De code van Carl Munck deel 1

De Code van Carl Munck gaat over archeocryptografie; hij gaat ook (onder andere) over het feit dat er een ‘cartografisch’ verband is tussen alle op (onder andere) het aardoppervlak vindbare oude “heilige” plaatsen zoals de piramides in bijvoorbeeld Egypte, Mexico, Nazca lijnen in Peru, de Sphinx, Stonhenge etc. en dat de geografische liggingen van deze plaatsen in de bouwwerken zelf gecodeerd zitten en voor ons allen leesbaar zijn via de universele taal van de wiskunde (verborgen in het bouwwerk). (Geschreven door Administrator.)


Afb. 1. Teotihuacan piramide complex. Foto; Wikipedia bestand Teotihuacan.

Bewijs voor de schepping van alles door een zich van wiskunde bewuste hogere macht… ?
Dit verband en deze codering legt hij in beginsel uit met de begrippen “Grid Latitude, Grid Longitude en Grid Point Value”. Ik zal me in deze artikelenreeks beperken tot de basis van de theorie. Er wordt gerekend met 360 graden in een cirkel. De aarde is een bol waarbij de geografische noord- en zuidpool zich op 90 graden Noorder- danwel Zuiderbreedte bevinden. De evenaar ligt zoals bekend is op 0 graden. De nulmeridiaan die wij aangewezen hebben om lengtegraden te ordenen loopt van de Noordpool via Greenwich en de Zuidpool weer naar de Noordpool.

De oude “heilige” plaatsen zijn gebouwd in een tijd ver voordat wij westerlingen de geografische lengte van een locatie wisten te bepalen. Toch blijkt uit elk van bovengenoemde plaatsen dat de bouwers ervan eenzelfde model voor de bepaling van plaatsen hanteerden als wij nu nog doen, met 360 graden in een cirkel, een graad die verdeeld wordt in een zestig minuten en de minuut die weer bestaat uit zestig gelijke seconden en dat zij uitstekend de geografische lengte positie wisten te bepalen van alle plekken op Aarde. Zij gebruikten echter niet de lijn die door Greenwich loopt als nulmeridiaan, maar de lijn die loopt van de noordpool via de grote piramide van Gizeh om de geografische lengte te bepalen (op 31 graden 8 minuten en 0,8 seconden ten oosten van Greenwich).

Nu komen de Grid Point Value, Grid Latitude en Grid Longitude om de hoek kijken. Grid Latitude wordt verkregen wanneer men de exacte locatie noorder- of zuiderbreedte van een willekeurige locatie op Aarde als volgt bewerkt: bijvoorbeeld Stonehenge. Het middelpunt van Stonehenge ligt exact op 51 graden 10 minuten en 42,35294118 seconden ten noorden van de evenaar. Grid Latitude voor Stonehenge is dan 51 x 10 x 42,35294118 = 21600 noord. Het aantal graden wordt dus vermenigvuldigt met het aantal minuten en het aantal seconden.

De Grid Longitude
De Grid Longitude wordt op dezelfde manier verkregen. Stonehenge ligt op exact 1 graad 49 minuten en 28,0173748 seconden ten westen van Greenwich wat weer op 31 graden 8 minuten en 0,8 seconden (vanaf nu g, m en s ipv graden, minuten en seconden) ten westen van de grote piramide van Gizeh ligt. Dat maakt dus dat Stonehenge op 1g 49m 28s + 31g 8m 0,8s = 32g 57m en 28,8173748s ten westen van de grote piramide van Gizeh ligt. Grid Longitude voor Stonehenge is dan dus 32 x 57 x 28,8173748 =  52562,89164.

De Grid Point Value is de Grid Latitude gedeeld door de Grid Longitude of andersom, als het antwoord maar groter is dan EEN. In dit voorbeeld is de Grid Point Value dus 52562,89164 / 21600 = 2,433467206.

Carl Munck bewijst met zijn code dat de piramides/heilige ‘gebouwen’/steenringen etc. als het ware zelf
vertellen waar ze op de aardbol gesitueerd zijn. De verschillende Grid Point Locations zitten verborgen in de typische architectuur van de verschillende “heilige” plaatsen en zijn voor iedereen zichtbaar. Neem nou eerst het voorbeeld van Stonehenge om dit te verduidelijken:

De stenenring van Stonehenge bestaat origineel uit 30 rechtopstaande stenen met daarop 30 liggende stenen. De stenen vormen samen een cirkel.

