De Code van Carl Munck extra (deel 5)

Bij deze het beloofde extra deel van de Code van Carl Munck met een aantal berekeningen met getallen voorkomend op heilige (kracht)plaatsen en bewerkingen van onder andere een aantal waarden van diverse Grid Point Locations en Grid Point Values. (Geschreven door Administrator.)

aarde--fictiefraster-nasafoto-wikip-dossx-toevoeg

Ligt er op onze aarde een soort raster van krachtlijnen of Leylijnen? Is het mogelijk dat men vroeger juist op deze knooppunten van lijnen; tempels, piramiden en andere bouwwerken neerzette? (Illustratie: Wikipedia bestand Aarde met toevoeging van een fictief raster door redactie Dossierx.)

Er zijn duizenden plaatsen over de hele wereld die op deze manier als heilig beschouwd kunnen worden en onderdeel uitmaken van het planetaire cartografische gecodeerde (matrix-achtige) systeem dat Carl Munck heeft ontrafeld; de acupunctuur-punten van moeder Aarde.

Alvorens ik met de berekeningen begin wil ik even benadrukken dat hetgeen ik schrijf een vertaling, samenvatting en reorganisering is van wat al op internet te vinden is, wanneer je zoekt op ‘the Code of the ancients’, ook te vinden via www.greatdreams.com. De berekeningen zijn dus gedaan door de ‘Code Gang’ (uiteraard heb ik wel gecontroleerd of het klopt…) en ik probeer hun Code enkel toegankelijker te maken voor Nederlanders die hierin interesse hebben en het aan te vullen met enkele feitjes/weetjes en visies. Op de links die ik onderaan de artikelen plaats vind je de aanverwante info in het Engels.

Gizeh berekeningen
Wanneer we kijken naar de lengte van de Koningskamer in voeten (12 gewone inchen per voet), komen we uit op 34,37746771 voet. Dit is exact 3/5 van de waarde van 180 / pi (radialen = 57,29577951). De omtrek van de Aarde van Noordpool via Zuidpool weer naar Noordpool is 21600 zeemijlen (=1,852 km), of 21600 minuten. De afstand van pool naar middelpunt (straal) is dan 21600 / 2pi = 3437,746771 zeemijlen. Een getal dat dus in de Koningskamer in de piramide terug te vinden is. Dit getal komt nogmaals terug, namelijk in de hoogte van de sarcofaag aldaar welke 3,437746771 voeten bedraagt.

We zagen eerder al dat de Grid Point Value van de Sfinx 5400 is. Namelijk: Grid Longitude = 11,77245771 (aantal seconden ten Oosten van Cheops). Grid Latitude = 29g x 58m x 37,79504853s = 63571,27163. Grid Point Value = 63571,27163 / 11,77245771 = 5400. 5400 is het aantal zeemijlen (of minuten) dat moet worden afgelegd voor een verplaatsing van pool naar evenaar op de Aardbol. Wanneer we deze waarde omzetten in originele landmijlen (=+/- 1,609 km) komen we op 6214,855279. Wanneer we de tangens van deze waarde nemen krijgen we 11,772457, wat weer de  afstand in seconden is tussen de Sfinx en Cheops en tussen Cheops en Chephren.

sphinx-gizeh-wikipedia-thumb

De Sphinx op het Gizeh plateau. Foto; Wikipedia bestand Sphinx.

De grote piramide van Cheops te Gizeh heeft een (originele) hoogte van 480,3471728 voeten. Voor de omtrek berekent Carl Munck 3018,110298 voeten (wat een gemiddelde lengte per zijde van 754,5275746 voeten oplevert). De omtrek is 2 x pi x hoogte Cheops =  6,283185 x 480,3471728 = 3018,110298. De inhoud van de
piramide is 91155780,93 kubieke voeten, aldus zijn berekeningen.

De volgende wiskundige vergelijking viel Carl Munck op (na een hele poos puzzelen): inhoud Cheops / hoogte / gem. lengte per zijde / pi tot de derde macht verheven / (Grid Longitude Sfinx / 10) = exacte Grid Longitude van het middelpunt van de neus van het gezicht op Mars in minuten (oost van D&M piramide). In getallen is dat: 91155780,93 / 480,3471728 / 754,5275746 / pi^3 / 1,177245771 = 6,89028. Archeocryptografie ten top!

