enige wiskundige bewerkingen, waar ik in dit artikel aandacht aan besteed. Deze ‘krachtplaatsen’ zijn allen onderdeel van een planetair cartografisch netwerk, gedecodeerd door Carl Munck.

Dit netwerk is van toepassing op onze aardbol, maar zou net zo goed op een andere bol geprojecteerd kunnen worden, zoals Mars. Laten we enige gefotografeerde bouwwerken uit het Cydonia gebied op Mars (de D&M-piramide en ‘het gezicht’) als voorbeeld nemen. Op de foto van de Cydonia regio rechtsonder is de ‘City’ duidelijk te zien met rechtsonder de D&M-piramide en boven in de foto het gezicht (uitvergroot op de foto linksonder, gemaakt door het Viking ruimteschip in 1976).

Carl Munck ontdekte dat de oorspronkelijke nul-meridiaan op de Aardbol door het midden van de Grote Piramide in Gizeh loopt, waarna de Grid Point Locations (graden x minuten x seconden) van de diverse heilige plaatsen kloppend gemaakt konden worden. De nul-meridiaan op Mars, belangrijk om lengtegraden in te kunnen delen, loopt exact door het midden van de D&M piramide (ontdekt door Di Pietro en Molenaar), aldus zijn berekeningen. Hiermee stuit hij op een verband tussen de Cydonia regio op Mars en het Gizeh plateau in Egypte, te weten dat de beide nul-meridianen door een bouwwerk op de genoemde locaties lopen. Dit verband tussen deze locaties (Cydonia-Gizeh) komt ook op een wiskundige manier met de heilige getallen, pi en radialen terug in de Grid Point Locations van de diverse belangrijke bouwwerken op beide plekken. Kijk maar:

piramiden-gizeh-plateau-wikip-thumb

De drie grote piramides op het Gizeh plateau (foto van Wikipedia: bestand Piramiden Gizeh plateau) zijn die van Cheops, die van Chephren en die van Mycerinus. Volgens de oude Egyptenaren was er kort na de Grote Vloed alleen maar het topje van de grootste piramide te zien; dat topje waar de bedekkende laag nog op de piramide zit.  Door het water was de rest van de kalkstenen bedekking losgelaten. Zou het verhaal waar zijn?

*Chephren: Grid Longtude = 0g 0m 11,77245771s West (van
Cheops) => 11,77245771

Grid Latitude = 29g x 58m x 40,34387712s = 67858,40132 Noord = 21600 x pi! (dat getal zagen we al bij de Grid Latitude van Stonehenge!).

De Grid Point Value van Chephren is dan 67858,40132 / 11,77245771 = 5764,166073.

*Dan Mycerinus: Grid Longitude = 20,67085112 (sec) West.

Grid Latitude = 29g x 58m x 27,79807592s = 46756,3637 Noord.

Grid Point Value = 46756,3637 / 20,67085112 = 2261,946711 = 720 x pi!

*Vervolgens Cheops: Grid Longitude = 360. Dit vergt enige uitleg. De grote piramide ligt uiteraard op 0 graden, 0 minuten en 0 seconden omdat zij zelf op de nul-meridiaan ligt. Daarom reken we 360 graden omdat na je na 360 graden weer op de zelfde plek bent. De nullen (in dit geval de minuten en seconden en zojuist bij de Grid Longitude van Chephren en Mycerinus de graden en de minuten), vallen weg. Grid Latitude = 29g x 58m x 53,09041429s = 89298,07684 Noord = 2880 x pi^3 (= pi tot de derde macht verheven). Grid Point Value = 89298,07684 / 360 = 248,0502134 = (2 x pi)^3

Voor de bouwwerken op Mars gelden de volgende waarden:

*D&M-piramide: Gride Longitude = 360 (net als bij Cheops, omdat hier de nul-meridiaan doorheen loopt). Grid Latitude = 40g x 52m x 4,773646584s = 9929,184894. Grid Point Value = 9929,184894 / 360 = 27,58106915.

*Het gezicht tenslotte heeft als Grid Longitude 6,890283706m Oost (van D&M) = (2pi / 3) x (pi / 3) x pi.

Grid Latitude = 41g x 11m x 10,03080581s = 4523,893421 Noord = 1440 x pi.

Grid Point Value = 4523,893421 / 6,890283706 = 656,56127 = (360 x 57,29577951) / (10 x pi). Waarbij 57,29577951 uiteraard 180 / pi is.

Zoals je ziet geeft de combinatie van heilige getallen met bijv. pi en afgeleiden daarvan in een berekening al snel de waarde van de betreffende Grid Point Location aan. Op deze manier is er tussen de 5 bovenstaande Grid Point Value-waardes, een ‘heilig’ getal en een bewerking van pi een interessant verband uit de doeken te doen, namelijk:

Cheops x Chephren x Mycerinus = D&M x het gezicht x 5760 x pi^3.

