Telecom 5G industrie doof voor expertise wetenschappers: netwerk totaal verstoord

Emeritus Prof Martin Paul aan de Washington State Universiteit weet zeker dat het aankomende 5G netwerk absoluut gevaarlijk is voor de gezondheid en ook gevaar oplevert voor bomen, insecten en zo nog meer. Hij schaart zich achter de groep wetenschappers die ons al langer waarschuwen.

Die wetenschappers vertellen in de diverse docu’s dat de magnetische golven kunnen interfereren met de pulsen van bijvoorbeeld aorta’s en andere bloedvaten: dit zou kunnen resulteren in plotseling dichtslaande aders, met de dood tot gevolg. Daarnaast stellen zij dat bloedvaten die onderhevig zijn aan aderverkalking, spontaan kunnen scheuren, met heftige interne bloedingen tot gevolg. Ook menen zij dat bij een langdurige blootstelling, grote kans optreedt tot het ontwikkelen van tumoren in het hoofd. Dit zou komen doordat de schedel als een klankbord werkt voor deze golven. Maar daarnaast zijn er ook nog wetenschappers die waarschuwen dat ons immuunsysteem zeker onder die golven te lijden zal hebben.

Ernstige schade aan mensen, dieren en bomen?
Ook bomen zouden van de golven nadelige gevolgen ondervinden. De houtvaten zouden door korte frequentie golven, een verstorende werking ondervinden, wat zou resulteren in het afsterven van bomen wereldwijd. Inmiddels is al aangetoond dat die bomen, indien zij in de buurt van een zendmast staan, inderdaad als een soort buffer werken voor de korte magnetische pulsen van het netwerk. Daarnaast wordt gevreesd dat de straling ook enzymen en hormonen van organismen zal ontregelen.

De wetenschappers stellen dat er eerst uitgebreide proeven moeten worden bedacht en uitgevoerd, om uit te vinden of deze wetenschappers inderdaad gelijk hebben. Dat zou in de diverse laboratoria kunnen plaatsvinden onder goede beschermde en gecontroleerde omstandigheden. De wetenschappers wijzen op het bericht in de New York Times waarin stond te lezen dat er mogelijk op Cuba een aanval met dit soort golven plaatsvond en waardoor mensen onwel werden (voetnoot 1). Voorts wordt gewezen op het stijgend aantal mensen dat voor veelvuldig gebruik van mobiele telefoon, smartphones etc., al te maken kreeg met tumoren achter de oren en in andere delen van hun hoofd. In de gebruiksaanwijzing van de huidige smartphones staat wel te lezen dat de apparaten op een afstand van eigenlijk 20 cm van het lichaam dienen te worden gehouden. Maar helaas lezen de meeste mensen, waaronder natuurlijk ook vooral kinderen, deze waarschuwing niet!

Resonance: Beings of Frequency (FULL DOCUMENTARY)

In deze documentaire hoort u wetenschappers praten over de aanmerkelijke vermindering van de stof melatonine die alle organismen nodig hebben om gezond te kunnen blijven. Hun onderzoeken toonden aan dat mobieltjes, straling en zendmasten de aanmaak van melatonine verstoren en aldus ziekten veroorzaken. Maar daarnaast toonden zij ook aan dat bijen, vogels, etc. compleet de weg kwijtraakten. The Orchard On Demand: A James Russell film – directed by James Russell and John K. Webster

Uitval door sterke magnetische velden
Daarbij wordt ook gewaarschuwd dat ingeval magnetische stormen afkomstig van onze zon, het netwerk veelvuldig uit zal vallen. Nu is het zo dat ons huidige aardmagnetische veld behoorlijk instabiel is en daardoor veel hinder ondervindt van de magnetische stormen op onze zon. Dit kun je vergelijken met de werking van 2 ongelijke magnetische velden, waarbij het ene, het ander gaat overheersen en verstrooien. Een mooi voorbeeld daarvan (Voetnoot 2) is te zien in een youtube (Videos show Blizzard, Hurricane-force winds slamming Colorado, zie link onderaan) waarin te zien is dat de opname apparatuur vanaf tijdlijn 2.33 vreemde blokken begint te vertonen en daarna zelfs helemaal weg valt voor enkele ogenblikken (zie groene delen van het filmpje). Deze geblokte verstoringen zijn ook te zien (zij het soms in mindere mate) in andere filmpjes, waarin de filmers grote zendmasten passeren.

