Gewasafwijkingen en vreemde substanties in graancirkels

In graancirkels worden soms vreemde substanties en afwijkingen in het gewas gevonden. De meest opvallende zijn daarbij wel de afwijkingen in de groeiknopen van het graan. (Geschreven door Saskia de Vries.)

graancirkel-wikifile-thumb

Foto: Wikipedia file; Graancirkels

Iedereen die wel eens een graanstengel in zijn handen heeft gehad, kent deze groeiknopen wel, ze werken als een soort gewrichtjes. Hierdoor is het mogelijk dat de planten zich buigen in de richting van het zonlicht. Juist in deze groeiknopen zien we verschillende afwijkingen binnen veel graancirkels. Ook worden er soms vreemde substaties binnen de graancirkel waargenomen, die in de rest van het graanveld niet voorkomen.

Hieronder een overzicht van al deze vreemde verschijnselen.

Afwijkingen in het gewas

Gebogen stengels

De planten liggen horizontaal over de grond en zijn aan de grond gebogen, de cellen in het stukje dat gebogen is, zijn aan één sneller gegroeid dan aan de andere kant. Bij de wat grotere gewassen zoals koolzaad is dit door de dikte van de stengel door mensen niet reproduceerbaar, de stengel breekt af zodra hij gebogen wordt.

Gebogen knopen

Naast het feit dat de stengel horizontaal over de grond gebogen is, kunnen ook de knopen gebogen zijn, wederom door aan één kant sneller te groeien dan aan de andere kant. Als er bij één stengel meerdere knopen gebogen zijn, dan zie je een cirkelvorm.

Verlengde knopen

Uitgerekte knopen ontstaan in het gewas dat nog jong is, door een korte sterke hitte op het sap van de plant ontstaat er stoom. Dit rekt de knopen op en deze blijven zo staan.

Geëxplodeerde knopen

Als de planten wat ouder zijn rekken de knopen niet meer zo makkelijk op waardoor de knopen door de hete stoom in plaats van op te rekken exploderen.

Vervormde gewassen

Waarschijnlijk door de extreme hitte kunnen er ook vervormingen aan het gewas ontstaan, de aren en soms zelfs de hele stengel hebben dan een verwrongen uiterlijk.

Verschroeide gewassen

Janet Ossebaard vond in 2001 verschroeide distels in een het graan, het graan en de onderkant van de distels waren niet verbrand maar het deel van de distel dat boven het platliggende graan uitstak was verschroeid. Ook Eltjo Haselhof vond in een formatie van wortelplantjes brandsporen aan het loof van de wortels. Op sommige plaatsen was het loof tot as verschroeid en op sommige plaatsen was zelfs het hele blad weggebrand.

Minicirkeltjes

Soms worden er vele (tientallen) minicirkeltjes van rond de 50 centimeter om de grotere formaties heen gevonden, vaak door elkaar heen gevlochten als een soort vogelnestjes.

Bundeling

De bladeren van de graancirkel-planten bundelen soms een groep planten aan elkaar, het blad van de planten zit om de stengels heen gewikkeld.

Kiemafwijkingen

De groei van jonge graanplantjes is een bekend en goed gedocumenteerd proces. Tijdens kiemproeven met zaad afkomstig uit graancirkels, ontdekten zowel Dr William Levengood als Eltjo Haselhof veel afwijkingen met de controlegroep van graan van uit hetzelfde graanveld maar buiten de formatie. Bij kiemproeven van graan uit een graancirkel die vroeg in het seizoen was ontstaan, wilden de zaden meestal niet ontkiemen of groeiden de jonge plantjes veel langzamer. Bij graan uit rijp gewas groeiden de plantjes tot vijf keer sneller dan normaal.

graanduivel-wikifile-graancirkels-thumb

Oude prent van een graanduivel die de graancirkels zou maken. Illustratie; Wikipedia file graancikels

Restcirkel

Op sommige graanvelden is het jaar na het ontstaan na het opnieuw inzaaien van de grond, soms zelfs met een heel ander gewas, nog de plek van de formatie te bepalen aan de hand van een duidelijk zichtbare “schaduw” of “spookafbeelding” van de formatie. Dit komt door een zeer lokale groeiverstoring die verandering in de samenstelling van de grond doet vermoeden.

Ook zijn de formaties soms te zien in sneeuw op de plek waar soms maanden eerder een graanformatie heeft gelegen.

Verder worden de volgende afwijkingen genoemd:
– in somige planten wordt radioactiviteit gemeld
– bij sommige planten is de buitenste laag van de stengel gespleten.

Cropcirle spinners

Vreemde substanties

Wit poeder
Er is verschillende keren in graancirkelformaties in Nederland en in Amerika wit poeder gevonden. Na analyse bleken de verschillende poeders elke keer iets anders te bevatten. Zo is er Siliciumdioxide in vreemd gevormde bolletjes van 0.05 mm gevonden, die alleen kunnen ontstaan bij intense hitte en Copolymeer in een vorm die de onderzoekers onbekend was.
Verder is er een onbekende anorganische stof gevonden die hoge silicium- en calciumconcentraties bevatte.

Magnetiet
Magnetiet komt dagelijks vanuit de atmosfeer naar het aarde. De normale hoeveelheid magnetiet per gram aarde is 0,4 mg. In de aarde van veel graancirkels zijn concentraties van 20 tot 250 mg per gram aarde gevonden. Dit lijkt een aanwijzing voor magnetische velden rondom de formaties die het “stof” aantrekken.

Kristalvorming
Er zijn kleimineralen uit grondmonsters geanalyseerd door middel van röntgenologische poeder-diffractie. De kristalordeling die hierbij werd gevonden onstaat normaal alleen in geologische sedimenten die bloot staan aan hoge temperaturen (600-800 graden celcius) en druk van miljoenen jaren.Deze temperaturen zouden elk plantaardig materiaal doen verbranden. Over het onderzoek dat naar deze vreemde verschijnselen is gedaan en graancirkelonderzoek in het algemeen meer in een volgend artikel.

Dode Vliegen
In sommige graancirkels worden vele tientallen dode vliegen gevonden. De vliegen waren met hun zuignap-achtige tong aan de aren van rechtopstaande planten in de formatie geplakt en zo gestorven. Buiten de formatie waren geen dode vliegen te vinden. Labanalyse kon geen stervensoorzaak ontdekken.

Saskia de Vries

Bronnen
Geheimzinnige graancirkels, Eltjo Haselhof, Spectrum 2002, ISBN : 9027479852

De graancirkeljagers: Julie Cohen and Stuart Conway (Paul Harmans van www.ufowijzer.nl)

Crop circles Revealed, Judith Moore en Barbara Lamb, ISBN: 1-891824-32-5

nCircular-site van Janet Ossebaard. (nl)

DCCA (nl)

DCCCS (engelstalig)

BLT-research-site (eng)

Robert Boerman en Graancirkels

http://www.scatterdome.com/howell.htm