Verkenningen van het Paranormale Deel 3: Excursies buiten ons lichaam; Robert en de uittredingen

“23 augustus 1963, avond: Ik ging om 19.17 uur in de kamer op de bank liggen om een dutje te doen …Op het moment dat ik me horizontaal uitstrekte en mijn ogen sloot, volgde er een geweldige geluidloze ontploffing. Er lag geen tijdsverloop tussen. Het gebeurde ongeveer twee seconden nadat ik mijn ogen had gesloten. De ontploffing smeet me door de kamer heen tegen de muur in de tegenovergestelde hoek, waar ik neer gleed op de grond. (Geschreven door S. in ‘t Veld)

Mijn eerste gedachte was dat er echt een soort ontploffing had plaats-gevonden in het huis, aangezien het leek of de lampen aan het plafond knetterden en er blauwe vonken van afsprongen en vervolgens leken de elektriciteitsdraden zelf te smelten…Ik kreeg een tintelend gevoel dat veel weg had van elektrische schokjes. Vervolgens keek ik de kamer rond. Mijn fysieke lichaam lag nog altijd ontspannen op de bank: ik zag het duidelijk liggen. Toen pas begon ik ernstig een andere mogelijkheid te overwegen. Dit zou wel eens de dood, of echt sterven kunnen zijn, en niet slechts een bijzondere buitenlichamelijke ervaring…Zo lag ik daar enige tijd in de hoek en probeerde mijn zelfbeheersing terug te vinden… Toen besloot ik dat ik eigenlijk zou moeten proberen terug in mijn lichaam te komen, zelfs als dat niet meer zou lukken. Ik had er niets mee te verliezen. Met grote wils inspanning zweefde ik omhoog naar de bank en vervolgens omlaag. Er volgde een gevoel van wrikken en ik was half en half in mijn lichaam. Ik besefte dat ik nog maar onvolledig terug was en kronkelde en wrong mezelf in allerlei bochten, zoals je met je vingers wringt om in een handschoen te komen. Even later zat ik weer goed in elkaar. Ik ging met lichaam en al zitten, en deed het licht aan. Alles scheen normaal te zijn, het huis was rustig en mijn lichaam leek in orde.” Fragment uit het boek ‘Uittredingen’ van Robert A. Monroe.

Over Robert

Robert A. Monroe (1915 – 1995), een Amerikaanse zakenman, had in 1958 voor het eerst uittredings-ervaringen (ook wel BLE’s: buiten lichamelijke ervaringen genoemd) die zijn leven drastisch zouden veranderen. Hij bemerkte onverwacht dat hij, zonder dat te willen, zijn stoffelijke lichaam verliet om naar plaatsen te reizen, ver verwijderd van de stoffelijke en geestelijke werkelijkheid van zijn leven. Hij bevond zich dan ergens waar hij niet gebonden was door tijd en ruimte. Hij besefte dat dit vreemde verschijnsel iets bijzonders was en dat het niet zomaar dromen waren: veel dingen die hij zag op zijn vreemde buitenlichamelijke reizen waren immers verbonden met de werkelijkheid. Hij ontmoette in die andere werkelijkheid uitgetreden mensen en sprak met hen en die mensen zeiden soms later, wanneer hij ze tegenkwam, dat ze hetzelfde hadden “gedroomd” of dat ze inderdaad dachten dat ze hem op die locaties hadden gezien. Hij besloot een dagboek van zijn vreemde ervaringen bij te gaan houden en publiceerde na een aantal jaren zijn belangrijkste bevindingen in zijn boek “Uittredingen”. De ervaringen van Robert X staan zeker niet op zichzelf: talloze andere mensen verhalen ook over dit soort ervaringen. Hieronder drie verhalen van andere personen die ook uittraden:

Michiel en het motorongeluk

“Het laatste dat ik mij herinner voor dat ongeluk is dat het wegdek glad was door de regen. Het was al donker en de straatverlichting weerkaatste op het wegdek. Een auto reed met te hoge snelheid rakelings langs mij heen. Mijn motor gleed onderuit… toen ik wakker werd stond ik
langs de muur van een soort operatiekamer. Er stonden mensen in groene kleding met elkaar te praten en ik kon ze goed verstaan. Ik dacht: “Wat doe ik hier?” en zag toen dat zij rond een lichaam, dat op een tafel lag stonden. Ik kwam dichterbij en zag tot mijn schrik dat ik het was die daar lag op die tafel! Ik keek geschokt toe hoe de mannen in het groen een aantal handelingen op mijn lichaam verrichtten. Er volgde even later een ruk in mijn rug en ik werd in mijn lichaam op de tafel getrokken. Toen ik weer wakker werd lag ik in een kamer van het ziekenhuis en voelde me beroerd (mijn borstbeen was gebroken door het stuur van mijn motor). Daags daarna vertelde ik aan één van de doktoren wat ik allemaal in de operatiekamer had gehoord en gezien: hij stond perplex! “Hoe kon je dat allemaal horen en ook nog zien?” vroeg hij, “Je hart stond stil op dat moment, je was dus eigenlijk even dood!” (Michiel X)

(Deze bijna-dood ervaring komt overeen met de uittredingservaring van Robert die ineens uit zijn lichaam werd gesmeten. Het astrale lichaam bevindt in beide gevallen buiten het lichaam: je hoeft niet per sé dood te gaan om dit soort uittredingservaringen te hebben of te krijgen.)

Marian en de luchtreis

“Die keer dat het mij overkwam was ik net een paar dagen op vakantie in Spanje. Het was avond en ik had wat wijn gedronken, niet veel, maar net genoeg om in een lichte roes te komen. Toen ik even later op bed lag doordrong het idee mij dat ik iets vergeten was te zeggen tegen een collega op mijn werk. Hij zou een paar dagen na mij op vakantie naar Zwitserland gaan. De schrik sloeg mij om het hart want het was een belangrijke mededeling die ik hem had moeten doen en ik had geen telefoonnummer om hem te bereiken. Ik lag net tussen slapen en waken in, ik verloor vervolgens het gevoel in mijn lichaam en kon me toen niet meer bewegen. Ik voelde een aanzwellende zware druk op mijn hoofd: het leek wel of er een enorme rots op een zijkant van mijn hoofd werd gelegd. Net toen ik dacht dat ik niet nog meer druk zou kunnen verdragen, keerde de druk zich om in een trekkende kracht! Ik schoot mijn lichaam uit en voelde hoe een soort wind langs mijn lichaam trok waarbij ik ook verschillen in temperatuur kon constateren. Ik opende uit angst om dit vreemde verschijnsel mijn “ogen” en keek verbaasd naar de contouren van bergen en dalen, ver beneden mij. Ik zag enorme rotsige bergen met sneeuw en diepe scherpe dalen, ik ervoer een enorm “Wowww!” gevoel want de enorme weidsheid en de diepte van het tafereel maakte een diepe indruk op mij. Ik gleed verder op mijn tocht en plofte even later in een kamer van een gebouw neer. Daar vond ik mijn collega: hij stond in die kamer naast een bed en ik gaf hem de dringende boodschap door. Een ruk volgde in mijn rug en ik werd supersnel naar mijn lichaam teruggetrokken alsof ik aan een sterk elastiek vast zat.” (Marian X)

(Veel mensen die uittreden, beweren het gevoel te hebben dat ze in uitgetreden toestand, met hun lichaam verbonden zijn door een soort elastisch koord (zie bronnen en boek van Victor J. Zammit) . Wanneer ze aan hun eigen lichaam denken dan worden ze automatisch teruggetrokken naar hun lichaam, vallen terug in hun lichaam en voelen een lichte klik. Ze vormen daarna weer een geheel van dubbellichaam met fysiek lichaam. Er zijn verhalen bekend van mensen die uittraden en vertellen dat ze naast het zien van dit elastieken koord (het zilveren koord genaamd) ook vurige wielen om en achter hun dubbellichaam of astrale lichaam zien: de chakra’s? Volgens de verhalen van mensen die uittreden heeft de materie een astrale dubbelvorm in zich van een soort energie die te scheiden is van de aardse, voor ons zichtbare materie. Dit wordt een astraal lichaam genoemd of dubbellichaam: het heeft dezelfde vorm van het lichaam of het voorwerp en geeft een astraal licht of energie af. Bronnen: zie bronnen onderaan en het boek van Victor J. ZammitUittreden – buitenlichamelijke ervaringen”.)

