Ontbrekende voorouder van de menselijke soort gevonden?

Brien Foerster (Andesgids in Zuid-Amerika) vertelt ons een verbazingwekkend verhaal over een tot nu toe nog onbekende voorouder van de mensachtige soort? Hij bekeek, tezamen met artsen, radiologen en genetisch deskundigen, een aantal schedels alsmede het DNA van de Chachapoya of Cloud People uit de Andes van Zuid-Amerika, Noordelijk Peru. Voor twee van die schedels luidde de uitslag: DNA onbekend!

Brien en het team vertelden al dat er met die schedels iets vreemds was, maar zij werden door leken voor gek versleten want die beweerden dat de afwijkende vorm van de lange schedels gewoon was ontstaan door het strak omwinden van de schedel met plankjes en windsels, zoals bij sommige volkeren tot voor kort nog wel gebruikelijk was. Maar hoewel de leek de verschillen tussen de ene redelijk normaal ogende schedel en de andere wel afwijkende schedel niet direct opmerkten, weet Brien de opmerkelijke verschillen wel degelijk op te sommen. Na het zorgvuldig bekijken en vergelijken van die schedels (artsen; ‘…nee, dit is geen waterhoofd…want andere kenmerken’) werd de zaak volkomen duidelijk en kreeg Brien gelijk! Hij en zijn team maken onderscheid tussen type A (gewoon DNA, moderne mens, met omwonden en daardoor vervormde schedel) en type B (natuurlijk afwijkende schedel, DNA nog niet in kaart gebracht dan wel nog onbekend).

Een paar opmerkelijke verschillen op een rijtje
(Sutuurlijnen: Schedels bestaan uit een aantal schedelbeenderen, de botten van de hersenpan worden gescheiden door de sutuurlijnen: dunne golvende lijntjes waar de schedelbeenderen aaneen sluiten.) Type B heeft nogal opmerkelijk afwijkende sutuurlijnen;
(Foramen: het hoofd en de hersens worden voorzien van bloed via bloedvaten. Die bloedvaten lopen via foramen of gaten in de botten, naar de hersens en overige delen van de schedel.) Type B heeft 2 foramen aan de achterzijde, halverwege de schedel zitten. Type A heeft die 2 gaten daar niet zitten. De vraag is hier of die bloedvaten ontstonden doordat zij oorspronkelijk op grote hoogten in bv. de Andes leefden en aldus te maken hadden met een veel ijlere lucht (dus aanpassing van de soort voor het leven met minder zuurstof op grotere hoogte), en/of dat die bloedvaten ontstonden doordat zij gedurende een erg koude periode (warm houden van de hersens), volkomen geïsoleerd, ergens leefden in het hoogland van een bergmassief.
(Schedelbasis met het groot foramen [het foramina]: Onderaan de schedelbasis [bestaande uit het endocranium en de lager gelegen delen van het schedeldak], zit het gat waar de ruggenwervel op aansluit en waardoor de zenuwen en bloedvaten naar de schedel lopen.) Bij type B heeft het foramina een afwijkende afmeting en daarbij ligt het gat een inch (Engelse duim= 2,54 cm) meer naar achter. Opvallend daarbij is dat de nek een stukje langer is en een andere vorm heeft, dan bij type A.

Ver familielid van de Afrikaanse Gorilla?
Kijkend naar sommige schedels, doen ze ons een beetje denken aan mannelijke zilverruggen in Dian Fossey’s ‘Gorilla’s in de mist’; Oom Bert en Icarus. Maar het probleem is dat we het dan hebben over grote mensapen die leven in de bergen van Centraal-Afrika… Gorilla’s zijn in Amerika totaal onbekend? Alhoewel er wel degelijke verhalen gaan over een mensachtige met grote voeten… Het betreft hier dan een andere mensachtige soort? Dat het hier overigens wel een aanverwante voorouder betreft, staat buiten alle kijf. De gelijkenis is immers bijzonder groot, waardoor leken het verschil tussen type A en B totaal niet opmerkten. Maar naast het bovenstaande verschillen op een rijtje, zijn er nog veel meer opmerkelijke (meetkundige) verschillen te noemen m.b.t. de ribbenkast, de lengte van armen, benen en zo meer, vertelde Brien.

Geologische geschiedenis
Volgens de geologische geschiedenis zaten gedurende het Jura (Pangea periode), Zuid-Amerika en Afrika nog aan elkaar vast. In het midden van de landmassa lag een hoog bergmassief. Zou de gemeenschappelijke verre voorouder zich dan al reeds ontwikkeld hebben ergens op het eind van deze periode? Of zou in het Kaenozoïcum/Cenozoïcum [vanaf 65 miljoen jaar geleden], gedurende de wereldwijde verlaging van het zeeniveau met ongeveer zo’n 300 meter [strenge ijstijd*], zich een landbrug hebben kunnen vormen vanaf westelijk Afrika naar oostelijk Zuid-Amerika? Er lag tenslotte een behoorlijk bergmassief en zoiets zinkt niet meteen naar de diepte. Gedurende die periode verschenen de eerste primaten, waaruit de hominidae of mensachtigen ontstonden.