Het op hol slaan van koelinstallaties en smartmeters
Maar niet alleen smartphones en opname apparatuur zijn hier gevoelig voor. Zo vertelde een ondernemer uit het Westland dat hij te maken kreeg met op hol slaande koelapparatuur nadat er een zendmast was geplaatst vlakbij zijn bedrijf. Nog totaal onwetend op dit gebied, liet hij diverse reparateurs komen om zijn verstoorde koelinrichting te laten repareren, maar niets hielp want zijn koelapparatuur bleef op hol slaan. De schade liep in de vele duizenden euro’s en de eigenaar was ten einde raad. Toen kwam daar die slimme reparateur die een speciale stralingsmeter bij zich had: de koelinstallatie bleek op hol te slaan op de gezette tijden dat de zendmast de data-fluxen doorgaf! De magnetische straling ontregelde zijn apparatuur. De eigenaar had op dat moment geen andere keus dan tot de verplaatsing over te gaan van zijn bedrijf naar elders. En wat te denken van die zogenaamde slimme meters die voor veel hogere rekeningen zorgen? Op de website van Kassa.nl kwam al een heel zwikje van die malafide meters voorbij rollen. U bent trouwens niet verplicht om zo’n slimme meter te laten installeren in uw huis: weiger hem gewoon als u dat wilt (ook te lezen op hun website). Feit is dat ze ook nog in de brand kunnen vliegen! Bevindt uw meterkast zich buiten uw huis, dan kunt u er een slot op zetten.

Waarom eigenlijk die nieuwe uitrol?
Politici voeren aan dat het echt nodig is om het internet te laten voldoen aan de enorme groei van de laatste jaren en die van de toekomende jaren. Maar onafhankelijke technici vertellen: quote techneut via radio>> ‘De huidige dekkingsgraad, hoewel in het verleden wel misschien onder de maat, is allang niet meer te weinig of te laag. Die masten staan nu veel te dicht op elkaar, waardoor er verstoringen komen van het ene veld op het andere. Kortom er staan juist veel te veel van die masten en die vreten energie! Zit je in zo’n grensgebied van twee van die masten, dan loop je dus kans op slecht dan wel verstoord internetaanbod en ontvangst. Het werkt eigenlijk net als bij de radiozenders die te dicht op elkaar zitten en elkaar wegblazen uit de ether. Het advies hier luidt om die masten verder uit elkaar te plaatsen. In de tussenliggende gebieden kan het leggen van glasvezelkabels uitkomst bieden.’

5G alweer achterhaalde techniek want nieuwe lasertechniek
Maar eigenlijk is die hele technologie die thans op uitrollen staat, alweer verouderd en achterhaald. Je weet hoe het gaat: je koopt nieuwe apparatuur in de winkel, maar ondertussen staat de nieuwe generatie techniek al klaar voor de productie. Met een nieuwere speciale lasertechniek gaat de transfer van gegevens veel sneller en dan is er ook minder kans op dat hackers de berichten onderscheppen en malverseren. Met de nieuwe lasertechniek kun je berichten ook gewoon versleutelen (om privacy redenen etc.) en aldus zou het voor bedrijven en burgers geen verschil maken. Maar de techniek is wel veel sneller en veiliger: groot voordeel dus.

Ook voor massacommunicatie
Hoewel sommigen beweren dat die lasertechniek niet door burgers gebruikt kan worden, is dat echt onzin. Met een aantal nieuwe ontwerpen voor mobieltjes/smartphones kan zelfs een groot voordeel worden behaald, want het systeem kan ook nog werken op geluid en radiogolven. Dat betekent dat je de korte berichten ook nog kunt versturen d.m.v. een reeks bliebjes via een communicatiepaal (nood oproepen) of het toekomstige telefoon/communicatie paneel op kantoor of thuis. De langere berichten zou je dan kunnen versturen met de laserlicht techniek. Het grote voordeel: geen gevaarlijke straling meer want de nieuwe techniek verloopt d.m.v. speciaal laserlicht en radiogolven! Die kunnen worden verzonden via speciale lichtmasten/apparatuur in woonwijken en via glasvezelkabels in de grond.