In getallen is dat: 248,0502134 x 5764,166073 x 2261,946711 = 27,58106915 x 656,56127 x 5760 x 31,00627668. Reken maar na; klopt precies! 5760 is bijvoorbeeld 1440 + 4320. Ook is de volgende bewerking nog te maken wat betreft de Grid Point Values van deze bouwwerken: Chephren = (D&M x het gezicht) / pi. In getallen is dat: 5764,166073 = (27,58106915 x 656,56127) / 3,141592654.

Op deze manier wil ik nog even doorgaan met de Sfinx en Silbury Hill (zie foto hieronder) in Engeland, vlakbij Avebury.

*Silbury Hill: Grid Latitude = 51g x 24m x 55,43987036s = 67858,40132 Noord = exact dezelfde waarde als Grid Latitude Chephren.

*De sfinx heeft als waarden: Grid Latitude = 29g x 58m x 37,79504853 = 63571,27163 Noord. Grid Longitude = 11,77245771s Oost , terwijl Chephren dezelfde waarde West heeft. Grid Point Value = 63571,27163 / 11,77245571 = 5400.

De volgende bewerking kan nu gemaakt worden met de Grid Point Values: Cheops = (D&M x het gezicht) / (Wortel (sfinx / 10) x pi), wat in getallen betekent: 248,0502134 = (27,58106915 x 656,56127) / (Wortel (5400 / 10) x 3,141592654.

Wat voor de Aarde en Mars geldt, zou theoretisch gezien ook moeten kloppen wanneer we de code op de ‘hemelbol’ toepassen. De sterrenhemel kan natuurlijk ook als bol gezien worden van 360 graden rondom met een evenaar in het midden en een nul-meridiaan die oost en west van elkaar scheidt. Op deze manier kunnen we de Grid Point Locations en Values van sterren berekenen en kijken of die in verband staan met die van de Aardse en Martiaanse heilige plaatsen. Net als de continenten op Aarde ten opzichte van elkaar bewegen, bewegen sterren zich ook heel langzaam ten opzichte van elkaar (in een mensenleven verwaarloosbaar weinig),
waardoor toch even gemeld moet worden dat de waardes NU gelden, en niet meer over bijvoorbeeld 10000 jaren. De nul-meridiaan is in dit geval (de hemelbol) vrij voor de hand liggend. Aangezien kenners al ontdekt hebben dat de drie grote piramides in Gizeh een projectie zijn van de drie sterren midden in het sterrenbeeld Orion en de ster Alnitak wordt voorgesteld door Cheops, welke als markeringpunt voor de Aardse nul-meridiaan dient, gebruiken we de lijn die van noord naar zuid over de ‘hemelbol’ door Alnitak loopt in dit geval als nul-meridiaan. Hier volgen enkele berekeningen die betrekking hebben op de locaties van sterren:

*Alnitak: Grid Latitude = 25g x 17m x 36,95991358s = 15707,96327 Zuid = (1/2 x pi) x 10000! Grid Longitude = 360 (omdat het de nul-meridiaan is). Grid Point Value = 15707,96327 / 360 = 43,63323131.

*Alpha Draconis: Grid Latitude = 66g x 21m x 25,97402597s = 36000 Noord.

Grid Longitude = 72g x 16m x 36,93157144s = 42545,1703 Oost (van Alnitak).

Hiermee valt de volgende bewerking te maken:

Wortel 42545,1703 = 206,2648063 (is de breedte in gewone inches van de koningskamer in de grote piramide). (2 x pi) x (57,29577951 x 57,29577951) = 20626,48063! Waarbij 57,29577951 weer 180/pi is.

*Polaris: Grid Latitude = 66g x 5m x 41,89090909s = 13824 Noord.

Grid Longitude = 3g x 53m x 4,025157233s = 640 Oost. Grid Point Value = 13824 / 640 = 21,6. Dit getal komt je nu wel bekend voor natuurlijk (i.v.m. 216 = 6 x 6 x 6 en 21600 en 2160 als aantal jaren om een sterrenbeeld van 30 graden te doorlopen in de precessiecyclus van 12 x 2160 = 25920 jaren).

*Sirius: Grid Latitude = 39g x 36m x 41,84884577s = 58755,77946 Zuid.

Grid Longitude = 19g x 23m x 56,76206256 = 24805,02134 Oost van Alnitak = 100 keer de waarde van de Grid Point Value van Cheops (100 x 248,0502134).

Grid Point Value = 58755,77946 / 24805,02134 = 2,368705056.

Wanneer we de Grid Point Value van Polaris door die van Sirius delen krijgen we 21,6 / 2,368705056 = 9,118906529 wat de Grid Point Value van de Quetzalcoatl piramide in Mexico is.

Meer van dit soort voorbeelden met Grid Point Values volgen in deel 4 evenals een uitleg over hoe frequenties van geluid in muziek hiermee verweven zijn. Ten slotte zal ik dan nog enkele getallen en daarmee overeenkomstige Gematriaanse woordwaardes de revue laten passeren met daarin het verband tussen Jezus en de heilige getallenreeks.

Bronnen:

www.pyramidmatrix.com

www.greatdreams.com/gem1.htm (deel 1 t/m 11)

Corroborating Weaver’s Theory of an Alnitak Prime Meridian

Michael Lawrence Morton’s