Grafheuvels en helende bronnen
Eens kijken hoe grafheuvels en helende (warm)waterbronnen met de Code in verband gebracht kunnen worden: In Californie bevindt zich de Encico bron. De grafheuvel nabij ‘Encico Spring’ heeft een Grid Latitude van 3240 x pi. De lengte van de koningskamer in voeten is 34,377468. Wanneer we 3240 delen door die lengte krijgen we 94,248623 wat de hoek in graden is waarheen de Sfinx kijkt, met noord = nul graden. Overigens is 34,377468 ook de Grid Point Value van Warm Mineral Springs in Florida (een andere hete genezende waterbron, zie foto hierboven). 3 x deze waarde is 103,1324. De Grid Latitude van Encico Spring (de bron zelf) is 10313,24. Grappig he? Wanneer we 25920 (precessie getal) delen door 57,29578 (180/pi = radiaal) krijgen we 452,38933, wat de Grid Longitude is van Encico Spring is maal 10 = 4523,8933.

Teotihuacan
De hoek die de ‘Avenue of the dead’ (Laan der Doden, dat is de weg die door het piramidecomplex te Teotihuacan in Mexico loopt, van de piramide van de zon naar de piramide van de maan) ten opzichte van het noorden maakt is 15,491933 graden. Wanneer we de hoek van de Sfinx vermenigvuldigen met de hoek van de Laan der doden, krijgen we: 94,24777 x 15,491933 = 1460,08.

Wat 4 x 365,02 is
Carl Munck komt de waarde 365,020 vaker tegen en vermoedt dat deze waarde door oude Egyptenaren gebruikt werd om de lengte van een zonnejaar in oude tijden te laten passen binnen de waarden die gevonden worden met de Code (overigens, de Aardbol is in den beginne waarschijnlijk begonnen met 360 dagen voor een rondje om de zon in een cirkelvormige beweging, maar dit terzijde).

Coral-Castle-wikipedia-thumb

Coral Castle; gebouwd door een man met een geheim. Foto; Wikipedia bestand: Coral Castle.

Zo vindt hij voor Coral Castle (foto hierboven) in Florida (wat bestaat uit zeer grote bijna onverplaatsbare stenen, de monolithen) de volgende bewerkingen:

Grid Longitude = 111g x 34m x 41,23807207s = 155632,484 (ten westen van Cheops). De volgende berekening geeft dezelfde uitkomst, namelijk: (180/pi)^2 x pi^2 x (hoogte Cheops / 100) = 32400 x 4,803471728 = 180^2 x 4,803771728. Grid Latitude = 25g x 29m x 58,80922897s = 42636,691 noord. Wanneer we pi kwadrateren en dat vermenigvuldigen met 4320 (wat een bekend getal is) krijgen we: 4320 x pi^2 = 42636,691. Grid Point Value is dan 155632,484 / 42636,691 = 3,65020 wat we herkennen als een honderdste van de waarde voor het oude zonnejaar van 365,020 dagen.

Mars, de God van de oorlog
Gettysburg in Pennsylvania staat bekend als de locatie van een groot slagveld ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog (de foto hierboven is het Nationale Militaire Park). Er zijn hier enkele plaatsen die in verband gebracht kunnen worden met andere plaatsen binnen de Code, zowel op Aarde als op Mars (de God van de oorlog). Neem nou bijvoorbeeld de granieten ovaal gevormde heuvel die u van een panoramisch uitzicht over het slagveld en zijn omgeving voorziet en tijdens ‘the Battle of Gettysburg’ een strategisch gezien zeer belangrijke
plaats was, genaamd ‘Round Top’. Als we hier de Code op loslaten krijgen we dit:

Grid Longitude = 108g x 22m x 22,12242914s = 52562,89164 west (van Cheops). Dit is dezelfde waarde als de waarde die we vinden voor de Grid Longtitude van Stonehenge en de Kukulkan piramide.