Ben en zijn vreemde val van de trap

“Ik werd op een ochtend wakker en zag vlak onder mij de vloerbedekking die ik herkende als de vloerbedekking van de gang bij onze slaapkamer. Ik snapte niet wat ik daar deed en probeerde me te bewegen maar ik had geen controle over mijn bewegingen (het voelde aan alsof ik in het water lag zonder te kunnen zwemmen). Ik werd langzaam door een vreemde kracht verplaatst naar de rand van het trapgat naar beneden. Ik had er geen controle over en hierdoor werd ik behoorlijk bang want ik dacht dat ik van de trap af zou rollen. Toen duwde iets mij in de rug en ik schoot met een vaart, met mijn “hoofd” of blik vooruit, de trap af. De treden vlogen griezelig aan mij voorbij. Ik had me al schrap gezet voor de val omdat ik verwachtte dat de val wel pijn zou doen maar tot mijn verbazing deed het helemaal geen pijn. Ik plofte pijnloos neer op de vloer van de gang beneden. Ik weet niet hoe het kwam allemaal die keer, maar ik was daarna niet echt meer bang om buiten mijn lichaam wakker te worden.” (Ben X)

De oude Egyptenaren en de 7 soorten energie

De bovenstaande verslagen van buitenlichamelijke ervaringen van diverse personen vormen slechts een heel klein voorbeeld van de vele verslagen rond het verschijnsel dat “Uittreding” wordt genoemd. Volgens de Boeddhisten is het een normale zaak dat de geest ‘s nachts het lichaam verlaat en naar de kosmos opstijgt om daar Praňa of levenskracht op te doen. Dit soort verhalen is dus voor hen totaal geen openbaring maar voor ons westerlingen wel. Materialistisch als we hier waren, geloofden we de verhalen over dubbellichamen en andere astrale lichaamsvormen niet en mensen die dit soort verhalen vertelden werden zelfs in het verleden vervolgd als heksen!

Toch onderscheidden bijvoorbeeld de oude Egyptenaren 7 soorten of vormen van lichaamsmaterie:

 1. Khat : fysiek lichaam
 2. Ka : spiritueel wezen of geest
 3. Ba : de ziel die in het hart woont, hij is niet onstoffelijk maar wel etherisch
 4. Khaibit : de schaduw van het lichaam
 5. Khu : de stralende of geestelijke ziel, een lichtwezen: vergelijkbaar met sterren
 6. Sekhem : macht of vitale kracht: hoogste aanzicht van menselijke energie
 7. Sahu : het onvergankelijke, opnieuw geboren lichaam, ontstaan voor of tijdens de aardse fysieke dood, volgens Sjamanen waarschijnlijk een samenstelling van Geest en Ziel

Deze omschrijvingen zijn onder meer beschreven in de teksten die uitgegeven zijn als het “Egyptische Dodenboek”.

Als de Egyptenaren inderdaad gelijk hadden en er 7 verschillende vormen van materie of astrale materie bestaan, dat is het ervaringsverschil bij uittredingen heel goed verklaarbaar: die ervaring is dan gerelateerd aan de fijnstoffelijke samenstelling van het dubbellichaam of astrale lichaam dat op dat moment uittreedt.

Vlinderhemel-n-quist

(Illustratie N. Quist: Vlinderhemel) Energie kan vele verschijningsvormen aannemen.

“The Golden Voyager:

Asleep in the night,

the body can not hold him tight.

Looking down on his warm embrace

he lifts up and enters the space.

Wall and obstacles: they are no more,

coming out, he opened the door.

From here he will be forever:

within, without and
together”

schrijver onbekend

Uit de vele verslagen die er inmiddels al bestaan van personen die uittreden, kunnen we de volgende gegevens halen:

De symptomen bij uittredingen kunnen van persoon op persoon verschillen – al naar gelang de samenstelling van het uittredende astrale lichaam op dat moment, maar de overeenkomst is dat de uittreding begint op de grens tussen slapen en waken.

