De Mayakalenders en hun relatie met het magische jaar 2012 (Deel 2)

Om een goed en volledig beeld te krijgen gaan we in op verschillende aspecten van de kalenders en tijdscycli die de Maya’s ons nagelaten hebben en bekijken we de zaken vanuit verschillende invalshoeken. Niet al deze aspecten lijken direct iets met 2012 te maken te hebben, maar zijn daarom niet minder belangrijk voor de beleving en de indeling van tijd die volgt uit de door de Maya’s gebruikte kalenders/cycli. (Geschreven door administrator.)

Silbury-hill-circle1-thumb-nquist

Illustratie van de graancirkel nabij Silbury Hill, VK, die daar op 2 augustus jl. verscheen. In dit kunstwerk zitten zowel diverse door de Maya’s gebruikte tijdscycli verwerkt als de einddatum in 2012 ten opzichte van het tijdstip van verschijnen van deze cirkel. (Illustratie:  N.Quist) Tip; om alle cirkels nog eens goed te bekijken kunt u hier terecht.

Inleiding

Dit is dan het tweede gedeelte van het artikel over de Mayakalenders en hun relatie met het magische jaar 2012. In dit waarschijnlijk 4-delige artikel heb ik het uitzoeken en bespreken van hoe de veel besproken datum 21-12-2012 voortkomt uit de Mayakalenders als doel gesteld.

In deel 1 van dit artikel  (zie de link onderaan dit artikel) zijn we ingegaan op de werking van de onnatuurlijke Gregoriaanse kalender en hebben we kennis gemaakt met de diverse kalendercycli van de Maya’s en de verschillende ‘getallensystemen’ die zij gebruikten en nu nog steeds door hun nakomelingen gebruikt worden. Ook zijn we kort ingegaan op de cyclische benadering van tijd door de Maya’s in plaats van de lineaire benadering van tijd die wij Westerlingen hanteren en hebben we de over de hele wereld voorkomende 13-manenkalender (uitgedrukt in Arguelles Dreamspell kalender) kort besproken.

In dit deel gaan we onder andere verder in op de Heilige, galactische cyclus, de Tzolk’in en de Dragers van de Dag in combinatie met de 13-manenkalender van Arguelles. De jaarkalender van 365 dagen, de Haab komt natuurlijk ook nog aan bod, maar dat komt pas in Deel 3; het hoofdstuk over de Tzolk’in is iet wat uit de hand gelopen. Dat geldt ook voor de Lange Telling, waaruit de einddatum van 21 december 2012 voortkomt. De getallen die uit de natuurlijke ritmen tevoorschijn komen en zich overal manifesteren, zoals in periodes tussen belangrijke gebeurtenissen in ons leven en zelfs in ons lichaam, zullen wel alvast om de hoek komen kijken. Omdat de stof te uitgebreid is, zal er spoedig dus ook nog een derde deel (en later ook nog een vierde deel) van dit artikel op deze site verschijnen.

Goden zijn de bron (?)

De bron van de kalenders en Heilige cycli zijn niet de Maya’s zelf. Ze kregen hun kennis van hun Goden, zeggen ze zelf. Ik wil de beleving van de werkelijkheid door de Maya’s in die tijd niet beschamen, maar toch:

Een leuke anekdote waarvan de in dit geval onbelangrijke details me overigens even ontschoten zijn, geeft aan dat onder ´Goden´ veel verstaan kan worden.

Een Pygmeeënstam die nog nooit een witte mens gezien had, kreeg tientallen jaren geleden bezoek van een aantal verdwaalde Amerikanen die kort daarvoor in hun vliegtuigen overvlogen (die door de Pygmeeën, naar later bleek, omschreven werden als een soort ‘stalen brullende vogels’). Een van die Amerikanen was John. Hij werd door de overdonderde
´natuurmensen´ gezien als een Godheid. Tot op de dag van vandaag wordt John vereerd door de stam en bestaat er een soort altaar voor hem. Ga maar eens bij ze langs; ze vertellen u graag over de komst van de Goden in hun ´stalen brullende vogels´….

Wanneer wij een wezen klonen hebben we dat geschapen en zijn wij de Goden in de ogen van dat wezen. Misschien waren de Goden van de Maya´s wel aliens, mensen uit de toekomst, de Atlantiers, de Egyptenaren (?), of ons nog niet bekende verschaffers van kennis.

