Verkenningen van het paranormale Deel 7: Beruchte spookhuizen en spooklocaties

Soms wordt er een luid gegil gehoord in de zogenaamde ‘Spook Galerij’ van Hampton Court en dat is niet het enige…meerdere malen wordt er een figuur gezien die gekleed is in 16e eeuwse kledij. De figuur in de ouderwetse kledij laat zich meestal zien bij de branddeur van de galerij…die deur die zich schijnbaar uit zichzelf opent terwijl hij zelfs op slot zit. Die gesloten branddeur opent zich helaas alleen wanneer er geen getuigen bij zijn… (Geschreven door S. in ‘t Veld)

hampton-court-wikipediafile-thumb

Het beroemde spookhuis Hampton Court, London, Engeland. Foto: Wikipedia bestand Hampton Court.

Spoken: de getuigenis van geweld in het verleden

Het spookt op Hampton Court! Het bouwwerk was ooit het Koninklijke Paleis van Koning Henry de 8ste van Engeland. Het voormalige paleis staat in London Borough, Richmond bij de Theems. Men zegt dat het luide gegil afkomstig is van Henry’s 5e vrouw: Catherine Howard. Koningin Catherine Howard werd daar in de galerij gearresteerd door de Paleiswacht in het jaar 1542. Zij rende toen in opperste paniek, gillend door de galerij. Ze was beschuldigd van overspel terwijl ze met de koning was getrouwd…en daar stond de doodstraf op. Nu kwam de paleiswacht haar halen. Ze gilde om genade en hulp van Henry de 8ste maar hij liet zich blijkbaar niet vermurwen. Zijn paleiswacht greep haar en sleurde haar weg…naar de Tower of London.

Men zegt dat ook Anne Boleyn regelmatig in het paleis wordt gezien…Henry de 8ste was een echte vrouwenversierder en hij was bepaald niet de vriendelijkste koning van Engeland. Zowel Catherine Howard als Anne Boleyn werden beschuldigd van overspel. Ze werden naar de Tower of London – de beruchte gevangenis aan de Theems – overgebracht en vervolgens onthoofd.

Henry de 8ste trouwde 6 maal, zijn vrouwen waren;
Catharina van Aragón, Anna Boleyn, Jane Seymour (koningin van Engeland), Anna van Kleef, Catharina Howard en Catharina Parr.

Het gebouw Hampton Court is zonder twijfel het beroemdste spookhuis in Engeland maar er zijn er meer…

De Tower of London en zijn vele spoken

Ook in de Tower of London – de beruchte gevangenis aan rivier de Theems spookt het behoorlijk. Het is een van de beroemdste en goed bewaarde historische gevangenissen in de wereld en ook misschien wel het door spoken meest belaagde gebouw. Binnen de muren van dit gebouw vonden gedurende de laatste 1000 jaar veel terechtstellingen en martelingen plaats. Tientallen spookverschijningen zijn hier al gerapporteerd. Een paar bekende spoken die er rondhangen: Anne Boleyn (onthoofd in 1536), de Gravin van Salisbury (ter dood veroordeeld in 1541, men gelooft nu dat zij totaal onschuldig was), Henry de 6e : hij werd door tegenstanders gevangen genomen en op 21 mei 1471 vermoord in de Tower, Thomas A. Beckett: een geestelijke, Sir Walter Raleigh: de (dubbel)spion werd onthoofd op 29 oktober 1618 in het Palace of Whitehall en Vrouwe Jane Grey (onthoofd op 12 februari 1554).

