Alex de Afrikaanse grijze papegaai overleden op 31 jarige leeftijd

Geschreven door Saskia de Vries, Sep 11, 2007

In de twee artikelen “Is grootte belangrijk? (Does size matter?)” is veel geschreven over Alex. Alex was van de wetenschapper Dr. Irene Pepperberg die bijna 35 jaar onderzoek heeft verricht naar de Afrikaanse grijze papegaai.

Ze concentreerde zich daarbij voornamelijk op cognitieve en communicatieve vermogens van deze vogels, en vergeleek deze met onderzoeken die gedaan zijn met primaten, zee-zoogdieren en jonge kinderen. Ze bestudeerde daarbij zowel de manieren van leren als de uitkomsten. Alex was de papegaai waarover Dr. Pepperberg het meest over heeft gepubliceerd.

Een Afrikaanse grijze papegaai wordt gemiddeld tussen de 50 en 60 jaar, Alex was dus pas van middelbare leeftijd. Het is nog niet bekend waar Alex precies is aan overleden, bij zijn laatste bezoek aan de dierenarts verkeerde hij nog in goede gezondheid.

Alex was heel belangrijk voor de mensheid omdat hij ons een blik heeft laten werpen op vermogens als taal, spraak, begrip en (zelf) bewustzijn wat allemaal eigenschappen zijn die we over het algemeen aan de Homo Sapiens toedichten. Alex had een woordenschat van ongeveer 100 Engelse woorden, die men kan categoriseren in dagelijkse objecten, goed gebruik van bijvoeglijk naamwoorden, acties zoals “geef” en concepten zoals ‘geen’ (nul), hetzelfde of verschillend.

U kunt in “Is grootte belangrijk? (Does size matter?)” deel 1 en deel 2 meer over Alex lezen .