Nederland in Crisis #2: Redding op eigen rekening
‘Terwijl COVID-19 voortwoekert door Europa en de rest van de wereld,…’ zijn er gelukkig al mensen die het corona virus nu Covid-1984 zijn gaan noemen: naar boek ‘1984’… want daar lijkt het wel verdomd veel op. Daarnaast kregen we ook al de tip dat het script dat de media ophangt, verdacht veel lijkt op het boek van Stephen King: ‘De beproeving – Kapitein Trips’ dan wel ‘The Stand’. Het boek begint met een economische crisis, waarna een nogal vreemd virus uit jawel China, de wereld overwaait en mensen totaal in paniek brengt. Ach, beste lezer, je weet toch hoe die horrors gaan van Stephen? Maar bedenk wel dat het hier om fiction=nep, fantasie, stuff for nightmares script gaat! Blijkbaar vond iemand dit script wel geschikt; let wel  het script. Word wakker, en laat je niet kapen! Dit huidige kabinet regeert door en met zogenaamde crisisjes: de Zeespiegel crisis, de CO2 crisis, de Stikstof crisis, de Landbouwcrisis, de Bouwcrisis en daarna nog meer crisis… en allemaal met maar een doel: jullie het geld uit de zakken kloppen en je vol te laten pompen met de vaccinaties= pingping, vraagt het maar aan Ab en Bill. En als makke schapen laten jullie je manipuleren.

Onafhankelijk advies nodig door experts
Dat klinkt geweldig en waarom zou je dan zo’n alweer achterhaalde oudbakken 5G techniek willen uitrollen? Vraag het advies niet aan de leveranciers van die zendmasten, want die willen natuurlijk hun verouderde systeem verkopen en dat het liefst zo veel en zo snel mogelijk. Dat hebben wij nu wel gezien want met de huidige capaciteit kunnen we welzeker de hele Benelux voorzien van internet: die masten staan hier veel te dicht op elkaar zijn geplaatst! Zo, dat was helaas een berg weggegooide duiten. Vraag het voortaan aan de echte onafhankelijke en betrouwbare techneuten en controleer die zogenaamde ‘berekeningen’ van de vertegenwoordigers van o.a. die oude en gevaarlijke 4G-5G rotzooi! Advies van de echte wetenschappers in deze: ‘Laten wij er nog eens even goed over nadenken of wij deze enorme 5G risico’s wel willen lopen. Daarbij zijn er natuurlijk veel betere en betrouwbaardere systemen voor snelle communicatie te ontwikkelen. Het kan dus ook met licht pulsen (en geluidsgolven) en deze methode is nog sneller ook!’

Verstoringen van andere frequenties
Naast het niet meer kunnen ontvangen van tv (zwarte blokken over beeldscherm waarin soms zelfs hele documenten voorbij vliegen) en radiozenders, heeft zelfs de politie* er last van! Kortom: te veel en te sterk nu al. De verwachting is dat 5G gaat dit niet verbeteren! (*Politie met haperend portofoon systeem zoals te lezen op eenvandaag.avrotros.nl zie link onderdaan.)

Voetnoot 1

Microwave weapons are prime suspect, New York Times, William J. Broad, sept. 1, 2018
Voetnoot 2

AW: Videos show blizzard, hurricane-force winds slamming Colorado
(9NEWS)

(Door administrator)

Linken
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12447/The%20Emperor%E2%80%99s%20New%20Virus
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/02/200211092548.htm
University of Leeds>>University of Leeds. ‘Using sound and light to generate ultra-fast data transfer.’ ScienceDaily. ScienceDaily, 11 February 2020 [Onderzoekers met een enorme doorbraak: speciale laser techniek waardoor data-transfer vele malen sneller zal gaan dan het oude Ethernet. Ook meteen een stuk veiliger!] ‘Researchers have made a breakthrough in the control of terahertz quantum cascade lasers, which could lead to the transmission of data at the rate of 100 gigabits per second — around one thousand times quicker than a fast Ethernet operating at 100 megabits a second.’

‘Totally insane’: Telecomm Industry ignores 5G dangers

‘Dr. Martin Pall, professor emeritus at Washington State, joins News. Views. Hughes to discuss studies into the harmful health effects of electromagnetic fields. He argues that the toxic and dangerous character of EMF’s are already well-established and that the advent of 5G technology will be that much worse and that it’s “totally insane” to deploy 5G without researching the biological risks.

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2020/02/zorgen-over-5g-het-wordt-ons-opgedrongen
https://www.4gmasten.nl/dekking/4g/kpn-4g
https://www.4gmasten.nl/
https://www.umtsmasten.nl/
http://umtsmasten.nl/dekking/3g-netwerk/Amsterdam
https://www.kpn.com/netwerk/dekkingskaart.htm
[leuk dat groene kleurtje op de kaart maar zo ‘groen’ is de zaak helemaal niet, eerder rood… dit vreet energie.]
https://www.telegraaf.nl/financieel/1956514013/kabinet-wil-veel-meer-5-g-masten-in-gemeenten
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/agenten-vinden-haperend-portofoonsysteem-levensbedreigend-het-is-niet-de-vraag-of-het-fout-gaat-ma/