High Tech rond de bouw van Puma Punku

Wie denkt aan wonderbaarlijke bouwwerken uit de oudheid, ziet al snel in gedachten de enorme piramiden van Gizeh, Egypte en andere piramiden in Midden- en Zuid-Amerika. Maar volgens diverse populaire onderzoekers is het neusje van de zalm onder al die wonderbaarlijke bouwwerken toch wel de ruïne van Puma Punku in Bolivia, Zuid Amerika.


De zonnepoort/sterrenpoort te Tiwanaku; aan de bovenzijde staan figuren die sterrenbeelden voorstellen. Arthur Posnansky  meende dat de ouderdom van de ‘Sterrenpoort’ toch zeker wel op rond de 15.000 v. Chr. moet worden geschat (foto; wikipedia, bestand zonnepoort).

De H-vormige bouwblokken van Puma Punku
In de Andes (Bolivia, Zuid  Amerika), op een hoogte tussen de 12000-13000 voet liggen de ruïnes van Tiwanaku en Puma Punku. We vinden er perfect gemaakte bouwblokken van een keihard soort graniet (andesiet) die ogenschijnlijk zijn voor-gefabriceerd. Onderzoekers bestudeerden de zogenaamde H-vormige bouwblokken die allemaal uit de zelfde mal schijnen te komen. Daarnaast vond men een aantal blokken waarin lijnrechte gleuven zijn gefreesd en waarin op precieze afstanden perfecte gaten zijn geboord. De bouwblokken (sommige zijn 26 voet; 30,5 cm x 26= 7,93 m lang, en 100 ton zwaar – 1 ton is ongeveer 1000 kg) liggen over een groot gebied verspreid, alsof er ooit een enorme explosie heeft plaatsgevonden. Bij die enorme explosie zijn ook heel wat blokken uiteengeslagen tot kleine fragmenten. Die fragmenten liggen verspreid in de modderlaag van zo’n 6 tot 10 voet hoog (1,83 m tot 3 m) waaronder de ruïnes zijn gevonden.

Uiteenlopende meningen over de ouderdom
Hoe oud zijn de ruïnes van Puma Punku, wie bouwden het complex en waarvoor werd het eigenlijk gebruikt? Sommige onderzoekers menen dat het complex zeker te dateren is rond het einde van de laatste ijstijd (14000-12000 jaar geleden).

Arthur Posnansky – een historisch onderzoeker – meende dat de ouderdom van Tiwanaku (en de ‘Sterrenpoort’; de stenen poort met de vreemde gevleugelde figuren erboven die sterrenbeelden schijnen uit te beelden) toch zeker wel op rond de 15.000 v. Chr. moet worden geschat (aan de hand van de ligging en de sterren die toen aan de hemel stonden). Terwijl andere onderzoekers menen dat de ouderdom ook nog wel eens kan liggen rond de 27.000 v. Christus; een duizelingwekkende ouderdom en dan die High Tech?

Tempel complex met enorme deuren
Christoffer Dunn (Ingenieur/gereedschapsmaker en auteur van ‘Lost Technologies of ancient Egypt’) maakte een miniformaat van een H – blok en sloeg er mee aan het experimenteren. Volgens hem is het mogelijk dat de blokken eigenlijk als ophanging dienden voor enorme metalen of stenen deuren. Wanneer de H – blokken opgestapeld werden, kon men er scharnieren in bevestigen. In die scharnieren hingen mogelijk de deuren die toegang verschaften tot het tempelcomplex.

Welke techniek gebruikte men eigenlijk bij het fabriceren van die grote andesiet blokken? Want hoewel de blokken eruit zien alsof ze met een heet mesje uit de boter zijn gesneden (de hoeken en gaten in de stenen zijn zo bizar perfect gemaakt); het gaat hier wel om een knoertharde steensoort. Giorgio Tsoukalos keek toe hoe Chris Dunn met een diamantzaag een stukje van zo’n andesiet blokje afzaagde. Na vergelijking met een stukje origineel spul kwamen zij tot de conclusie dat de ruïne blokken inderdaad met een dergelijke diamantzaag gemaakt zouden kunnen zijn. Alleen is het originele gladde oppervlak van zo’n steen veel ouder dan het nieuwe diamantzaag vlak en hebben wind en regen mogelijk het vlakke zaagvlak van ooit verweerd.

Wat was het doel van het tempelcomplex
Volgens andere onderzoekers had het iets met water te maken; diverse kanalen leidden vanuit het hoogland naar het tempelcomplex en vanuit het tempelcomplex ging het water naar de akkers. In die tijd lag het gebied van Puma Punku een stuk lager dan tegenwoordig. Het is dan een behoorlijke tijd geleden dat Puma Punku werd gebouwd: rond het einde van de voorlaatste ijstijd?