Het spookt ook in Crowley Hall: dr. Bernard en zijn slachtoffers

In Crowley Hall in Noord Engeland spookt het ook flink. Het gebouw was een gewoon ziekenhuis totdat het in 1920 een ziekenhuis voor criminele geesteszieken werd. Het gebouw kreeg toen de naam:
“The Crowley house for the criminally insane”. Het instituut werd gerund door Dr. Bernard Leys en zijn vrouw Beatrice. Het was in die tijd een belangrijk instituut in Noord Engeland maar…Dr. Bernard ging niet bepaald zachtzinnig om met zijn criminele geesteszieken…In de 32 jaar dat Bernard Leys het instituut leidde ging het hardnekkige gerucht dat hij zich schuldig maakte aan vreemde experimenten die hij uitvoerde op de geweldadigste gedetineerden. Ze werden ondermeer stevig geslagen en sommigen van hen stierven door verhongering. Dokter Bernard voerde ook diverse experimentele operaties uit op zijn patiënten. Dr. Bernard Leys kwam zelf ook op een geweldadige manier aan zijn einde toen één van zijn patiënten – die liggend op de operatietafel tijdens een operatie bijkwam, een mes pakte en de weg vluchtende dokter op de gang neerstak…

Tijdens het daarop volgende onderzoek naar de werkwijzen en gebruikte methoden bij de operaties van dr. Leys brak er een brand uit die de administratie van de uitgevoerde operaties in as legden. Het onderzoek moest worden gestaakt…maar het spook van Dr. Bernard laat zich nog steeds horen en zien…en het spookt er in meerdere vertrekken, zegt men.

Spoken en geweld

In alle spookgevallen waar ook ter wereld is er meestal sprake van geweld waardoor mensen om het leven kwamen. Maar dwalen de geesten van de overledenen er nog steeds zelf rond of…zien we slechts de beelden die ons bereiken via de hoge emotionele lading van de achtergebleven deeltjes die er nog rondhangt? Wat is het medium dat die lading aan ons doorgeeft? Mogelijk komt het door de vreemd hoger geladen elektronen die eens deel uitmaakten van de overledenen en die nog rondhangen in het huis. Daardoor zien we telkens weer die beelden van vroeger als een getuigenis van het gepleegde geweld. Brengen die rondhangende deeltjes ons misschien in een vreemde trance, welke ons terugbrengt naar de tijd dat het geweld plaatsvond? Is het gespook dus allemaal echt of…dromen we het misschien wel gedeeltelijk?

Trance en realiteit

Om dit idee te illustreren het volgende klassieke voorbeeld: Een geestelijke die op bezoek was bij een indianenstam hoorde van de stamleden dat zij die avond eten zouden offeren aan een geestenboom waarin volgens de indianen, de geesten van overleden kinderen zouden huizen. Hij besloot de indianen stiekem te volgen om hen gade te slaan bij de ceremonie. Bij het vallen van de avond ging een groepje indianen naar de geestenboom en hij volgde ze op afstand. Hij zag de medicijnman zingen en dansen rond de boom en hoorde de indianen zingen. Ze plaatsten het meegebrachte voedsel bij de boom en hij zag ze na een tijdje weer vertrekken.

Bij terugkomst, beweerden de indianen dat de boom, uit dank voor het aangeboden voedsel, zich naar hen toe had gebogen. De geestelijke beweerde nu dat ze logen maar de indianen bleven volhouden dat het werkelijk zo was gebeurd! Wie had er nu gelijk? Wat was de werkelijke realiteit geweest? De geestelijke had het tafereel toch echt nauwgezet gadegeslagen en had niets vreemds aan de boom opgemerkt: de boom had zich volgens hem absoluut niet bewogen. Dat is heel realistisch: bomen kunnen immers helemaal niet buigen…vinden wij…

Over dit soort ervaringsverschillen kunnen we wel voor eeuwig door blijven discussiëren (denk bijvoorbeeld ook aan het geval van de (nog?)niet bestaande mozaïeken die Jung en zijn vriendin bewonderden in Ravenna: zie deel 5 van deze paranormale reeks) maar dat heeft geen nut: het grote wezenlijke verschil is hier dat de indianen waarschijnlijk in een trance waren geraakt (net als C. Jung en zijn vriendin?) door misschien wel het gezang en het gedans van de medicijnman en dat de geestelijke dat niet was geweest. De indianen hadden mogelijk een gedeelde trance of een soort droom beleefd en spraken dus vanuit hun belevingsrealiteit de waarheid en de geestelijke ook! Tja, de oude Keltische Druïden zeiden het al: de wereld om ons heen wordt
gevormd door onze gedachten.

