De code van Carl Munck deel 2

In deel 1 hebben we kunnen zien dat in de piramides en andere gebouwen de Grid Point Locations van de diverse plaatsen gecodeerd zitten. Vaak zijn de waarden van deze Grid Point Locations (Grid Longitude en Grid Latitude) getallen die ook vaak voorkomen en erg belangrijk zijn in de Gematria. (Geschreven door Administrator.)

kabbala-prent-wikip-thumb-tree-life

Kabbala prent: Wikipedia bestand Kabbala.

Gematria en de Code

Gematria is de Hebreeuwse numerologie van de Kabbalah (later ook gebruikt door o.a. de Grieken, Egyptenaren, Perzieers, Babylonieers en de Romeinen). Kabbalah is de stokoude geheime Joodse leer die vertelt hoe je in contact moet komen met je hogere ziel/bewustzijn waarin alle antwoorden verborgen liggen op vragen die wij als mens zouden kunnen stellen over onze plaats in de wereld en welke direct in contact staat met de wereld der engelen en de krachten van de schepping. Het voorziet de geïnteresseerde van kennis van de paden die leiden naar verlichting en evolutie van de mens, om deze uiteindelijke verlichting te kunnen bewerkstelligen.

Iedere letter heeft ook een waarde

In het Hebreeuwse schrift stelt elke letter ook een waarde voor. In een woord of zin worden de verschillende getallen (letters) opgeteld om tot een eindresultaat te komen. Tegenwoordig worden getallen alleen nog maar gebruikt om aantallen of verhoudingen weer te geven (althans, in de reguliere wetenschap). Voor de oude volken stonden de getallen ook voor een bepaalde identiteit en bezitten ze hun eigen karakter. Op deze manier konden relaties tussen letters/woorden en hun “kwaliteiten” worden verduidelijkt. Zo kon men bijvoorbeeld aan iemands naam direct zien wat voor eigenschappen de persoon in kwestie had, maar ook zijn doel in het leven, blokkades etc konden door de kenners van deze wetenschap direct duidelijk worden. Daarom hield men vroeger liever de naam geheim voor onbekenden.

De heilige getallen

Enkele (“heilige”) getallen die in de Gematria belangrijk zijn, zijn; 144, 288, 432, 576, 864, 1296, 1548, 1728, 2592, 3168, 5184 etc. Voor de Maya’s waren deze getallen ook belangrijk, alleen gebruikten zij bijvoorbeeld 36 en 72 ook erg vaak, zoals wel uit hun kalender blijkt. Waarschijnlijk valt het u wel op dat deze getallen in een zelfde serie zitten te weten 36, 72, 108, 144, 180, 216, 252, 288 etc. m.a.w. de tafel van 36. In de Gematria en andere numerologie is de nul niet van belang. Die heeft geen eigen ‘identiteit’ en mag om het karakter van een woord te bepalen geschrapt worden. Zo zijn bijvoorbeeld de getallen 0,144 en 144 en 1440 en 144000 numerologisch gezien van gelijke waarde en bezitten dus ook de zelfde eigenschappen.

De (heilige) verhouding in het Universum

De bovengenoemde serie getallen komen overal voor. Zowel in onze tijdsrekening, als in geluid, licht, de precessiecyclus, de afmetingen van hemellichamen in ons zonnestelsel, verhoudingen in de natuur etc. Het is dus niet vreemd dat deze getallen steeds naar voren komen in oude gebouwen/ piramides en nu blijkt ook in de Grid Point Locations van diezelfde gebouwen, omdat deze getallen de bouwstenen van het heelal met al zijn dimensies zijn en er voor zorgen dat alles met elkaar in harmonie kan bestaan van bijvoorbeeld de
protonen die om de atoomkern draaien, tot de planeten die om de zon blijven draaien (en alles wat daartussen zit).