De volgende bewerking is te maken: Grid Longitude Round Top / Grid Point Value gezicht op Mars / Grid Point Value D&M piramide op Mars x pi = Grid Point Value Quetzalcoatl piramide te Teotihuacan in Mexico. In getallen is dat 52562,89164 / 656,56127 / 27,58106915 x 3,14159265359 = 9,118906529. De Grid Latitude van Round Top = 39g x 47m x 11,10612133s = 20357,5204 ten noorden van de evenaar. Dat is ook de waarde van 90 graden precessie x pi = 6480 jaar x pi = 20357,5204. De Grid Point Value van het middelpunt van de neus van het gezicht op Mars vermenigvuldigd met pi tot de derde macht verheven geeft overigens dezelfde waarde: 656,56127 x pi^3 = 20357,5204. De Grid Point Value van Round Top is dan 52562,89164 / 20357,5204 = 2,581988897.

Een andere loctatie in die uit de burgeroorlog bekende omgeving genaamd ‘Little Round Top’, ook van graniet, maar even kleiner vertoont de volgende waarden: Grid Longitude = 108g x 22m x 12,87030757s = 30579,85078 west (van Cheops) = 100 x omtrek Sarsen Circle te Stonehenge (uiteraard in voeten gemeten). Grid Latitude = 39g x 47m x 31,03657329s = 56890,03884 noord = Chephren piramide Grid Point Value x pi in het kwadraat en ook de volgende bewerking geeft dezelfde waarde als uitkomst: Grid Point Value D&M piramide x Grid Point Value ‘het gezicht van Mars’ x pi = Grid Latitude Little Round Top. In getallen is dat 27,58106915 x 656,56127 x pi = 56890,03884. De Grid Point Value van Little Round Top is dan dus 56890,03884 / 30579,85078 = 1,860376601. Is Mars, de God van de oorlog zo verbonden met een plaats waar veel leed geleden is in een gruwelijke oorlog, hier op Aarde?

Tenslotte
Tenslotte wil ik nog even de gegevens van ‘the McKees Rocks Mound’ met u delen. Ook dit is weer een grafheuvel, waar vele skeletten 100 jaar geleden werden opgegraven (door het Carnegie Institute of Pittsburgh). Ook werden hier vele oude gebruiksvoorwerpen gevonden. De grafheuvel was gebouwd op een rotsachtige heuvel.

De berekeningen leveren het volgende op: Grid Longitude = 111g x 11m x 2,005042979s = 2448,157478 west = Grid Point Value Cheops x pi^2. Grid Latitude McKees Rocks Mound = 40g x 28m x 20,601197s = 23073,34064 noord. De hoogte van de Cheops piramide in het kwadraat = 480,3471728 x 480,3471728 = 230733,4064, wat exact tien keer zoveel is. Overigens is de hoogte van de Koningskamer in de Cheops piramide 230,7334064 inch. De Grid Point Value van McKees Rocks Mound = 23073,34064 / 2448,157478 = 9,424777959 = 3 x pi!

Carl Munck heeft op deze manier vele jaren van zijn leven in de cryptografie van allerlei Grid Point waardes van locaties over de hele wereld gestoken evenals in de zaken die daaromheen zitten, zoals Gematria. Hij heeft ondertussen zijn Second Code gelanceerd. Deze Code betrekt de hoogte verschillen tussen heilige plaatsen ook in het Code systeem. Op die manier werkt de Code zelfs 3-dimensionaal. Hiermee wil ik deze artikelen serie beëindigen. Ik verwijs iedereen voor verdere informatie naar onderstaande links.

(De eerste publicatiedatum van dit artikel was 28 mei 2004)

Bronnen
Jeroen Barhorst
www.greatdreams.com/gem1.htm (deel 1 t/m 11)
www.pyramidmatrix.com
http://matrix-messenger.tripod.com/index.htm (M. Morten’s pagina met enorme hoeveelheden code-gerelateerd materiaal)
http://www.labyrinthina.com/coral.htm (Coral Castle)
http://www.info-ren.org/projects/oral-histories/manchester/bidwell/johnson/johnson3b.html (McKees Indian Mound)