Het 2013 Frontier Symposium (17 november)

Het was weer een gezellige drukte in het Rhône congres & party centrum in Amsterdam. Er werden die zondag diverse lezingen gegeven over uiteenlopende onderwerpen in verschillende zalen op het zelfde tijdstip en natuurlijk kun je niet overal tegelijk aanwezig zijn; er moest dus worden gekozen tussen de ene en de andere lezing.

Illustratie (via de redactie); reconstructie van het Giza plateau als eiland met noordelijke dijk of weg naar de kaart in “Description de l’Egypte” van Uitgeverij Taschen; plan topographique, Pyramides de Memphis (blz. 464-465).

In de zalen waren de diverse standjes te vinden waar je boeken, Hertz piramiden en alternatieve natuurproducten kon aanschaffen. Iedere bezoeker mocht een selectie van vijf boeken gratis meenemen en hoewel de boeken qua info niet meer zo up-to-date zijn; ze zijn nog wel het lezen waard. Daarnaast werden er ook nog boeken aangeboden tegen sterk gereduceerde prijzen. Een van de boeken-weetjes is dat Frontier het boek: “De 12e planeet” van Zecharia Sitchin in herdruk heeft genomen (Nederlandse versie) en voor een normale boekenprijs verkoopt. Op het Internet (de diverse marktplaatsen) werden voor de Nederlandstalige versie bedragen gevraagd die zelfs varieerden rond de 175 euro per 2e hands exemplaar!

Antoine Gigal; The Divine Islands of Giza
Antoine Gigal vertelde een bijzonder verhaal over de opgravingen in Egypte en toonde daarbij een aantal bijzondere foto’s en oude kaarten. De afgelopen jaren volgde zij een groep archeologen in Egypte. Hun onderzoek concentreerde zich op de reconstructie van oude havens, kadedijken en trappen die vanaf de oude oever van het eiland naar het water moeten hebben gelopen. Ze vertelde dat het water van de Nijl in oude tijden tot aan het Giza Plateau moet hebben gestaan (Perring map 1837). Het plateau is op zijn hoogste punt zo’n 75 meter hoog en hoewel de omgeving van de piramiden nu droog en woestijnachtig is, zijn er aldus vele sporen te vinden in de ondergrond die overduidelijk aantonen dat het oude Egypte een waterrijk land was. In de Nijldelta lagen volgens hun reconstructie een aantal eilanden met daarop piramiden en tempels die allemaal hun eigen kaden met bijbehorende trappen en bootdokken hadden. De omgeving van het plateau moet eens een bloeiend havengebied zijn geweest en voorbeelden van de boten die de oude Egyptenaren gebruikten zijn gevonden in de grote ondergrondse kamers van het Giza plateau. Ze toonde ook een illustratie waarop een dijk of weg is aangegeven in het noorden van het Giza plateau; de resten daarvan zijn inderdaad teruggevonden. (Zie Illustratie, maar die oude kaart toont het eiland in afgebrokkelde, verzandde en verweerde staat; om de kaden en trappen weer bloot te leggen moesten de archeologen heel wat zand verplaatsen). Daarna nam ze ons mee naar het gebied rond Faiyum en vertelde over de grote waterwerken die in de 12e dynastie van Farao’s tot stand moeten zijn gekomen en waarop volgende generaties verder bouwden. Ze toonde foto’s van de trappen op Illahum Eiland en liet een illustratie van het zegel van de “Vloed Wachters”; de ‘Akhet’ of ‘Horizon’ zien dat op diverse belangrijke waterloopkundige punten is terug te vinden. Aan de hand van oude kaarten (o.a. de kaart van Orthelius en andere oude kaarten van Egypte) maakt men nu ook een reconstructie van het gebied
rond Giza en Faiyum met die bijzondere punten of locaties.


Foto; Antoine Gigal met een figurante in Egyptische kledij (foto van de redactie, geplaatst met toestemming).

Antoine beschreef ingenieuze waterwerken waarover men nog in de 16e eeuw in Egypte beschikte. Ze vertelde hoe men de houten waterraderen door middel van bijenwas in goede staat hield en over Archimedes schroeven die veelvuldig werden gebruikt om akkers te kunnen bevloeien. In de 16e eeuw kwamen westerse ingenieurs naar Faiyum om inspiratie* op te doen op waterloopkundig gebied. (Al deze wetenswaardigheden werden al besproken op de Egyptian Conference in maart 2007). Ze toonde ook een foto van de Campbel schacht met de vreemde gleuf** waarin een zwaar blok naar beneden kon glijden en vertelde dat het blok waarschijnlijk diende als een soort sluisdeur voor een ondergronds waterkanaal dat mogelijk naar een van de sluizen van de bootdokken aldaar leidde.

(*Illustraties met deze ingenieuze houten raderen zijn ook te bekijken in ‘’Description de l’Egypte” – blz.685-694.)
(** soortgelijke gleuven in steen vinden we ook in de piramide van Cheops; er konden zware blokken door naar beneden glijden om de toegang tot een andere kamer of gang af te sluiten. Het blok in de Campbel schacht diende waarschijnlijk als sluisdeur. (Locatie in grote piramide; zie de illustratie op blz. 477 van ‘’Description de l’Egypte”.)