Wat de bron wel is, is vooralsnog dus een vraag die velen op verschillende wijze zullen beantwoorden. Andere volken gebruikten naar verluid ook enkele met de door de Maya’s gebruikte tijdscycli corresponderende kalenders.

We vinden enkele van de door de Maya’s gebruikte kalenders ook niet alleen maar terug op het Amerikaanse continent, zoals bij de Inca’s, de Maya’s, de Azteken en andere ‘Indianenstammen’. Landen over heel de wereld kennen oude (soms bijna vergeten) volken of stammen die de natuurlijke harmonische ritmen toepasten, voor bijvoorbeeld landbouwdoeleinden.

De hedendaagse Maya’s gebruiken de kalenders nog steeds. Al is het grootste aantal Maya-afstammelingen tegenwoordig katholiek en worden er dertig verschillende Maya-talen/dialecten gesproken (die net zoveel van elkaar kunnen verschillen als bijvoorbeeld het Frans en het Engels), toch worden de cultuur van hun geliefde voorvaderen evenals het gebruik van de originele kalenders hoog gehouden. Ondanks de onderdrukking en afwijzing door regeringen en het maatschappelijke apparaat in het algemeen, die de Maya-afstammelingen  dagelijks te verduren krijgen, houden zij de hoop als volwaardig medemens geaccepteerd te worden.

De Heilige (galactische) cycli werden op verschillende manieren gebruikt voor bijvoorbeeld voorspellingen door de medicijnmannen, oude wijze mannen, Druïden, priesters, sjamanen etc., en door mensen over de hele wereld verspreid, waardoor ze hun plaatsje hebben in alle tijden van de ons bekende menselijke geschiedenis.

Verder is het zoeken naar waar de kalenders vandaan komen voor de strekking van dit artikel niet belangrijk. Laten we gewoon verder kijken naar de opbouw van diverse kalenders/cycli en naar hoe we dan uiteindelijk volgens de Maya’s bij 2012 terecht komen.

maya-1-illus

Hunab K’u; de bron van de schepping. (Illustratie N. Quist)

De Tzolk’in en de Dragers van de Dag

De Tzolk’in is de Heilige kalender die door alle Maya’s gebruikt wordt.

Hierboven ziet u een afbeelding van de virtuele voorstelling van de Heilige cyclus van 260 combinaties, de Tzolk’in. De Tzolk’in bestaat uit het samenvoegen van twee belangrijke cycli van respectievelijk 20 en 13
‘zonnezegels (de naar Goden vernoemde dagen) en tonen (de naar de Goden van de getallen vernoemde dagen)’ samen 13 x 20 = 260 heilige combinaties (Kin) creërend. Als twee tandwielen (een van 20 en een van 13 tandjes) die tegen/in elkaar draaien is dit het beste voor te stellen:

Op deze manier wordt er als volgt geteld (volg de tandwielen hierboven): 1 Imix, dan 2 Ik, dan 3 Akbal, enzovoort tot 13 Ben, waarna de getallen weer bij 1 beginnen en dus 1 Ix volgt, waarna 2 Men komt, enzovoort tot 7 Ahau. Bij ons zou dat zoiets zijn als 1 januari, de volgende dag is het 2 februari, dan 3 maart, etc. Na 7 Ahau volgt uiteraard gewoon 8 Imix, maar na 7 Ahau zijn de 20 Goden gepasseerd en hebben ze allemaal hun gezicht laten zien en hun dagen hun specifieke dagen kleur gegeven. We noemen deze periode van 20 dagen een Uinal; de Maya maand. Na 13 Uinals is de cyclus van 260 dagen, de Tzolk’in, volbracht.

