Aanhangsel bij Antikythera deel 3; Berekeningen voor de Riemann functies van de String

Voor een ieder die het helemaal wil weten; de berekeningen voor de hemelse rotaties, het verschil tussen linksom en rechtsom, het verloop van de priemgetallen, de energie in het heelal en het verband met ronddraaiende deeltjes rond een kern. (Geschreven door N. Quist.)

Aanhangsel bij deel 3 van Project Antikythera

rota1-rechts-thumbn
Draaien we met de klok mee naar rechts, dan moeten we 60 graden extra per rotatie afleggen. In totaal na 6 ronden (hier) 360 graden extra.

*Berekeningen voor de rotaties
Met de klok mee
– 360 graden om as x 360 graden om zon is 129600: 5 (een rondje tegendraads) is 25920 = 1 Precessie.
a) Per 6 rotaties met de klok mee is; (6×360+360) betekent voor de aarde>
129600+21600(60×360)=151200graden
b)151200 graden gedeeld door 360graden per rotatie is 420 (is met de klok mee!)
c)151200 graden gedeeld voor 129600 is 1.16666666~ (maal 6 is 7)

rota1-linksom-thumbn
Een rondje tegendraads is voordeliger; we hoeven 60 graden minder af te leggen en krijgen per rotatie 60+ er dus bij. Na een volledige rotatie hebben we dus 360 graden voordeel.

Tegen de klok in
a) 129600-21600=108000 graden
b) 108000 graden gedeeld door 360graden rotatie is 300 graden per rotatie (is een rondje tegendraads)
c) 108000graden gedeeld door 129600= 0.83333333~

De combinatie van de twee rotaties
108000+151200=259200 gedeeld door 2 =
129600 graden. Controle; 129600:360 graden is 360 graden>klopt!
We hebben nu een magische 8-vorm waarin twee rotaties circuleren en onderling correleren.

rotatiemodel-riemann-hypothese-nquist-thumb
Rekenkundig model voor de rotaties in dit universum. De energie op aarde en in het heelal worden bepaald door die wervelingen van kosmische energie.

Over de kosmische wervelingen in ons heelal
De rechterzijde van de 8-vorm roteert met snelheid; 151200 graden
De linkerzijde van de 8-vorm met snelheid; 1008000 graden
Het verschil bedraagt; 43200 graden is 120 maal 360 graden; dat klopt!

Om dit model te vereenvoudigen kunnen we ook zeggen dat rechts draait met 420 en links met 300. Het verschil lijkt 120 graden maar is in werkelijkheid ook 720 graden> namelijk 300 naar links + 420 naar rechts = 720> is 2 rotaties van 360graden.

kosmische-golfslag-thumb-nquist
De Kosmische golfslag in ons heelal is 420 naar rechts en 300 naar links, toch rollen zij beide verder met 360 graden.

420=1.166666~maal 360
360=1.2 maal 300
300=0.833333~maal 360

De algemene rotatie tafel is 720 graden gedeeld door 120 graden = 6 graden (maal 60 = 360)
De energie in het model is;
720×60=43200:2=21600 booggraden = 60 x 360
86400 E (120x720graden):2 = 43200 E (60 x 720graden)

1kwadraat-d-braan-thumb-nq
Over 1 in het kwadraat in een Dirichlet Braan.

1 in het kwadraat is niet hetzelfde als 1
Wanneer we de waarde van 1 nemen, dan zien we dat de Sprongwaarde +6 is en dat de onderwaarde -5 is. Na kwadratering heeft 1 de bovenwaarde van +36 met als onderwaarde -30. Deze waarde stapelt zich op de 1-en die overal als een basiswaarde, al in het universum liggen. Deze stapeling is cumulatief en ziet er als volgt uit; (illustratie hieronder)

cumulatieve-waarden-1kwadraat-thumb
Cumulatieve waarden door opstapeling van 1 met 1 kwadraat. De blauwe bovenwaarden zijn de Spronggetallen, de oranje onderwaarden zijn de Nulpunten zoals ook in de tabel in deel 1 van Project Antikythera weergegeven (Tabel met Priemgetallen en Combinatie Priemgetallen; zie verderop in dit artikel). Groen en rood weergeven de rotatiewaarden van 1 in het kwadraat (op deze illustratie).

Na de eerste fase van het heelal
Na de begin fase van het heelal, begon het heelal is uit te dijen; tijd vermeerderde zich van een kleine x-fractie naar 720 (1e fase), waarna de tijd zich weer verdubbelde tot 1440 (2e fase). In de tabel hieronder zien we het verloop van de tijd met het toenemen van rotaties in het heelal.

tabel1-aanhangsel-antikythera-nquist-thumb
Tabel met de verstreken tijd in het heelal tussen (Haakjes). Rechts doet het in eerste instantie met 420, links met 300. Daarna rollen de beide waarden verder met cumulatief 360.

2e-fase-thumb-nq
Het vermoeden bestaat nu dat Wortel 25, niet zomaar gewoon 5 is maar een bovenwaarde (Spronggetal) heeft van +30 en een onderwaarde (Nulpunt) van -25. Was dat het begin van de negatieve reeks/golfslag naar links?

Over de code van het Heelal
Je zou dus kunnen zeggen dat het heelal een code heeft van (1)2659(10); de waarde 1 (met bovenwaarde/Sprongwaarde +6 en onderwaarde/ Nulpunt -5) plant zich voort met 1 in  het kwadraat, (met als bovenwaarde +36 en als onderwaarde -25) van 1 tot 7, naar 13, naar 19, naar 25.

