Zecharia Sitchin; De oorlogen van Goden en mensen

Volgens Zecharia Sitchin begon de menselijke geschiedenis eigenlijk 450.000 jaar geleden; toen de hemelse bewoners nederdaalden en zich op aarde vestigden. In de oude Sumerische teksten worden zij de Anunnaki genoemd; ‘Zij die van de hemel naar de Aarde kwamen’. Ze kwamen naar deze planeet omdat zij behoefte hadden aan goud voor hun ruimtevaart programma. 

Rama-sita-wikipedia-thumb
Hemelbewoners en Aardlingen; de Ramajana, Rig-Veda, Bijbel, het boek Henoch, de oude kleitabletten, ze vertellen er allemaal over. Illustratie; http://en.wikipedia.org/wiki/Rama.

Een buitenaardse oorlog die de oudste beschaving op aarde vernietigde
Volgens diverse oude teksten op de oude kleitabletten droegen de hemelse reizigers uniformen die bekleed waren met gouden platen en droegen zij gouden helmen om zich te beschermen tegen kosmische straling. Deze buitenaardsen kwamen van de planeet Nibiru: een planeet in een vreemde baan aan de buitenkant van ons zonnestelsel. De Planeet zou voorbij Mars door ons zonnestelsel draaien en aan de uiterste, buitenste plaats van zijn baan hadden de Nibiruanen een groot ruimtestation gebouwd om verdere vluchten te ondersteunen. Die plaats lag mogelijk zelfs voorbij Pluto.

Het oorspronkelijke plan was om het goud uit het water te filteren maar de goudopbrengst viel enorm tegen. Waarop E.A. (een zoon van de heerser op Nibiru) een boodschap stuurde naar zijn vader in de hemel. Hij vroeg om meer arbeiders om het goud te kunnen delven in het land dat nu Afrika heet; Ab.zu. Zijn verlangde arbeiders kwamen in hemelse schepen waarin 50 (Nibiruaanse) arbeiders vervoerd konden worden.

En.Ki vertelde over zijn aankomst op aarde
Op een kleitablet staat daarover te lezen;
Toen ik de aarde naderde zag ik veel water
en er waren talloze overstromingen.
Ik vestigde mij op een groot stuk grasland.
Heuvels en bergen werden opgeworpen,
omdat ik dat bevolen had.

Ik bouwde mijn huis op een schone plaats.
Mijn woning: het wierp zijn schaduw
over het kronkelende rivierenland.

(Vertaling vanuit het Engels; de redactie)

E.A (bijgenaamd En.ki) groef kanalen, bouwde dijken en groef ondergrondse afwateringskanalen. Hij bouwde flinke gebouwen en liet kanalen graven tussen de Tigris en de Eufraat. Op een zijde van het grote groene land bouwde hij zijn Waterhuis compleet het laboratorium. Daar het werk na verloop van tijd toch niet zo vorderde stuurde de heerser ‘Anu’ van de thuisplaneet zijn andere zoon En.lil om zijn halfbroer En.ki met zijn werk te helpen (En.lil was van een andere moeder). Uit de diverse tabletten blijkt dat de beide halfbroers niet zo heel goed met elkaar konden opschieten want: wie, oh wie, zou de opvolger moeten worden wanneer hun vader het koningschap neerlegde?

Het vergrijp van En.Lil
En.lil was eigenlijk nog maar net gearriveerd op aarde toen hij zich al vergreep aan een (te) jonge Nibiruaanse, genaamd Nin.lil. Hij werd berecht voor zijn vergrijp door ‘50 ouderen’ en werd tijdelijk verbannen naar de Ab.zu in Afrika. De jonge vrouw volgde hem naar de Ab.zu en daar trouwde hij netjes met haar. Daarop mocht hij weer terugkeren met vrouw en kinderen.

Op een bepaald punt in de geschiedenis op de tabletten, waren er al zo’n 600 Anunnaki op aarde en cirkelden er 300 astronauten, genaamd Igi.Gi (‘zij die zien en observeren’) rond de aarde in hun hemelse schepen.

