De Dropa Connectie (UFO’s in oude tijden)

Het was in de lente van het jaar 1244, gedurende het bewind van de 4e  Kamakura Shogun, dat Generaal Yoritsune (Shogun Yori Tsoune,1226-1256, Japan) een bijzonder fenomeen  in de hemel gadesloeg. Hij observeerde tal van vreemde lichten in de lucht rond Kamakura, die opmerkelijk levendig, vreemde bochten in de hemel beschreven. Die aanblik baarde hem grote zorgen en daarom stuurde hij diverse expedities op pad om de herkomst en de aard van die vreemde lichten te onderzoeken.


Vliegende schotel in de wolken; luchtschepen uit het verleden of de toekomst? (Illustratie; via de redactie geplaatst met toestemming.)

De komst van de Zonen van de Hemel
In de oude geschiedenisverslagen van Japan, welke terugloopt over een periode duizenden jaren (maar misschien ook wel over tienduizenden jaren), wordt verslag gedaan van diverse ontmoetingen met de ‘Zonen van de Hemel’ die eens in de hemel rondvlogen in hun lichtende schepen. Een van die schepen stortte neer op aarde.  De reizigers die in het hemelse schip zaten zagen er ietwat anders uit dan men gewend was op aarde.
(Bronnen; *‘Enquête sur l’existence d’êtres cêlestes et cosmiques’ van auteur G. Bourdais en *’Annales des empereurs du Japon’ , Over de vreemde lichten in de hemel; blz. 247, Kangen 2, Yori Tsoune.)

Na diverse veldslagen van de oude Japanners met het vreemde volk, vluchtten de hemelse nieuwkomers naar diepe grottenstelsels in de aarde en naar hun forten in het diepe water van de oceaan nabij Japan.

Een van de oude legendes vertelt over diverse Japanse vrouwen die een huwelijk aangingen met enkelen van deze nieuwkomers. Hieruit werden zogenaamde ‘Hemelse Zonen’ geboren. De kinderen die geboren werden uit deze verbintenis droegen karakteristieke eigenschappen van beide ouders.

Vervolgens wordt verteld dat de volgende generaties erin slaagden om zelf ook weer hemelse schepen te bouwen en met die hemelse schepen worden diverse expedities ondernomen in en om het Japanse gebied (****Zie ook de vergelijking met andere oude teksten).

Generaal Yoritsune ziet vreemde lichten aan de hemel
Nu vroeg Generaal Yoritsune (Yori Tsune) zich af of de Hemelse reizigers van weleer, misschien weer waren wedergekeerd na een lange periode van afwezigheid of dat zij zich wellicht weer lieten zien na een periode van inactiviteit. In de diverse veldslagen die daarop volgden schoten de vreemde luchtschepen weer door de hemel en vlogen hemelse pijlen door de lucht. Generaal Yoritsune werd nachten lang uit zijn slaap gehouden door de vreemde hemelse lichten en hun afgeschoten pijlen en de toestand baarde hem grote zorgen.

Een van zijn mannen vertelde hem dat de hemelse schepen toebehoren aan de ‘Zonen van de Hemel’ die al sinds die oude tijden de grotten en diepten der aarde bewoonden. En aldus zocht de generaal naar een oplossing om de toestand weer tot bedaren te brengen. Dat lukte uiteindelijk en rust keerde weer. De diverse verslagen in de Japanse mythologie met betrekking tot de hemelse boten en het vreemde volk uit de hemel wordt door wetenschappers grotendeels naar het ‘rijk der fabelen’ verwezen, maar…

De vondst van de vreemde schijven
Het was net voor de 2e wereldoorlog (in 1938) dat de Chinese archeoloog Chi Pu Tei van de Universiteit van Beijing erin slaagde om het script op vreemde ronde stenen te ontcijferen. De ronde schijven – met een gat in het midden – waren gevonden in diverse grotten in het gebied van Chinees-Tibet, nabij de Himalaya. In sommige grotten vond men honderden exemplaren van de vreemde ronde schijven en in de nabijheid lagen soms oude skeletten van kleine wezens met grote hoofden. Op de ronde schijven die een diameter van 300 mm hadden, stonden minuscule pictogrammen in een dubbele spiraal die een soort schrift vormden. De Chinese wetenschapper had er lang aan gewerkt en vond eindelijk zijn ‘Steen van Rosetta’ om de pictogrammen te vertalen. Het verhaal gaat dat er zo’n 716 schijven of discs zijn gevonden, tezamen met rotstekeningen van zon, maan en sterren en daar vlakbij de kleine skeletten.

Het verhaal op de Dropa stenen
Op de stenen wordt verteld hoe een ruimteschip schipbreuk leed in de nabijheid van een planeet. De schipbreukelingen worden niet met open armen ontvangen. Integendeel; hun uiterlijk beangstigde de bewoners van onze planeet zo zeer dat ze naar het leven worden gestaan. Ze worden beschoten met pijlen en wanneer ze vluchtten naar de grotten in de omgeving, worden ze daar weer uitgerookt met de rook van vuur met daarin vreemd bedwelmende kruiden. Een aantal van hen kwam om in de veldslagen die daarop volgden. Uiteindelijk wisten ze te vluchten naar afgelegen gebieden en lieten zij zich zo min mogelijk zien. De stenen krijgen de benaming ‘Dropa Stenen’, naar hun nabestaanden; de Dropa.