Er zijn diverse verschijnselen die bij het begin van de uittreding worden waargenomen:

 • verlies van gevoel in, en controle over, het lichaam maar niet van het bewustzijn (fase 1)
 • je ademhaling schakelt over naar automatisch (fase 2) bron 2 en 3 o.a.:”Het geheim van de gouden bloem”: Richard Wilhelm/C.G. Jung
 • je krijgt het gevoel dat je ook door je huid kan ademen (fase 3)
 • sommige volwassenen voelen een licht trillen of vibreren, tijdens de uittreding (fase 4) bron o.a. Bardo Todol: het Tibetaanse Dodenboek en boek van Victor J. Zammit, zie link onderaan dit stukje. kinderen ervaren deze trillingen (fase 3) als onaangenaam en sterk en zeggen vaak dat ze er misselijk van worden en dat vervolgens de muren op hen af komen (fase 4)
 • een lichtende knetterende bol nadert je hoofd of je hoofd trekt door de knetterende bol. (Zie voor deze laatste twee punten de site www.uittredingen.be.) Hierbij lijkt het of de bol uit een soort energie bestaat. (fase 3) (De Boeddhisten noemen deze bol: het krachtcentrum: hij ligt in of vlakbij de hypofyse in het hoofd.) Bron: o.a.”Bardo Todol” – het Tibetaanse Dodenboek (dit boek is voor de levenden) en :”Het geheim van de gouden bloem”: Richard Wilhlem/C.G. Jung (fase 4)
 • je ervaart een grote druk op het hoofd die zich omzet in een trekkende kracht, daarna trek je uit je lichaam. (fase 4)
 • je voelt je vreemd “wollig” en tintelend en wiegt langzaam omhoog naar het plafond. (Bron: “Over de drempel van de dood” en “Uittredingen – buitenlichamelijke ervaringen van Victor J. Zammit”) (fase 4) (Zie voor deze laatste punt de site www.uittredingen.be.)
 • sommige mensen hebben geen herinneringen aan het uittredingsproces of sluiten zich af voor dit proces omdat ze het eng vinden en worden dan ineens buiten het lichaam wakker (fase 4)
 • je wordt door een kracht ineens uit je lichaam gesmeten of gedrukt terwijl je lichaam ligt te rusten. Dit verschijnsel is zeldzaam en is niet de gebruikelijke manier om uit te treden: het verschijnsel wordt door diverse mensen in verband gebracht met aardbevingen elders op de wereld. (De schokgolf die dit extreme uittredingsverschijnsel veroorzaakt zou zijn oorzaak kunnen hebben in een aardmagnetische schokgolf die ontstaan is door een aardbeving. Dit overkwam ook Robert X: toen hij uit zijn lichaam werd gesmeten of gedrukt (Robert zat nou eenmaal niet zo stevig vast in zijn lichaam en lag net in ontspannen toestand op de bank) was het 23 augustus 1963. Een maand voor dit vreemde fenomeen: 26 juli1963 – was er een hevige aardbeving (6.0 schaal Richter) in het centrum van de Zuid Slavische stad Skopje. 1.100 mensen sterven, 4.000 mensen raken gewond. Vrijwel de hele stad is verwoest. Noot van auteur)

Als je je wilt verplaatsen in uitgetreden toestand, moet je denken aan de omgeving waar heen wilt en je concentreren op het punt waar je terecht wilt komen.
(Voor meer informatie: zie de bronnen onderaan en het boek van Victor J. Zammit “Uittreden – buitenlichamelijke ervaringen”. Dit boek is samen met de boeken van Robert Monroe een aanrader! Noot: de auteur van dit artikel.)

De zones van Robert

Om terug te komen op Robert: Robert beschrijft in zijn boek “Uittredingen” diverse zones waar hij naartoe kan reizen.

Zone I is de alledaagse zone die identiek is aan onze huidige wereld.

Zone 2 is een soort droomzone waar gedachten direct een soort materie vormen: Robert stelt dat in deze zone onze dromen plaatsvinden.

Zone 3 is een zone die waarschijnlijk in het verleden plaats vind.

Zone 4 is een toekomst zone: in deze zone zijn alle dingen omgeven door een soort regenboogachtig licht. De tijd lijkt hier anders te verlopen.