Zoals ik al eerder vermeldde heeft elke dag (hoewel ik liever van ‘Kin’ in plaats van ‘dag’ spreek) van de Tzolk’in zijn specifieke, ‘Goddelijke lading’ (karakter, energie, of hoe u het wilt noemen), veroorzaakt door de verschillende combinaties van 20 zonnezegels met 13 tonen. Volgens de Maya’s wordt de kwaliteit van de dag zodoende bepaald door de goede en slechte eigenschappen van de verschillende Goden die de dagen ‘dragen’. De Goden die de dagen dragen en zodoende het karakter van die dagen bepalen kunnen in drie groepen ingedeeld worden, waarvan er overigens 2 van belang zijn voor de Tzolk’in op zich

Zo zijn er ten eerste de 20 Goden van de 20 daagse maand, de Uinal (binnen de Tzolk’in zijn de maanden 20 dagen en de weken 13 dagen; de 20 zonnezegels en de 13 tonen). Aan het einde van elke dag geven deze Goden hun ‘lading’ door aan de volgende ‘dragers’, en verandert het karakter van de (nieuwe) dag.

De zonnezegels, ook wel de twintig Goden die de Dragers van de Dag genoemd worden, worden als volgt in de taal van de Yucatec-Maya’s worden omschreven en aangegeven met de onderstaande glyphen (dit overzichtje past de bij de grootste van de twee ´cirkels´, de zonnezegels voorstellend, op de 2 plaatjes die hierboven staan afgebeeld) :

De variant van de namen/vertalingen en de betekenis van de diverse zonnezegels met hun specifieke karakters en bijbehorende planeten en chakra’s die gebruikt wordt door de Nederlandse afdeling van aanhangers van de 13-manenkalender van Arguelles (de Dreamspell kalender), is te vinden op de site van Planet Art Network. De Dreamspell kalender is het in deze tijd inpassen van oude kennis.

Niet alle kalenderwetenschappers zijn het met Arguelles eens omdat hij de namen en interpretaties van de klassieke Goden een modern jasje heeft gegeven. Ook loopt de Tzolk’in in de Dreamspell niet gelijk met de originele Tzolk’in-telling. Ik behandel hier dan ook de originele kennis in combinatie met de elementen uit de Dreamspell die wel kloppen en het idee achter de kalenders correct beschrijven. Op deze interpretatie verschillen van de Tzolk’in maar ook de Lange Telling en de Haab ga ik in deel 4 uitgebreid in. Zo hebben alle belangrijke kalenderwetenschappers als Jenkins, Calleman, Arguelles en Barrios een goed punt, maar ook een gebrek in hun visie. Alle puzzelstukjes samen leveren het totale complete beeld op, en dat is uiteindelijk de bedoeling van deze artikelen reeks. Maar we dwalen af….

Het is helemaal niet vreemd maar juist erg natuurlijk dat de Maya’s en andere volken met een rekensysteem werken dat gebaseerd is op het getal 13 (afgezien dan van de eenmalige vermenigvuldiging met 18 in het kalender rekensysteem, om op 360 en vervolgens op 7200 uit te komen waarover ik in deel 1 sprak.) en het getal 20, in plaats van met het systeem waarmee gerekend wordt met tientallen, of de veelvouden van twaalf en zestig die wij kennen uit de geometrie en (helaas) onze tijdrekening. De Maya’s kennen immers de hierboven genoemde 20 Goden die over de dagen
heersen (en de 13 Goden die over de getallen heersen), en o zo belangrijk zijn voor ‘wat de dag ons brengt en waar de dag goed voor is’, waarop de Maya’s hun dagindeling en activiteiten aanpassen. Zo vragen Maya’s de hand van hun geliefde meestal op de dag geleid door de God van de Dag ‘Cimi’, omdat deze dag gerelateerd is aan de doden. Voor de Maya’s betekende dit dat er een grotere kans is dat de voorouders (die heilig voor hen zijn) instemmen met het voorgenomen huwelijk. Het getal (van 1 tot en met 13) dat voor de naam van de dag staat bepaald de sterkte van de specifieke ‘lading’ van die combinatie.

De tweede groep Goden die de ‘dagen helpen dragen’ (met andere woorden, ‘de Goddelijke lading of het karakter van de dag bepalen’), zijn er vier. Het zijn de Goden die het karakter van het hele jaar in zijn geheel bepalen. Ze bepalen dus wel mede het karakter, maar staan buiten de vorming van de combinaties (Kin) van de Tzolk’in, die enkel direct door de in totaal 33 (20 + 13) Goden van de Dag en het Getal bepaald worden. De vier Goden die bepalen wat voor jaar ons te wachten staat, vertegenwoordigen ook de ‘vier windrichtingen’. Deze 4 Goden zijn: Kan, Muluc, Ik en Cauac, die we al geïdentificeerd hebben als 4 van de 20 Goden van de 20 daagse maand uit de Tzolk’in.

