Project Antikythera deel 3; Berekeningen voor de String

In de delen 1 en 2 vertelde ik al uitvoerig over de D-Braan in het apparaat en de vergelijkingen die tussen de tandwielen zijn te lezen. Dit deel gaat over de vreemde String in het astronomische ding en ons begrip voor ruimte en tijd.  (Geschreven door N. Quist.)

wikipedia-partmechanisme-2-thumb
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antikytera_mechanisme; een gedeelte van het oude astronomische klokwerk.

Gedurende mijn onderzoek van het mechanisme van Antikythera bekroop mij meerdere malen het vreemde gevoel dat, diegenen die ons tijdsysteem bedachten, een wetenschappelijk raadsel erin verborgen hebben. De oplossing van dat raadsel ligt voor het grijpen in het astronomische klokwerk. Wie waren die techneuten die ons tijdsbegrip bedachten, waar kwamen zij vandaan, wat deden ze hier? Hoe kon het zijn dat zij zoveel wisten van de hemelse bewegingen van Zon, Aarde, Maan, planeten, sterren en kwantumfysica?

Ons tijdsconcept; een geavanceerd hoogstandje?
Wat mij het allermeest verbaasde is het volgende; waarom zou een oude beschaving zijn tijd baseren op een streng van een D-Braan, een streng die eigenlijk niet simpel aards is maar kosmisch. Waarom zouden jagers en voedselverzamelaars, (en later) landbouwers en vissers zich gaan bezighouden met wiskundig gepraat over getalreeksen met vreemde eigenschappen?

Voor landbouwers zou het weten van het juiste tijdstip om te zaaien wel fijn zijn. Voor zeevarenden: het tijdstip van de opkomende vloed. Maar in het mechanisme van Antikythera zit nog veel meer; zon- en maansverduisteringen, de viering van de Olympische spelen (mogelijk gebaseerd op de verplaatsing van de ster Sirius; om de 4 jaar met 1 graad op 360 graden= 1440 jaar voor een cirkel met 360 graden), equinoxen en planeet retrograde. Dat alles hebben de ontwerpers netjes verpakt in een pakketje tandwielen met als simpel uittreksel daarvan; ons huidige horloge.

Waarom stopten zij 60 seconden in een minuut, 60 minuten in een uur, 24 uren in een dag en nacht rotatie van de aarde en 360 graden in een cirkel? Resulterend in 1440 minuten voor een dag en nacht en stopten zij 360 dagen in een astronomisch observatie jaar?Het antwoord is; zij gaven ons een wetenschappelijke boodschap door!

Over het draaien van rondjes rondom een planeet, zon of kern
Voor diegenen die zich al verdiepten in het draaien van rondjes rondom een ster, zal het volgende gegeven misschien geen verbazing wekken; tussen linksom of rechtsom zit een groot verschil.

We zetten het verschil even duidelijk op papier met de onderstaande illustraties. (De banen van de denkbeeldig roterende maan, planeet of roterend deeltje zijn wat overdreven; zó ovaal is de baan mogelijk in werkelijkheid niet, maar dat maakt voor het model niets uit; de uitkomst blijft hetzelfde)

rota1-linksom-thumbn
We draaien met een (in eerste instantie) rechtse draai, linksom. We stellen alle rotaties op 360 graden. We starten op punt A en zien dat we bij B al aan de volgende baan kunnen beginnen. Toch hebben we nog niet onze eerste rotatie van 360 graden afgemaakt;
we hebben 300 graden afgelegd! Het aantal graden verschil in de middencirkel is: minus 60 graden. Op startpunt B beginnen we onze 2e baan. Na voltooiing van de 6 banen komen we tot de volgende conclusie; het werkelijke aantal graden voor deze voltooide rotatie bedraagt; 6×360 minus 6×60!

Het aantal boogseconden voor een rotatie
We stellen onze rotatie op; 360 graden maal 60 seconden in 60 minuten = 1296000 boogseconden. (Dit getal is het resultaat van een meting met betrekking tot de opkomst van de ster Sirius boven een bepaald punt boven de horizon, waarschijnlijk uitgevoerd door astronomen in het oude Egypte>> de ster verschoof per 4 jaar, 1 graad naar achteren. Afgezet tegen een cirkel van 360 graden, is dit 1440 jaar voor een 360 graden cirkel. 1296000 maal 4 is 5184000: 60=86400:60=1440 jaar.)

Een rondje tegendraads
Op bovenstaande illustratie  zien ons te draaien rondje. Tegendraads is; 6×360 minus 6×60 = 2160 minus 360 =1800 graden. Dit aantal delen we door 1296000 boogseconden = 1.38888888~ (-03) x60 = 0.0833333~ x60 = 5 (gedeeld door 6 = 0.833333~).

rota1-rechts-thumbn
Een rondje met de draad mee kost ons meer graden; we beginnen bij A en draaien ons 1e rondje. Teruggekomen bij A(we hebben nu 360 graden afgelegd), kunnen we nog niet aan ons 2e rondje B beginnen; we moeten nog 60 graden afleggen (is in totaal 420 graden) voor we op het juiste punt (B) zijn. Na 6 rotaties tellen we; 6×360 plus 6×60 is 2520 graden. Het verschil met ons tegendraadse rondje bedraagt nu 720 graden.