Spoken zien en hersengolven

Wij hebben nog steeds geen remedie gevonden voor het plaatselijk rondhangende gespook. Het beste is misschien de plaats van het gebeurde heftige drama te vermijden en er zeker niet de nacht door te brengen: een slaperige ontspannen geest staat veel meer open voor meeslepende spookverschijnselen dan een wakkere geest. Ook helderzienden pikken de achtergelaten emotionele lading sneller op: de hersenen van helderzienden vertonen met regelmaat die hersengolven die ook worden waargenomen bij mensen die in meditatie zijn: geen actieve piekende Bèta hersengolven maar een langzamer ontspannen golfpatroon. Hersenen met zo’n rustig hersengolf patroon van Thèta en Delta golven, pikken misschien sneller signalen of indrukken op die van buitenaf komen.

Er bestaan vier soorten hersengolven:

  1. Bèta golven, tijdens onze wakende actieve staat.
  2. Alpha golven, doen zich voor als we normaal en ontspannen functioneren
  3. Thèta golven, tussen waken en slapen, de creatiefste staat: prima om te dagdromen. Thèta golven worden ook geassocieerd met het opslaan van herinneringen in het lange termijn geheugen, intuïtie, buitenzintuiglijke waarneming, creativiteit.
  4. Delta golven, tijdens de onze slaap. Delta golven worden geassocieerd met de herstel- periode van de slaap, empathie, intuïtie en zesde zintuig.

(Voor een gespecificeerder overzicht van hersengolven: zie onderstaande website van kenniscentrum van toegepaste neurowetenschappen en medische psychologie http://www.braindynamicseurope.com/bd-hersengolven.htm)

Nog meer voorbeelden van spookhuizen en spooklocaties

Mary’s house: Vreemde Mary

San Jose, Californië, Amerika
In verband met dit huis worden twee spook verschijnselen gerapporteerd: die van Mary en die van haar zoon. Mary wordt regelmatig waargenomen als een aardige vrouw: ze zou kinderen kinderrijmpjes leren en kinderverhalen vertellen. Maar soms is Mary ook kwaadaardig: Ze zou al vier maal het huis in brand hebben gestoken. Ze greep ook eens een kat uit de armen van een klein meisje en gooide het dier in de hal. In een van de kamers van het huis is het altijd ijzig koud. Er zijn getuige verslagen bekend van deuren die zichzelf openen en sluiten, objecten zouden uit zichzelf aan de wandel gaan en televisie en radiokanalen verplaatsen zichzelf naar andere golflengtes…

Westwind Intermediate School: trillende deuren en het gegil uit de badkamer

Phoenix, Arizona, Amerika
Het spookt in de school Westwind Intermediate in Phoenix. Op een dag raakten twee meisjes slaags in de badkamer van de school en de een stak de ander neer. Het moordende meisje werd nooit gepakt want ze ruimde het bloed op en begroef het lichaam van haar slachtoffer op het terrein voor de school. Het spookt nu in de badkamer: bezoekers melden regelmatig dat zij de badkamerdeuren zien beven, trillen of vibreren. Sommige bezoekers beweren dat ze soms het vermoordde meisje nog steeds horen gillen.

Alcatraz gevangenis: het gebonk in de nacht

San Francisco, Californië, Amerika
Er wordt verteld dat als je een nacht doorbrengt in een van de oude cellen, je de gevangenen nog steeds kunt horen bonken op de deuren…maar de cellen zijn nu leeg…

Whaley House: wrede spoken

San Diego, Californië, Amerika
Aan het begin van de 20ste eeuw was dit huis het eigendom van het echtpaar Whaley, die er met hun kinderen in woonde. Maar veel plezier hebben ze in dat huis niet beleefd. Het gebouw was namelijk voor die tijd het oude stadhuis en gerechtshof van de stad. Er werden toen regelmatig veronderstelde
misdadigers opgehangen bij wijze van terechtstelling. De huidige spookverschijnselen in het pand worden met die periode, waarin het gebouw ondermeer een gerechtshof was, in verband gebracht. De kinderen van het echtpaar Whaley stierven allemaal een onnatuurlijke dood: de een stierf door een vallende bijl die op het hoofd terecht kwam, de ander stierf ook door een absurde oorzaak: een met kracht zich dichtslaande deur…Volgens de verklaringen van diverse bezoekers worden er spoken gezien en ruikt men in het huis vieze, alles doordringende geuren terwijl men er beangstigende voetstappen hoort…maar toch niemand ziet.

