Mexicaanse sneeuw (Boekrecensie)

Wetenschapsjournaliste Karin Anema komt na een dagenlange voettocht door Mexico aan bij de Tarahumara´s. Deze indianen weten al honderden jaren te overleven in de Mexicaanse bergen op een hoogte van 3000 meter. Zo´n 500 jaar geleden (de invallende Spanjaarden) hebben zij zich bewust afgezonderd en zijn zij vanuit Chihuahua vertrokken naar de stijle klifwanden van de Barranca del Cobre. Het volk staat bekend om hun enorme uithoudingsvermogen en sterke lichamelijke weerstand: zij leven en overleven onder barre weersomstandigheden. Na dagenlang argwanend te zijn aangekeken door de zwijgzame indianen, kwam Karin toch met hen in gesprek.

De aloude Inka runners
De Tarahumara’s zijn meesters in het opbouwen van ingenieuze sociale contactnetwerken (een aanleg die zij erfden van hun Inka voorouders). Zij kunnen dagenlang aan een stuk door blijven rennen zonder moe te worden en staan in de rennerswereld aan de top. Hun Raramuri‘s (vert: renners met eelt) of hardlopers wonnen al reeds vele wedstrijden. Wat is hun geheim, is het de zelf gebrouwen drank genaamd tesguino of ligt het in het feit dat zij in werkelijkheid afstammen van de Inka boodschappers? Het aloude Inka rijk kende het wiel niet. De boodschappers of koeriers renden dagenlang met hun boodschappen over de vele konijnenpaadjes die overal heen liepen. Daarbij hadden zij overal estafette contactpunten waar andere koeriers hun boodschappen overnamen. Die boodschappen waren in koorden verknoopt zodat ze behouden bleven. Een briljant (en oeroud) idee, want zo bleef de info behouden in zijn originele vorm. De ontvanger bekeek de vele knopen in de koorden en las de boodschap.

De vorige ‘werelden’
Volgens een van hun oude legendes werden zij ooit ‘gezaaid’ in het gebied van Barranca del Cobre en de Schepper had ze al diverse keren uitgelegd hoe ze moesten leven maar ze hadden niet goed naar hem geluisterd. De eerste keer dat hij boos was, overspoelde hij de aarde met water, de bergen veranderden in littekens en vouwen en het leek toen wel of het water kookte (?Methaan ontsnapping?). Alleen de kinderen konden zich redden door te klimmen naar de bergtoppen die niet onder water stonden. Daarop volgde een periode van kannibalisme, waar hij zo boos om werd dat hij de zon uit de hemel liet zakken en de mensen verschroeide en verbrandde. Daarop vluchtte de mensen de grotten in en gingen zij daarin wonen. De mensen die geen grotten konden vinden, verdroogde en verkalkten. Toen beval de Schepper de kinderen, om de dans van Yumari te dansen. Dat deden zij, maar op een dag vergaten zij te dansen. Toen strafte hij hen door de zon helemaal niet meer op te laten komen. Iedereen rende weg naar de toppen van de bergen en bracht daar offers terwijl zij zongen en dansten. De aarde werd daardoor op het nippertje gered en het is daarom dat zij ook blijven dansen. Dansen is een manier om met de Schepper te kunnen communiceren, hun dans wordt begeleid door de muziek die zij spelen op hun zelfgemaakte violen (genaamd matachine‘s) en hun trommels.

Het gebruik van geld onbekend
Hoe kan het dat de stam al zo lang wist te overleven zonder gebruik te maken van enig betaalmiddel? Het zijn jagers/verzamelaars maar zaaien ook de oude maissoorten (de veelkleurige mais) die ze nodig hebben voor hun tesguino drank, die zij gedurende hun wekenlange festivals veelvuldig drinken. Gedurende de ‘Semana Santa’ (Paasfeest) wordt er veel tesguino gedronken. De anders zo zwijgzame stamleden veranderen dan in praatgrage, dansende en feestende lieden. Huwelijken worden dan soms ontbonden om vervolgens met een pas ontmoette partner verder door het leven te gaan.

https://www.youtube.com/watch?v=Hv60gF164WY
The Least of These: Save the Children (Rescue)
(In het kader van de ‘Awareness’ week voor mensenhandel)

Korima
De belangrijkste wet in hun gemeenschap is de ‘Korima’ of bijgenaamd ‘de bedelwet’, die vertelt dat aan iedereen die om eten vraagt, eten moet worden gegeven, al heeft de schenker zelf ook maar zo weinig. Een andere wet vertelt dat misdadigers te schande moeten worden gezet voor de hele gemeenschap, door hun misdaden officieel te proclameren en de persoon ten toon te stellen. Dat werkt enerzijds als straf, maar anderzijds meteen als waarschuwing aan stamgenoten. Wie wil er nog een relatie met iemand die steelt, verkracht of andere misdaden begaat? Daarbij krijgen ze natuurlijk van de wijze stamleden of ‘gobernadores‘, het benodigde en dringende advies om herhaling van die misdaad te voorkomen. Vrouwen dwingen tot prostitutie is ‘not done’ want liefde komt van de Schepper, het lichaam is heilig en onze ziel komt uit de aarde, de geest komt van boven. Het verkopen van lichaam en grond -de grond en alles wat er leeft en groeit behoort tot de hele stam- is verboden. Moordenaars -ze zijn er heel zeldzaam voorkomend- worden uit de gemeenschap verbannen.