Zone 5 is een zone die wordt gekenmerkt door een grauwe stroperigheid: een bezoek aan deze zone levert volgens Robert schimmige aanplakkers of aanklevers op. Deze zone zal nooit de populariteitsprijs winnen! (Schreef Robert Monroe over deze zone in zijn boek “Uittredingen”.)

Zone 6 is een onbedorven paradijselijke tuin waar men prachtige bomen, planten en dieren ziet. Een blik op een dier, boom of blad maakt je meteen duidelijk hoe het leven werkt of in elkaar zit, want je kunt hier ook in de stof kijken.

Zone 7 is de zone van het Licht. In het heldere, superintelligente, licht zien sommige mensen woorden of letters. Anderen nemen, alles doordringende, supergedachten waar. Er zijn mensen die beweren dat zij in het Licht ogen zagen die zij herkenden als de ogen van mensen die voor hen al stierven en die hen dierbaar waren. Anderen hoorden stemmen in het Licht. (De zones 6 en 7 worden o.a. omschreven door mensen die over de drempel van de dood zijn geweest: bijvoorbeeld na een hartstilstand te hebben gehad. Bron: over de drempel van de dood. Zie voetnoot 1).

Deze hierboven beschreven zones worden van elkaar gescheiden – volgens Robert – door een soort dichte wolken waar het wat moeilijk doorheen komen is. (De zones liggen misschien niet (zie voetnoot 1) in de volgorde van nummering: zone 5 is waarschijnlijk zone 0 maar Robert begon met de benaming: Zone 1 voor de alledaagse wereld.) De beschreven zones of parallelle universums liggen mogelijk naast elkaar als de schillen van een ui zeggen de Sjamanen. (Bron: de boeken van Carlos Castaneda over sjamanisme in Mexico)

Als we uitgaan van de theorie dat de verschillende materievormen worden gevormd door zogenaamde snaarbewegingen of String-frequenties* van de energie, dan zijn deze parallelle universums of zones te verklaren. De energie in die parallelle zones heeft dan gewoon een ander frequentie niveau. Om in zo’n andere zone te komen, zouden we gewoon het trillingsgehalte van onze (astrale)materie moeten verhogen, waarna een kwantum sprong zou kunnen volgen naar die zone met dat trillingsgehalte. Klinkt misschien eenvoudig maar…het duurt vast toch nog even voor we met een Startrek ruimteschip daar naartoe kunnen vertrekken. Tot dan zijn we toch echt aangewezen op ons dubbellichaam.

*(Opmerkelijk hierbij is dat de Boeddhisten klankschalen gebruiken om zieken te genezen: zij zeggen dat een ziekte o.a. voortkomt uit een verstoring van de tonen die ons lichaam vormen!)

(De namen van de andere verhalen over uittredingen door personen naast die van Robert X zijn veranderd om de privacy van de personen te waarborgen.)

Bronnen:

Uittredingen
Uittredingen
Robert A. Monroe

Paranormale lichamelijkheid” van Prof. H. van Praag

Het Egyptische dodenboek
Het Egyptische dodenboek

Reis naar Ixtlan
Reis naar Ixtlan
Carlos Castaneda

en zijn andere boeken over Sjamanisme in Mexico

Het geheim van de gouden bloem
Het geheim van de gouden bloem
Richard Wilhelm & C.G. Jung

Het Tibetaanse dodenboek
Het Tibetaanse dodenboek

Over de drempel van de dood
Over de drempel van de dood
J.B. Delacour
(er staan ook verslagen van gewone uittredingen in).

“Uittreden – buitenlichamelijke ervaringen” van Victor J. Zammit

Bronnen voetnoot 1 o.a.:

“Het geheim van de gouden bloem”: Richard Wilhlem/C.G. Jung over een oud mystiek Chinees geschrift. Fragment over het licht tussen de ogen of het licht in het onbewuste: “De eenheid van deze twee is Tao, waarvan het symbool het witte licht is (zoals in de Bardo Todol: het Tibetaanse Dodenboek). Dit licht woont in de “Vierkante duim” in het gezicht, d.w.z. tussen de ogen…Dit scheppende punt is een niet-ruimtelijke intensiteit”. Hildegard von Bingen (Mysticus) zegt over deze licht plaats: “Het licht dat ik waarneem is niet van plaatselijke aard…Ik kan er geen hoogte, breedte of lengte aan onderscheiden…de werking van het licht is in zoverre verbazingwekkend dat het bijna altijd psychische complicaties tot oplossing brengt en zodoende een losmaking van de innerlijke persoonlijkheid uit emotionele en ideële verwikkelingen bewerkstelligt en daardoor een wezens eenheid verwekt, die algemeen als bevrijding ervaren wordt.”