Elk jaar wordt namelijk vernoemd naar en gekarakteriseerd door de God die de ‘lading’ van de eerste dag van het (nieuwe) Haab-jaar met zich meedraagt. Als een jaar begint met de toon-zegel combinatie ‘1 Kan’, dan begint het volgende jaar met 2 Muluc, het derde jaar met 3 Ix en het vierde jaar begint op 26 juli met 4 Cauac. Het jaar daarna is de eerste dag van het jaar 5 Kan, dan 6 Muluc, 7 Ix, etc.

Elk jaar begint met een van deze 4 Goden. Nooit begint de eerste dag van een jaar met een van de andere 16 Goden uit de Uinal. (tel maar na! Heb ik gedaan in Excel, en het klopt precies. Niet dat ik twijfelde, maar bronnen moeten zo nu en dan eens gecheckt worden he?!). Pas na 52 jaar komt de toon-zegel combinatie ‘1 Kan’ weer terug op de eerste dag van het jaar en hebben alle vier de heersers 13 jaren afzonderlijk over de jaren geregeerd.

De jaren onder de hoede van de Goden Kan en Muluc werden als rijk en overvloedig bestempeld. Onder de hoede van Ix en Cauac heerste er vaker armoede en schaarste. Deze wetenschap was belangrijk voor inschattingen van landbouwopbrengsten.

Deze periode/cyclus van 52 jaar heet de Muchuchu Mil. Dit kan gezien worden als een ‘fractal’ van de 52 weken die er in een jaar gaan (met 13 weken per seizoen).

Na deze 18980 dagen (52 jaren van 365 dagen) loopt de kalender niet meer constant met de seizoenen. Om preciezer te zijn lopen de Maya’s (en de aanhangers van de vervanging van de Gregoriaanse door de 13-manen kalender van 13 x 28 dagen + 1 dag buiten de tijd op 25 juli = 365 dagen) na 52 jaar 13 dagen uit de pas. Er worden namelijk geen schrikkeljaren toegepast in de Mayakalenders.

Dat was ook niet nodig; ze wisten exact wat voor dag het was.

Hiermee verschilt de Dreamspell kalender met de originele Tzolk’in.

Om de Dreamspell kalender van Arguelles te laten kloppen met de seizoenen binnen de Gregoriaanse kalender en de begindatum van 26 juli, wordt de volgende bewerking gemaakt:

Elke 52 jaar wordt er een periode van ‘13 dagen buiten de tijd’ toegevoegd, een complete serie van 13 tonen, om de kalender gelijk te trekken met de 0,25 dagen afwijking per jaar die anders niet geteld wordt. Het effect is in principe hetzelfde als elke 4 jaar een schrikkeljaar invoeren, zoals wij doen, maar daarmee wordt het essentiële evenwicht tussen de jaarkalender en de Heilige cyclus van 260 dagen verstoord.

De derde groep Goden die de dagen dragen zijn de 13 Goden van de 13 getallen. Zij gaven hun namen aan de verschillende met hun getallen corresponderende dagen (ook wel de ‘tonen’ uit
de Tzolk’in genoemd). Zij zijn de bewakers en beheerders van deze 13 (Heilige) getallen. De Goden met hun bijbehorende getallen zijn:

1: Hun, die wordt geassocieerd met de Godin van de Maan

2: Ca, die wordt geassocieerd met de God van de offers

3: Ox, God van de wind en de regen

4: Can, de oude Zon

5: Ho, de oude God van het binnenste van de Aarde

6: Uac, God van de regen en de stormen

7: Uuc, de Jaguar God, symbool van de nacht en de onderwereld

8: Naxac, de jonge maïs God

9: Chicchan, de Slangen God, de helper van de regen

10: Lahuu, God van de dood

11: Buluc, die wordt geassocieerd met de god van de Aarde

12: Laca, jonge God die gerelateerd is aan de planeet Venus

13: Oxlahnu, de God van het water

Op de dag 8 Ahau ga je zodoende geen zaden planten, omdat de God van het getal 8, Naxac over die dag heerst in combinatie met de God van de dag Ahau, de God van de Zon en God van creatie en chaos. Dat belooft niet veel goeds. Op deze manier wordt de Tzolk’in gebruikt voor vissen, jagen, oogsten, ceremonieën, voorspellingen en andere activiteiten. Alle activiteiten worden op deze manier geleid door de Tzolk’in.