Tangens

Carl Munck kwam er achter dat de Tangens van deze getallen altijd +/- 3,077683537 of +/- 0,726542528 zijn, behalve wanneer de Tangens nul is, wat wanneer je het uittekent perfecte sinus-golfen als resultaat geeft. De vermenigvuldiging van deze getallen levert een interessant getal op: 3,077683537 x 0,726542528 = 2,236067978. Dit is de exacte waarde van de wortel van 5. De wortel uit 5 is zelf ook een Tangens, van onder anderen 186234,09485, wat de snelheid van het licht door lucht is in mijlen per seconde!!

Met andere woorden: de ontwerpers van de ‘gebouwen’ wisten van sinus-bewegingen, radialen, Tangens, zelfs de wortel van vijf in 10 decimalen en hoe dit in verband stond met de snelheid van het licht. Ook wisten ze van precessie en de precieze getallen die hierin voorkomen, ze wisten hoe alle locaties op Aarde te ordenen in lengte- en breedtegraden (nauwkeuriger dan onze GPS systemen nu aangeven) en kenden dus ook de grootte van de omtrek van de aardbol. Allemaal zaken die door reguliere wetenschap niet erkend wordt als zijnde kennis van oude volken. Zijn deze wetenschappers blind of houden ze iets verborgen?

Leylijnen

In deel 1 kwam de vraag naar voren: hoe wisten de oude volken waar de “heilige” plaatsen zouden liggen toen deze code werd onthuld, ivm de verschuiving der continenten. Er zijn hier verschillende theorieën over namelijk dat de gegevens in dromen of visioenen (soms na gebruik van hallucinogene middelen) geopenbaard werden. Anderen zeggen dat alien-achtigen of goden ze gemaakt zouden hebben. Zo gaat het verhaal dat diverse piramides in Mexico in een nacht gebouwd zijn door godheden; ’s nachts gingen de mensen slapen en ’s morgens stond de piramide opeens op z’n plaats.

kukulkan-piramide-wikip-thumb

De Piramide van Kukulkan in Mexico. Foto; Wikimedia Commons bestand Kukulkan.

Misschien is dit niet eens een raar idee. Er is nu ook geen enkele Egyptenaar die weet hoe de piramides gebouwd zijn. Als hun volk dat gedaan had, was dat toch wel als kennis doorgegeven?! Zo zijn er ook de theorieën die zeggen dat de Atlantieers zich na het vergaan van hun continent over de hele wereld verspreidt hebben om hun zeer geavanceerde kennis van ‘kosmische en Aardse zaken’ te laten uitwaaieren. Zij zouden met telekinese grote stenen kunnen optillen en zo de enorme bouwwerken vervaardigen. Door middel van wichelroedes konden de knooppunten van Leylijnen worden bepaald waar de monumenten gebouwd dienden te worden. De hete zuiverende bronnen, graancirkels, rivierbronnen maar ook piramides etc. zijn vaak op een Leylijn gesitueerd.

Heilige plaatsen en knooppunten van Leylijnen

De grotere heilige plaatsen zouden dan de kruisingen van belangrijke Leylijnen aanduiden (is ook door mensen met verstand van wichelen aangetoond!). Op deze krachtplaatsen krijg je sneller betere visioenen over hoe om te gaan met een probleem in je leven, kun je genezen van ziektes (zoals Lourdes) en kom je makkelijker in contact met het goddelijke, omdat deze plaatsen in directe verbinding staan met ‘het aura’ van onze Aardbol. Onze kerken liggen ook op deze lijnen (in Nederland ook wel Kerkelijnen genoemd) en knooppunten; waar eerst steenringen door Vikingen en Kelten
gebouwd stonden staan nu onze kerken. Niet zo raar als je daar gaat bidden (=mediteren) dat je daar dan in contact met het goddelijke komt. Volgens mij is dit tevens een verklaring voor het feit dat mensen god ontmoeten in de kerk. Mensen die god daar niet vinden zijn waarschijnlijk niet geconcentreerd genoeg en zullen ook niet vaak slagen in pogingen effectief te mediteren.