Carl Munck gaat dan als volgt te werk: Op het eerste gezicht verschijnen er 2 getallen wanneer je naar Stonehenge kijkt, namelijk 60 (het originele totaal aantal stenen) en 360 (de cirkel van 360 graden die de stenen uitbeelden. Deze twee getallen vermenigvuldigt hij dan: 60 x 360 = 21600 = Grid Latitude van Stonehenge.

Nu denk je misschien nog, waar slaan deze berekeningen op, ze bewijzen niets. Met het volgende voorbeeld zal flink wat van die twijfel weggenomen worden:

Dit is Manos (zie onder). Een van de figuren die voorkomen op het Nazca-plateau in Peru. De geografische lengte en breedte staan al vermeld. Om de code van Carl Munck toe te passen kijken we weer naar wat dit “bouwwerk” ons te vertellen heeft qua getallen.


Afb. 2. Lijnfiguren op het Nasca Plateau: de figuur linksboven is genoemd ‘Manos’ (illustratie; N. Quist).

De volgende getallen vallen direct op: 90, de opvallende rechte hoek bij de linkerschouder is 90 graden. Ook vallen de getallen 5 en 4 direct op te weten, het aantal vingers aan de respectievelijk rechter- en linkerhand. Als vierde getal valt 9 op wat het totaal aantal vingers vertegenwoordigt. Wanneer we deze getallen vermenigvuldigen (net als we net bij Stonehenge deden) krijgen we als berekening: 90 x 5 x 4 x 9 = 16200. De Grid Latitude voor Manos (dus de locatie ten opzichte van de evenaar in de ‘matrix’) is 14g x 41m x 28,2229965156s (zie afbeelding) = 16200! Het volgende getal dat opvalt in de afbeelding is 4, namelijk twee armen en twee oren is samen 4. Als we dit getal toevoegen aan de berekening krijgen we 90 x 5 x 4 x 9 x 4 = 64800. De Grid Longitude (met Gizeh als nullijn) volgt hieruit alsvolgt: 64800 gedeeld door het aantal graden, minuten en seconden levert op 64800 : 106 : 14 = 43,66577. Zo zitten de beide Grid Point Locations ´visueel gecodeerd´ verborgen in de afbeelding zelf.

De El Kula Piramide
Het volgende voorbeeld is erg eenvoudig. Het betreft de Egyptische El Kula piramide. Om op de zelfde manier te werk te gaan: wat verteld het bouwwerk mij (wiskundig gezien) als ik er naar kijk?

Foto’s en artikel van de El Kula Piramide (stond) op website:

http://www.pyramidmatrix.com/el_kula_pyramid.htm: volg de blauwe link hieronder.

EL KULA Pyramid near El Kab in the Aswan Province, Egypt. Unnamed pyramid dating to the Third Dynasty (2780 – 2680 B.C.) Base Length: 61′ square (Fakhry). Height: 30.8 feet. Medium: Stone.

Het geen opvalt zijn de drie terrassen waar de piramide uit bestaat en 12 verticale vlakken (drie aan elk van de vier zijden van de piramide). Dus de getallen 3 en 12 vallen op. 3 x 12 = 36 en de piramide ligt inderdaad op 1 graad en 36 minuten precies ten oosten van de grote piramide, dus Grid Longitude van El Kula is dan 1 x 36 = 36. Op deze manier zit ook hier een Grid Point Location verwerkt en verborgen in de piramide.

Het volgende voorbeeld is een leuke. Veel Egyptologen zijn er van overtuigd dat de gebogen piramide zo gebouwd is (met een knik) omdat hij door de steile hoek te zwaar werd en dat er halverwege de bouw een wijziging in de tekeningen plaats moest vinden. De Code toont aan dat de piramide exact gebouwd is zoals hij van tevoren gepland was. Er was geen sprake van een fout die halverwege hersteld diende te worden, omdat ook in de geknikte piramide de Grid-locatie visueel gecodeerd zit.