De uittocht naar de US: mensenhandel en drugsverslaving
De afgelopen decennia typeren zich door een verval in hun aantal: kinderen en jongeren worden aangetrokken door goederen en fantastisch klinkende verhalen over de welvaart in US Amerika. Maar daarnaast zijn er ook veel jongeren die erg graag een studie willen volgen aan een van de beroemde universiteiten daar. Ze willen geld verdienen en trekken weg van hun gronden, richting grensgebied. Vaak hebben ze niet meer dan honderd dollar bij zich (verdiend in de houtkap industrie) en dat geld is natuurlijk zo op. Als je moet slapen op straat, neem je al snel je toevlucht tot drank en/of drugs. Verslaafd aan drank en drugs, kom je al snel tot stelen of inbreken en erger. Aan de grens stikt
het van de mensenhandelaren en die zijn meesters in het vervalsen en namaken van de benodigde paperassen om de grens over te komen. Maar de meesten hebben niet zoveel geld om die vervalste documenten te kopen en proberen dan in groepjes via smokkelpaden de grens over te komen. Eenmaal over de grens, komen ze meestal in de criminele circuits terecht, die al veelvuldig vele kilometers voor de grensovergangen te vinden zijn.

Het bestaan van hele groeperingen die van de hele situatie misbruik maken. Ze maken zich schuldig aan uitbuiting van illegalen, door middel van prostitutie, kinderprostitutie (en nog veel erger). Een feit dat door niemand daar wordt ontkend. Onder de prostitutie door volwassenen bevinden zich veel moeders met kleine kinderen die zich hiertoe genoodzaakt zien daar zij anders geen geld hebben om eten voor hen te kopen, daarnaast tiert en verkoop van drugs en drank er welig. In sommige dorpjes en steden (de krottenwijken) is het zelfs de belangrijkste bron van inkomsten.
Een menselijk drama dat inmiddels vele slachtoffers kent; ‘Kwira ba’ (God behoede u). Het is dus niet zo vreemd dat de overheid in de US besloot om er een muur te bouwen. Het aantal kinderen dat al verslaafd of nog net niet aan de drugs en drank, met behulp van mensenhandelaren de grens overkwam is enorm. Zij belandden in de zwaar criminele circuits, iets dat de mainstream pers naliet om tegen ons te vertellen.

Vernietiging en beroving van Cultureel erfgoed
Die uittocht van hun jongeren heeft een vernietigende uitwerking op gemeenschap van de Tarahumara’s. Daarnaast is het zo dat juist de jongeren die anders zouden worden opgeleid tot medicijnman, verlangen naar de universiteit. En dat terwijl de aloude medicijnmannen een bewonderingswaardige hoeveelheid kennis bezit over de medicinale krachten van de diverse planten, insecten, paddenstoelen en schimmels! Zij weten zelfs reuma(aanvallen) te genezen en die kennis gaat straks allemaal verloren! En dan dat enorme uithoudingsvermogen… Natuurlijk zijn de farmaceuten er weer als de kippen (saying of gezegde: er als de kippen bij zijn=graantje willen meepikken) bij. Zij onderzoeken en patenteren maar al te graag de aloude recepten van de Tarahumara’s. Welbeschouwd, laten we eerlijk zijn, is dat natuurlijk gewoon pure diefstal. Daarnaast is het zo dat die farmaceuten er ook altijd nog andere stoffen aan toe voegen*, waardoor het chemische product voor heel wat mensen niet te gebruiken is.

Toevoeging:*(=feit> vergelijk bijvoorbeeld natuurlijke vanille met kunstmatige vanilline: vele mensen zijn allergisch voor vanilline, maar niet voor de natuurlijke vorm van vanille).

Linken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quipu
https://www.nytimes.com/2016/01/03/world/americas/untangling-an-accounting-tool-and-an-ancient-incan-mystery.html
(Met vertalingsoptie voor Nederlands, hieronder)
https://andina.pe/agencia/noticia-bbc-mundo-por-seguimos-sin-descifrar-completo-los-misteriosos-quipus-incas-772473.aspx
Save the children
https://www.youtube.com/watch?v=iCW1lrsk8cs
Over 3,000 People Saved From Human Trafficking in 2019! (O.U.R. Annual Report)
Operation Underground Railroad
https://www.youtube.com/watch?v=5otqrfTSq_c
’The Abolitionists’: Trained team rescuing child sex-traffic victims across the globe
https://www.youtube.com/watch?v=Ws4jfJmAxAs
45 missing children recovered during largest statewide anti-human trafficking operation in Ohio
https://www.youtube.com/watch?v=Fi_x090LGO8
UK’s Hidden Shadows – Official – Inspired by Out of Shadows
https://www.youtube.com/watch?v=c2ioRBNriG8
Teresa’s escape from brutal ‘satanic cult’ and bizarre rituals (1989) | 60 Minutes Australia
https://www.youtube.com/watch?v=gSgTmcq-bBk
Hidden America: Chilling New Look at Sex Trafficking in the US
https://operationdisclosure.blogspot.com/
https://rumble.com/vdp7df-share-unmasked-have-we-uncovered-the-truth-about-the-2020-election.html