Het geheim van Nazca deel 3

Op het Nazca plateau zien we veel lijnen en driehoekige figuren. Ze zijn bijna perfect uitgewerkt op het plateau. Die driehoeken wekken de veronderstelling dat de Indianen verstand hadden van meetkunde…De figuur van de Aap met de opgerolde staart bevestigt die veronderstelling. De aap figuur heeft aan zijn achterpoten 3 tenen, zijn rechter voorpoot heeft 4 vingers en de linker heeft 5 vingers. De getallen 3, 4 en 5? Dat was bij de oude Grieken een beroemde getallenreeks: het had te maken met de stelling van Pythagoras! Wilden de makers ons daarmee vertellen dat ze zeker niet dom waren en verstand hadden van wiskunde? (Geschreven door N. Quist.)

nazca-monkey-plateau-wikimediafile-lineas-mono-thumbnail

Nazca figuur ‘De aap’ op het plateau…3, 4 en 5 vingers…de Stelling van Pythagoras? (Foto; wikipediafile; Nazca lijnen)

De stelling van Pythagoras, de lijnen en de bouwsels

Stelling van Pythagoras op het Nazca plateau
Stelling van Pythagoras (570-497 v. Chr. in Griekenland): als bij een driehoek, het kwadraat van een zijde gelijk is aan de som van de kwadraten van de andere twee zijden, dan is de hoek tegenover die zijde 90 graden. De oude Egyptenaren wisten dat ook al: een driehoek waarvan de zijden zich verhouden als 3:4:5 wordt daarom een Egyptische rechthoek genoemd.
De Aap was het teken van Toth: de Egyptische godheid met de Ibiskop, de godheid van de wetenschap en van het schrift. (De Indische driehoeks verhouding is 5:12:13.)
Voor alle driehoeken geldt: a² + b² = c². De stelling was al 2.000 v. Chr. bij de Babyloniërs bekend…

De kometen in de hemel bij het sterrenbeeld de Aap en de Spin
Op de Ica steen hieronder zie je de sterrenbeelden die ook worden teruggevonden in de vorm van lijnpatronen op het Nazca plateau. We zien de spin (sterrenbeeld Orion?), de aap (Leeuw?) met de krulstaart, een hagedis, een kolibrie en een soort Phoenix vogel, een komeet rechts bij de spin en een komeet bij de mond van de aap. Betekent dat, dat er ooit kometen door de hemel vlogen?

icasteen-nazcafiguren-2-thumbnail-nquist

Illustratie naar tekening op Ica steen; Foto van de steen is te vinden op website http://www.crystalinks.com/nazca.html: tonen de figuren op het Nazca plateau de Indiaanse sterrenbeelden aan de hemel? Hier staan ze op een van de oude Ica stenen.

De tekening van de Spin op het plateau trok de aandacht van dr. Ph. Pitluga van het Adler Planetarium in Chicago. Hij berekende met een computer de posities van de sterren boven Nazca en kwam tot de conclusie dat het hier gaat om het sterrenbeeld Orion. De rechte lijnen die uit de spin komen, lijken hulplijnen te zijn om de declinaties van de drie sterren in de riem van Orion te kunnen volgen.

Aan het uiteinde van de langste poot van de spin is het geslachtsorgaan van de Ricinulei-spin te zien, die alleen onder een microscoop zichtbaar is. Althans: dat beweren heel wat schrijvers. Deze spin komt alleen voor in afgelegen en ontoegankelijke delen van de tropische regenwouden in de Amazone, is 5 tot 10 millimeter groot en behoort tot de groep Teek Spinnen. Maar waarom zou zo’n klein beestje model staan voor het sterrenbeeld
Orion? Een andere verklaring is dat de afgebeelde spin op het plateau misschien een Mierspin is: dit beestje heeft namelijk een iriserend achterlichaam dat licht weerkaatst als de zon erop schijnt. Maar ook dit beestje is niet groot: 7,5 tot 10 mm.”

Waarom zien wij bij de aap met de spiraal staart op de Ica steen, twee kometen door de hemel vliegen en zien we die kometen niet terug in het lijnenspel op het Nazca plateau? Vlogen die kometen in het desbetreffende sterrenbeeld of raasden ze soms door de aardse atmosfeer terwijl het sterrenbeeld Aap aan de hemel stond?