De verdwijning van de ronde schijven
De 2e wereld oorlog breekt uit en het hele verhaal over de Dropa en hun geschiedenis op de vreemde ronde schijven verdwijnt naar de achtergrond. Gedurende de Chinese Culturele revolutie verdwijnen de discs; ze worden in beslag genomen door het Chinese bewind en in houten kisten met stro afgevoerd, bestemming onbekend. Althans zo wordt verteld in de documentaire  op Youtube (zie de linken hier onderaan dit artikel) .


Zo zouden de hemelse schipbreukelingen uit de oude Japanse verhalen eruit kunnen hebben gezien. Sommige wetenschappers menen dat dit type humanoid ook wel eens zou kunnen afstammen van de Dinosauriërs. In dat geval bewonen ze de aarde al veel langer dan wij mensen. (Illustratie, een afstammeling van Dinosauriërs?; geplaatst met toestemming van de illustrator.)

Na de oorlog vertelde de Chinese archeoloog Chi Pu Tei zijn relaas aan een Russische krant; de ‘Literatumaya Gazetta’. De Russische krant publiceerde het verhaal van de opzienbarende ontdekking. (Daarna werd het artikel ook gepubliceerd in de ‘Current Digest of the Russian Press’, een Russisch tijdschrift, uitgegeven in Amerika.) (Bronvermelding; http://en.wikipedia.org/wiki/Dropa_stones)

Zecharia Sitchin over de creaties van de Zonen Gods
In zijn boek ‘Divine encounters’ vertelt auteur Zecharia Sitchin hoe de ‘Zonen Gods’; Enki en Elil, diverse wezens schiepen om hen bij te staan bij hun werk (dat was in de periode vóór de creatie van de mens). De diverse wezens werden eerst van klei gemaakt, waarna het ‘Leven’ hen werd ingeblazen. Enki maakt twee kleimodellen van mensachtigen, het ene model krijgt het ‘Eten voor het leven’ en de andere het ‘Water voor het leven’ maar bij de ene soort (‘Assinnu’) zijn de geslachtsorganen onproductief gemaakt terwijl de andere soort (‘Gallu’) helemaal geen ‘zichtbare’ (toegesloten?) geslachtsorganen toebedeeld krijgt.

Van beide soorten vertelt men op de oude kleitabletten dat zij noch vader noch moeder hebben, noch broers of zusters. In de oude teksten worden zij de ‘Assinnu’ en de ‘Gallu’** genoemd en vliegen zij in hun schepen rond de aarde met als taak om deze te bewaken en te observeren.
(**’Assinnu’ en de ‘Gallu’; ‘Divine encounters’ van Z. Sitchin, blz. 277. Beide namen komen uit de Akkadische teksten. In de Soemerische teksten worden de namen ‘Kurgarru’ en
‘Kalaturru’ gegeven.)

(****) Rond deze periode zijn de goden nogal actief. Bijgestaan door hun helpers (sommigen hebben zelfs vleugels en vogelhoofden) voeren zij hun taken uit op aarde. De hoofdtaak, zo lijkt het, is het vergaren van edelmetalen en edelstenen want in de diverse mijngebieden op aarde wordt er hard gewerkt. Deze Mijngebieden lagen vermoedelijk in Afrika, Australië, Alaska en Zuid Amerika. Aan de hand van de verhalen weten we dat ze ook actief waren in het Oeral gebied en in Soemerië.

Ezechiël en de hemelse ontmoetingen
Ezechiël*** schreef zijn verslag over die mogelijke activiteiten; hij schreef; ‘Ik was bij mijn volk aan de rivier de Kebar in het land der Chaldeeën en ik zag een harde stormwind uit het noorden komen. Een zware wolk met flikkerend vuur die werd omgeven door een vreemde gloed baande zijn weg door de hemel. Daarbinnen in het vuur was iets dat leek op blinkend metaal.

In dat blinkende metaal waren vier wezens die eruitzagen als mensen, maar elk van hen had vier aangezichten en ook hadden zij vleugels. Ik zag raderen in raderen en de velgen van die raderen waren hoog en ontzagwekkend. Rondom de velgen zaten een soort ogen. De benen van de wezens waren recht en hun voetzolen fonkelden als blinkend koper. Ze hadden twee vleugels die naar de hemel waren gericht en twee vleugels die hun lichaam bedekten. Als zij heen gingen hoorde ik het geruis als van vleugels, als het gebruis van vele wateren. Ik hoorde geratel als van tandwielen. De stem van de almachtige klonk als een dreunend geluid zoals van een heel leger… Ik boog mij neder en ik hoorde een stem van iemand die zei; ‘Mensenkind, sta op zodat ik met je kan spreken….’