Vlakbij de ruïnes van Puma Punku vinden we de oude gebouwen van Tiwanaku en ook daar vinden we perfect gevormde bouwblokken die onze huidige techneuten vertwijfeld in hun haren laten woelen. Maar aldaar lijkt het alsof er in latere perioden wat muren zijn bijgebouwd; de bouwtechniek is van mindere kwaliteit en sluit meer aan de Aimara indianen die er toen woonden. Tiwanaku werd ontdekt door de Spaanse veroveraars rond 1449 na Chr. en werd voor het laatst bewoond rond 1100 na Chr. Over Tiwanaku denkt men dat het zeker verbonden was met Puma Punku door diverse wegen. Maar als beide plaatsen door de zelfde mensen werden bewoond; wat verklaart dan dat enorme verschil in bouwkunst?

 

De H – bouwblokken lijken allemaal uit de zelfde fabrieksmal te komen; wie maakten die blokken, met welke technieken deden ze dat en wat was het doel van het bouwwerk? Volgens Chris Dunn was de zwaluwstaart vorm van de gaten zo gemaakt om ervoor te zorgen dat de scharnieren er stevig in bleven zitten.

Lanceerhelling in Puma Punku
Paul Francis (researcher en modelmaker, Lucas Francis Studio) meent dat de aaneengesloten H – blokken wel eens gebruikt zouden kunnen zijn als een lanceerbaan voor oude vliegtuigmodellen. Hij vertelt dat we dan moeten denken aan de gouden miniatuur vliegtuigjes die archeologen hebben opgegraven in Bogota, Columbia. Daar werden in diverse oude Inca graven gouden vliegtuigmodellen gevonden die een verrassende gelijkenis vertonen met hedendaagse vliegtuigen en zelfs spaceshuttles. Die vliegtuigen zouden vanaf de lanceerbaan in het Puma Punku complex zijn gelanceerd, waarna zij met een kleine boordmotor hun vlucht konden vervolgen.

De lancering zou, net als bij het Spaceshuttle programma, het traagheidsmoment voor de start overwinnen, waardoor een kleinere motor en minder brandstof nodig is voor de rest van de vlucht. Bij de start van onze hedendaagse vliegtuigen is een grotere motor en meer brandstof nodig om snelheid en hoogte te kunnen bereiken.

Vimana’s
In India worden verhalen verteld over de zogenaamde Vimana’s in oude tijden. Deze vliegtuigen zouden hebben gevlogen op motoren waarvoor de energie werd opgewekt door kwik te verhitten in een compressievat aan boord van het Vimana vliegtuig. Kwik is een mysterieus element en daarbij is het uiterst giftig. Om kwik uit kwik-erts te kunnen halen, moet je echt op de hoogte zijn van diverse ingewikkelde chemische processen.

Onlangs zijn wetenschappers erachter gekomen dat kwik supergeleidend is wanneer het super gekoeld wordt. Maar wisten die oude gebruikers dat ook of verhitte zij het kwik alleen maar. Wie waren dan die techneuten uit de oudheid en waar lagen hun steden?

Kosmonauten
Volgens Erich von Däniken (‘Waren de goden Kosmonauten?’) is het zeker mogelijk dat die oude techneuten eigenlijk ruimtereizigers waren die hier moedwillig of per ongeluk verzeild raakten. Zij zouden de mensheid een handje hebben geholpen door ons de kunst van het bouwen te leren, landbouw te organiseren en ons onderricht te geven op het gebied van metaalbewerking. Maar deden ze dat om ons te helpen of diende dat in de eerste plaats hun eigen doel: om terug te kunnen keren hun eigen wereld te midden van verafgelegen sterren? Waren zij die Magiërs uit oude tijden?

Deze documentaire is beslist het bekijken waard!

In de documentaire van Historie Channel (SO4EO6) komen o.a. aan het woord; David Childress (auteur van diverse populair wetenschappelijke boeken), Giorgio Tsoukalos (Uitgever van ‘Legendary Times Magazine’), George Noory (Radio Host ‘Coast tot Coast AM’), Brien Foerster (‘The enigma of Tiwanaku and Puma Punku’), Paul Goldstein (Antropologist, Univ. Of California, San Diego), Chris Dunn (‘Lost technologies of ancient Egypt’), Philip Coppens (The ancient alien question), Paul Francis (researcher en modelmaker, Lucas Francis Studio en Erich von Däniken (Waren de goden kosmonauten?)

(Geschreven door Administrator.)

Linken met betrekking tot dit onderwerp
Over Puma Punku
The Mysterious And Intriguing Ruins Of Tihuanaco And Puma punku
http://www.youtube.com/watch?v=WIBnN7CfDC4
The Oldest City in the World?
http://www.youtube.com/watch?v=M3eQeGLcKsU
2007 Lecture by Jason Martell: Ancient Technology (Part 1)
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=2mHe211mLV0&feature=endscreen
Ancient aliens puma punku; ancient.aliens.s04e06 Puma Punku
http://www.youtube.com/watch?v=B7dGxXdtBHo
(Chris Dunn en Paul Francis over technische details)

Over Vimana’s
Ancient Aircraft Vimana’s
http://www.youtube.com/watch?v=wFssEh-b7A8&NR=1
Vimanas: Ancient Indian flying machines, UFOs, or Sanskrit Sci fi?
http://www.youtube.com/watch?v=RBvYGj7zh1o
Ancient Aliens – The Visitors
https://www.youtube.com/watch?v=SWCKc2OWZ3U