December: Kat’sina tijd!

Ha, fijn! We gaan weer naar december en natuurlijk moet je het volk, brood en spelen geven. Heerlijk al die discussies over discriminatie, betogingen, ophitsingen, ontwrichtingen en afleidingen. Het feest moet ingeperkt of verboden worden, zo lijkt het wel en Zwarte Piet heeft het gedaan. Toch zijn die kerels met hun roetzwarte gezichten ook bij de Hopi totaal geen onbekende, integendeel, het zijn goede krachten!

Het Goud-van-Oud en de Ka-Hopi
Het gaat in dit verhaal niet alleen om de Hopi: het gaat ook om de andere volken zoals de Sioux, Apachen, Shoshones, Navajo’s en Mohawks. En daarnaast ook nog om de Aboriginals, kortom alle natuurvolkeren die nog weten hoe zij in leven moeten blijven zonder een supermarkt in de buurt.
Wij groot-stedelingen behoren volgens hen tot de Ka-Hopi of ‘afgedwaalden-van-de-juiste-weg’. Geweld en met name oorlogsgeweld, mag alleen worden toegepast voor de directe verdediging van het eigen vege lijf. (De naam Hopi betekent dan ook ‘de vredelievenden’.) ‘De Hopi-indianen in Arizona vormen een bedreigde minderheid…’ schreef Dick de Soeten in zijn boek ‘Hopi – Deur van verleden en toekomst’. Dat is vooral omdat ze menen ons te moeten waarschuwen voor de verkeerde weg die de mensheid is ingeslagen. Wat zal dan nu het lot van de mensheid zijn?

Hopi-profetieën
Het is opmerkelijk te noemen dat een aantal van hun profetieën al zijn uitgekomen. Zo vertelden de ouderen van het Hopi volk…
– Dat de mens naar de maan zou reizen en daarvandaan iets mee terug zou nemen naar de aarde. Daarna zou de aarde tekenen van een verstoordheid gaan vertonen…
– In die dagen zullen mensen met elkaar kunnen spreken over grote afstanden. Het land zal bedekt zijn met een spinnenweb van draden (telegraafpalen en -draden/satelliet, telefoon?)’.
– De mensen zullen in de gaten krijgen dat er zich iets buitengewoons aan het voltrekken is: zij die het leiderschap hebben, komen steeds verwarder over en bevuilen zich (belangenverstrengeling en corruptie?).
– Er zullen wegen zichtbaar worden, hoog in de lucht (condensstrepen van de vliegtuigen?). Dan zal Palulukon, de grote waterslang van het zuiden (Regenboogslang bij de Aboriginals: El nino/El Nina?), onrustig worden. Hij zal gaan slaan met zijn staart, het land zal gaan trillen (aardbevingen) als een Hopi-ratel.

Wij leven in de 4e wereld periode
De Hopi vertellen dat wij nu in de vierde wereldperiode leven:
– De eerste wereld heette Dokpela en het leven was er goed tot de mensen kwaadaardig werden. Toen besloot Tay’wah, de Oerschepper, om die wereld maar te vernietigen. Hij leidde de nog wetende mensen naar het Mierenvolk en die namen de mensen mee, diep onder de grond.  Daar aten ze het voedsel dat het mierenvolk hen toereikte. Zij gaven de mensen zoveel voedsel dat zij er zelf broodmager van werden: het is daarom dat het mierenvolk nu een ingesnoerd middel heeft. Hij opende de vulkanen en vuur daalde neer op aarde. Alles werd vernietigd.
– Na lange tijd koelde de aarde weer af en Dokpa, de tweede wereld werd geschapen. Maar het vreemde was dat waar er eerst land was, nu zee lag en daar waar de zee lag, er nu land lag. Maar ook hier werden de mensen na een lange tijd kwaadaardig en daarom besloot de Oerschepper om de aarde nu maar om te keren. Daar waar het noorden ooit lag, lag nu het zuiden. Enorme bergen vielen in zee en de golven van de zee klotsten hoog over het land heen. De hele aarde bevroor en vormde een enorme ijsbal waar het ijskoud was geworden. Alleen de mensen die door het mierenvolk waren meegenomen hebben dat toen overleefd. Toen de aarde weer warmer werd, klommen de mensen via lange ladders naar …
– De derde wereld: Kuskurza genaamd.In deze wereld leerden de mensen steden bouwen en zelfs vliegen in vliegende schilden of -schotels, genaamd Paduwvoda’s. Helaas kwam het kwaad weer terug onder de mensen en ze gingen oorlog voeren. En aldus werd besloten om ook die wereld maar te vernietigen. Spinvrouw verzamelde flink wat natuurmensen en stopte ze in grote ‘bamboekokers’ waarin veel eten lag opgeslagen. Toen stroomde het water over de aarde, en het stond weldra tot aan de toppen van de bergen. Uiteindelijk bereikten ze op hun rietvlotten, via een reeks eilanden…
Duwakachi, de vierde wereld; hun huidige wereld, het dubbelcontinent Amerika. Hierop moesten zij rondzwerven en overal hun tekeningen aanbrengen op de rotswanden: zonder dat, zou dit land niet
hun eigendom kunnen zijn. En daarom trokken ze vele jaren lang door alle gebieden, verkenden hun land en plaatsen hun rots tekeningen en inscripties. Pas toen zij hun omzwervingen hadden voltooid, bouwden zij hun eerste pueblo’s. De Oerschepper beloofde hen dat hij op een dag die eilanden weer boven water zou brengen, om de mensen te tonen dat de Hopi de waarheid spraken.