In de afgelopen jaren zijn diverse oude bootdokken ontdekt in het gebied van Faiyum; soms zijn ze vierkant of rechthoekig en soms hebben ze de vorm van een boot. Een van de Koolstof dateringen aldaar geeft een ouderdom aan van rond 3400 voor Christus. Ze toonde een illustratie van de twee piramiden die (op platforms of funderingen) aan beide zijden van het kanaal naar Lake Faiyum moeten hebben gestaan. Bovenop de top van die piramiden stond een standbeeld van de heersende Farao. Die reconstructie deed men aan de hand van de gevonden standbeelden en de resten van de basis of fundering van de beide piramiden aldaar. Hoewel in sommige oude teksten ook wordt verteld over piramiden die in het meer zelf stonden; tot op heden vond men daarvoor nog geen bewijs. Vermoedelijk verwijzen die teksten naar de beide piramiden langs het kanaal. Volgens de archeologen diende het meer van Faiyum als visreservoir zodat men het gehele jaar over verse vis kon beschikken.

Tot slot vertelde ze over het onderzoek rond een gigantische trap* die in het noorden van Giza is gevonden en toonde de foto van de opgraving. Een verbijsterende foto en natuurlijk rijst de vraag waar die enorme trap dan wel naar toe leidde en wie hem eigenlijk aanlegde. De foto* van de trap naar de Doeat of Onderwereld; http://www.gigalresearch.com/uk/bulletins-5.php
Het onderzoek is nog in volle gang en het is dus wachten op het antwoord op deze vraag. Op haar website www.gigalresearch.com staan heel wat artikelen en foto’s over dit interessante onderwerp.

Bert Janssen; De andere wereld, en de weg ernaar toe
De volgende spreker was Bert Janssen (auteur van ‘Dagboek van een tijdreiziger’) en we kunnen wel spreken over de Bert Janssen ‘Happening’ want Bert vertelde zijn verhaal met zoveel expressie en passie dat het wel leek alsof hij energie uitstraalde. Hij vertelde over de vreemde lichtverschijnselen in het gebied rond Milk Hill in Engeland, over de rustplaats van Merlijn de Tovenaar en over de gigantische graancirkels
die daar zomaar uit het niets lijken te verschijnen. Verhaalde over Glastonbury Tor en Koning Arthur en over hoe Frederick Bligh Bond op een vreemde manier in verbinding stond met een monnik die al 400 jaar geleden was overleden. Vertelde over de wonderbaarlijke vondst van de Edgar Chapel en de Lorettio Chapel, over Timelines, vreemde lichtgevende mistwolken en buitengewone bezoekers uit andere dimensies die hun uiterste best schijnen te doen om ons naar een hoger bewustzijnsniveau te tillen.

Gedurende zijn lezing deed hij zijn relaas over de vreemde synchronistische verschijnselen die hem telkens weer in contact brachten met een gedichtenschrijver en andere personages die ook met dit onderwerp bezig waren. Bert gebruikte als leidend voorbeeld een klein stukje tekst van de song; ‘Solsbury Hill’ van Peter Gabriel; “To keeping silence I resigned…Open doors would soon be shut”. (Want over de vreemde onverklaarbare gebeurtenissen die we soms meemaken in deze dimensie spreken we liever niet, uit angst om als ‘’gek’’ te worden bestempeld, en dat terwijl toch onze oude geschriften – o.a. de Bijbel etc.- er bomvol mee staan). (Website; www.BertJanssen.nl)

 


Foto; Peter Toonen en Bert Janssen tussen de lezingen in. (Foto van de redactie, geplaatst met toestemming.)

Liesbeth Pankaja; Sfinxen in India
Liesbeth Pankaja vertelde hoe Raja M.A. Deekshithar in India een aantal sfinxen ontdekte en toonde foto’s van de diverse vormen waarin zij voorkomen. Zij vertelde over de rituelen waarin sfinxen een functie hebben en over hoe diverse onderzoekers een vergelijkend onderzoek doen tussen de sfinxen uit Egypte, India en Griekenland om meer aan de weet te komen over de achtergronden, oorsprong en het doel in diverse rituelen. Op haar website; www.spinxofindia.rajadeekhitar.com kun je hier meer over lezen.

Dick Korf; Vrije energie ontwikkelingen
Dick korf vertelde over de verwikkelingen rondom vrije Nulpunt Energie en de glorende hoop op een minder vervuilende energie-opwekkingsmethode. Hij uitte zijn grote bezorgdheid over het feit dat we te veel grondstoffen zoals aardolie, steenkool en aardgas verbrassen en vertelde dat we er veel zuiniger mee om kunnen en vooral moeten gaan. Op zijn website www.free-energy4all.nl kun je aardig informatie hierover vinden.