De bouw van de eerste aardse steden in Mesopotamie; 400.000 jaar geleden
De eerste stad die zij bouwden op aarde noemden zij Eri.
du; Huis gebouwd in het Veraf Gelegene. De tweede stad heette Bad.Tibira; Heldere plaats waar het goud wordt gezuiverd. De derde plaats noemden zij La.Ra.Rak; Aanschouw de heldere gloed. De vierde heette Sippar; Stad van de ‘Vogels’. Daarop bouwden zij Shu.Rup.Pak; De plaats van het Beste Welzijn, waar zij een ziekenhuis bouwden voor zieke arbeiders. De zesde plaats heette La.Ar.Sa; Ziende het rode licht. Vervolgens bouwden zij Nibru.Ki; De aardse plaats van Nibiru. Op een opgeworpen heuvel met platform, bouwde zij een Dir.ga; Donkere gloeiende kamer.

Anu was op de troon gekomen van het hemelse Nibiru door een rivaal, genaamd Alalash weg te werken. De kleinzoon van deze Alalash heette Kumarbi. Hij stelde de jongeling aan als zijn Koninklijke Bekerdrager; een voorname taak voor de jongeling. Maar Kumarbi keerde zich uiteindelijk tegen Anu en een hemelse strijd brak los.

Kumarbi (Vritra) kreeg de Igi.Gi aan zijn kant en met de hemelse wapens vernietigden zij de ene stad na de andere. Anu was woest en zette zijn ‘Stormgod’ Teshub (Indra) aan het werk; hij gaf zijn hemelse strijder het bevel zijn wagen uit te rusten met de ‘Storm Donder’ en hij liet zijn krijgers 800 ‘Vuurkeien’ aan boord brengen van de Mar.Gid.Da (het ‘hemelse rijtuig’; in het Akkadisch; Ti.ia.rita).

De Titanenstrijd; 380.000 jaar geleden

Op de oude kleitabletten en in andere oude teksten over die periode staat te lezen;

De ‘Grote Blaffer’ van de ‘Gewiekste Held’;
laat hem oliën en breng hem in het veld.
Laat tussen zijn hoorns het ‘Schiettuig met het zoeklicht’ zetten.
Op zijn staart het ‘Schiettuig met de hemelse raketten’.
Laten zij zich goed met goud bedekken.
Laat in het Voorschip ‘Dat wat de weg toont’ wekken.

Bevoorraad het met Machtig Wonder.
Laat hen voortbrengen de ‘Storm Donder’,
welke verbrijzelt de rotsen tot op 18.000 meter.
Zorg dat de ‘Vuurkeien’ zijn beladen met …(Salpeter?).
Laat de ‘Bliksem welke flitst angstwekkend’ uit zijn bergplaats halen.
Laat de ‘Mar.Gid.Da’ daar buiten pralen.
Maak hem klaar voor het gevecht.
Laat hen uitvoeren het ‘Hemelse Berecht’.

Daar werd gezien het Vreselijk Berecht.
Toen god en tegenstander elkaar ontmoette voor het gevecht.
Met scherpe raketten Vritra schoot;
zijn ‘Rollende Donder’ en zijn ‘Bliksemdood’.
Zijn bliksem verlichtte weldra het gehele zwerk.
Een rollende donder deed zijn werk.

Maar voor Indra; een Meester in de lucht,
Scheen het allemaal een lichte klucht.
Al snel luidde Vritra’s doodsuur;
klonk door de lucht vol knetterend vuur.
Indra’s ‘Dreunende IJzerregen’, al geducht,
doorkliefde, scheurde daar de lucht.