Waarna 25 zich deelt door middel van worteltrekken en 5 (met bovenwaarde +30 en Onderwaarde -25) afgeeft aan de linker kosmische golfslag?

heelalcode1-thumb-nq
Heelal-code als abstracte cijferreeks; 30 x 30 x 16 (de afstand tussen 2 en 6 en 5 en 9=4×4=16)  = 14400= 120 x 120. 14400 : 4 =3600 : 720= 5

De lengte van een Saros (3600) in verband met de lengte/het aantal graden van rotatie.
Van de combinatie Priemgetallen kunnen we nu zeggen dat het getal een combinatie is van positieve en negatieve rotaties;
91 bestaat uit de factoren 13 en 7 (beide Priemgetallen)
780 (13×60) maal 420 (7×60) is 327600
327600:3600= 91
327600:13=25200:7=3600 (het getal is genomen voor het aantal seconden in een uur).

wandjina-wikip-thumb2
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wandjina_rock_art.jpg; een foto van een rotstekening in Wandjina stijl in de Kimberley regio door de Aboriginal bevolking in west Australie. Op de tekening staan geen Aliens of Ufonauten afgebeeld; de tekening weergeeft een rekenmodel voor astronomie?

De verschillen op een rijtje
7:6=1,166666~
5:6=0,833333~
6:7=0,857142857
6:5=1,2
7:5=1,4
5:7=0,714285714
720:120graden is 6

tabel-10-anti-nquist
De tabel met Priemgetallen en Combi-priemgetallen uit Project Antikythera deel 1.

A1) 300:360=0,833333~ en B1) 360:300=1,2>> A1xB1=1
A2) 420:360=1,166666~ en B2)360:420=0,857142857>>A2xB2=1
A3)   60:360=0,166666~ en B3)360:60=6>>A3xB3=1

420:300=1,4=7:5=1,4= 1,1666666~:0,833333~=1,4=7:5=1,4
420:360=1,166666~=7:6=1,1666666~=1,4:1,2  =1,166666~
360:300=1,2 = 6:5=1,2 en omgekeerd volgt hieruit>> 5:6=0,833333~

0,1666666~:0,833333~=0,2
1,1666666~:0,833333~=1,4
0,8333333~:0,166666~=5
1,8333333~:0,166666~=7
1,4:0,2=7

1:6=0,1666666~
1:0,166666~=6
1:5=0,2
1:7=0,142857142
6:5=1,2
6:7=0,857142857
7:6=1,166666~
7:5=1,4
5:7=0,714285714
5:6=0,83333333~

Van 1 naar positief = +1,2 vanaf 0,2
1:5=0,2 (6×0,2=1,2) en (7×0,2 =1,4)  en (13×0,2=2,6) etc. (0,2 x 60graden is 12)
7:5=1,4 (1,4×60 graden=84:2=42 is het spronggetal van 7)
13:5=2,6 (2,6×60 graden is 156:2=78 is het spronggetal van 13)
19:5=3,8 (3,8 maal 60graden is 228:2=114)
Etc.

Tabelverschuivingen
Van 1 naar 7 = +6 (6 is het spronggetal van 1)
6:1,2 (=6×0,2)= -5 (het nulpunt onder 1)
Van 7 naar 49 = +42 (42 is het spronggetal van 7)
42:1,2= -35 (Het nulpunt onder 7)

Van negatief naar positief
Van -35 naar 7
Van -35 naar 7 is het +42 (42 is het Spronggetal van 7)
42:1,2=-35
1,4 maal 60 graden is 84 graden;
Van -35 naar +49 is het 84 graden (=1,4 maal 60 graden = 84)

Van +7 naar +91
van +7 naar +91 is het 84 graden
Van -35 naar +49 (7 in het kwadraat) is het 84 graden

Van -65 naar +13
Van -65 naar 13 is het +78 (78 is het spronggetal van 13>> 13×360 : 60 = 78)
Van +13 naar +91 is het +78 (13×360:60=78 of 78:30=2,6×60=156:2)
Van 13 naar 169 (13 kwadraat)
In de tabel (13:5=2,6) zien we (2,6 maal 60 graden=156+13=169)
2,1666666~ x 78 =169
156:2,166666~=72 (is 1/10 van 720 graden in rotatie)
Etc.

Van 42 (7) naar -30 (-5) is het 72 = 1 maal 72 (10 maal 72 =720 is 12 maal 60 of 2 maal 360)
Van 78 (13) naar -66  (-11) is het 144  = 2 maal 72 (144 maal 10 is 1440 is 24 maal 60 of 4 maal 360)
Van 114 (19) naar 102 (17) is 3 maal 72 =216 (x10=2160 is 36 maal 60 of 6 maal 360)

Over de relativiteit van tijd
Onze planeet draait om haar dag en nacht as in ongeveer 1440 minuten = 24 uur met daarin 60 minuten waarin 60 seconden =86400 seconden. Per cirkel van 360 graden is dat 240 seconden of 4 minuten per graad van omwenteling. Deze berekening is correct en weergeeft inderdaad het aantal minuten voor de as rotatie van de aarde.

Maar daarnaast weergeeft deze berekening ook nog een grotere cyclus; die van de achterwaardse rotatie van de ster Sirius. Deze schuift per 4 jaar; 1 graad terug. Afgezet tegen een cirkel van 360 graden is dat dus 360 graden maal 4 jaar = 1440 jaar.

(Deze cyclus afgezet tegen 1 Precessie van 25920 jaar gaat 18 maal: 18 maal 4 minuten maal 360 graden = 25920 jaar:18 =1440 jaar)

Wilt u dit artikel (of een gedeeltje hiervan) overnemen? Neem dan contact op met de redactie van www.dossierx.nl. De auteur van dit artikel (alsmede de voorgaande 3 artikelen in deze reeks); N. Quist. Alle illustraties in dit artikel zijn gemaakt door de auteur (behalve de afbeelding van Wikimedia; de foto van de Aboriginal tekening).