De huidige Tsunami Beach Club: voetstappen en andere vreemde geluiden

San Diego, Californië, Amerika
Het bouwwerk is gebouwd in 1866 en Wyatt Earp was een van de regelmatige bezoekers. Onder het gebouw zou een netwerk van tunnels liggen die leiden naar andere oude gebouwen in de regio. Die tunnels werden gebruikt als ontsnappingsroute voor de criminelen die zich in het gebouw ophielden. In het gebouw zijn regelmatig vreemde sissende en fluitende geluiden te horen en men hoort er vreemde voetstappen. Menig bezoeker vertelde het gevoel te hebben alsof ze door onzichtbare ogen werden gadegeslagen…

(Wyatt Earp was een beroemde Amerikaanse politieman in Wichita, die ook betrokken was bij het vuurgevecht bij de O.K. Corral. Wyatt Earp vormde met zijn broers en Doc Holliday waarschijnlijk stiekem een boevenbende. Ze kregen een conflict met de bende van de gebroeders Clanton over een overvallen postkoets, hierna vond de schietpartij bij the O.K. Corral plaats.)

Diverse Spooklocaties

Mount Everest: de verdwenen klimmer

Regelmatig wordt de verschijning van een klimmer gezien op de wand van de Mount Everest. In 1975 deelden twee klimmers een sneeuwhol met het spook. Volgens de getuigen is het spook de verschijning van Andrew Irvine: hij verdween bij een poging om de top van de berg te bereiken, samen met George Mallory in 1924.

XXX aan den IJssel, Nederland: de oude begraafplaats

In een heel gewone woonwijk in Nederland is het ook al niet pluis: In de kamers aan de achterzijde van bepaalde rijen huizen spookt het. Met regelmaat worden er schimmen gezien en voorwerpen verplaatsen zich zomaar, zonder aangeraakt te worden…In het begin dachten de bewoners dat ze het zich allemaal inbeeldden, maar weldra kwamen de tongen los. De vreemde verschijnselen doen zich alleen voor in die huizen…die gedeeltelijk op de grond van de oude begraafplaats zijn gebouwd…Dat ontdekte een ondernemende bewoner die de stadsarchieven maar eens doorspitte om een oorzaak te vinden voor het vreemde gespook. (De plaatsnaam is vanwege de privacy van de daar wonende mensen niet genoemd: voor serieuze wetenschappelijke onderzoekers naar deze vreemde fenomenen, kan de plaatsnaam worden opgevraagd bij dossierx.)