Gebulder; de stervende rivaal viel uit de wolken.
Indra liet nogmaals zijn bliksem kolken.
En raakte de rivaal, nu op de grond;
zijn resten vlogen derwaarts in het rond.
(Vertaling vanuit het Engels; de redactie)

Dit, zo schreef Zecharia Sitchin in zijn boek, was tevens het verslag van de oorlog tussen de Goden, genaamd de Ti.Ta.An; de ‘Titanenstrijd’ uit de Griekse Mythologie. Ti.Ta.An betekent; Zij die in de hemel leven. Hun soortgenoten op aarde noemde men de Anunnaki; ‘Welken op Aarde wonen’.
De Anunnaki werden het harde werken op deze planeet behoorlijk beu; ze drongen er bij Enki op aan om werkers te scheppen; en alzo gebeurde het dat, na een reeks van mislukte experimenten, de eerste mensen (mannen) werden geschapen. Zij waren eenzaam en konden zich niet voortplanten. Om de voortgang van de werkers te bevorderen, werden er weldra vrouwen geschapen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Shrine_of_the_Book
De plaats waar de Dode Zee Rollen deels zijn tentoongesteld; Shrine of the Book, Israel Museum, illustratie van; http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Museum#Shrine_of_the_Book

Toen kwamen de Zonen Gods uit de hemel…100.000 jaar geleden
Het Bijbelboek Genesis verteld over deze periode; ‘Toen kwamen de Zonen Gods uit de hemel en zij zagen dat de vrouwen van de mensen zeer schoon waren van uiterlijk. En zij namen tot hen, al die zij maar verkozen…en daaruit werden geboren de machtigen uit de Voortijd; mannen met Naam…’
Deze Zonen Gods (genaamd Nefilim) kwamen vanuit hun Hemelse Woningen naar beneden; zo staat te lezen in het Apocriefe boek Henoch; het waren de Wachters (Nefilim) uit de hemelse schepen (van Nibiru) die rond de aarde cirkelden.

11.000 v. Christus; de Grote Vloed
De Igi.Gi kwamen uit de hemel en namen ook aardse vrouwen tot zich. Hieruit verkregen zij diverse kinderen. Toen de Hemelse Heerser hierover hoorde, was hij woest; hij had dan wel toestemming gegeven om arbeiders te scheppen, maar een hybride ras tussen de Igi.Gi en Aardlingen mocht helemaal niet. Misschien waren de Igi.Gi zelf al een speciaal gecreëerd ras en konden hun nazaten helemaal niet aarden op deze planeet; de kinderen die zij verwekten bij de Aardlingen groeiden door tot enorme grootte en waren nogal gewelddadig en opstandig. Daarop bedacht de Hemelse Heerser een plan dat leidde tot de vernietiging van alle aardse mensen (de gecreëerde arbeiders) en hun Igi-Gi Hybriden. Hij besloot om ze niet te waarschuwen voor de aankomende watervloed; daardoor zouden de Aardlingen en hun steden worden vernietigd. Die water vloed; zo lezen we op de kleitabletten, ontstond eigenlijk doordat de passage van de planeet Nibiru de banen van de planeten Mars en Aarde ernstig verstoorde. De Nibiruanen zelf waren op de hoogte van de aankomende verstoring en vlogen naar hun hemelse verblijven. Ze keken vanuit hun hemelse schepen toe hoe de vernietigende watervloed over de aarde kwam.

In de tijd daarvoor had En.Ki (hij droeg het koningschap over de aarde) al diverse kinderen verwekt bij aardse moeders. Hij besloot een aantal van hen te redden: zij die goed waren van genen en zich niet hadden ingelaten met kwade dingen. Hij liet Ziusudra/Noach waarschuwen. Noach bouwde met zijn vrouw, zijn drie zonen en hun vrouwen een grote boot en zij brachten het zaad van menig dier aan boord van het schip…na 40 dagen en 40 nachten van heftige regenval stond de wereld grotendeels onder water. Zijn boot landde op een hoge berg. Toen de aarde weer was drooggevallen, verlieten zij het schip en bevolkten de aarde opnieuw.

