Het geheim van Nazca deel 2

De Indiaanse geschiedenis schrijver Juan de Santa Cruz Pachachuti Llamgui schreef dat in de tijd van de Peru tombe Pachachuti, ook veel van die kunstig bewerkte stenen met taferelen waren gevonden in het Koninkrijk van Chperu tombe, in Chinchayunga. De stenen werden toen genoemd “Manco” (bron: Juan de Santa Cruz Pachacuti Llamqui: “Relacion de antique dades d’este reyno del Peru”). “Chinchayunga” was het laagland gebied van de kust van Peru, tegenwoordig Ica genoemd. Het woord “Manco” is waarschijnlijk en verbastering van het Aymara woord Malku wat betekent: opperhoofd of heer van de bevelhebbers. Volgens de verslagen werden ook enkele van deze stenen meegenomen naar Spanje door de Spaanse veroveraars. Het jaar dat dit verslag is opgeschreven is ongeveer 1570 n. Chr. (Geschreven door N. Quist.)

landkaartsteen-ica-1-thumbnail-nquist

Illustratie naar afbeelding op een Ica steen. De Ica-steen met de landkaart van Noord en Zuid Amerika en omliggende kuststroken.

De Ica-stenen, de vreemde beesten en de landkaarten
De OJO, Lima Domingo, een belangrijk nieuwsblad in Lima, Peru, schreef op 3 oktober 1993 hoe een Spaanse priester die op reis was in het gebied van Ica in 1525, de mensen ondervroeg over de vreemd gegraveerde stenen waar de vreemde dieren op stonden. Bedoelde hij de Ica stenen?

E. von Daniken en de stenen van Ica
De stenen van Ica kregen pas echt bekendheid toen E. von Daniken (zie voetnoot 1) het boek ‘Waren de goden kosmonauten?’ schreef in 1969. In onder andere dat boek beschrijft hij luchtig, vreemde archeologische zaken: het raadsel van de Egyptische piramiden, de lijnen op de vlakte van Nazca, de vreemde stenen van Ica, de kleibeeldjes van Acambaro en oude Ruïnes en andere vreemde sculpturen elders op de wereld.

Hoe oud zijn de stenen van Dr. Cabrera?
Het dateren van die gegraveerde stenen is een moeilijke zaak: je kunt er geen C-14 test op los laten. Om zo’n ouderdom test of dateringstest te kunnen doen moet je organische resten hebben. Er worden op het plateau wel potscherven gevonden maar die bieden geen oplossing voor het datering probleem van de Ica stenen en de lijnpatronen… die scherven kunnen ook gemakkelijk door latere reizigers of bewoners zijn achtergelaten. Veel sceptische archeologen voeren aan dat de stenen niet erg oud kunnen zijn: dan zouden ze, zeggen ze, een patina laag moeten hebben…De originele stenen hebben ook een lichter verweringslaagje maar geen dikke patina laag. Het Nazca plateau is ook zo kurkdroog dat het tegenwoordig maar zo’n 15 minuten regent per jaar…De laatste 10.000 jaar, zegt men, is er amper regen gevallen. Hoe kan de grond dan zulke sporen van  stromen regenwater vertonen? Eens, lang geleden, regende het er blijkbaar wel hard…Inmiddels weten we dat er zich inderdaad diverse plotselinge klimaatveranderingen hebben voorgedaan op aarde: rond 4000 v. Chr., rond 1600 v. Chr…en rond 700 voor Chr. De datum rond 1600 v. Chr. past mooi bij de datum van de tempel in Sipan (zie deel 1)… Vermoedelijk  vond rond 1600 v. Chr. de inslag van Faëton en de vloed van Deucalion plaats.

gouden-miniatuur-colombia-thumbnail-nquist

Gouden miniatuur vliegtuig, opgegraven in Colombia. Opmerkelijk is hier dat ook op een Ica- steen een dergelijke afbeelding wordt gevonden: zie illustratie hieronder.

topicasteenastro-thumbnail-nquist

De top van de steen met de Ica astronomen: temidden van de sterren zien we een vliegmachine? Of is het een komeet?