Sloegen de afgebeelde meteoren neer op aarde?

Gebeurde er misschien ooit een vreselijke ramp waarbij er kometen op aarde neersloegen?
Daarvoor zijn inderdaad bewijzen te vinden in de vorm van inslagkraters op het Nazca plateau. Op de foto hieronder zie je een van die inslagkraters.

krater-1-nazca-thumbnail-nquist

Dit is niet een foto van de maan maar mogelijk een meteoor inslagkrater in het noorden van het Nazca plateau…En er zijn nog meer van dit soort deuken ten noorden van het plateau van Nazca. Bedoelden de Indianen precies dit toen ze vertelden dat de hemel omlaag kwam in de periode voor de vloed? (Google Earth foto van de inslagkrater op het plateau)

Op de pampa, meer zuidelijker aan de Amerikaanse westkust vinden we een actief vulkanisch gebied. In dit gebied lijken enorme ronde kogels ingeslagen te zijn (het Poopo meer ten zuiden van het Titicacameer)…maar zijn het echt ingeslagen meteoren of zijn het de resten van een grote vulkaan prop, die bij een enorme uitbarsting in het rond zijn geslingerd?

inslag-vulkanische-prop-amerc-thumbail-nquist

Nog een enorme meteoor inslag of vulkanische resten? De enorme inslag zal zeker de grond hebben laten dreunen.

Verwrong de enorme inslag de aarde en plooide het ooit de randen van het inslag gebied? Of werd de aarde hier verwrongen door enorme vulkanische opheffingen in het gebied? In het gebied liggen oude vulkanen, een opgedroogde zoutvlakte (vroeger lag hier dus een zoutwatermeer) en het genoemde Poopo-meer waarvan de kusten zijn bezaaid met grote ronde brokken.

Is het erg lang geleden gebeurd…of leefden er al mensen die wereldkaarten op de stenen van Ica graveerden en ze na de ramp begroeven op het Nazca plateau…Maakten de overlevenden na de ramp vervolgens de lijnen op het Nazca plateau om hun verworven kennis aan hun nazaten door te geven?

Als er zich inderdaad een enorme ramp heeft voorgedaan die de beschaving van dat eerste ontwikkelde volk vernietigde, dan is het niet zo’n gek idee om als overlevende je kennis meteen op te schrijven of te teken om het voor de geslachten na jou te bewaren. Je moet dan natuurlijk wel duidelijk aangeven waar je de kennis hebt opgeborgen…waren misschien al die figuren op het plateau daarvoor bedoeld? Helaas zijn veel van die figuren nu al behoorlijk beschadigd door de eroderende werking van water en…door de bewoners van het gebied. Het is dus heel belangrijk dat we alle lijnen en patronen gedetailleerd in kaart brengen voor ze helemaal verloren zullen zijn gegaan. Misschien dat we ooit hun boodschap snappen en de resten van hun vernietigde beschaving kunnen terugvinden.

Connectie tussen de lijnen en de resten van de oude beschaving
Vreemd genoeg blijkt
er een verband te bestaan tussen de lange dunne lijnen, de pijlen en de oude ruïnes op het rond het Nazca plateau. Wie de lange lijnen volgt, over bergkammen en dalen heen, komt vanzelf terecht bij de oude ruïnes, de oude steden van ooit. De veronderstelling rijst dus dat het vreemde lijnenspel in Nazca daar alles mee te maken heeft.
Ik volgde een aantal van die lijnen en kwam terecht bij oude nederzettingen. Op de 3 foto’s hieronder zie je hoe dat eruit ziet.
nazca-pijlenroute-1-thumbnail-nquist

Begin van de dikke pijl na heel wat kilometers dunne lijn…

nazca-pijlenroute-2-thumbnail-nquist

vervolg van de dikke pijl… er komen oude resten van gebouwen in het zicht

nazca-pijlenroute-3-thumbnail-nquist

De oude resten van huizen van lang geleden. Een oeroud SOS na een megaramp?Nog een vindplaats voor de Ica stenen? Of ligt er ditmaal nog veel meer?

