Olga’s queeste naar de eeuwenoude sjamanistische geneeswijzen

Psychiater Olga probeert in Siberië de slachtoffers van seksueel misbruik te genezen van hun zelfvernietigings drang. Zij realiseerde zich dat de westerse wetenschap wel wat te wensen overlaat en dat pillen en kalmeringspillen alleen, niet het enorme opgelopen trauma effectief kunnen oplossen. Op advies van een sjamaan uit het Altaj-gebergte in zuidelijk Siberië, reist ze naar Samarkand in Centraal-Azië. Daar woont een ‘Droommeester’ – een meester sjamaan – die haar onderricht kan geven in het ontrafelen van de traumatische knopen waarin haar patiënten vastgestrikt zitten. Deze oeroude kennis is voor ons, moderne westerse mensen, zo vreemd dat het wel lijkt op magie. Maar magie bestaat niet echt, het is onze onwetendheid die zo’n illusie van magie opwekt.

Het Zelf en de trauma geesten
Deze traumatische knopen of ‘trauma geesten’ creëren ongelukken en ziekten en volgens indiaanse zienswijzen zijn de traumageesten zelfs afkomstig van 7 generaties voor ons, en zullen zij hun uitwerking op ons hebben tot 7 generaties na ons. Dat komt doordat de zogenaamde traumageesten aangetrokken worden door die zwakke plekken in ons genetisch materiaal. Wanneer jou iets vreselijks overkomt en je dit geestelijk niet kunt ontwarren om het vervolgens te kunnen verwerken, dan creëert dat een gat in jouw herinnering. Zo’n gat wordt dan ingenomen door een trauma geest: een donker energieveld dat een eigen leven gaat leiden.

Een gedeelte van de zich dagelijks manifesterende entiteit van Het Zelf (benaming door C.G. Jung), splitst zich dan af van het normale dagelijkse bewustzijn en vormt dan een Schaduw (naar Jung). Slechts in onze dromen en nachtmerries zien we dan nog wat vingerwijzingen naar de oorsprong van het opgelopen trauma. Om de traumaknopen met hun leemten te kunnen ontrafelen, is het belangrijk om te weten dat getraumatiseerden zich maar al te vaak schuldig voelen aan het voorval; iets dat vaak ten onrechte is. Het ontrafelen van zulke trauma-opwekkende gebeurtenissen, vereist een hoger psychologisch inzicht in de werkingen van geest en ziel en de heersende onbalans van het veelal naïeve individu dat het slachtoffer wordt van de misdaad. Hoe komen zulke misdadigers tot hun daden? Ook zij zijn maar al te vaak het slachtoffer van zo’n wanstaltige misdaad geweest (in hun veelal vroege jeugd) en kwamen niet meer uit hun trauma. Gedreven door (zelf)haat en geestelijke pijn (waaruit weer lichamelijke pijn en geestelijke verwardheid ontstaat, want blokkades), begaan zij hun misdaden.

Onze wereld is een soort Matrix?
Alles in dit heelal bestaat uit bundels, van elkaar verschillende, vibrerende energiën die ooit harmonisch de eerste levensvormen creëerden. De diverse vermengelingen van die bundels zuiver oerlicht, creëerden brandpunten en donkere hoekjes – de zogenaamde ‘flaws’ of barsten, leemten of onvolkomenheden. De sjamanen die Olga bezocht werken met kruiden, trommelgeluiden en ritmische dansen om die flaws te kunnen oplossen en daarmee de patiënten te genezen. In de opgewekte trance van het moment, treden de sjamanen eigenlijk een ruimere dimensie binnen, om zo een beter inzicht te verkrijgen in de trauma gaten van de verwarde, in de knoop geraakte, geesteslijnen van de betrokken persoon. Met behulp van de hierdoor opgedane kennis, beginnen zij hun genezingswerk en ontwarren de traumageesten die ontstonden door de vreselijke gebeurtenissen waaraan zij ten prooi vielen.

Die mening hoorden wij natuurlijk ook al van de Kelten die vertelden dat onze wereld wordt gevormd door onze dromen, ervaringen en gedachten, en die de zichtbare materie voor ons vormen. Maar die materie is niet ‘echt’, omdat zij is opgebouwd uit onze gedachten spinsels, het feit dat Boeddha ons ook vertelde. Een thema dat ook weer terugkeerde in de film ‘The Matrix’: je weet wel die film waarin lepels worden verbogen door slechts de structuur ervan in onze gedachten te vervormen. Wanneer we morgen ineens allemaal genezen zouden zijn van onze trauma’s, zal de wereld zomaar op slag kunnen veranderen. Dat zal een heel vreemde maar wonderbaarlijke ervaring voor ons worden!