Een paar van de vele bijnamen voor dit lichtpunt zijn: het hemelse hart, de plaats van de vroegere hemel, het grenzenloze land, het drakenslot op de bodem der zee, de toverkring, de kiemblaas en centrum van de Mandala. (Bron: Het geheim van de gouden bloem)

– “Over de drempel van de dood” van J.B. Delacourt:

Helen Aintree: “…Ik zie mijn lichaam onder mij steeds kleiner worden, alsof ik opgeheven wordt in een schacht die helder verlicht is…volgens mijn ervaringen is het beter de blik opwaarts te richten, daar er anders gruwelijke taferelen in zicht komen die zich aan alle kanten afspelen. Hoe hoger ik zweef hoe meer gedaanten en taferelen hun gruwel verliezen, tot ze eindelijk volkomen vredig worden…”

Edgar Cayce: “plotseling zie ik dan een witte lichtstraal, als een klein punt dat ik nu ben zweef ik omhoog naar de oorsprong van die straling, de bron van dat licht, en ik weet dat ik daar moet komen, of anders verloren zal zijn. Terwijl ik langs de lichtweg opstijg, word ik me meer en meer bewust van de beweging, die er op verschillende niveaus bij het passeren
heerst. Op het laagste niveau neem ik vage maar schrikwekkende gedaanten waas., groteske wezens zoals je die in nachtmerries ziet.” Cayce beschrijft vervolgens de wisseling van taferelen en stemmingen, tot hij eindelijk zijn doel (het metafysische, plaatsloze en tijdloze hemelse licht ) bereikt.

Francis Leslie: ” …Ik zweefde door een lange tunnel, die aan het begin erg nauw leek en daarna steeds ruimer werd…een tunnel waar ik geen boven of onder kon onderscheiden…van grote afstand hoorde ik een stem…een stem die een naam noemde…ik kende de stem en ik weet nog, dat ik probeerde me te herinneren wiens stem het was…nu weet ik het: het was de stem van iemand die jaren geleden gestorven is en aan wie ik vaak gedacht heb…de kleuren werden feller en elke kleur kreeg een klank… al die kleuren en klanken tezamen maakten een heerlijke muziek, die me doordrong van een gevoel van ongekende verrukking en me meetrok in de richting van de stem, die me riep.”

(Alle illustraties in dit artikel werden gemaakt door N. Quist en zijn geplaatst met haar toestemming voor gebruik door Dossierx.)

Verdere linken over dit onderwerp en aanverwante onderwerpen:
Monroe instituut voor wetenschappelijk onderzoek: http://www.monroeinstitute.com/

Uittreding:
Uittredingen
Uittredingen
Robert A. Monroe

http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Monroe
http://victorzammit.com/book/dutch/chapter16dutch.html
http://www.seriewoordenaar.nl/seriewoordenaar/content/lees.asp?InleidingKey=130
http://wiki.fok.nl/index.php/Uittreding
http://www.txtxs.nl/artikel.asp?artid=103
http://www.victorzammit.com/book/dutch/chapter16dutch.html
http://users.pandora.be/aura.oasis/uitt.htm
http://www.uittredingen.be/
http://www.parapsy.nl/items/informatie1d.html
http://www.xs4all.nl/~wichm/paraps_nl.html
Kinderen die uittreden:
nhttp://www.doorhetraam.nl/includes/jongeren/KJMarije.htm
http://www.tarotconsult.com/pages/uittredingen.htm
http://paranormaal.zithier.com/index.htm?url=/uittreden.htm
Andere paranormale onderwerpen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Telepathie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Telekinese
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paranormaal
Chakra:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chakra#De_verschillende_chakra.27s
Woordenboek parapsychologie:
http://www.starmanproductions.nl/woordenboek/woordenboek-p.html