Er worden nog veel meer vreemde figuren gezien op het Nazca plateau. Al die figuren lijken ons iets te willen vertellen. Hieronder de Passer en de Meethoek? Het scharnierende stuk van de passer is helaas iets beschadigd. Wilden de makers ons vertellen dat ze echt afstanden konden meten en berekenen?

nazca-lines-5-hoek-tekens-thumbnail-nquist

De passer en de meethoek vanuit een ander hoek genomen: de figuren lopen zo perfect dat het bijna eng is…Die indianen konden er wat van. En wie de lijnen vanuit de lucht volgt…komt bij de oude ruïnes aan!

Hun cultuur was in ieder geval een ver gevorderde cultuur. Naast de hedendaagse akkers en huizen van de huidige bewoners zien we nog heel wat resten van hun oude steden. Er woonden blijkbaar heel wat mensen op het plateau.

old-structure-nazcabuilding-thumbnail-nquist

Twee grote ruïnes: waren dit ooit de tempels van de goed georganiseerde samenleving die ook de tekeningen maakte…

old-city-1-nazca-thumbnail-nquist

En waren dit de huizen van
de mensen van de oude beschaving die de tekeningen op het plateau maakten?


Maria Reiche Institute, Dresden, over de gebouwen op de foto’s:

“Ruines are pretty much existing, in the area of Palpa and Nazca but without archeaological excavation it’ s difficult to recognize from which culture these ruins are. The ones in good shape are mostly from the Inca-culture. But the region along the River Nazca, Rio Grandes, River Ingenio and River Palpa have been as well colonized in the time of the Nascs-culture. Even settlements of an earlier culture, the Paracas-culture ( 800 BC-200BC) can be found in this valley. (See the excavation of Dr. Marcus Reindel in the ‘PALPA’ area between 1998-2006, on the Internet). “

Op het plateau zien we ook bepaalde figuren die lijken op 3 D figuren. We zien een soort stok met een dwarsbalk waar uit een gat, een lint komt (foto hieronder) en we zien nog een andere soortgelijke figuur waar een lijn door een gat in de stok loopt. Ze waren dus misschien bezig met een vorm van landmeting.

lines-8-meetstok-meetlint-thumbnail-nquist

3-D figuren op het plateau: de eerste stok met het meetlint?

lines-6-2emeetstok-meetlint-thumbnail-nquist

Tweede stok met meetlint?

Sommige van de lijnen die over het plateau leiden lopen in de richting van ogenschijnlijk erg oude ruines. De aangetroffen ruïnes zijn daar niet vierkant maar rond of ovaal van vorm.
De huizen in vroegere tijden werden rond of ovaal gebouwd omdat men misschien toen nog geen verstand had van meetkunde. Maar men zegt dat de ronde of ovale bouwsels op het Nazca plateau niet ouder zijn dan de vierkante of rechthoekige bouwsels. De cultuur op en rond Nazca had wel een voorperiode waarin ook huizen bouwde maar men bouwde ook
ronde stenen omheiningen voor het vee. De muren van deze bouwsels zijn van mindere kwaliteit dan de muren van de oude huizen.

Maar hoe vergevorderd waren ze in hun bouwtechnieken? Konden die Indianen op het Nazca Plateau eigenlijk wel rekenen? Er zijn lijnfiguren op het plateau die een soort versnelling of misschien wel toonsoorten of frequentie golven lijken uit te beelden. Op de foto hieronder zie je zo’n soort golf.

nazca-8-8-zigzaglines-thumbnail-nquist

Nog een vreemde hoekige lijn…perfect gemaakt. Ook hedendaagse graffiti? Wat moet het verbeelden? Hete lucht, opstijgen, zweven en de aarde steeds kleiner zien worden?

Het Maria Reiche instituut in Dresden schreef als reactie op de bovenstaande foto’s van de golf en de ineen draaiende cirkel:

“The photo with the rectangle and spiral is a well-known kind of construction on the Pampa of Nazca and we have an aerial photo in our archive. Maria Reiche found about 20 spirals in round and quadratic shapes on the Pampa. Spirals are one of the earliest constructions in the early Nazca-culture (200 B.C- 600 A.D).
The whole region is full of drawings, but mostly older,
from the Paracas-culture (800 BC-200BC). Mostly they show human beings or animals like catlike symbols. Most of them are already photographed from the air. “

Andere wel oude figuren lijken iets veel ingewikkelders uit te willen beelden: de figuur hieronder doet erg veel denken aan de stelling van Pappus. De stelling van Pappus en de lijnfiguur was al in de Griekse oudheid bekend.