Dunblane, Perthshire, Schotland: het verloren legioen van de Romeinen

Op een avond in september 1974 besloot een schotse schrijver een frisse neus te halen. Hij stapte de deur uit van zijn huis dat op een heuvel lag, aan de rand van het stadje. Hij woonde er pas en wandelde nu naar een uitkijkpunt over Dunblane. Beneden hem zag hij heel vredig het stadje liggen, dat bedekt leek met een avondmist. Het was verder een heldere koele avond en alles was rustig…tot plotseling de rust werd verstoord door het geluid alsof een grote groep mensen bezig was de weilanden en akkers over te steken…Hij hoorde rumoer, gestamp en wapengekletter, maar hij zag echter niemand. De schrijver was er nu van overtuigd dat hij het zich gewoon verbeeldde, hij dacht last te hebben van stress en ging weer naar binnen. Daar hij het vreemde geluid toch niet uit zijn hoofd kon zetten, liep hij 20 minuten later weer naar buiten…Buiten gekomen leek het geluid nu veel sterker geworden: het klonk alsof een heel legioen soldaten achter de huizen aan de overkant van de straat langs marcheerde. Hij begon nu echt aan zijn verstand te twijfelen en dwong zichzelf om weer naar binnen te gaan, waarna hij naar bed ging en probeerde te slapen. Dat lukte hem uiteindelijk. Toen de schrijver een week later bij een ouder echtpaar in de wijk op bezoek was, hoorde hij tot zijn verbazing nog een vreemd verhaal van hen: Een week geleden, zo vertelde het echtpaar, waren hun hond en kat laat op de avond wakker geschrokken en de beide dieren gedroegen zich vreemd: het leek wel of ze naar iets keken dat dwars door de woonkamer heen trok. Het vreemde voorval duurde volgens hen zeker wel twintig minuten en de dieren leken daarbij doodsbang te zijn: de haren van dieren stonden van schrik overeind! De schrijver had het echtpaar niets verteld over zijn eigen vreemde ervaringen maar toen hij informeerde naar de datum en de precieze tijd, kwam deze exact overeen met het tijdstip waarop hij zijn vreemde ervaring met het soldaten kabaal had gehad. De schrijver ging op zoek naar een mogelijke verklaring voor de beide vreemde gevallen en ontdekte in de stadsarchieven dat er vroeger een Romeinse Heirbaan door de wijk liep, die precies op die locatie lag, waar hij dacht dat het vreemde kabaal vandaan was gekomen. In een boek las hij dat, in het jaar 117 na Chr., een elite eenheid van Romeinen – het IX-de legioen Hispania – naar Schotland was gestuurd om daar een opstand van de plaatselijke clans neer te slaan. In een bloederige veldslag werd de opstand van de plaatselijke clans in Perthshire neergeslagen.

Boadicea-wikipediafile-thumb

Koningin Boadicea van de Iceni-stam die het legioen van de Romeinen vervloekte. Foto; Wikipedia bestand Boadicea.

Dat legioen stond sindsdien bekend als het ‘Ongelukkige Negende’: de soldaten hadden daarna Koningin Boadicea van de Engelse Iceni-stam gegeseld en haar en haar dochters verkracht. Boadicea had daarop het legioen voor eeuwig vervloekt. Toen zij later een opstand ontketende, leed het negende legioen zware verliezen. Het legioen werd met verse soldaten aangevuld door de Romeinen, maar het werd nooit meer zo machtig als voorheen: op een dag verdween het hele legioen plotseling van de aardbodem zonder ook maar een spoor na te laten. Tien jaar later, in oktober 1984, hoorde de schrijver (A.C. Mc Kerracher) nog een getuigenverklaring van het vreemde gebeuren: op een lezing ontmoette hij zijn ex-overbuurvrouw en zij vertelde dat zij op de bewuste avond de keukendeur opendeed voor haar kat. Toen hoorde zij het zelfde soldatenkabaal door haar achtertuin marcheren. De kat was doodbang en vloog naar binnen. (Bron: Charles Berlitz: ‘Vreemde verschijnselen’)

Park River Oaks: de geesten van de indianen

Santa Clara in Californië, Amerika

Er zijn veel klachten binnengekomen bij de plaatselijke politie: in het park zou ’s nachts een groep dronken teenagers rondhangen en veel lawaai maken. Onderzoek van de politie leidde tot niets: in alle gemelde gevallen was het park totaal verlaten! Historisch onderzoek leidde tot de conclusie dat het huidige River Oaks Park eens de oude begraafplaats was van de Indiaanse Olone stam: dat het kan spoken op begraafplaatsen is een welbekend feit.

New Delhi: Sanjay Van (bij het Qutab Institutional Area): de dame in het wit

Sanjay Van is een bosrijk gebied van ongeveer 10 kilometer groot. Het gebied wordt gebruikt voor de crematie van overleden mensen (
zoals gebruikelijk in India). In het gebied wordt regelmatig een dame gezien die gekleed is in een witte sarong: ze verdwijnt volgens de getuigen net zo plotseling als dat ze verschijnt.

