ORBS en andere lichtfenomenen (Boekrecensie)

Zijn orbs multidimensionale bewustzijnsvormen? Die vraag stelde Ed Vos zich toen hij de eerste foto’s van de opmerkelijke lichtbollen aangereikt kreeg in 1997. Die foto’s waren genomen in het dolfinarium in Harderwijk en op Ameland. Het ontstaan van het vreemde lichtfenomeen wordt doorgaans verklaard met beweringen dat het hier om een samenspel van een aantal gewone alledaagse factoren gaat. Maar is dat wel juist gesteld?

Alle nuchtere denkers zullen ongetwijfeld al snel met de volgende oplossingen voor het vreemde verschijnsel komen: er bevinden zich waterdruppeltjes in de lucht, er zijn stofdeeltjes of pollen op de locatie in de lucht en er zijn meerdere lichtbronnen aanwezig. Reflecterende vlakken zorgen dan voor ‘backscatter’ … Die genoemde factoren klinken heel redelijk want iets moet er natuurlijk voor zorgen dat zo’n vreemd fenomeen zich laat zien op foto’s. Maar wat zijn het nu echt? Is het wel redelijk om aan te nemen dat een minuscuul druppeltje, pollen en of stofdeeltjes zulke behoorlijke bollen laten zien op foto’s? Maar dan zouden er toch al veel meer van die spectaculaire foto’s zijn genomen in de buurt
van fonteinen of op en rond stoffige voetbalveldjes en zo meer? Waar zijn al die foto’s van die orbs?

Orbs bij het standbeeld van St. Michael in Parijs.

Vreemde levensenergie
Ed schrijft in zijn boek dat hij denkt aan Orgon energie, Prana, Chi of een andere levensenergie en dat het dus iets heeft te maken met elektrische of statische velden in de buurt van bomen of meer complexere levensvormen. Hij heeft zeker een punt hier, temeer daar hij met een aangrenzend fenomeen aankomt: dergelijke orbs zijn ook gezien boven een veld waarin zomaar een graancirkel verscheen. Na het maken van inmiddels vele honderden foto’s, zijn de foto’s met orbs bij mij toch nog sterk in de minderheid. Ik heb slechts een enkele foto (locatie Parijs) gevonden waar een orb op te zien is en het is ook nog een vaag grijs geval. De meeste foto’s die ik maakte van bomen, struiken en zo meer zijn kraakhelder en er is geen enkele orb op te zien? Het lukt hem met regelmaat wel, maar mij niet? Ook op het internet kwam ik een redelijke foto tegen van orbs onder een boom en nog wel uit India. Ze komen dus wereldwijd voor!

Alleen in de buurt van Ley-lijnen
In zijn boek schrijft de auteur dat je ook wel op de juiste locatie moet zijn om ze te kunnen fotograferen. De meeste orbs worden namelijk gefotografeerd in de buurt van Ley-lijnen. Hetgeen zeker een goede verklaring kan zijn voor het feit dat ik maar een enkele foto heb want ik kom niet zo vaak bij die Ley-lijnen. Maar die ene keer dat ik er wel in de buurt was en er een foto maakte was het ook meteen raak: inderdaad zo’n bolletje op de foto te zien! Waterdruppeltjes waren er ook aanwezig, maar geen bomen. Wel een zwakke bron van achtergrondlicht.

Orbs bij of boven begraafplaatsen
De orbs worden ook vaak gezien in de lucht boven begraafplaatsen; daar zijn al heel wat verhalen over verteld en de algemene verklaring is dat het hier gaat om gasconcentraties: methaangas, CO2 of zoiets. Het merkwaardige is dat deze orbs ook vaak de neiging hebben om bezoekers te volgen… Een vreemd fenomeen dat door wetenschappers wordt verklaard als zijnde een illusie: ‘Kijk maar naar de maan, lijkt dan ook net of hij je volgt…’ Maar in zo’n geval hebben we het dan wel over een object dat behoorlijk ver weg staat… dan kan het inderdaad zo lijken. 