De getallen die vanuit dit bouwwerk naar voren komen zijn: het bovenste gedeelte van de piramide bestaat uit 4 vlakken die een driehoek voorstellen. Elk van deze driehoeken (de noord-, zuid-, oost- en westkant van de piramide) leveren een totaal van 180 graden op (zoals voor elke driehoek geldt). Dat zijn dus 4 x 180 = 720 graden totaal wat betreft het bovenste deel. Het onderste gedeelte van de piramide bestaat uit 4 vlakken die een totaal van 360 graden per vlak vertegenwoordigen (zoals dat voor elke vierhoek geldt). In totaal zijn alle hoeken in het onderste gedeelte van de piramide opgeteld 1440 graden. De complete piramide bezit dus een aantal hoeken met een totale waarde van 1440 + 720 = 2160 graden. Dit is het eerste getal dat we onthouden. Het tweede getal is 12. Er is namelijk sprake van 8 vlakken in de totale piramide en 4 zijden (noord, oost, west en zuid). 8 + 4 = 12. De berekening die volgt is dus 12 x 2160 = 25920. Deze piramide heeft een Grid Latitude van 25920 kijk maar: 29g 47m en 19,0168745414 ten noorden van de evenaar geeft 29 x 47 x 19,0168745414 = 25920.

Wanneer je nu nog sceptisch bent op de manier van: “Hoe weet je nou welke getallen je moet vermenigvuldigen en optellen? Heel andere getallen met elkaar vermenigvuldigen levert dezelfde waarde op!” Dat is waar, maar dit zijn de waarden die voor ons allemaal te zien zijn en die verborgen zitten in de “heilige” plaatsen. Het is echter wel een hoop gepuzzel om de juiste berekeningen te maken, maar de getallen die voor de berekeningen gebruikt worden komen altijd voort uit de “visuele taal van het ‘bouwwerk'”.

In deze piramide zit de Grid Latitude namelijk ook nog op een andere manier gecodeerd: De bovenste helft van de piramide laat een aantal 180-graden hoeken zien (driehoeken). Er zijn 9 hoekpunten in de piramide (4 onder, 4 halverwege en een op de top). Er zijn 8 vlakken zichtbaar en de piramide bestaat uit twee delen; een boven- en een ondergedeelte. De getallen die we op deze manier verkregen hebben voor onze berekening zijn: 180, 9, 8 en 2. De berekening wordt dan 180 x 9 x 8 x 2 = 25920, wat weer de Grid Latitude van de ‘Bent-Pyramid’ is. (25920 : 29 : 47 = 19,0168745414).


Afb. 3. Als laatste voorbeeld nog even een bouwwerk uit Zuid-Amerika; de Kukulkan piramide te Chichen Itza in Yucatan, Mexico (El Castillo). Foto van Wikipedia.

Deze piramide heeft de volgende kenmerken in zich: er zijn vier trappen, vier vlakken en negen terrassen. Het laatste getal dat uit het bouwwerk naar voren komt is 365. Er zijn namelijk 4 trappen met elk 91 treden. Plus de bovenste gemeenschappelijke trede is dat 4 x 91 + 1 = 365. Wat de volgende berekening oplevert: 365 x 4 x 4 x 9 = 52560. De Grid Longitude van deze piramide komt natuurlijk weer voort uit de afstand in graden van het bouwwerk ten opzichte van de grote piramide van Gizeh wat in dit geval 119g 42m 10,51620648s is. En jawel, 119 x 42 x 10,51620648 = 52560!

Het vreemde is dat de locaties nu kloppen en niet zouden kunnen kloppen op het moment dat ze gebouwd werden m.b.t. het verschuiven van de continenten ten opzichte van elkaar. Deze verschuiving is dus onmogelijk, omdat anders de Grid Point waardes niet meer zouden kloppen. Toch zijn ze correct en vindt er elk jaar weer een verplaatsing van continenten ten opzichte van elkaar plaats, al is het maar enkele centimeters. De enige verklaring mijns inziens is dat de bouwers wisten waar de bouwwerken nu precies zouden staan, of liever, in 2012 staan…

De oplettende lezer heeft in de waardes van de diverse Grid Points al enkele heilige of Gematriaanse getallen opgemerkt (die overigens overal over de hele wereld op allerlei manieren voorkomen, maar daarover in het volgende artikel meer). Zoals 21600, 25920 etc. Jawel, dit zijn de getallen die ook in onze precessiecyclus voorkomen. Waarom komen juist deze getallen naar voren op de “heilige” plaatsen?

Hierover gaat deel twee van de Code van Carl Munck. Ook zal ik dan nog een aantal wat complexere zaken doornemen die aantonen dat de bouwers al weet hadden van pi, radialen, etc. Tevens ga ik dan in op de locatie van bouwwerken op Mars en de plaatsing van de sterren en het verband met de Grid Point Locations, want niet alleen bouwwerken op Aarde, of Mars maar ook de sterren aan de hemelbol zijn volgens een bepaalde orde gerangschikt. Tot zover het intro.

Bronnen:
http://www.greatdreams.com/gem1.htm
http://www.greatdreams.com/gem2.htm