Illustratie: Spinvrouw haalde heel wat natuurmensen op en stopte ze in grote ‘bamboekokers’. De mensen konden toen zelfs vliegen in hun Paduwvoda’s of vliegende schilden. (Geplaatst met toestemming van de illustrator.)

De symbolen van het Hopi volk
De doorgegeven kennis van de Hopi voert erg ver terug in de tijd. Het teken of symbool voor Hopi-Levensweg lijkt sprekend op de Egyptische Ankh -het levenskruis- maar lijkt ook erg veel op het Japanse karakter voor leven. Alleen heeft dat karakter in plaats van een: twee pootjes onderaan. Maar ook in de oude tekens van Grieken, Scandinaviërs, Kelten, Tartaren, etc., vinden we hun (oer)oude symbolen weer terug. Wij zijn immers ontstaan uit de zelfde bron.

Survival lessen nodig
Hun boodschap aan de mensheid: kom tot inkeer van je dwaalweg. Kom terug naar de bron en leef weer in eenvoudige harmonie met de natuur! Doe dat,voordat het te laat is, want als de wereld weer wordt vernietigd, ben je te laat. Ook voor het opdoen je benodigde survival vaardigheden. (Dit is ook de boodschap van nogal wat wijze indiaanse mannen in Zuidelijk en Noordelijk Amerika. Zij vertellen ons dat we onze kinderen moeten onderrichten op het gebied van survival ingeval een enorme wereldramp.)


Afbeelding: Kachina masker rond 21 december. Volgens experts kunnen de geverfde maiskorrels ook wel de sterren van de Plejaden weergeven? (Geplaatst met toestemming van de illustrator.)

Zaden ontvangen en rondstrooien
Het Katcina/Kachina masker van de vuurgod is met het zwart (van de verbrande maisstengels en bladeren, waaruit de Mesa Verde; letterlijke vertaling is afgeworpen bladeren, de vruchtbare aarde of donkere aarde ontstond) beschilderd. Op het masker staan de diverse kleuren van de originele maiskorrels (variërend van geel, oranje tot rood en paars; de oeroude mais-rassen zijn veelkleurig) geschilderd. De Katchina dansers voeren omstreeks 21 december (het Kat’sina jaar loopt van 21 december tot 21 juli, de rest van het jaar is Kat’sina-ceremonie loos) doldwaze capriolen uit waarbij ze kunstjes doen en dansen uitvoeren. Die dansers dragen takkenbossen: een soort bezems. Ze slaan of porren er soms ook mee, om de feestgangers wat te activeren. In een tas aan gordelriem of schouderkoord dragen ze zakken met kleine pakketjes. Die bevatten maiszaden en andere zaden, die ze uitdelen aan de feestgangers. Deze voorstelling doet sterk denken aan ons huidige Zwarte Pieten feest. (Alleen Sinterklaas zelf, is hier redelijk recent aan toegevoegd.) Het feest is dus al heel erg oud! En bovenal: het wordt ook nog steeds gevierd bij de Hopi en andere aanverwante stammen.

Laat je niet misleiden
Het hele gebeuren heeft dus niets te maken met discriminatie van donkergetinte mensen en een ieder die dat beweert is dus een beetje onwetend, misleid of misschien wel getraumatiseerd door de een of andere gebeurtenis in de jeugd. De maiszaden en andere zaden als cadeautjes zijn nu bij ons vervangen door snoepgoed en andere presentjes. Het rondstrooien van maiszaden en andere zaden: nu pepernoten en kruidnoten.

Bronnen/verder lezen:
A Field guide to Rock art symbols – Of the Great Southwest door Alex Patterson, (Johnson Books)
Hopi – Deur van verleden en toekomst (Een oeroude Indiaanse cultuur in Arizona) door Dick de Soeten (Ankh-Hermes)

(Door administrator)