De Code van Carl Munck deel 4

Dit is alweer het vierde deel uit de serie ‘De Code van Carl Munck’. Eigenlijk is het een beetje een theorie zonder begin of eind. De Code werd ontdekt toen Carl Munck met Archaeocryptografie een ‘nieuw’ soort pseudo-wetenschap ontwikkelde, maar zoals we in vorige delen al gezien hebben zit de Code met zijn heilige getallen overal in verborgen. Zoals in muziek, waar ik zo op in ga. (Geschreven door Administrator.)

mayakalender-wikip-thumb

Mayakalender; Wikipedia bestand Mayakalender.

Ook komt de verwevenheid van Jezus met de Code in dit deel aan bod, evenals een klein stukje Mayakalenderwetenschap, waar de getallen in terugkomen.

(Graancirkel die vol zit met verhoudingen en hoeken die ‘heilige getallen’ opleveren, gevonden nabij Avebury in Engeland.)

Muziek

Wanneer we de (heilige) indeling van James Furia gebruiken ontstaat krachtige helende genezende muziek. Hoe ziet die indeling van de twaalf tonen in een octaaf er eigenlijk uit wanneer we de A op 432 in plaats van 440 Herz stemmen en hoe zijn de diverse frequenties van de verschillende tonen te ‘matchen’ met de getallen die onder andere voorkomen op de heilige locaties? Hieronder zie je een overzicht van die frequenties in vier opeenvolgende octaven (de waardes zijn uiteraard in Herz):

A 432 A 216 A 108 A 54
G# 407.73128 G# 203.86564 G# 101.93282 G# 50.96641
G 384.27772 G 192.13886 G 96.06943 G 48.034717
F# 361.91146 F# 180.95573 F# 90.477865 F# 45.238933
F 342.85714 F 171.42857 F 85.714285 F 42.857142
E 324 E 162 E 81 E 40.5
D# 305.79848 D# 152.89924 D# 76.44962 D# 38.22481
D 288 D 144 D 72 D 36
C# 272 C# 136 C# 68 C# 34
C 256.68508 C 128.34254 C 64.17127 C 32.085635
B 240.17358 B 120.08679 B 60.043395 B 30.021697
A# 229.18312 A# 114.59156 A# 57.29578 A# 28.64789
A 216 A 108 A 54 A 27

Even een korte uitleg van enkele bovenstaande waarden: die van de diverse A-tonen komen nu waarschijnlijk wel bekend voor. De A# van 57,29578 Herz vertegenwoordigt de waarde van ‘Radialen’: 180/pi. De C# van 272 staat waarschijnlijk voor de constante ‘e’ van 2,72. De waarde van de B van 240,17358 Herz is in verband te brengen met de grote piramide van Gizeh die 480,34717 voeten hoog is. Dit is de exacte waarde van de B-toon een octaaf hoger. Wat betreft de grote piramide is er ook nog het feit dat de dimensies van de piramide van Cheops in verhouding staan met die van de Aardbol als 1:43200. Op die manier zit ook de snelheid van het licht in de grote piramide gecodeerd daar het kwadraat van 432 de snelheid van het licht in mijlen per seconden vertegenwoordigt (186624).

De E-tonen staan voor het aantal zonnejaren dat de precessie nodig heeft zijn cyclus te completeren namelijk: 324 Herz, een octaaf hoger is 648 Herz, dan 1296 Herz (= 6 x 6 x 6 x 6) en tenslotte 2 x 1296 = 2592 Herz. De G van 48,034717 Herz is 1/10 van de hoogte van de Cheops piramide in voeten. Deze waarde (480,34717) delen door pi en je krijgt de exacte waarde van D# = 152,89924. De G# van 101,93282 is het verschil in hoogte in voeten tussen de Cheops en de Chephren piramide.

D&M piramide

Dat voor wat betreft hoe muziek verweven is met de getallen van de schepping. In deel 3 had ik het al even over de D&M piramide. De getallen zitten ook verborgen in de hoeken die voorkomen in een ‘geometrische bewerking’ van de piramide (en de graancirkel bovenaan dit artikel afgebeeld), kijk maar:

In de D&M-piramide zelf zijn de in de vorm voorkomende hoeken ten opzichte van elkaar verhoudingen van pi:e of  pi:Wortel 5 etc.

Ook andere wiskundige/geometrische vormen maar ook symbolen als bijvoorbeeld de Davidsster dragen deze getallen met zich mee. Hier nog een figuurtje met een mooie D&M piramide in het midden (overigens, het Pentagon in de VS, de naam zegt het al, heeft dezelfde vorm!):

Jezus

Dan nu het verband tussen Jezus en de heilige getallenreeks: in de Gematria, waar elke letter ook een getalswaarde meedraagt, vertegenwoordigt de waarde van ‘LORD JESUS CHRIST’ een waarde van 3168 (wat we alpha-numerieke waarde noemen). Dit getal is uiterst interessant binnen de serie en komt dan ook ‘in het dagelijks leven’ veel voor.

Neem bijvoorbeeld het vriespunt van water op de schaal van Fahrenheit gemeten = 31,68 graden. Het kookpunt is 216 graden (6x6x6). Of de stad Bethlehem. Die ligt op 31,68 graden ten noorden van de evenaar (een belangrijke plaats in het leven van Jezus). Van vriezen naar koken, van koud naar warm, wordt op deze manier een tocht over de schaal van Fahrenheit van de Heer naar het Beest. Al vermoed ik niet direct dat ‘branden in de hel’ iets met het kookpunt van water te maken heeft is het toch een aardige constatering.