Shooters
In het boek over de orbs worden nog meer vreemde fenomenen behandeld: zo staan er ook foto’s in van ‘shooters’: orbs die naar de hemel lijken te schieten en daardoor het aanzien van vreemde lichtgevende palen (in de diverse kleuren) veroorzaken. Ze worden meestal vergezeld door de gebruikelijke orbs. Een dergelijk verschijnsel laat zich ook op koude nachten fotograferen, dat wordt dan veroorzaakt door ijskristallen in de atmosfeer? Maar de shooters in het boek zijn gefotografeerd toen het helemaal niet koud was.

Lichtbol redt koe uit de sloot
Daarnaast vertelde de auteur ook over een vreemde lichtbol die bij een koe -die in een sloot terecht was gekomen- rond hing. De koe draaide zowaar om en klom aan de andere kant, geheel op eigen kracht, weer de sloot uit? De bol zouden we kunnen verklaren als een gas cluster uit de bodem van de sloot, vrijgekomen door het omwoelen van de bodem door de poten van de koe? Wel een zeer opmerkelijke foto want genomen op klaarlichte dag, en de bol bleef er zomaar een tijdje hangen.

Een elektrisch soort van plasma
En wat te denken van die vreemde bollen die op twee verschillende locaties tegelijk aanwezig schijnen te zijn? Dat zijn wel heel bijzondere foto’s van het vreemde lichtfenomeen. Zo lijkt een van die orbs zowel in een metalen bench (hok) (Afb. 18 in het boek) als er buiten te staan. Voor die bi-locatie van die bol heb ik geen logische verklaring; echt een bizar fenomeen want het lijkt wel ectoplasma? Voor de aanwezigheid van die bol bij dat metaal van die bench wel: het zou dan om een samenspel van elektriciteit met nog iets van een soort plasma kunnen gaan?

Hessdalen fenomeen?
Ook in Hessdalen, Noorwegen, kregen ze er mee te maken. Boven de vallei werden vreemde lichten in de lucht gezien die ook nog zelfs op radarbeelden vastgelegd konden worden. We schreven er al eerder over…hier… , en natuurlijk werden de toeschouwers in eerste instantie voor gek verklaard. Maar het blijkt toch echt een nog onverklaard, waarneembaar en registreerbaar (je kunt er ook nog geluidsopnamen van maken) fenomeen te zijn.

We kunnen er ook mee communiceren
Dat we er mee kunnen communiceren, is een zeer opmerkelijk gegeven en het is diverse malen al succesvol uitgeprobeerd! Je moet dan wel liefdevolle gedachten uitzenden naar die natuurkrachten, bewustzijnsvormen of deva’s en dan komen zij weldra te verschijnen? Nu we het hebben over deva’s of onzichtbare entiteiten: er zijn ook mensen die beweren dat zij elfen of kabouters kunnen zien als bollen vreemde energie die in de natuur schijnen rond te dwalen. Die entiteiten lijken zeer begaan met het lot van vooral dieren en planten. De verhalen over hun bestaan worden wereldwijd verteld en zijn al heel oud. Hebben we het dan over de zelfde energievorm?

Kortom: leuk interessant boek (118 blz. met veel foto’s) voor een ieder die wel geinteresseerd is in vreemde lichtfenomenen en de omstandigheden die je nodig hebt om ze te kunnen fotograferen. Opmerkelijk is ook de foto met de ‘pruimendipper’ uit Amerika in het boek van Ed Vos, waar ook een orb op te zien is en welke is gemaakt in 1896 met een ‘camera obscura’ (fototoestel zonder lens, dus geen lensreflectie). Die foto is de oudste lichtbol of orb op een foto -zoals tot op heden bekend- genomen in een boomgaard in Californië…
(Door administrator)

Link
Orbs: https://en.wikipedia.org/wiki/Backscatter_(photography)