Richard Hoofs; Oude Egyptische Heelkunde
Daarna nam huisarts, acupuncturist en Holistisch Therapeut Richard Hoofs ons mee op een Aarde Meditatie en vertelde over hoe in het oude Egypte, de priesteressen in de tempels van Osiris en Isis door middel van kleurtherapie met zand en massages met geurende oliën hun patiënten genazen. Hij vertelde dat volgens de visie van die oude priesteressen, de goddelijke Maat voor alle dingen bijzonder belangrijk was en dat een verstoring van de juiste maat, het juiste ritme en de juiste frequentie ziektebeelden worden gecreëerd en dat we ten alle tijden met beide (liefst blote) voeten op de grond moeten blijven staan. Hij vertelde over patiënten met een te hoge bloeddruk en de samenhangende verstoring van de 1e chakra en dat er meer ziektebeelden zijn die met verstoring van chakra’s samenhangen. Die verstoring ontstaat
dan veelal door een verkeerde maatverhouding tussen  te veel werken en te weinig ontspannen, ongezond en te veel eten en te veel zitten en te weinig bewegen. Gezond eten (en drinken) en goed bewegen tezamen met een normaal werktempo en de juiste ontspanning werken dan een goede gezondheid in de hand. (De maat waarin we dat allemaal moeten doen is natuurlijk weer afhankelijk van onze leeftijd, onze lichamelijke gesteldheid en het klimaat waarin we leven.) (Website; www.medischepraktijkmondesir.nl) (Wanneer je overweegt om een alternatieve genezer te bezoeken, zoek er dan wel een op die als erkend huisarts geregistreerd staat!)

Peter Toonen; 2013: We zijn zelf de verandering
Natuurlijk liep het programma door al die lezingen wat uit op het geplande schema en Peter Toonen (de laatste spreker en aldus in tijdgebrek) kreeg het ook nog aan de stok met zijn laptop; die gaf er de brui aan. Peter (auteur van o.a. ‘De twintig gezichten van de schepping’, ‘De natuurlijke tijd’ en ‘Wat wisten de Maya’s?’) moest zijn verhaal beginnen zonder zijn presentatie met begeleidende foto’s. Hij vertelde dat we de aarde zouden kunnen beschouwen als een levend wezen in evolutie en hoe we van onstoffelijke wezens met verbonden zielen incarneerden in een lichaam en nu het proces van individualisatie ondergaan. Over hoe we in de komende periode van een gesloten-piramide-model tot een open-cirkel-model van samenleven zullen komen en dat dit proces op aarde verloopt in perioden van trapsgewijze ontwikkeling die wel te vergelijken is met een Masterklas met bijbehorend eindexamen, waarbij wij allemaal onze meerkeuze vragen moeten zien op te lossen op de hoogst mogelijk humane manier. Erg jammer van die dubbele pech want Peter heeft altijd wel een bijzonder inspirerend verhaal te vertellen. (www.natuurlijketijd.nl)

In de kleine zaal spraken Lucas Slager (Klein is genoeg), Martin Vrijland (The Resistance Tour), Johan Oldenkamp (De 10 grootste Mythen) en Jeroen Arents (Wat is water?). In de grote zaal spraken Dinah Veeris (Natuurkrachten van Curaçao), Jaap van Etten (Geschenken van moeder aarde) en Marcel Messing (Jubileum lezing). Al met al was het een inspirerende dag die veel stof tot nadenken opleverde. Helaas vertelde de woordvoerder van Frontier dat dit voorlopig het laatste Symposium is en dat het Frontier team nu jaarlijks een Gezondheid Symposium wil gaan organiseren, maar daarover later meer. De dag werd afgesloten met een woord van dank aan alle medewerkers die zich hadden ingezet om het symposium tot een succes te maken; dat is helemaal gelukt.

Linken met betrekking tot dit onderwerp

Linken website Antoine Gigal
Stairway to the doeat?
http://www.gigalresearch.com/uk/bulletins-5.php
The Surroundings of the Sphinx, Going back in time.
http://gigalresearch.com/uk/publications-surroundings-of-the-sphinx.php
The Menkaura Stellar Observatory
http://www.gizaforhumanity.org/the-menkaura-stellar-observatory/
Report from Mr Sherif El Morsi
http://www.gizaforhumanity.org/report-from-mr-sherif-el-morsi/
Megalithic walls and hydraulic systems linked with Mauritius pyramids:
http://www.gigalresearch.com/uk/complexe-ile-maurice

U.S. Senate Passes Resolution for Naturopathic Medicine Week
http://www.huffingtonpost.com/amy-rothenberg-nd/naturopathic-medicine-week_b_3908527.html
(Een historische uitspraak van de senaat in de United States; aanmoediging om afgestudeerde artsen en specialisten door te laten leren op het gebied van natuurgeneeskunde. Dat kan een enorme besparing op het vlak van gezondheidszorg opleveren.)
http://frontierworld.nl/webshops/?product=de-twaalfde-planeet-wanneer-waar-en-hoe-astronauten-van-een-andere-planeet-naar-de-aarde-kwamen-en-de-homo-sapiens-schiepen-zecharia-sitchin
Dagboek van een tijdreiziger – Antwoorden voordat de vraag is gesteld – Bert Janssen
http://frontierworld.nl/webshops/?product=dagboek-van-een-tijdreiziger-antwoorden-
voordat-de-vraag-is-gesteld-bert-janssen