Hieronder is een weergave van de 260 combinaties te zien in een 13 x 20 overzicht (het ‘weefgetouw’ van de Maya’s). Aan de linker kant zijn van boven naar beneden de icoontjes van de 20 zonnezegels te zien. (merk op dat de icoontjes/Goden in de onderstaande figuur de ‘gemoderniseerde’ of vereenvoudigde versie zijn van de in de bovenstaande figuur voorkomende bij de 20 zonnezegels horende glyphen; ze zijn akomstig uit de Dramspell-kalender van Arguelles). De verschillende kleuren van de 20 zonnezegels (rood, wit blauw en geel) staan voor de 4 windrichtingen (oost, noord, west en zuid). De dertien tonen worden aangegeven met het Maya notatiesysteem van puntjes en streepjes:

Tzolkin1thumb

Tzolk’in kalender van de Maya. (Illustratie; N. Quist.)

Let op: wanneer je in de hier bovenstaande afbeelding de waardes van de tonen (de getallen in het Maya notatiesysteem) in de vier hoeken optelt (dus combinatienummer 1, 20, 241 en 260) kom je op 28 (1 + 7 + 7 + 13). Dat geldt ook voor de volgende vier vakjes, naar het midden toewerkend (combinatienummer 22, 39, 222 en 239) = 9 + 13 + 1 + 5 = 28. Dit proces kun je 13 keer herhalen (er zijn 13 x 4 = 52 donker gekleurde vakjes), waardoor de 13 x 28 kalender van 364 dagen (de 13 manen kalender) terugkomt uit en verborgen zit in de cyclus van 260 dagen (de Heilige cyclus) evenals de 4 Goden die de ‘lading’ van de jaren dragen en alle 4 om de beurt, jaar voor jaar, over 13 van de 52 jaren waken! De 13-manenkalender geeft op deze manier een extra dimensie aan de originele Tzolk’in.

silburycircle2-nquist-thumb

Silbury Hill cirkel 2 (Illustratie N. Quist.)

De 13-manenkalender werd/wordt overigens ook onder andere gebruikt als galactische/natuurlijke, harmonische kalender door Druïden, de Inca’s, de Essenen, diverse Polynesiërs, de Joden en de oude Egyptenaren

Op de bovenstaande manier van werken met de Heilige galactische cyclus, kun je ook je geboortedatum met het bijbehorende karakter
terugvinden. Om uit te zoeken welke energieën overheersten op die eerste dag van je leven en dus zeer belangrijk zijn voor je verdere leven, is deze manier zeer geschikt. Dit een erg interessante manier van ‘jezelf’ leren kennen (via de Galactische signatuur). Gebruik hiervoor wel de originele Tzolk’in datum omdat door het gebruik van schrikkeljaren de Tzolk’in in de Dreamspell kalender niet gelijk loopt met hoe de oude Maya’s rekenden! Tenzij u de interpretatie van Arguelles interessanter vindt dan die van de klassieke Maya’s natuurlijk…

Zo zijn mensen die bijvoorbeeld geboren zijn op de dag Akbal goed in praten en zichzelf duidelijk maken. Dit talent kan ook in het negatieve worden omgebogen, wat betekent dat deze personen ook goede leugenaars en bedriegers kunnen zijn. Mensen geboren op de dag Chicchan zijn sterk, machtig maar vaak ook pervers. Mensen geboren op de dag Ben zijn goed in het bedrijven van de liefde, terwijl mensen geboren op de dag Oc achtervolgd worden door pech en zwakte. De met de geboortedagen verbonden kwaliteiten en talenten stijgen naarmate het getal dat binnen de Tzolk’in voor de naam van de dag staat hoger is.

Een soort variant op de hedendaagse astrologie dus eigenlijk! Op het internet zijn een hoop Maya-horoscoop pagina’s te vinden. Kijk maar eens naar wat uw eigen talenten en kwaliteiten zijn (en in welke mate die overheersen), als u daar interesse in heeft. Het kan een hoop duidelijk maken over hoe je omgaat met problemen, relaties, verantwoordelijkheden enzovoort. De kalenders zijn gereedschap voor ontplooiing wanneer je attent bent op wat ze te vertellen hebben.