De mogelijke connectie van de stenen, de lijnen en de putten
Op het Nazca plateau worden vele vreemde patronen gevonden, er zijn veel vreemde driehoeken en enorm lange lijnpatronen. Ze lopen soms dwars over bergruggen en heuvels en toch lopen ze nog kaarsrecht. Er worden ook veel vreemde figuren gevonden waarvan de betekenis voor ons een raadsel is. Geven ze de sterrenbeelden aan de hemel weer? Wat was dan hun nut? Hoe ontwikkeld waren die oude indianen eigenlijk: op een foto in dit artikel zie je ook een passer en een soort meetdriehoek. Een nogal ontwikkeld volk dus. En waarom zo’n uitgebreid afwaterings- systeem van spiraal putten en kanalen? Moest de kennis die verwerkt was in de tekeningen soms heel lang zichtbaar blijven…als een boodschap aan hen die na de makers van de stenen en lijnen zouden leven? Maar dat is nog niet alles…op de gevonden Ica stenen uit de putten (met de onderliggende kanalen) en graftombes vinden we oeroude kaarten van de aarde…en op het plateau vinden we afbeeldingen die lijken op kuststroken. Zijn die kuststroken misschien getekend om ons een connectie te geven met hun woongebieden en steden?

nazca-landstrook-thumnail-nquist

Mensen die enorme kuststroken tekenden en hun afstanden en de richting door middel van lijnen weergaven op het plateau…volg je de lijnen dan kom je na zoveel kilometer bij hun steden? Waar lagen die steden dan wel, vroeg ik me af… Hieronder op de stenen van Ica zie je hun oorspronkelijke woongebieden misschien wel.

De landkaarten op de Ica stenen
Op de onderstaande illustratie van de Ica steen zien we de beide Amerika’s en nog twee landelijke gebieden; in Zuid Amerika zien we een huis (nu ondersteboven staand) met nog wat tekens. Links ligt Australië of is het de Paasdrempel waar het Paaseiland met zijn vreemde grote beelden en zijn cyclopen muren (veel lijkend op het Amerikaanse type) ook deel van uitmaakt, dat als een groot landelijk gebied nog boven water lag?

landkaartsteen-ica-1-amerika-pos-thumbnail-nquist

Rechts: de kust van Afrika (de Kaap Verdische eilanden zitten nog als een landelijk gebied vast aan Afrika) tot en met de doorgang naar de Middellandse zee. Op de Minoïsche vaas met de Papyrus bloemen uit het paleis van Koning Minos zagen we ook al een dergelijke kaart!

icasteen-indo-thumbnail-nquist

Illustratie van de Ica Steen met een deel van de Maleisische Archipel? Van onder naar boven: Java met daarboven Kalimantan (Borneo), rechterdeel Sumatera en verder naar boven op top het zuidelijke gedeelte van Achter-Indië (het huidige Kambodja).

Indonesische-archipel-google-earth-nquist

Google Earth foto van de Maleisische archipel: de overeenkomst met de kaart op de Ica steen is zo treffend dat toeval bijna uitgesloten is. Een feit hierbij is dat ook de Indiërs nog een mooi verhaal hebben (de Drona Parva in de Mahabharata) over de tijd dat er Vimana’s door de lucht vlogen en er ruimtesteden rond de aarde cirkelden…Kunnen de Ica-stenen zelf zo oud zijn? Of graveerde men later de stenen naar de informatie die men toen nog had uit die oude beschaving?

De Maleisische archipel op de stenen van Ica?
Vooral de kustlijnen van Borneo en Kambodja zijn op de steen zeer correct weergegeven. Maar ook de kustlijn van Noord Java is perfect verbeeld op de Ica steen. Opvallend is wel dat Java tegenwoordig smaller is dan op de Ica steen is weergegeven, terwijl de oostpunt van Sumatera (de eilanden voor de kust) blijkbaar nog landelijk gebied was. Hoeveel tijd is er intussen niet verstreken? De inboorlingen van Brits Noord Borneo vertellen dat de hemel oorspronkelijk laag was, en dat zes zonnen vergingen: de tegenwoordige wereld wordt verlicht door de zevende zon. Deze zeven Zonneperioden komen ook voor in de oude Maya manuscripten en in het heilige boek van de Boeddhisten: de Visoeddhi-Magga. Al naar gelang hun ouderdom hebben sommige oude volkeren ook kalenders van 9, 10 of 11 maanden of een jaar van 360 dagen. Pas na de laatste vloed die ontstond door een verandering van de aardbaan – mogelijk door de inslag van een meteoor, ontstond het kalender jaar van 365 dagen, met om de 4 jaar een schrikkeljaar met 366 dagen (alle jaartallen die deelbaar zijn door 4 zijn schrikkeljaren).