Ezechiël was door dat vreemde avontuur zo van zijn stuk dat hij flauwviel door de ‘beroering van zijn geest’. Hij schreef dat hij zeven dagen lang totaal verbijsterd was door wat hij had gezien en niet de moed had om erover te spreken. (***Bron; Bijbel, Ezechiël 2;12-15)

Gilgamesh ontmoet Utnapishtim
Rond deze periode speelt zich mogelijk ook het verhaal af van Gilgamesh en Enkidu; Gilgamesh ging op zoek naar het ‘Kruid van het lange leven‘ en de oude Utnapishtim (Noach) die aan de rand van de wereld zou wonen. Hij geraakt op zijn zoektocht in een onderaards labyrint in de Sinaï woestijn. Na twaalf lange dagen onder de grond te hebben gelopen, komt hij eindelijk bij een open plaats aan. Het labyrint ligt in de Verboden Zone nabij ‘Berg Mashu’, Sinaï schiereiland, waar eigenlijk niemand mag komen.

De wachters bij de hangars
Op de open plaats aangekomen, glijdt er een zoeklicht over hem heen en siddert hij van angst. Dat zoeklicht is van de ‘Wachters’ (sommigen hebben vleugels en vogelhoofden) en het stond bekend als het ‘licht des doods’. Bij bukt snel en slaat zijn armen voor zijn ogen. Als het zoeklicht voorbij gegaan is vervolgt hij zijn weg en komt uiteindelijk aan bij de ‘Sjems’ (de hemelse schepen) die opgesteld staan in onderaardse silo’s of hangars.

Daar ontmoet hij Utnapishtim die nogal verbaasd is dat Gilgamesh, zo zonder boot, toch de grote vloed heeft overleefd. Utnapishtim lijkt geen dag ouder te zijn geworden (hoewel er sinds de vloed toch heel wat jaren zijn verstreken) en verteld aan Gilgamesh dat Enlil (een van de Hemelse Zonen) hem bezocht na de vloed en dat deze hem meenam naar de ‘Verboden Zone’, om daar te leven ver weg van de sterfelijke mens.


Het type humanoid (mensachtige) dat van de Dinosauriërs zou kunnen
afstammen. (Illustratie; geplaatst met toestemming van de illustrator.)

(Geschreven door Administrator.)

Bron vermelding
‘Enquête sur l’existence d’êtres cêlestes et cosmiques’ van auteur G. Bourdais
‘Divine encounters’ van auteur Zecharia Sitchin.

‘Annales des empereurs du Japon’ (PDF Bestand! gratis E-book , Franstalig!)

De notatie over de vreemde lichten in de lente van 1244 -tijdens de 4e Shogun periode- in de lucht rond Kamakur is te vinden op blz. 247. Generaal Yori Tsoune of Yoritsune bekeerde zich na dit vreemde avontuur tot het boeddhisme.

(Een interessant detail; een van de commentatoren in de toelichting vertelt dat het ‘Donkere Woud’, dat verkend werd met een van de ruimteschepen, helemaal niet in Japan ligt maar in het zuiden van China! Het commentaar van historici hierop is dat Japanners van Chinezen afstammen, en dat de vreemde verkenningstochten aldus in en rond China plaatsvonden. Uiteindelijk wist een groep van hen de Japanse eilanden te bereiken. China heeft nog steeds tal van legenden over ‘Hemelse Draken’.)

Linken
http://books.google.nl/books?id=18oNAAAAIAAJ&pg=PP9&dq=nipon+o+dai+itsi+ran&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Wikipedia bestand; Dropa stenen/schijven
http://en.wikipedia.org/wiki/Dropa_stones
The dropa and the Chinese pyramids; A lecture by Hartwig Hausdorf
http://www.bibliotecapleyades.net/arqueologia/esp_dropa_6.htm
Documentaire op Youtube over de Dropa schijven
The Asian Extraterrestrial Mystery – The Dropa Stones 1/5
http://www.youtube.com/watch?v=74itBLQCs4s
The Asian Extraterrestrial Mystery – The Dropa Stones 2/5
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&
(Bekijk de aansluitende delen op de website van Youtube, door op de vervolg balk in het Youtube filmscherm te klikken.)
The Asian Extraterrestrial Mystery – The Dropa Stones 3/5
The Asian Extraterrestrial Mystery – The Dropa Stones 4/5
The Asian Extraterrestrial Mystery – The Dropa Stones 5/5
Ook interessant om te bekijken: ‘Ancient Aliens SO2EO6 Vreemde Technologie’ op Youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=rVURBTg8NHs
Link ufo’s in schilderkunst: geïnspireerd door de vertelling van Ezechiël?
http://www.sprezzatura.it/Arte/Arte_UFO_eng.htm
http://www.sprezzatura.it/Arte/Arte_UFO_1_eng.htm
http://www.sprezzatura.it/Arte/Arte_UFO_2_eng.htm
http://www.sprezzatura.it/Arte/Arte_UFO_5_eng.htm