De 13 tonen (de 13 heilige getallen, voorgesteld door de Goden die ‘de dragers van de getallen’ genoemd worden) zijn de energieën die ons de kracht geven te scheppen. Deze komen in 13 fasen (golven) op ons af. Het zijn de energieën waarmee we dingen doen in ons leven, de dingen vormgeven, besluiten nemen op bepaalde manieren, etc. Ook zijn zij onze geluk of ongeluk brengers.

Deze reeks van 13 tonen/golven wordt door voorstanders van invoering van de Dreamspell kalender ook wel de Wavespell genoemd (=Golfbetovering). Zodoende kent de Tzolk’in 20 Wavespells.

tzolkin

Voor de Dreamspell kalender kunt u hier terecht.

Omdat tijd werkt als een ‘fractal’ kunnen de reeksen van ‘de 13 tonen van de schepping’ ook worden toegepast voor periodes van 13 maanden, 13 jaren, 13 Baktuns (periodes van 144000 dagen, belangrijk voor de bepaling van de ‘einddatum’ in 2012) etc. Zodoende kan een Wavespell uit variabele tijdslengtes bestaan, echter altijd de 13-fasen van de golfbeweging voorstellend. Een goede beschrijving van de inhoud/achtergrond van de 13 verschillende ‘tonen der schepping’ afzonderlijk is ook te vinden op de PAN-website.

Jose Arguelles heeft de Dreamspell kalender van 260 dagen ontwikkeld, gebaseerd op de oude Maya tijdrekening en karakterisering van de dagen in de Tzolk’in, waarbij de cycli worden ingepast in een moderne context (waarvan de genoemde Wavespells dus een onderdeel zijn). In de informatie die er nog beschikbaar was over de verschillende door de Maya’s gebruikte cycli na de geschriften en boekenvernietiging door de Spanjaarden, worden alleen de 20 glyphen en de 13 getallen genoemd die samen de 260 combinaties van de Tzolk’in vormen. De termen ‘tonen’ en ‘zonnezegels’
komen niet oorspronkelijk uit door de oude Maya’s nagelaten teksten voort maar zijn een goede en duidelijke omschrijving van waar het om gaat. De Maya’s gebruikten de termen ‘Dragers van het Getal’ en de ‘Dragers van de Dag’

Vervolgens wilde ik nog even ingaan op het volgende element uit de Dreamspell kalender wat naar mijn idee een erg goede uitleg van ‘opdelen van de originele Tzolk’in op de Mayaanse fractale manier’ is: 4 Wavespells (van 13 tonen per stuk) leveren het hier onder geplaatste overzicht op wat een ‘kasteel’ genoemd wordt. U zult hier ongetwijfeld een bekend figuur in herkennen.

kasteel-thumb-dossx

Illustratie; ‘Het kasteel’

Er wordt begonnen met ‘tellen’, in de tijd, met de tonenserie die met het rode vierkantje net naast de middelste groene cirkel (de oostelijke windrichting) begint. Na deze Wavespell doorlopen te hebben gaat men verder in noordelijke richting, te beginnen met het witte vierkantje (toon) boven de groene cirkel, etc. Na een ‘kasteel’ doorlopen te hebben (4 Wavespells), zijn er 52 tonen ervaren (een ‘fractal’ van de 52 weken in een jaar en een erg belangrijk getal in de bepaling van de einddatum in 2012, waarover later meer).

Hierin verborgen zitten weer de vier seizoenen in een zonnejaar, de vier ledematen van de mens met elk vijf uitsteeksels (vingers en tenen, waarbij elk ‘uitsteeksel’ voor een zonnezegel staat).

De Tzolk’in bestaat zodoende uit 5 kastelen van 5 x 52 = 260 combinaties. De vijf kastelen zijn het Rode Oosterse, het Witte Noordelijke, het Blauwe Westerse, het Gele Zuidelijke en het Groene Centrale Kasteel, zoals het plaatje hieronder laat zien.

