Vreemde berichten uit de natuur – 3

In dit artikel; Planten uit de ijstijd herboren, Drieëndertig nieuwe miersoorten ontdekt, Exotische diersoorten in onze havens, Help: het proton krimpt, Tweehonderd  jaar oude vis gevangen, Chinese vogel had vier vleugels, Geen patent op menselijke genen, Van Haringkoning tot monster, Meteoriet heeft ingrediënten voor leven.

Een Haringkoning, een Eurhopalothrix mier en een fossiele oervogel (Archeopterix spec.) Bron: Wikipedia bestanden.

Planten uit ijstijd herboren
Sinds 2004 is er een behoorlijke terugloop van gletsjers geconstateerd in het koude noordelijke Canada. In Sverdrup Pass op Ellesmere eiland kwamen daardoor bevroren mossen weer uit het ijs tevoorschijn. Sommige van die mossoorten waren – hoewel normaal groen van kleur – tot bijna onherkenbaar zwart verkleurd. Onderzoekers C. La Farge, K.H. Williams en J.H. England van de Zuid Illionois Universiteit verzamelden de diverse mossoorten die sinds het begin van de kleine ijstijd van rond 1550-1850 bevroren waren geweest en namen de plantjes mee naar hun laboratorium. Daar slaagden zij erin om de mossen weer tot leven te brengen; uit de zwarte delen groeiden de eerste groene puntjes en daarna ging het helemaal volgens wens en groeiden de mossen al vanouds voor de komst van de kleine ijstijd.

Met het onderzoek hopen de wetenschappers meer te weten te komen over de overlevingskansen van ingevroren planten en plantendelen en de wederopbouw van bomen en planten in een kaal en drassig gebied na een ijstijd. Aldus nu geconstateerd; een periode van zo’n vierhonderd jaar ijs is voor mossen in ieder geval geen probleem. De verwachting is dat mogelijk nog meer soorten (zowel plant als bacterie) een kleine ijstijd kunnen overleven.
Bronnen:
http://www.nu.nl/wetenschap/3484924/planten-ijstijd-herboren.html
http://www.pnas.org/content/110/24/9839

33 nieuwe miersoorten ontdekt in Centraal Amerika en Caraïbische eilanden
Een onderzoeker van de Universiteit van Utah (Prof. Biologie Jack Longino) ontdekte maar liefst 33 nieuwe soorten mini miertjes in centraal Amerika en op de Caraïbische eilanden. Een derde van deze pas ontdekte soorten heeft hij Maya namen gegeven. Onder de beschreven nieuwe soorten;
– Eurhopalothrix Zipacna, genoemd naar de krokodil-achtige Maya godheid, de soort komt voor in Guatemala en Honduras.
– Eurhopalothrix Xibalba, genoemd naar de Maya onderwereld, de soort leeft in de aarde van Honduras tot Costa Rica.
– Eurhopalothrix Huhau, genoemd naar de Maya godheid van de dood, de soort komt voor in Mexico en Guatemala.
Onder de microscoop zien de kleine miertjes er gevaarlijk uit want ze hebben chitine schilden met vreemde uitsteeksels en enorme kaken met scherpe tandjes. In zijn gepubliceerde studie in het tijdschrift ‘Zootaxa’ (29 juli 2013) beschreef en benoemde hij 14 van de nieuwe soorten van de soort Eurhopolothrix mieren en 19 nieuwe soorten van de soort Octostruma mieren.
De nieuwe soorten werden gevonden in kleine nog intacte stukken woud, te midden van nieuwe landbouwgrond in Midden Amerika. Jack Longino vertelde dat het daarom erg belangrijk is dat we stoppen met de huidige ontbossing op zo’n gigantische schaal; we hebben nog geen idee welke soorten er eigenlijk leven en wat hun functie is voor de diverse ecosystemen. De miertjes zijn bijna blind en leven tussen afgevallen bladeren in rottend hout op de grond. Daar jagen ze op zachte insecten, miljoenpoten, spinnen en ander klein
spul.
Mieren komen wereldwijd voor en vormen een belangrijk element van de diverse ecosystemen. Ze vervullen eigenlijk de functie van vuilnismannen in de diverse ecosystemen en ruimen heel wat insecten, dood of levend, op. Op jaarbasis doorberekend, verslepen ze gigantische hoeveelheden aan bladeren en insecten en daarbij verplaatsen ze ook nog eens een enorme hoeveelheid grond omdat ze grote nesten bouwen. Door het graven van al die gangetjes en kamers kunnen boomwortels weer goed zuurstof en water krijgen. En aldus stelt Jack dat mieren een positieve impact hebben op het ecosysteem. Met deze 33 soorten erbij, heeft Prof. Longino nu al weer 131 nieuw ontdekte insectensoorten op zijn naam staan.
De onderzoekers van de universiteit van Utah hebben een aantal foto’s van de pas ontdekte soorten online gezet op hun website. Zij verwachten dat er nu nog veel meer kleine miersoorten zullen worden ontdekt omdat biologen op andere plaatsen op aarde er nu naar zullen gaan zoeken.
Bron: Mini-Monsters of the Forest Floor
http://unews.utah.edu/news_releases/mini-monsters-of-the-forest-floor/

In onze havens wemelt het tegenwoordig van de exotische diersoorten
In de Belgische havens Zee Brugge en Blankenberge wemelt het van de exoten. Pieter Boets (bioloog aan de Universiteit van Gent) onderzocht met zijn de collega’s het veranderende leefmilieu in de Belgische wateren en zij vonden al 65 exotische diersoorten. In de kusthavens leven 25 uitheemse soorten, in brak- en zoetwater zo’n 40 soorten. Zij traceerden het oorspronkelijke leefgebied van die soorten en stelden vast dat de meeste soorten afkomstig zijn uit Noord Amerika en het gebied rond de Zwarte Zee.