Tuen Mun Road, Hong Kong: de spoken op de weg

Al honderden mensen rapporteerden dat het spookt op deze snelweg. Sinds 1978 verloren al heel wat mensen hier hun leven bij verkeersongelukken. Het hoge dodental wordt toegeschreven aan de spoken die plotseling verschijnen midden op de weg…de belaagde weggebruikers proberen dan om de spookverschijningen te ontwijken of remmen dan ineens af. Sommige regelmatige gebruikers van deze weg beweren dat ze al verschillende malen de controle over hun auto totaal verloren: hun auto werd tijdelijk onbestuurbaar!

De tuin van het Paleis in Versailles, Parijs, Frankrijk: de spooktuin

Annie Moberly en Eleanor Jourdain, twee Engelse dames, verklaarden na een bezoek aan de tuin in 1901, dat zij op weg naar het Petit Trianon – de lusthof van Marie Antoinette – twee mannen tegenkwamen die in kledij van de 18e eeuw gekleed waren. De dames dachten dat het de hoveniers waren en vroegen hen de weg naar het Petit Trianon omdat ze geen plattegrond bij zich hadden. De mannen gebaarden in een richting en de dames vervolgden luchtig kletsend hun weg door de tuin. Toen ze even later bij een huisje op het terrein aankwamen, zagen ze een jong meisje in 18e eeuwse kledij in de deuropening staan. Beide dames wandelden verder tot ze een bebost deel van het park bereikten. Daar zagen ze een man met een norse uitdrukking op zijn gezicht die zat voor een paviljoen met een koepeldak. Verder lopend, passeerden ze een paar grote rotsblokken en daarachter vandaan verscheen een jonge man die een Frans dialect sprak. Op hun vraag naar de juiste weg, wees hij hun een bruggetje over een klein smal meertje en de dames wandelden over het houten bruggetje over een smalle beek naar het achterliggende grasveld.

grand-trianon-wikipedia-thumb

De enorme tuin van het Paleis in Versailles: een schilderij met op de voorgrond een jachttafereel. Illustratie; Wikipedia file Versailles.

Bij het Petit Trianon aangekomen, zagen de beide vrouwen een knappe, goed geklede, vrouw die aan het tekenen was. Ze droeg een grote hoed, een lang groen lijfje en een korte witte rok. Toen deze dame de beide Engelse dames opmerkte, leek ze te schrikken…Plotseling veranderde het landschap en verscheen er een moderne gids die de beide dames rondleidde door het Petit Trianon. De beide dames vertelden later dat ze tijdens de wandeling een vreemd gevoel van onbehagen hadden gehad: de kleuren van de bomen en bloemen leken niet echt en er stond geen zuchtje wind, waardoor ze de indruk kregen dat het allemaal niet echt gebeurde en ze het misschien wel droomden. Ze schreven hun verhaal op en publiceerden het: na verificatie van het verhaal kwam men tot de conclusie dat de beide dames misschien een bezoekje hadden gebracht aan de tuin in het jaar…1789! Het smalle beekje en het brugje bleken namelijk in 1901 helemaal niet meer te bestaan, maar stonden wel op de oude bouwtekeningen van de hofarchitect…Het spookt nog steeds in de tuin van het Paleis want dit is niet het enige spookverhaal over de tuin en het paleis…(Bron: Charles Berlitz: ‘Vreemde verschijnselen’)

De mergelgangen in Zuid Limburg: de witte gedaanten

Er zijn al heel wat getuigenverklaringen van mensen die beweren in sommige gangen lichtende gestalten te hebben gezien. Deze verschijningen worden meestal gerelateerd aan mensen die, in het verleden, hopeloos verdwaalden in de gangen en later dood terug werden gevonden. In de oorlog van 1940-1945 boden de gangen ook plaats aan vluchtelingen…

Link voor lijsten met beruchte spookhuizen of spook locaties
Lijst met spookhuizen:
http://www.realhaunts.com/
Wereldlijst van spooklocaties op Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_allegedly_haunted_locations
Onverklaarbare verschijnselen:
http://www.beleven.org/verhaal/de_legende_van_het_solse_gat
De tuin van Versailles:
http://www.panomir.com/versailles/vu_du_ciel/fr.html
Over Boadicea:
http://members.tripod.com/~ancient_history/boad.html