Afbeelding: Oude tekening (uit 1851; Antigüedades peruanas) van een baby mummie met natuurlijk langgerekt hoofd. Onlangs werd ook een nieuwe soortgelijke vondst gedaan. Die vondst is inmiddels overgedragen aan de Overheid voor het lopende genetische onderzoek. Opmerkelijk hier is dat het hoofd even groot is als de torso, DNA onbekend?
Bron https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_cranial_deformation#/ media/File: Rivero_and_Tschudi’s_fetus_with_naturally_elongated_head.jpg

AI en de berekeningen omtrent het menselijk DNA
Wetenschappers voerden al reeds de menselijk genetische coderingen door, in de software van een geavanceerd computer programma, genaamd AI. Dit Artificial Intelligence programma berekende de ingevoerde reeksen (inclusief Denisovens en Flores mensen) maar kwam tot de ontstellende conclusie dat er nog tenminste 2 voorouders van de menselijke soort ontbreken in de basis laag van het programma?

Astonishing Newborn Baby Elongated Skull Of Paracas Peru

DNA onbekend?
Brien vertelt vol trots dat de wetenschappers er nu eindelijk van overtuigd zijn dat met deze vondst een tot nu toe nog onbekende voorouder van de mensachtige soort is gevonden! Diverse DNA testen waren al gefinancierd en uitgevoerd met donaties van de diverse donateurs in Peru. Conclusie: 2 maal DNA onbekend! Maar natuurlijk moeten er nog veel meer (ouderdom)testen worden uitgevoerd en DNA reeksen in kaart worden gebracht. De regering/overheid (Andes regio) is nu bezig met een grondig onderzoek naar de vreemd lange schedels met afwijkende kenmerken. Een intrigerend onderzoek wordt het zeker want hoewel tussen type A en Type B al overduidelijke verschillen zijn op te sommen, zijn er ook schedels gevonden die het vermoeden oproepen dat het hier gaat om mengtypen tussen de diverse mensachtige afstammingslijnen. Zo dan, Brien; wat een vondst, Chapeau!!! Wat ons betreft mogen ze jou en het team absoluut in het zonnetje zetten voor het puike werk.

Herberekening DNA reeksen na nieuwe invoer in AI Genetics Programma
Zodra de genetische reeksen bekend zijn, zullen de verschillen met de andere langgerekte schedels zoals ook gevonden in o.a. Siberië, Malta, Griekenland (al gevonden schedels) en Egypte(?) [slechts op afbeeldingen te zien, want de mummies nog niet gevonden] in kaart worden gebracht en kunnen die reeksen tevens worden toegevoegd aan de basisdatabase van het AI menselijk genoom programma, waarna de berekening opnieuw kan worden uitgevoerd. Wij zijn erg benieuwd of de boel dan kloppend is te krijgen… of zouden we dan toch een voorouder kunnen missen?

!!! Het is ten strengste verboden om de schedels en overige resten (alsmede de overige resten, artefacten etc.) te verkopen dan wel de exporteren. De illegale handel en export van de schedels zal door de plaatselijke Overheid zeer streng worden bestreden !!!

(Door administrator)

Linken Youtube’s
The Elongated Skulls Of Paracas Peru And Their DNA: Update June 2019, Brien Foerster

Non-Human Skulls in Peru By Brien Foerster

Verder lezen over aanverwante zaken
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/02/200205143351.htm
9,900-year-old Mexican female skeleton distinct from other early American settlers
Chan Hol 3, like other Tulum cave skeletons, has a distinctive skull and tooth caries.
‘A new skeleton discovered in the submerged caves at Tulum …’
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200122134916.htm
First ancient DNA from West/Central Africa illuminates deep human past
‘Scientists have produced the first genome-wide ancient human DNA sequences from west and central Africa…’
https://hms.harvard.edu/news/southern-exposure
Clovis link in the oldest Central and South Americans
‘A distinctive DNA type associated with the Clovis culture was found in Chile, Brazil and Belize 11,000 to 9,000 years ago…’
Overige linken cultuur en geologie
https://en.wikipedia.org/wiki/Chachapoya_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Gondwana#/media/File:Laurasia-Gondwana.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gondwana#/media/File:Opening_of_South_Atlantic_83_Ma.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Last_Glacial_Period#/media/File:Last_Glacial_Maximum_Vegetation_Map.svg