Het vreemde uiterlijk van Noach
Over Noach wordt verteld, dat toen hij werd geboren, zijn vader nogal schrok van zijn uiterlijk; hij was schijnend wit van huid met hier en daar wat rood en leek verdacht veel op de Wachters in de Hemel. Daarop reisde de nieuwbakken vader naar zijn eigen vader en vertelde aan hem zijn verhaal en zijn pijnlijke verdenking; had zijn vrouw nu een slippertje gemaakt met een van de Igi.Gi in de hemelse schepen? Wat moest hij nu; vrouw en kind wegsturen? Maar zijn vader stelde hem gerust. Hij vertelde zijn ongeruste zoon dat het uiterlijk van Noach was, gelijk zijn voorvaderen (Anunnaki). Noach en zijn vader stamden dus af van de Hemelse Zonen Gods. Behoorden zij tot de nazaten van de hemelse En.ki?

2024 v. Christus; de grote kernoorlog
Tussen de zonen van het Licht (Anunnaki) en de zonen van de Duisternis (Igi.Gi) laaide een hels gevecht op; kernwapens werden ingezet om de rebellerende Igi.Gi en hun halfbloed aardse kroos weer onder controle te krijgen. De luchthaven in de Sinaï werd totaal vernietigd en wolken met radioactieve fall-out bereikten Sumerië, mensen en dieren stierven massaal. De hele regio raakte ontvolkt en werd tot een woestijn. De tekst staat te lezen op onder andere de Dode Zee rollen (Dead Sea Scrolls; Shrine of the Book, Israel Museum, Israel), zoals gevonden in Qumran (Israel).
Het verhaal zoals gevonden op de oeroude kleitabletten – onder andere vertellend over Henoch, de Hemelse Wachters en Noach – staat ook deels te lezen in zowel de Bijbel als in het Apocriefe boek van Henoch (zie de link onderaan dit artikel).

Goed boek?
Zeker weten; het boek laat zich lezen als een Science Fiction in documentaire vorm en is geïllustreerd met heel wat (zwart-wit) illustraties. Achter in het boek vinden we een chronologische lijst, een uitvoerige bronvermelding en een index voor woorden. Een aanrader voor alle Zecharia Sitchin en Science Fiction fans. Corresponderen met de schrijver kan helaas niet meer; de auteur overleed verleden jaar (11 juli 1920 – 9 oktober 2010).