I. Velikovsky maakt in zijn boeken ‘Werelden in botsing’ en ‘Eeuwen in Chaos’ melding van de volgende catastrofale perioden: Rond 700 v. Chr., rond 1500-1600 v. Chr., 4000-3500 v. Chr. en 9600 v. Chr. (en nog veel verder terug).

Mensen die uit de hemel naar de aarde kwamen?
Op bovenstaande steen zien we dus, verrassend genoeg, de Maleisische Archipel afgebeeld staan. Dat gebied ligt nogal een eindje van het Nazca gebied af. Blijkbaar reisden die Indianen nogal wat af in de geest of in hun hete luchtballonnen. Een feit is dat men op het Paaseiland nog een verhaal kent over vogelmannen die konden vliegen en het verhaal over een oorlog, lang geleden, tussen de Langoren en de Kortoren…Ook de bewoners (b.v. de Toraja’s) uit Indonesië, weten nog verhalen te vertellen over hoe ze ooit vanuit de hemel naar de aarde kwamen.

wikimediafile-toraja-house-thumbnail

Toraja huizen, foto; Wikipediafile Indonesie, Toraja

In het Mahabharata epos uit India wordt ook verteld over Vimana’s of vliegtuigen die de aarde rondvlogen op kwikmotoren…precies het afgebeelde gebied op de steen van Ica met de Maleise Archipel. Frater Diego de Landa schreef: “Enkele oude lieden in Yucatan zeggen, dat ze van hun voorouders hebben gehoord, dat dit land bevolkt was door een zeker ras dat uit het oosten kwam, en dat God had verlost door hun twaalf wegen door de zee te openen.”

ica-stone-fake-question-1-grafische-aquarel-detail-thumbnail

Nep?; een van de Ica stenen waarop sauriërs tezamen met mensen staan afgebeeld. Deze steen is waarschijnlijk een van de nagemaakte of vervalste stenen: de originele stenen zijn van een volledig donker steen materiaal.

De vertelling van de Maya Indianen over de kostbare stenen: de stenen van Ica?
Vinden we in de Indiaanse sprookjes en mythen wel iets over de vreemde stenen? Jazeker: de Indiaanse Maya vertelling over (Ica-?)stenen gaat als volgt:
“Het is uiterst noodzakelijk dit te geloven. Dit zijn de kostbare stenen die onze Heer, de Vader hier heeft nagelaten. Dit is zijn eerste maaltijd, is de heilige wijn waarmee zij, de heersenden, hem hier eren. Heel terecht werden deze kostbare stenen als echte goden vereerd. Maar deze eerste goden waren vergankelijke goden. Hun verering kwam onvermijdelijk tot een einde… Het was Katun 2-Ahau (Maya datum) toen de Ah Mucencab (naam van een groep raadselachtige figuren) verschenen om de gezichten van de Oxlahun-ti-ku (naam van oude groep bewoners in het gebied) te verblinden…Het was toen dat het vuur neerdaalde, het was toen dat het (zonne)koord neerkwam (volgens de indianen zat de zon vast aan een koord), toen kwamen de rotsen en bomen omlaag….” (Lees hier meer over in deel 3 van het geheim van Nazca.) Bron: ‘Sprookjes van de Azteken, Maya’s en Tolteken’ van uitgeverij Elmar.

Tot op heden geloven archeologen dat de Indiaanse bewoording: de kostbare stenen figuurlijk gebruikt is en dat ze slaat op de mythologische kennis in de Popol Vuh: het heilige boek van de Maya’s. Maar…het is natuurlijk ook mogelijk dat de bewoording wel degelijk letterlijk is bedoeld. In dat geval zou de omschrijving kunnen slaan op de stenen van Dr. Cabrera: de Ica-stenen, en dateren de stenen dus van voor of kort na een periode dat er rotsen, bomen en een zonnekoord vanuit de hemel naar beneden vielen. Een catastrofale periode die een oude beschaving ten onder deed gaan.