Heel opmerkelijk hierbij is dus dat niet alleen de geest, maar ook het lichaam van de patiënt hierbij enorm is gebaat en dus ook lichamelijke ziekten hierdoor spontaan kunnen worden genezen. De achterliggende verklaring is natuurlijk dat de energiën die voorheen verstoord werden, na de succesvolle trauma behandeling, weer vrijelijk kunnen vloeien en resoneren en aldus geen blokkades meer ondervinden, waarna de genezing zich kan voltrekken.

Over de boeken van Olga
In haar boek Het pad naar de Sjamaan -Entering the Circle- (Het ware verhaal van een inwijding in een lang verloren gewaande wijsheid) beschrijft Olga Kharitidi haar ervaring met de sjamaan in het Altaj-gebergte en in haar boek Meester van de dromen -The Master of Lucid Dreams- (Het ware verhaal van een zoektocht naar een eeuwenoude geneeswijze) beschrijft ze haar avontuur bij de sjamanen in Centraal-Azië. Beide boeken zijn verhelderend geschreven en prettig danwel spannend om te lezen. De ingewikkelde psychlogische kennis wordt op een voor iedereen begrijpbare wijze uiteen gezet. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de door Olga beschreven trauma’s -voor de meesten onder ons- ook heel herkenbaar zijn uit onze omgeving en/of persoonlijke geestelijke ervaringen.

Het inzicht van de droommeester
“Ik kan je vertellen dat welke pijn ook in je herinnering blijft (wat een trauma veroorzaakt), deze wordt veroorzaakt door je overtuiging dat iets wat je hebt gedaan fout was en je voelt je schuldig daarover.” vertelde de Droommeester aan Olga (blz. 109). Maar was je wel echt schuldig aan de dood van jouw huisdier (vroeg de Droommeester aan Olga) die vermoord werd door jouw buurman, omdat jij (nog een klein meisje) hem naar buiten liet terwijl je wist dat jouw buurman een hekel aan jouw huisdier had omdat hij achter zijn kippen aanzat. Was het wel jouw kat (wolven en poolvossen komen er ook voor) die de slachting onder zijn kippen had aangericht?

En was het toen nog kleine meisje (een van Olga’s patiënten) wel echt medeschuldig aan die brute verkrachting omdat zij die man (ze was nog jong en naïef) vertrouwde? Jullie waren naïef, te goed van vertrouwen en onwetend. Maar jullie schuld was het in wezen natuurlijk niet, want jullie begingen immers niet een misdaad. We zouden kunnen concluderen dat het hier een zeer ongunstige samenloop van omstandigheden betrof, waar onwetenheid een ontmoeting had met het kwaadaardige (boze, angstige en verstoorde figuren).

Blijf niet verstrikt zitten in denkwijzen als: ‘Had ik maar geluisterd naar … Of had ik maar …, was ik maar niet gegaan, ik had het kunnen weten… ‘ want deze denkwijzen lokken en vangen ons in valkuilen van de traumageesten. Als jij je echt ten volle had gerealiseerd wat er zou kunnen gebeuren op die dag van vroeger, zou jij immers niet zo hebben gehandeld! Had je voorzorgsmaatregelen genomen om dat te voorkomen. “Er zijn twee manieren waarop we op trauma kunnen reageren,”, vertelde de Droommeester (blz. 108/109) verder, “ze worden vaak tegelijkertijd ervaren maar eigenlijk vertegenwoordigen ze tegenovergestelde processen: depressie en angst. Het zijn twee verschillende soorten geheugendemonen die achter deze gevoelens staan, en ze vragen om verschillende soorten van genezing. Wanneer je gevoelens van depressie en angst tegelijker tijd ervaart dan is er altijd eentje de voornaamste en het is heel belangrijk te weten welke dat is.”

Wanneer we zijn gekwest in onze waarneming, voelen we ons daarna angstig. Dat staat in verbinding met hoe we ons voelen (depressief, gekwetst) en denken te weten hoe anderen naar ons kijken (was het wel een minderwaardige blik of hebben zij juist veelal mededogen?). Maar daarnaast bestaat ook de uiterst pijnlijke fysieke dan wel mentale herinnering aan het voorval. Deze twee aparte gevoelens (zij huizen in de verschillende delen van ons lichaam: die van de beredenering in ons denkende vermogen en die van de fysieke ervaring – de herinnering- in het geheugen) belemmeren je de ontknoping van die traumageesten. “Wanneer je verdriet ervaart,” vertelde de Droommeester, “is dit een aanwijzing dat het trauma is gebaseerd op een actie of juist een gebrek aan actie. Je moet die herinnering genezen door met je waarneming te werken en het voorval dus opnieuw te reconstrueren.” Denk terug aan het voorval van toen het gebeurde, plaats het in het nieuwe daglicht of geesteslicht van nu, en ontrafel die gebeurtenis opnieuw. Vergeef het jezelf en ontwar die traumageesten die zo een slechte impact hebben op je verdere leven en dat van allen na jou. Zet jezelf weer vrij en leef je leven zoals het Scheppende dat eigenlijk voor ogen had. Ontrafel die knopen, heel jezelf en word weer blij, creatief en succesvol!