Wat Carl Munck eigenlijk ontdekt heeft is, in mijn visie, het wiskundige verhaal achter de ligging van de belangrijkste krachtplaatsen, die als accupunctuur punten of soms zelfs chakra’s van de levende planeet Aarde (Gaia) fungeren, op de wereld. Deze krachtplaatsen zullen allemaal een Grid Point location hebben die direct in verband staat met de belangrijke overal voorkomende getallen.

Het getal 432

Dat de betreffende (precessie/heilige) getallen over de hele wereld op allerlei manieren voorkomen heb ik al gemeld. Ik zal hier een aantal voorbeelden van geven, te beginnen met enkele algemene voorbeelden waarna ik me verder zal begeven op het terrein van de Grid Point Locations en hoe deze met de “heilige” getallen (wiskundig gezien) in verband staan: Te beginnen met 432, een van de belangrijkste getallen.

Zo zijn er op de Borobudur (tempel in Indosnesie) 432 Buddah beelden te vinden in de ‘kerstklokjes’, de Stupa´s (zie onder).

wikimediafile-borobudur-java-thumbnail

Borobudur tempel. Foto; Wikipedia bestand Borobudur.

432 is de wortel van de snelheid van het licht door vacuum in mijlen per seconde. Ook komt dit getal bij diverse kalenders en tijdscycli van de Maya´s vaak terug, maar niet alleen bij die van de Maya’s. Die van de Babyloniers waren er ook mee verweven. Maar ook de leringen van de Bhagavad-Gita, wat het oudste geschrift uit India is, vertellen ons dat het materiele universum eindig is. Het geschrift verdeeld 4 tijdperken waarin materie bestaat in een periode van het Gouden Tijdperk, dat 1728000 jaren duurde, gevolgd door een Zilveren Tijdperk, dat 1296000 jaren duurde, waarna het Bronzen Tijdperk van 864000 jaren om de hoek kwam kijken en gevolgd werd door het laatste IJzeren Tijdperk van 432000 jaren. Dit laatste tijdperk schijnt op zijn einde te lopen…

Een minuut van een Zonnejaar duurt 432 jaar op aarde

Ook is er wat betreft 432 het verhaal van een bedrijf dat de ideale hoeveelheid bobbeltjes op een golfbal testte, om zo de langste ‘drive’ te bewerkstelligen (minste luchtweerstand). Het ideale aantal dat op een bolvormige golfbal (ok, dat zijn alle golfballen…) geplaatst diende te worden was volgens veel gedegen wetenschappelijk onderzoek 432, gelijkmatig verspreid over de golfbal. 1 ‘minuut’ van het zonnejaar van 25920 jaren (precessie-cyclus) duurt 432 jaren. Ervan uitgaande dat het ‘uur’ van het zonnejaar 60 minuten duurt.

En dan is er nog J. Furia, die ook weer na degelijk onderzoek (naar mijn idee neemt overigens niemand van de ‘Code-Gang’, zoals de verspreiders van de kennis zich noemen, zomaar iets aan zonder de feiten te contoleren), tot de conclusie kwam dat het stemmen van een muziekinstrument anders dienden te geschieden als tot op dit moment gangbaar is. Het aantal golfen per seconde bepaald de frequentie van de toon. De gangbare frequentie van de toon A zit in de serie 220 Herz, 440 Herz, 880 Herz, 1760Herz etc. (elke octaaf hoger verdubbelt de frequentie van de toon). Op bijvoorbeeld een viool wordt de A-snaar op 440 Herz gestemd. Hoewel deze frequentie varieert en er ook 
bijvoorbeeld A = 445 Herz bij sommige opera’s wordt gebruikt. Het verschil is voor mensen zonder zogenaamd absoluut gehoor niet hoorbaar.