Basilo Uschuya en zijn nepstenen
De steen met de witte vlakken op de foto hierboven: dit is misschien een van de stenen die Basilo Uschuya (zie alinea hieronder*) verkocht aan de toeristen. We zien dat de stijl compleet verschilt van de andere (echte) stenen. De Indiaan op de nepsteen draagt een soort Hermes hoofddeksel met veren of vleugels. Op de illustratie van de originele steen hieronder is o.a. de hoofdtooi anders en zijn o.a. de ogen ook totaal anders weergegeven. Op de echte stenen staan ook de typerende vreemde werktuigen die af en toe op vreemde slangen lijken. Op de nepsteen werd een bijna echte slang getekend. Verder valt op dat de nep steen eigenlijk een wit soort kalksteen is waar de tekening gemakkelijk op nagemaakt kan worden. Op de foto van de steen met de hartoperatie zien we dat de steen gebroken is en het binnenkant materiaal is nu zichtbaar: de steen bestaat uit massief diep zwart materiaal. De stenen waar de landkaarten op staan, zijn ook van dit materiaal gemaakt. Die oude landkaarten zijn dus vermoedelijk echt.

Icasteen-tafereel-indi-sjamanen-nquist-thumbnail

Tekening op een van de Ica stenen: Waarschijnlijk een echt oude steen of toch ook nep? Is dit mogelijk de originele Ica steen: bijna het zelfde tafereel? Deze steen is misschien het origineel dat als voorbeeld werd gebruikt voor de hier bovenstaande, nagemaakte steen met de witte vlakken.

Op een van de Ica stenen staan een Stegosaurus, twee Indianen, een vreemde slang en een paar andere vreemde schepsels afgebeeld. De steen is van een massieve donkere of zwarte steensoort. Maar zijn de stenen gemaakt in de tijd dat er sauriërs op aarde rondwandelde, of zijn de stenen gemaakt in een tijd dat men ook veel onderzoek deed naar fossielen? Ook wij weten tegenwoordig veel over sauriërs en maken ook beelden van die uitgestorven dieren. Is het mogelijk dat een oude beschaving ook al zo ver gevorderd was met hun onderzoek naar uitgestorven diersoorten: is het precies dat, wat deze stenen vertellen? Een feit is dat op een aantal stenen inderdaad afbeeldingen staan van mensen die fossielen onderzoeken…Zijn de stenen een knap staaltje van de paleontologie van een oude, verloren, beschaving? Of… zijn de stenen het product van een groep bedriegers?

*Basilo Uschuya, vertelde in 1973 dat hij een aantal van de stenen had nagemaakt en ze verkocht aan toeristen alsof ze authentiek waren. Hij verklaarde later, verrassend genoeg, dat alle stenen nep waren. Toen dr. Cabrera hem vroeg, waarom hij vertelde dat alle stenen nep waren, zei hij dat hij dacht dat hij last zou krijgen met de Indianen. Wanneer hij zou zeggen dat hij echte stenen verkocht, zei hij, zouden de Indianen boos op hem worden omdat hij hun oude heilige erfgoed verkocht aan toeristen. Basilo zei vervolgens dat hij er zeker van was dat ze hem dan in de cel zouden gooien.

Dr. Cabrera twijfelde toen even aan de echtheid van sommige stenen omdat hij nu wist dat Basilo een aantal stenen had nagemaakt. Hij nam vier stenen waarvan hij bijna zeker wist dat ze echt waren en liet ze onderzoeken door twee onderzoekers, a): Dr. Eric Wolf van de Mining Company Mauricio Hochschild in Lima en b): The Facultad de Minas van het Lima Technical College deden het onderzoek. Beide onderzoekers bevestigden de hoge ouderdom van de onderzochte stenen. Het analyse rapport was gebaseerd op het feit dat de stenen een geoxideerd verweringslaagje hadden: dat laagje kon er alleen op zitten als de stenen inderdaad duizenden jaren oud zouden zijn. We zien het zelfde verschijnsel bij oude vuurstenen werktuigen (pijlpunten, schrapers etc.) die lang in de grond hebben gelegen: de echte werktuigen vertonen een ietwat glimmend buitenlaagje dat iets lichter en glimmender van kleur is dan het onderliggende materiaal.