Een rondje met de klok mee
Op bovenstaande illustratie zien we het al; een rondje met de klok mee is voor de energiehuishouding onvoordelig; we tellen; 6×360 Plus 6×60 = 2520 graden. Gedeeld door 1296000 boogseconden = 1.9444444~(-03) x 60 (=0.11666666~) x 60 = 7 (7 gedeeld door 6 = 1.166666~).

*Zie het aanhangsel met de uitgebreide berekeningen op deze website!

rotatiemodel-riemann-hypothese-nquist-thumb
Hemelse rotaties bepalen de energie op aarde en in het heelal.

Omkering van het Aardmagnetische veld en onze energie
Van wetenschappers uit de geo-archeologische hoek horen we dat het aardmagnetische veld zich in het verleden regelmatig heeft omgekeerd: Noord werd Zuid en Zuid werd Noord. Wat zou dat betekenen voor onze aardse energie huishouding? Wat zijn de gevolgen voor het klimaat? Hoogstwaarschijnlijk ligt in dit simpele baanverschil de oorzaak achter de vele ompolingen van het aardmagnetische veld en het daarmee gepaard gaande, wisselende verloop van IJstijden en de tussenliggende Tropische tijden op aarde. Hup; op dus naar de ontrafeling van ons wisselende klimaat en de daarbij behorende energiehuishouding door de miljarden jaren heen. Maar het zal wel even duren voor we al die geheimen betreffende rotaties in kaart hebben gebracht.

De maten in het Parthenon; de tempel voor Athene in Griekenland
Over de godin Athene wordt verteld dat zij de dochter was van de Godheid Zeus. Ze was de Godin van de vruchtbaarheid maar ze hield ook wel van een robbertje vechten wanneer dat nodig was. Het Parthenon is haar tempel en het gebouw is op een heel speciale manier gebouwd; het gebouw loopt eigenlijk een beetje krom, waardoor het weer juist kaarsrecht lijkt; door de atmosfeer op aarde en de aantrekkingskracht worden lichtstralen ietwat afgebogen. Door dit te compenseren met een bepaalde lichte kromming, wordt dit aardse vervormend effect teniet gedaan. De tempel is een enorme prestatie van bouwkunst en rekenkunde op zich. Dit krom lopen zit hem in bepaalde maateenheden; de factoren 1,1111111~ en 6,6666666~ zijn veelvuldig gebruikt in de oeroude architectonische berekening van het gebouw. De tempel is al heel oud en in die prachtige tempel liggen nog een aantal belangrijke (hemelse) boodschappen voor ons verborgen! Die boodschappen hebben te maken met energie, ruimte en tijd. Een simpel voorbeeld van de kosmische kennis, zoals verborgen in de tempel.

De hemelse maat en onze energie
Delen we ons aardse energie getal 8640 (360×24) door 1296000 booggraden dan krijgen we;

8640:1296000=6,6666666~(-03) en dat is een van de leidende maten in het Parthenon!
Dat getal gedeeld door 6 brengt ons bij 1,1111111~(-03); een andere leidende maat.
1,111111~(-03)x60x60= 4 (Het aantal jaren voor het opschuiven van Sirius met 1 graad)
6,666666~(-03)x60x60= 24 (1440 gedeeld door 24 is 60 graden)

moon flower2

Onze maan speelt ook een belangrijke rol in de energiehuishouding van de aarde.

De Aarde en haar Maan
Oude wetenschapper vergeleken ook de gestalten van de maan met de opkomst van Sirius. Deze twee cycli bleken een samenhang te vertonen; een Triple Saros van 54 jaar maal 1,1111111~ geeft ons ook het getal 60 (hier 60 jaren, maar er zitten ook 60 seconden in een uur en 60 minuten in een uur).

Een Triple Saros van 54 jaar maal 6,66666~ brengt ons op 360 (360 jaren van astronomische observatie met 360 dagen).

Berekeningen rondom de aarde
40000 km aarde (de gemiddelde omtrek) gedeeld door 360 graden is 111.11111111~ per 4 minuten in rotatie. Per minuut is dat 27.77777 km/min. Maal 1440 minuten = 40000 km.
40000 km aarde gedeeld door 60 graden is 666.666666~ rotatie graden. 666.666666~ gedeeld door 24 uur is 27.77777 km/min.

Wilt u dit artikel (of een gedeeltje hiervan) overnemen? Neem dan contact op met de redactie van www.dossierx.nl. De auteur van dit artikel (alsmede de voorgaande 2 artikelen in deze reeks); N. Quist.

Alle illustraties (behalve de foto van het mechanisme) in dit artikel zijn afkomstig van de auteur; N. Quist.

Website linken met betrekking tot dit onderwerp
Triple Saros
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyclus_van_Meton
De godin Athene
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pallas_Athena
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neith_%28godin%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nik%C3%A8
Over het karnen van de kosmische zee
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oeroceaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Enuma_Elish
Parthenon
http://nl.wikipedia.
org/wiki/Parthenon

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Athenatempel
Youtube documentaries
Embed
http://www.youtube.com/watch?v=4w7wAdvOsWg
http://www.youtube.com/watch?v=UaAO39fgQnQ
The mystery of the Parthenon 1/4
http://www.youtube.com/watch?v=j2yufbTT48Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=oUqJZBm6Evk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0_uZUK247BI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=14fSA-i47Bw&feature=related