Onder dit deel van het artikel zijn de links opgenomen die u verder helpen met zoeken naar extra informatie over deze kastelen (en hun torens), de diverse Wavespells etc.

Getallen uit de kalenders in de praktijk

Het getal 260 uit de Tzolk’in kwamen we al tegen als de gemiddelde lengte van de zwangerschap bij de mens (vanaf het moment dat de vrouw niet meer ongesteld is gerekend) en als ‘fractal’ van de 26000 jarige (van 360 dagen per jaar) precessiecyclus. Er zijn dan dus 20 Wavespells van 1300 jaren.

Men vermoedt ook dat de heilige cyclus van 260 dagen tevens voortkomt uit de volgende gegevens:

De Aarde draait in 1 dag om zijn as. De Zon draait ook om zijn as. Dit is een uitgebreid verhaal over elektromagnetische velden dat ik u hier zal onthouden, maar het komt hier op neer: slechts 5% van wat wij op Aarde van de Zon ontvangen is de zonnewarmte en het zonlicht. De overige 95% is een soort bestraling van elektromagnetische energie, ook wel informatie genoemd (de soortgelijke ‘materie’ die ook door stroomkabels en onze eigen zenuwbanen loopt). De elektromagnetische velden die hiervoor verantwoordelijk zijn variëren in grootte en positie. Echter, elke 260 dagen staan ze weer in hun begintoestand en wordt de cyclus weer van voor af aan herhaald. Met andere woorden: in 260 dagen krijgen wij van Moeder Aarde het materiaal om een fysiek lichaam op te bouwen en van Vader Zon de informatie om een geestelijk lichaam op te bouwen, omdat Vader Zon en Moeder Aarde dan al hun verschillende ‘gezichten’ hebben laten zien.

260 dagen blijkt ook een in de astrologie voorkomende galactische constante te zijn. Het is namelijk zo dat de diverse planeten in ons zonnestelsel ten opzichte van elkaar steeds weer in een zelfde stand komen te staan (conjuncties en opposities). Wanneer je het aantal dagen tussen deze verschijnselen gaat tellen (geldt voor alle
samenstanden en opposities tussen planeten in ons Zonnestelsel), kom je altijd op een aantal uit dat deelbaar is door 260.

In ons lichaam komen onder andere de getallen 13 en 20 (de basis van de Tzolk’in) als volgt terug: We hebben 20 vingers en tenen (4 x 5). Ook hebben we 20 belangrijke hersencircuits waarmee we alles waarnemen.

We hebben 33 wervels in onze wervelkolom. (en 20 + 13 = 33. Wat overigens ook het aantal levensjaren van Christus was, volgens de geschriften, maar dat terzijde.). Voor de Kelten was 33 een heilig getal

Het getal 13 komt terug als het aantal belangrijke gewrichten in ons lichaam (de secundaire chakra’s).

Het getal 7 is het aantal dagen van 1 van de 4 fasen van de maan, die met z’n vieren dus 28 dagen opleveren, waarna de nieuwe maan weer begint. 7 is bij ons zodoende het aantal dagen in een week. Dit getal komen we in ons lichaam tegen als de 7 chakra’s. Het getal 28, afkomstig van de 28 dagen in een maand, zit in ons lichaam verwerkt met de 28 knokkels die onze twee handen bij elkaar bevatten. Tel maar na! De 52 weken in een jaar komen terug als de 52 acupunctuurpunten van ons lichaam.

Wij lijken wel een wandelende kalender!

We zijn een uitdrukking van het geestelijke in het stoffelijke, want tijd is een geestelijk-mentaal concept.

So above, so below.

De Tzolk’in is overal…..

Tot zover het tweede deel van dit artikel. Deel 3 vindt u hier, daarin zullen we na de verdere uitleg van de Haab (de jaarkalender) eindelijk bij de Lange Telling en 2012 uitkomen.

Met dank aan Jeroen Barhorst.

Bronnen:

NASA Eng.
Verhandeling over verschillende kalenders.