Nieuwe figuren op het Nazca plateau
Niet al de gevonden figuren op het Nazca plateau dateren uit de oude tijd. Aan de randen van het Nazca plateau zijn onlangs ook nieuwe figuren gemaakt. Een figuur: het geblokte ovaal (2) is een reclame voor de stad Palpas – beroemd om zijn sinaasappelen, de andere figuur: de shuttle figuur (1) werd gemaakt voor een Peruviaans feest ten tijde van een stemperiode…

De nieuwe moderne figuren liggen aan de rand van het officiële lijnen gebied en zien er zo uit;

nazca-shuttle-thumbnail-nquist

Nieuwe figuur op het Nazca plateau: (de Shuttle figuur) lijkt wel een ruimtevaartuig of vliegtuig. De tekening is gemaakt voor een Peruviaans feest in een verkiezingsperiode in de afgelopen jaren en is dus gemaakt door hedendaagse kunstenaars; moderne graffiti op het Nazca plateau dus. (Google Earth foto)

Palpas-nazca-drawing-thumbnail-nquist

2. Het ovaal of ei met de geblokte rand: het symbool van de stad Palpas, beroemd om zijn sinaasappelen.

nazca-ovaal-palpa-city-drawing-thumbnail-nquist

Palpas tekening op het plateau

Toen ik de nieuwe figuren op het Nazca plateau zag en nergens een beschrijving van de tekens kon vinden in de literatuur, heb ik een paar foto’s van de tekeningen opgestuurd naar het Maria Reiche Instituut in Dresden, Duitsland. Mijn ervaring is, helaas, dat de meeste universiteiten en andere instituten zoals Musea totaal niet reageren op dit soort fanmail: heel erg jammer…maar …Ditmaal kreeg ik gelukkig een antwoord op de ingezonden foto’s van de nieuwe figuren en mijn vraag of het hier soms mogelijk nog ongeziene/ongeregistreerde figuren betrof. Het Maria Reiche Institute in Dresden antwoordde mij met betrekking tot de twee nieuwe Nazca figuren:

“Dear Miss Quist,
Thank you for you information about your discovery of possible new Nazca drawings. However these drawings in your e-mail are already well known. They are modern graffiti’s. One is the town of Palpas sign, famous for his oranges, another has been used as symbol for a Peruvian party in time of a vote period in the last years. So they are unfortunately not of big importance.
With best regards”

We kunnen rustig aannemen dat het Maria Reiche Instituut volledig op de hoogte is van alle veranderingen op het Nazca Plateau. Het Nazca plateau staat inmiddels op de wereld erfgoed lijst: wel erg jammer van die nieuwe graffiti, maar daar kunnen zij ook niets aan doen. Die verantwoording ligt bij de plaatselijke bestuurders in Peru.
I thank the Maria Reiche Institute, Dresden, for their information about the Nazca Lines and their information concerning the date of creation of those lines, the line-figures on the plateau and the date of the old native buildings in the area. (The antiquity of the Ica-Stones is still a subject of scientific debate.) (De authenticiteit van de Ica-stenen is nog steeds het onderwerp van wetenschappelijke discussie.)

Publicaties van E. von Daniken:

http://www.daniken.com/e/index.html

Andere linken over dit onderwerp:

http://www.kronosworld.nl/Icastenen2.htm

http://www.realatlantis.com/statementscomparison50points.htm

Maria Reiche en Nasca

http://www.nazcamystery.com/nazca_mariareiche.htm

Paul Kosok:

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Kosok

Over Nazca/Nasca

http://www.nazcamystery.com/nazca_science.htm

http://www.daniken.com/e/index.html

http://www.seriewoordenaar.nl/seriewoordenaar/content/Lees.asp?Navcode=wisdom&InleidingKey=63

http://www.crystalinks.com/nasca.html

http://members.lycos.nl/abellaart/09121999.htm

http://www.kronosworld.nl/Icastenen2.htm

http://www.kronosworld.nl/EgypteAus.htm

http://www.unmuseum.org/nazca.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Nazca_Lines

Google Earth:

http://www.netwijs.nl/software/Google/GoogleEarth.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Earth

Carolina Bays impact facts

http://www.georgehoward.net/htmlfiles/thecarolinabayevent.htm
Wordt vervolgd in: Het geheim van Nazca deel 3 De stelling van Pythagoras, de lijnen en de bouwsels

Aanbevolen boeken:

Ancient Nasca Settlement And Society
Ancient Nasca Settlement And Society
Helaine Silverman

A Sourcebook Of Nasca Ceramic Iconography
A Sourcebook Of Nasca Ceramic Iconography
Donald A. Proulx

Between the Lines
Between the Lines
Anthony F. Aveni

One thought on “Het geheim van Nazca deel 2

  1. You will find in the webside that there is an explanation of the phenomena found;The gods was a part of mankind itself since advanced civilizations are destroyed by meteorites causing a great flood, this however does not exclude the existance of aliens interfering with human culture.
    Johan Leupen

Comments are closed.