figuur-Pappus-zeshoek-thumbnail-nquist

Figuur van Pappus voor een zeshoek. De figuur komt voort uit de Stelling van Pappus (Pappus van Alexandrië: hij leefde in de 3e eeuw na Chr. in Griekenland. Hij inventariseerde de wiskunde van oud Griekenland en gaf er commentaar op): liggen de hoekpunten van een zeshoek afwisselend op twee rechten, dan liggen de snijpunten van de tegenover elkaar staande zijden op één lijn. De figuur van Pappus in de wiskunde: een lijndiagram dat erg veel lijkt onderstaand Nazca lijnenspel.

nazca -1-1-figuur-papas-thumbnail-nquist

Google Earth foto van het wiskundige lijnenspel

De figuur van Pappus is een schematische voorstelling van de afstanden van de hoeken van b.v. een zeshoek op twee rechte lijnen. Dat gegeven is niet zo heel erg verbazingwekkend: In Zuid Amerika komen we meer van dat soort meetkundige figuren tegen, die op de grond zijn uitgetekend. Ze lijken soms op mandala’s en sommige wetenschappers denken dat dit soort werk eigenlijk de basis was voor het maken van bouwsels of steenkringen zoals Stonehenge in Engeland.

Nazca-lijnenspel-thumbnail-nquist

Oorspronkelijk bedoeld lijnenspel van de Nazca foto hierboven? Het schema voor een achthoek?Helaas lopen er ook nog andere lijnen doorheen waardoor de indruk ontstaat dat het schema is bedoeld voor een nog veel ingewikkelder figuur. Welke dierenfiguur moest het ditmaal worden? Of…is het misschien de 3D-werktekening voor de spiralende waterputten!!!(zie de foto van zo’n put in deel 1 van het Geheim van Nazca.)

Op de foto hieronder zien we de inderdaad ook een aanzet voor een achthoek: we zien zeven van de acht regelmatige putten temidden van een lijnenspel. Op de plaats waar de achtste put had moeten zitten loopt een waterstroom door het landschap. Is de put soms dicht geslibd?

putten-nazca-thumnail-nquist

Vreemde lijnen en putten op het plateau; de ontbrekende put: wordt door de pijl(h) aangegeven (Google Earth foto met toevoeging door auteur)

Op het plateau vinden we ook veel lijnen die tekens vormen. De mogelijke schrifttekens zijn nog niet ontcijferd. Was het een boodschap voor de goden, of was het een boodschap van de overlevenden van een vreselijke ramp. Wilden ze hun nageslacht iets vertellen?

tekens-nazca-22.5-thumbnail-nquist

En vreemde tekens…het wemelt ervan op de hellingen van de bergen. Een boodschap voor de goden en de nabestaanden of gewoon hedendaagse graffiti?

Er valt dus blijkbaar nog heel wat te ontdekken op het Nazca plateau:
Wie zoekt er mee naar nieuwe figuren en ruïnes? Download Google Earth (gratis versie) en vlieg naar het Nazca plateau. Vind je een nieuwe figuur of mogelijke oude bebouwing? Sla de plaats op of sla de afbeelding op in je bestand (beeld kopiëren en daarna plakken in Word) en stuur de coördinaten of de foto naar  dossierx.nl

nazca-bobbels-sneeuw-thumbnail-nquist

Vreemde regelmatige bobbels of putten in de sneeuw. Wat ligt hieronder nog verborgen?

Wordt vervolgd in: Het geheim van Nazca deel 4 De vreemde teksten uit de Mahabharata: de Drona Parva

Aanbevolen boeken:

Ancient Nasca Settlement And Society
Ancient Nasca Settlement And Society
Helaine Silverman

A Sourcebook Of Nasca Ceramic Iconography
A Sourcebook Of Nasca Ceramic Iconography
Donald A. Proulx

Between the Lines
Between the Lines
Anthony F. Aveni

One thought on “Het geheim van Nazca deel 3

  1. Avatar Jackpot says:

    Bij Cahuachi ligt het bezaait met een soort brede lijnen.

    Hier is geen aandacht aan besteed denk ik. Ook een bochtige lijn. Ze zijn minder goed zichtbaar, maar als je inzoemt wel.

Comments are closed.