PAN NL.
Aanrader, met goede uitleg van de betekenis van de diverse energieen en karakters van de afzonderlijke dagen/combinaties, de fasen der schepping etc.
Seriewoordenaar NL.
De beschrijving van de diverse kalenderelementen/cycli is deels overgenomen van deze site, aangevuld met extra informatie

13moon Eng.
Heel interessante internetsite die de 13-manenkalender promoot en erg veel informatie over het onderwerp geeft. Een echte aanrader

Earthlink Eng.
Dreamspell en 13-manenkalender homepage

Levity Eng.
John Major Jenkins over het hoe en waarom van de einddatum in 2012. Echte aanrader!)

Mayacalendar  Eng.
Informatie over de Maya’s en hun kalenders.

Greatdreams Eng.
Uitgebreide informatie over de Maya’s, hun kalenders, Goden etc. Bevat veel Links!

Thevenue  Eng.
Site over 13-manen kalender die in de hele wereld ingevoerd moet worden, om haar te redden van de ondergang)

Calendarzone  Eng.

Kalender database.

Survive 2012 Eng.
Eng. Erg goede uitleg van de Mayakalenders en haar einddatum. Check ook de verwijzingen naar de andere artikelen die bij het totale ‘Why 2012’ horen. Hier wordt ingegaan op de Tijdsgolven die Terence Mckenna ontdekte en hem leidden naar 21-12-2012 als ‘de laatste dag, waarna de dagen op zijn’. Hier wordt ook ingegaan op het feit dat tijd met ‘fractals’ werkt.

Mayanprophecies Eng.

Over de kalenders en haar profetieen. Inclusief een verhaal over Jose Arguelles. Lees ook deel 2 van deze site!

Moonwise Eng.
Kalender omzetter naar diverse kalenders van verschillende volken.

Alley29 Eng.
Gaat over het toeval van het eindigen van diverse kalenders over de hele wereld in de komende periode.

Resonateview Eng.

Index van veel artikelen over onder andere de Mayakalenders en Midden-Amerikaanse varianten daarop. Ook wordt de I-Tjing belicht. Bevat ook een omrekenprogramma van Gregoriaanse naar Maya en Azteekse kalendersystemen.

Diagnosis2012 Eng.
Over de Mayakalenders en 2012 aanwijzingen in graancirkels.
Webexhibits Eng.

Uitleg over de werking van verschillende kalenders over de hele wereld, waaronder die van de Maya’s.

Cape  Canaveral Eng.
Kort stukje over de
belangrijke kalendercycli.

Galacticalchemy Eng.
Afbeelding van de Tzolk’in.

CD (MP3 files):

Frontier Symposium 2002; ‘Peter Toonen over de Maya’s en wat gebeurt er nu exact in 2012?’ een goede spreekbeurt van 50 minuten over het onderwerp waarvan sommige informatie in dit artikel is gebruikt (in eigen woorden, uiteraard).
Hier te  bestellen.

Boeken:

Maya Calender (no stress), serie mono-gramas – Javier Covo Torres

(leuk boek wat een goede uitleg geeft van de Mayakalenders in een soort stripboek vorm. Erg grappig en makkelijk leesbaar)

Alfabet, hieroglief en pictogram – A. Robinson

(blz 123 tot en met 144, over o.a. het schrift van de Maya’s en de Dresden Codex)

ISBN 90.4390.174.

De voorspellingen van de Maya’s ontsluierd – Maurice Cotterell en Adrian Gilbert

(aardig boek met veel weetjes, onder andere over diverse cycli in zonnevlekken)

ISBN 90-269-6148-0

Wat wisten de Maya’s – Peter Toonen

(een echte kenner op het gebied van de Mayakalender wetenschappen. Leuk boek, absoluut de moeite waard voor als je meer over het onderwerp wilt weten)

ISBN 90-75636-14-8

Het verloren rijk – Zecharia Sitchin

(provocerend document over de geschiedenis van de nieuwe wereld)

ISBN 90-5121-804-4

Het Einde van de Mayakalender in 2012 – John Major Jenkins

(de klassieker, over o.a. de kosmische samenstand)

ISBN 90-202-8224-7

Maar natuurlijk is er op het Internet en in de gespecialiseerde boekenwinkels nog veel meer informatie over dit onderwerp.

Dreamspell kalender

http://members.multimania.nl/JoyceHoen/mayatzo.htm

http://members.multimania.nl/JoyceHoen/maya.htm

http://www.goldenheart.nl/verborgen-agenda-dreamspell-kalender.html

http://www.orfilan.nl/thetamaya.php