Helena Blavatsky en het juiste evenwicht

Ze was nieuwsgierig naar de oeroude wijsheden die in de Veda’s en de Upanishads stonden en reisde met Henry Olcott naar India en Sri Lanka om de oude teksten en mondelinge overleveringen, gevat in lange ritmische klank rijmen te bestuderen. Dankzij die reis groeide het aantal boeddhistische leerscholen van 2 naar ruim 200. Het Boeddhisme en Hindoeïsme bloeide er weer op en de bevolking kon weer terecht trots zijn op hun oude culturele erfenis.

Foto; Wikipedia bestand H. Blavatsky en H. Olcott, http://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Blavatsky

“Ieder nieuw wezen brengt ons een unieke visie, die waardevol is voor ons bestaan op deze aarde.”
(Boeddha)

Over Helena Blavatsky
Helena Petrovna werd geboren in Jekaterinoslav, Oekraine in 1831 als dochter van een romanschrijfster en een militaire kolonel. Over haar moeder wordt verteld dat ze een dochter was van een Russische prinses. Helena bemerkte al op jonge leeftijd dat ze paranormaal begaafd was; ze kreeg visioenen wanneer ze dieren aanraakte en zag de werkelijke manifestatie van het verborgene in en om de materie. Naar haar ervaringen verklaarde ze dat het bewustzijn aanwezig was in alles wat we om ons heen zien; in planten en dieren en zelfs in stenen, aarde en rottend hout. Nadat ze op 18 jarige leeftijd Rusland had verlaten, zwierf ze door het Midden-Oosten en Europa, op zoek naar Alchemistische kennis. Toen ze 20 jaar was veranderde haar leven plotseling en vertrok ze naar Tibet waar ze verbleef bij monniken en Yogi’s uit de Himalaya. Na een studie van 3 jaar vertrok ze naar New York en richtte in 1875 de “Theosophical Society” op.

“Ieder mens draagt de mogelijkheid in zich om het Boeddha schap of het Hemelse Inzicht te verwerven.”

In haar boeken ‘Isis Ontsluierd’ en ‘De Geheime Leer’ beschreef ze haar vergaarde kennis en stelde; “De ware aard van het atoom is nog helemaal niet begrepen”. Net daarvoor verklaarden wetenschappers vol trots dat zij alles al wisten van de materie en dat er niets nieuws meer viel te ontdekken. Helena schreef: “De aard van de stof is bedrieglijk want ieder atoom heeft een oneindige deelbaarheid in zich”. Daarnaast beweerde ze ook nog dat de menselijke geschiedenis, zoals die toen in de westerse boeken stond, onjuist was. Volgens haar ging die geschiedenis veel verder terug in de tijd. Ze vertelde ook dat sommige oude bouwwerken (bijvoorbeeld de piramiden in Egypte) veel ouder zijn dan westerse wetenschappers dachten. Daarbij vertelde ze dat er zogenaamde wortelrassen waren die aan de bronnen van de mensheid hadden gestaan. Die wortelrassen bestaan nog steeds in sommige delen van de wereld en, net als de nieuwere mensen, zijn zij onderhevig aan een proces van voortdurende evolutie of verandering.

De beschuldiging van racisme
Ze stelde zich kritisch op ten opzichte van dogmatische religies want naar haar mening, vertelden die hun volgelingen niet de hele waarheid maar misbruikten zij hun gelovigen voor eigen machtsdoeleinden. Ze vond dat religies vrij moesten zijn van zelfzucht, machtswellust en geldelijk gewin en dat ze zich meer moesten richten op het welzijn van de mensheid.

“Zonder het Goddelijke vermogen tot Empathie, zal de mensheid het niet ver brengen.”

In haar dagboek schreef ze; “Nu krijg ik naast de Christenen en de sceptici ook alle spiritisten tegen me.” , en daar kreeg ze gelijk in. Ze werd beschuldigd van racisme omdat ze sprak over wortelrassen. Maar zo bedoelde ze het helemaal niet; ze was immers een aanhangster van de oosterse denkwijzen, zoals het Boeddhisme en Zen.

“Mensen zijn in hun diepste wezen Boeddha,
Zoals water ijs is. En zoals er geen ijs is zonder water,
Is niet één mens zonder Boeddha.
Wee degenen die ver weg zoeken
En wat vlakbij is niet kennen!
Ze lijken op hen die midden in het water staan
En toch om water roepen.”
Zen-Meester Hakuin (Bron: Zen en Wij)

H.P.BLAVATSKY – Biographical Documentary – Audio English

“De werkelijke aard van het atoom is nog helemaal niet begrepen.”
(H. Blavatsky)

Haar geloofsovertuiging en visie
Naar haar visie zou Atlantis dateren uit het 4e wereldtijdperk en bevond de mensheid zich in het 5e tijdperk. De menselijke cyclus zou zijn spirituele evolutie voltooien in het 6e tijdperk, om in het 7e tijdperk een gouden en volkomen harmonieuze beschaving op te bouwen. Alle religies leiden in de kern naar de zelfde waarheid en die echte waarheid zullen we uiteindelijk ontdekken en omarmen. Ze schreef dat energie onvergankelijk is en dat alle informatie die mensen en andere wezens al hebben vergaard, ligt opgeslagen in een astraal veld; de “Akasha Kroniek” of het Metafysische Dossier. Die energetische informatie is onvergankelijk en zal altijd blijven bestaan.

Illustratie; http://en.wikipedia.org/wiki/Reiki

“In het astrale licht van de Akasha ligt een enorme hoeveelheid informatie opgeslagen.” 