31680 inch is een halve mijl. 3 x 1 x 6 x 8 = 144, wat de alpha-numerieke waarde voor ‘LIGHT’ is en een getal wat we al veelvuldig zijn tegengekomen in de andere delen van de Code van Carl Munck.

De omtrek van de Sarsen-cirkel in Stonehenge is 316,8 voet. 3168 = 2592 + 144 + 432.

Het kwadraat van 72 (1 graad op van de precessiecyclus duurt 72 jaar) = 5184. De helft van 3168 = 1584. 5184 – 1584 = 3600. Een kwart van 1584 is 396, wat staat voor de straal van de
originele afmetingen van de Aardbol (namelijk 3960 mijl).

De straal van de maan is 2160 mijl. Het verschil is 3960 – 2160 = 1800.

De Sfinx heeft een lengte van 240 voeten, een breedte van 20 voeten en een hoogte van 66 voeten. 66 x 240 = 15840. 20 x 66 x 240 = 316800. 66 x 20 = 1320 = aantal voeten in ¼ mijl. En zo kunnen we nog wel even doorgaan….

Kalender

De getallen die we van de precessiecyclus kennen zijn dus niet alleen precessiegetallen en ik denk dus ook niet dat dit was wat de oude architecten van bouwwerken ons wilden laten weten, hoewel er natuurlijk weer bijna een cyclus volbracht is (2012) zouden we het voorkomen van de getallen op de heilige locaties en in de Grid Point Locations als waarschuwing voor het einde van de cyclus en eventuele aanverwante gebeurtenissen daaromtrent kunnen beschouwen, maar zoals we in voorgaande delen gezien hebben zijn de getallen veel meer dan dat en zitten ze overal in: het zijn de getallen van de schepping. Zonder verhoudingen kan niets in harmonie met elkaar bestaan. Uit die verhoudingen komen de getallen naar voren die ervoor zorgen dat muziek mooi klinkt, licht gebroken kan worden in verschillende kleuren, atomen moleculen vormen, de maan om de Aarde blijft draaien etc.

Onder andere de Maya’s gebruikten zoals bekend deze getallen om tijdsperiodes in te delen, om zo in harmonie met de diverse natuurlijke en kosmische cycli te kunnen leven. Ze komen dan ook voor in een aantal van hun kalenders en tellingen:

1 uinal    = 20 dagen

1 tun        = 18 uinal = 360 dagen

1 katun   = 20 tuns = 7200 dagen

1 baktun = 20 katuns = 144,000 dagen

1 grote cyclus = 13 baktuns = 1,872,000 dagen (ongeveer  5125 jaren)

Deze getallen in tijds-cycli komen in bij de Maya’s veel terug, maar ook bij kalenders van bijvoorbeeld de Egyptenaren, Babylonieers, Hindoeisten etc.

Zo staat alles wiskundig met elkaar in verband en lijkt het alsof de wereld met al zijn aspecten ontworpen is door een of andere onbekende hogere macht (aliens, Goden, buitenzintuigelijke vermogens van de mens of chaos?). Wie heeft er invloed op tijds-cycli, de plaatsing van de sterren aan de hemelbol, de snelheid van het licht, plaatsing van monumenten op logische plaatsen op Mars, de verhoudingen van de Aarde ten opzichte van de Maan, de indeling van muziek, mysterieuze bouwwerken op Aarde? Deze vragen komen onder andere naar voren wanneer je de Code van Carl Munck bestudeert. Deze vragen houden mij dan ook veel bezig.

Ik wil besluiten met een stukje tekst dat misschien niet direct met de Code van Carl Munck te maken heeft, maar ingaat op de verzonnen lineaire kalender die wij hanteren.(afkomstig van Arguelles, die de Mayakalenders als basis neemt voor de kalender waar hij naar leeft om zo in balans/evenwicht met die kosmische cycli te zijn).

Zoals lucht de atmosfeer is van het lichaam,
zo is tijd de atmosfeer van de geest.
Als de tijd waarin wij leven
bestaat uit onregelmatige maanden en dagen
gereguleerd door gemechaniseerde minuten en uren,
dan wordt onze geest ook zo:
een gemechaniseerde onregelmatigheid.

Omdat alles voortkomt uit de geest
is het niet verwonderlijk
dat de atmosfeer waarin wij leven
steeds vervuilder raakt
en de grote klacht is:
‘ik heb niet genoeg tijd’.

Wie jouw tijd bezit, bezit jouw geest. Neem bezit van je eigen tijd en je zult je eigen geest herkennen.

Ik pleit er dan ook voor onze mechanische kalender te wijzigen in een natuurlijkere waarmee we in harmonie met de natuur en dus de heilige getallen kunnen verder leven, maar dit terzijde.

Tot zover deel 4 van de Code van Carl Munck. Er komt nog een extra deel met voor de liefhebbers een hoop wiskundige bewerkingen van o.a. Grid Point Locations van leuke locaties over de hele wereld.

Bronnen deel 4:

http://www.pyramidmatrix.com

http://www.greatdreams.com