Vastgehecht aan het metaal van het schip reizen de veelal jonge dieren mee vanuit hun geboorte gebied naar andere oorden. De Noord Amerikaanse rivierkreeft vond hier een paradijs op aarde want er leven hier geen vijanden die hem naar het leven staan. Hij komt nu voor in heel wat sloten rond de diverse havens in België en Nederland. Maar naast de rivierkreeft vinden we hier ook uitheemse krabbensoorten, schaaldieren en kleinere kreeftjes. De exotische soorten gedijen hier prima maar voor de inheemse populatie is het slecht nieuws; zij worden nu verdrongen door de nieuwkomers.
De wetenschappers stellen dat hun explosief groeiende aantal ook zeker te danken is aan het opwarmende klimaat want hierdoor kunnen meer uitheemse soorten de winter hier overleven. Een eerder onderzoek met betrekking tot de veranderende populaties in de Wester- en Oosterschelde toonde al aan dat het onderwaterleven in het gebied zo langzamerhand een exotisch tintje krijgt.
Bronnen:
In onze havens wemelt het van de exoten
http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/in-onze-havens-wemelt-het-van-de-exotische-diersoorten/article-4000363228596.htm
Zeespin uit Stille Oceaan heeft Nederlandse kust bereikt
http://www.natuurbericht.nl/?id=11715
Conferentie over invasieve soorten in onze Noordzee
http://visserijnieuws.punt.nl/content/2013/11/Conferentie-over-invasieve-soorten-in-onze-Noordzee

Help; het Proton deeltje krimpt
Kwantum wetenschappers deden met nieuwe apparatuur een meting rond de grootte van het Proton deeltje in atomen en stonden voor een raadsel; is het Proton deeltje stiekem gekrompen of is het meetverschil gewoon te danken aan de alsmaar zuiverder wordende meetapparatuur? Hoe groot is het ding eigenlijk of moeten we eigenlijk niet spreken van een deeltje omdat het hier om een energie-manifestatie gaat?
Volgens de nieuwste methode om super kleine deeltjes te meten is
het Proton kleiner dan we tot nu toe dachten. De grootte van het proton kan niet direct worden gemeten en wordt meestal gemeten terwijl het in een waterstof atoom zit. Maar dan moeten we het meten met een elektron tezamen. Daar een elektron constant in beweging is rond een proton, is het wat moeilijk meten.
Volgens de laatste metingen is het deeltje gekrompen van 0.8768 femto-meter tot de huidige 0.84087 femto-meter. De nieuwe afmeting is zo’n 0.04 femto-meter kleiner. Het nieuwe meetresultaat is verkregen met gevoeliger en meer gespecialiseerde apparatuur, schreef Jeff Flowers van het Nationaal Fysica laboratorium in Engeland in een publicatie in ‘Nature’.
Bij de nieuwe meting gebruikten de onderzoekers een speciaal waterstofmolecuul waarin een proton en een muon zitten (een muon is een neefje van het elektron). Jeff vertelde dat we het Proton moesten zien als een soort wolkje met elektriciteit. In het wolkje draaien muonen rond een proton. Gedurende de meting beschenen de wetenschappers het waterstofwolkje met een laserstraal in de hoop dat muonen zouden overspringen en ze een nauwkeurige meting konden doen. Dat lukte uiteindelijk maar de nieuwe en nauwkeuriger afmeting van het Proton deeltje of wolkje moet nog door andere metingen worden bevestigd.
Bronnen:
http://news.sciencemag.org/
http://www.livescience.com/28707-shrinking-proton-puzzle-new-experiments.html
http://www.livescience.com/6703-proton-smaller-thought-measurement-finds.html

200 jaar oude vis gevangen bij Alaska
Voor de kust van Alaska is een vis gevangen die misschien wel 200 jaar oud is! Het gaat om een exemplaar van de soort Sebastes Borealis: een Schorpioenvis. Visser Henry Liebmann kreeg hem aan zijn hengel en bracht de bejaarde vis aan wal. De vis is meer dan een meter lang en weegt ruim 18 kg. Het ouderdomsrecord van de soort stond al op 175 jaar. De exacte ouderdom van de onlangs gevangen Schorpioenvis moet nog worden bepaalt aan de hand van de groeiringen in het gehoorbeentje van de vis.
Bronnen:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2690/Opmerkelijk/article/detail/3469491/2013/07/03/Enorme-200-jaar-oude-vis-gevangen-in-Alaska.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Dieren/article/detail/1662412/2013/07/03/Enorme-200-jaar-oude-vis-gevangen-in-Alaska.dhtml