Albert Einstein had volgens diverse getuigen, altijd een exemplaar van ‘’De Geheime Leer” op zijn bureau liggen. In het exemplaar stonden diverse kanttekeningen in zijn handschrift. De door Helena gepromote leringen (ze kwamen eigenlijk uit veel oudere geschriften en ritmische klankrijmen) over de omvorming van energie tot stof en vice versa, werd door hem vertaald in de wiskundige vergelijking;

(Equation !)

Wetenschappers raakten geïnspireerd door de, eigenlijk, ondeelbare energetische atomen (waarover Oosterse mystici vertelden dat zij vibreren en allen hun eigen lied zingen) en het beginsel van de Snaartheorie was geboren. Ieder deeltje in dit Universum is verbonden met een andere dimensie en wanneer een deeltje uit deze dimensie verdwijnt, verschijnt het in de andere in een ‘tegengestelde’ vorm. Up en Down quarks; Love, Strange, Tau en nog veel meer. Eigenlijk zijn het allemaal manifestaties van de onvergankelijke energie die alle materie vormt door harmonisch te vibreren op de diverse golflengtes in de eindeloze leegheid; die oer leegheid, die toch de materie vormt en welke bezield is met bewustzijn.

Helena’s oosterse visie dat alle materie bezield was, leidde tot de New Age met zijn kenmerkende liefde voor de natuur.

“Zelfs de rotsen en kiezelstenen in dit Universum zijn bezield .”
(New Age denken)

Na de industriële revolutie met zijn massa productie en enorme grondstofverbruik, lag het natuurlijk voor de hand dat men zich begon te realiseren dat we niet eindeloos grondstoffen konden blijven verbruiken, op onze jacht naar meer geld. Ons welzijn op deze aarde hangt af van een harmonische natuur, waar alles groeit en bloeit om ons te kunnen voeden. Wanneer we de natuur minachten, delven we ons eigen graf. Wanneer we de zeeën leegvissen, zullen velen omkomen van de honger. Vergiftigen wij de grond, dan komen we allen om. We moeten dus de juiste balans zien te vinden tussen de benodigde hoeveelheid vrije natuur, de stoffen die we verbruiken en de landbouwgrond die we nodig hebben om alle monden te kunnen voeden. Ons huidige economische model is niet langer houdbaar. Dat idee is niet van vandaag; Albert Einstein schreef er al lange brieven over. Hij vertelde dat naar zijn mening, het economische model was gebaseerd op het zo veel mogelijk verkopen van industriële massa producten.

“Het juiste evenwicht te bewaren: dat is de grootste kunst van de Ware Krijger.” (Reiki Master)

Die productie, gericht op massaverkoop en giga omzet, verbruikt veel te veel grondstoffen en is niet lang houdbaar. Naast het recyclen van grondstoffen, moeten we dus veel duurzamere producten ontwerpen met onderdelen die verwisselbaar zijn en gemaakt van grondstoffen die ook weer gemakkelijk te hergebruiken zijn. In plaats van plastic zouden we bijvoorbeeld in veel gevallen bamboe kunnen gebruiken, maar dan wel natuurlijk zonder dat giftige verflaagje. In plaats van al die telecomkabels in de grond en al die satellieten rond de aarde, zouden we heel goed een bovengronds laserlicht netwerk kunnen ontwikkelen, zijn we meteen van al die zendmasten en hun ether Wi-Fi vervuiling af. In plaats van olie en gas kunnen we ook energie opwekken met zonnepanelen of met de nieuwe osmose methoden, golfslag energie of windenergie. Mogelijkheden te over; we kunnen het, we moeten het alleen nog willen. Nee, het hoeft niet van de ene dag op de andere want zoiets is immers onuitvoerbaar, maar we moeten er wel hard mee aan de slag, willen we onze kinderen nog een goede leefbare toekomst bieden.

“Tune in op de harmonie van de natuur en de hartslag van de aarde.”

“Het allergrootste Doen, ligt in het Te-Niet-Doen van de Onbalans. Zo behoudt het Universum zijn evenwicht.”

Zo vertelden de Oosterse wijzen, Einstein dacht ‘Equation!’ en goot de onbalans in een mooie (simpel ogende) wiskundige vergelijking. Die vergelijking is harmonieus met de hoeveelheid energie van links naar rechts van het = teken. Hoewel natuurlijk wel verschillend in de uittingsvorm van die energie. Voor alles wat we in onbalans laten, krijgen we vroeg of laat de rekening gepresenteerd. Vroeg of laat; want alles in dit universum beweegt zich in wederkerende cirkels, groot en klein. De visie die Einstein gaf en de ideeën die Helena had en promootte, komen sterk overeen met de Hindoeïstische en Boeddhistische visie.

Einstein – Birth Of God’s Equation ( e=mc2 )

“Het fenomeen tijd is harmonisch en gedraagt zich als een slinger.”
(Albert Einstein)

“Alle dingen die u om u heen ziet, waren er al reeds eerder: er is niets nieuws onder de zon.”

Het fenomeen tijd op deze aarde gedraagt zich als een slinger, met zijn eeuwig ronddraaiende gang. Uiteindelijk komt alles altijd op zijn uitgangspunt terug. Toch zal de situatie en de gang van zaken dan niet steeds hetzelfde zijn; wij hebben dan immers een hele berg wijsheid opgedaan?

Albert Einstein speelde graag viool en wisselde ideeën uit met een beroemd musicus uit India zoals op de foto te zien is. Ze hadden het over muziek, snaren en harmonische trillingen. Foto; Albert Einstein en Rabindranath Tagore, http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein

(Geschreven door administrator.)

Bronnen:
H.P. Blavatsky – Een introductie tot de Geheime Leer
Sylvia Cranston – Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky
Happinez; De eigen wijsheid van Madame Blavatsky
Karlfried Graf von Dürckheim – Zen en Wij
http://en.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Blavatsky
http://en.wikipedia.org/wiki/Reiki