Stradivarius en de Hemelse Herz 432

In de 18e eeuw had de heer Stradivarius een viool gemaakt wat nu een van de duurste en meest precieze muziekinstrumenten op Aarde is. Bij deze viool was de akoestiek dusdanig geperfectioneerd dat de A-snaar een ideaal ‘hemels geluid’ produceerde wanneer deze op 432 Herz gestemd werd. Wanneer dit op bijvoorbeeld een piano of een gitaar wordt toegepast en er akkoorden worden gespeeld met de snaren gestemd in de serie van A = 432 Herz (‘heilige verhoudingen’), ontstaat er ‘hemelse, helende muziek’, aldus de aanwezigen. Veel opera zangers en zangeressen worden na enige tijd hun ambt beoefent te hebben doof, omdat ze dus eigenlijk ‘vals’ zingen, mijn advies aan hen is dan ook: wijzig de reeks van 440-880-1760 Herz naar 432-864-1728 Herz, wat betreft het stemmen van uw stem, zodat de klanken die u produceert in harmonie zijn met de andere ‘vibraties’ die onze werkelijkheid bepalen. Tot slot wil ik nog even melden over 432 dat 43200 seconden het aantal is dat verstrijkt in 12 uur tijd, wat door ons blijkbaar nogal belangrijk gevonden wordt gezien de periode van 12 uren die nog steeds op alle klokken en horloges verstrijken na het eenmaal rondgaan van de uurwijzer.

Andere precessie/heilige getallen

Over 432 valt nog een heleboel te vertellen; genoeg voorbeelden, maar nu ga ik  verder met enige andere heilige getallen. Zo is bijvoorbeeld 864 een leuk getal (net als 432) wat betreft onze tijdrekening, omdat 86400 de waarde die het aantal seconden per dag vertegenwoordigt. Zoals ik reeds vermeld heb spelen nullen geen rol (althans, niet voor de bepaling van het karakter en de kwaliteit van een getal).

Dan is er het getal 72. Het duurt 72 jaar voordat de precessie-cyclus 1 graad opschiet in zijn periode van 25920 jaar die zij over 360 graden doet om een volledige ‘cirkel’ te completeren. Op de weg naar een Midden-Amerikaanse piramide (waarvan de naam mij even ontschoten is) staan aan beide zijden van de weg 72 dierlijke wezens voorstellende beeldhouwwerken op een rijtje. Dat maakt een totaal aantal beelden van 144. Dat is ook een leuk getal. Zo verteld de bijbel dat er 144000 uitverkorenen zijn die nog voor de Apocalyps worden opgenomen in gods hemelse paradijs. 144 in een gros. 1440 is ook het aantal minuten in een dag en een belangrijk getal binnen de Maya tijdrekening (waar ik ook nog wel eens een artikel over zal schrijven). Zo is een periode van 1 Baktun gelijk aan 144000 dagen. Overigens is 72 in het kwadraat 5184. Dat is 2 keer 2592, wat voortkomt uit de periode van de precessie-cyclus. Dan 216. 216 = 6 x 6 x 6. het getal van het beest. 216 = 144 + 72. De diameter van de maan is 2160 mijl. Het aantal minuten (1/60ste van een graad) dat dient afgelegd te worden om een rondje rond de Aarde af te leggen is 21600. Zo kunnen we nog wel even doorgaan….

wikip-mars-thumbn

De planeet Mars; foto van de NASA op Wikipedia. Zouden er op Mars ook piramiden staan?

Interessant toch? Vind je het nog interessant, dan heet ik je van harte welkom het derde deel van de Code van Carl Munck te lezen, over enige dagen beschikbaar. Tot zover deel 2. In deel 3 ga ik verder in op de heilige getallen en zoals beloofd komen er nog interessante zaken wat betreft Grid Point Values geprojecteerd op bouwwerken op Mars, de sterren en veel wiskundige bewerkingingen van Grid Point Values aan de orde.