Aurornis Xui; de oervogel uit China met vier vleugels
Paleontoloog Pascal Godefroit heeft verleden jaar in de Chinese provincie Liaoning de fossiele resten van een vogel met vier vleugels gevonden. Het afgelopen jaar onderzochten wetenschappers de oeroude vogel en men concludeerde dat hij leefde in de periode die we het Jura noemen; zo’n 165 tot 155 miljoen jaar geleden. De vogel was vermoedelijk een insecteneter en kon mogelijk nog niet helemaal vliegen maar al wel opfladderen. Het gevonden exemplaar was 50 centimeter groot en had kleine tandjes in zijn bek. De onderzoekers stellen dat de vogel de oudste tot nu toe gevonden is. Pascal Godefroit schreef samen met Italiaanse en Engelse collega’s een artikel over de vreemde vogel en publiceerde het  in ‘Nature’ (mei 2013).
Bronnen:
http://www.nature.com/news/new-contender-for-first-bird-1.13088
http://www.gva.be/nieuws/wetenschap/aid1394536/belgische-
paleontoloog-ontdekt-meest-primitieve-vogel.aspx

http://historiek.net/nieuws/algemeen/8616-belgische-paleontoloog-vindt-meest-primitieve-vogel

Geen patent op menselijke genen
De rechters van het hooggerechtshof in Amerika zijn unaniem in hun vonnis; op menselijke genen mag geen patent worden genomen. De diverse bio techneuten hadden om een uitspraak van de rechter gevraagd in verband met het behandelen van genetische afwijkingen. Hierbij claimden ze specifieke delen van het desbetreffende DNA. Door het claimende gedrag en de daaruit volgende rechtszaken, durfden sommige specialisten zelfs niet meer de desbetreffende patiënten in behandeling te nemen. Daar hebben de rechters nu gelukkig een stokje voor gestoken. Menig patiënt haalde na de uitspraak opgelucht adem. Het wachten is nu nog op een dergelijke uitspraak met betrekking tot de diverse belangrijke voedingsgewassen gewassen en vruchtbomen.
Bronnen:
http://nos.nl/artikel/517836-geen-patent-op-menselijke-genen.html
http://www.wired.com/threatlevel/2013/06/scotus-human-patents/

Van Haringkoning tot monster
Volgens de diverse wetenschappers zou de Reuze Riemvis of Haringkoning weleens verantwoordelijk kunnen zijn voor de mysterieuze meldingen rond het Monster van Loch Ness en het beest van Lake Ogopogo. Het Oceanisch Instituut van de Louisiana State University filmden een exemplaar van deze soort in de Golf van Mexico terwijl ze op grote diepte aan het duiken waren in een speciale diepzee duikboot. De Reuze Riemvis, Haringkoning of Regalecus Glesne (zoals hij wetenschappelijk heet) kan wel 15,5 m lang worden en weegt dan zo’n 300 kilo. De soort werd voor het eerst ontdekt in 1772 door bioloog Peter Ascanius uit Noorwegen. Het onlangs gefilmde exemplaar is maar 2,5 meter lang en dus nog een kleintje. De vissen komen wereldwijd voor (behalve in de poolgebieden) en leven doorgaans op een diepte van zo’n 0,2 tot 1 kilometer. Zijn manier van voortbewegen is opmerkelijk te noemen; de vis beweegt alleen de opstaande rugvin in een golvende beweging maar zeilt daarmee toch door het water!
Bron:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2338200/VIDEO-Scientist-believe-captured-mysterious-Giant-Oarfish-camera-time.html

Meteoriet heeft basis ingrediënten voor leven
Tijdens het onderzoek van de brokstukken van een meteoriet die bij Sutter’s Mill in Californië neerkwam, ontdekten wetenschappers vreemde organische moleculen die zij nog nooit eerder hadden gezien.
Sandra Pizzarello, biochemicus aan de Universiteit in Tempe, Arizona, vertelde dat wetenschappers al eerder opperde dat het mogelijk is dat het leven op aarde terecht kwam in meteorieten. Volgens haar kunnen de nu ontdekte moleculen aan de basis staan van nieuw leven wanneer ze in de juiste planetaire ‘soep’ terecht komen.
Bronnen:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3507470/2013/09/11/Meteoriet-bracht-vorig-jaar-potentieel-leven-naar-aarde.dhtml
Cell scaffolding found in odd California meteorite
http://www.newscientist.com/article/dn24175-cell-scaffolding-found-in-odd-california-meteorite.html#.UjAkiD_UpA8

Linken met betrekking tot deze onderwerpen;
http://en.
wikipedia.org/wiki/Aurornis_xui

http://en.wikipedia.org/wiki/Oarfish
http://en.wikipedia.org/wiki/Sebastes_borealis
http://en.wikipedia.org/wiki/Proton
http://en.wikipedia.org/wiki/Ellesmere_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/Meteorite
http://en.wikipedia.org/wiki/Eurhopalothrix