Bronnen
Zecharia Sitchin; ‘The wars of Gods and men’ (helaas bestaat er (nog) geen Nederlandstalige uitgave).
Het boek Henoch
In het boek van Henoch wordt gesproken over de ‘Wachters’ van hemel en Aarde. Het boek werd door oude Kerkvaders niet begrepen en buiten de Bijbelboeken gehouden, het behoort tot de Apocriefe boeken. Het boek vertelt over de Zonen Gods, die vanuit de hemel naar de Aarde kwamen. Daar zagen zij dat de vrouwen op aarde schoon van uiterlijk waren. Zij namen aardse vrouwen tot zich. De kinderen die daaruit geboren (!) werden, konden niet goed aarden op deze planeet; zij ontaardden. Zij leerden hun kinderen veel rottigheid zoals oorlogvoeren, gebruik van drugs en nog veel meer ongewenste activiteiten. Daarop kwam er een grote vloed over de aarde. In het boek wordt verteld over een wereld met twee zonnen en vier manen.
Het Egyptische Poortenboek; the Book of Am-Tuat
Mysterieuze godsdienst of vermythologiseerde kennis? Het boek vertelt over de Hemelse (Astronomische) Poorten en hun werelden en is van oud Egyptische oorsprong. Om de diepe dikke duisternis te kunnen bereizen had men speciale kleding en een Hemelse Bark nodig;
Voorbeeld; uittreksel van de eerste vier poorten;
Het eerste Uur (van de nacht)
Deze hemelse godheid maakt zijn entree door de Hal van de horizon van Amentet. Men moet 120 Atru reizen voor men arriveert bij de goden van deze Tuat. De naam van het eerste veld van de Tuat is Net-Ra. Ra* wees velden toe aan de goden die in zijn gevolg waren en hij begon met het zenden van boodschappen en het maken van plannen voor de ‘Hemelse Volgelingen’ in de Tuat. Ushemet-Hatu-Khefti-Ra is de naam van het eerste uur van de nacht, waarin deze god zich door deze ruimte beweegt.’
*(Ra of  Re; leiden, dragen, gaan, roeren of mixen. Ne; sterkte of  kracht(en). Wie is dat Re/Ra? De grote god die vanzelf is ontstaan: het oerwater. Het is Noen, de vader der goden.)
Het Tweede Uur
Deze hemelse godheid kwam pas naderhand op zijn positie in Ur-Nest; zijn afmeting is 309 Atru in lengte en 120 Atru in uitgestrektheid. De naam van dit uur is Shesat-Maket-Neb-S. De namen van de goden zijn die van de Baiu-Tuati; een ieder die hun namen kent zal kunnen leven bij hen, en hij zal zijn plaats toegewezen krijgen en reizen in zijn gevolg. Hij zal afdalen in de aarde en hij zal zich een doorweg banen door de Tuat. Hij zal brood eten in de boot van de aarde en hij zal krijgen het voordeel van Tatuba.
Het Derde Uur
Deze godheid kwam pas naderhand op zijn positie in het Veld van de Peru-goden (de vechtende goden) en voer over de Rivier van Osiris. Toen kwam hij in het Veld welke 309 Atru breed is en 120 Atru wijd is (Ur-Nest: zie het Tweede Uur). ‘Verborgen Verschijningen’  is de naam van de goden welke in dit veld zijn. Een ieder die hun kenmerken/ namen kent, zal gegeven worden; water voor zijn veld. Net-Neb-Ua-Kheper-Auatu is de naam van dit veld. Een ieder die de ‘Vergelijkingen’ van de ‘Verborgen Verschijningen’ kent, zal kunnen ontsnappen aan de bulderende wervelingen en hij zal niet vallen in zijn oven/diepte tijdens zijn reis langs hem. Thentent-Baiu is de naam van dit uur van de nacht.
Het Vierde Uur
Ankh-Kheperu is de naam van de Poort in deze cirkel/baan. Ament-Sethau is de naam van zijn baan. Een ieder die de verborgen wegen kent van Re-Statet en de heilige paden van Ammehet, en de geheime deuren/poorten in het Land van Seker; hij zal eten de gebakken broden welke de levende goden eten in de Tempel van Tem. Een ieder die dit weet zal reizen over de wegen van Re-Sethau (‘Re-Setau? Dat is het eiland der rechtvaardigen, zijn naam is Abydos; de zuidelijke Poort is in Naref en de oostelijke Poort is in Iat-Oesir’) en hij zal zien de voorstellingen van Ammehet. Urt-Em-Sekhemu-Set is de naam van dit uur.
En zo voorts…tot en met het 12e uur. (Vertaling in uittrekselvorm vanuit het Engels door de redactie.)

Drona Parva, Mahabharata/Ramajana Epos
Deze geschriften vertellen over hemelse oorlogen tussen goden en mensen, vliegende machines genaamd ‘Vimana’s’ en vreselijke wapens. De teksten, waarin beschreven ontwerpen, worden gebruikt als een prima ontwerpbron voor toekomstig ruimtetuig door tal van ruimtevaart organisaties.
(Geschreven door administrator.)

Linken met betrekking tot dit onderwerp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boek_van_Henoch
http://www.grenswetenschap.nl/blogs/De-studiereis-van-Henoch/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zecharia_Sitchin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anunnaki
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nephilim
http://nl.wikipedia.org/wiki/Igigi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziusudra
http://nl.wikipedia.org/wiki/Qumran
Het boek Henoch op sacred-texts.com
http://www.sacred-texts.com/bib/boe/boe004.htm