De lichten van Hessdalen

In het najaar van 1981 bereikte het verhaal over de vreemde lichten – die zich met regelmaat boven de vallei van Hessdalen laten zien – eindelijk de pers. Aanvankelijk werd er wat lacherig over gedaan; sommige sceptici beweerden dat de bewoners van de vallei ‘ze zagen vliegen’. Zo nu en dan werden ooggetuigen  ronduit in het gezicht uitgelachen. Dat vonden de bewoners van de vallei wat pijnlijk want het lichtfenomeen boven de vallei was echt: er waren al heel wat foto’s van genomen.

Illustratie (van de redactie) naar een  foto van zo’n licht met een speciale kleurenspectrum camera; één van de vreemde lichten boven de vallei van Hessdalen. Het licht (het bolletje) bewoog eerst op supersnelheid richting het noorden en daarna naar het zuiden. De belichtingstijd bedroeg 30 seconden.

Hessdalen ligt in het gebied van Sør-Trøndelag in Noorwegen en telt zo’n 135 inwoners. De geschiedenis van de lichten is terug te voeren tot zelfs voor 1940 en was dus eigenlijk geen nieuw fenomeen. In 1984 werden er gemiddeld wel zo’n 43 observaties van de vreemde lichten per maand gedaan! Waar komen die vreemde lichten vandaan, hoe ontstaan ze, wat doen ze hier? Hebben die vreemde lichten te maken met zogenaamde vliegende schotels, of gaat het hier om een ander fenomeen? Allemaal vragen waarop nog geen sluitend antwoord is te geven. Een van de onderzoekers vertelde over de vreemde lichten van Hessdalen; “Het is een ontzettend opwindend onderdeel van ‘Het Project Hessdalen’; die vreemde lichten boven de vallei. Sommige van die lichten hebben een sterkte van 1 megawatt en verplaatsen zich met een snelheid van zo’n 30.000 km per uur! De lichten variëren van blauw-groen tot oranje-geel. Ook op de radar zijn de lichten waar te nemen. In sommige gevallen is het licht nog te zien op de radar, terwijl je met je blote ogen niets meer ziet boven de vallei. Die bedoelde waarneming op de radar duurde zo’n 4 uur!”

De bewoners van de vallei kunnen je heel wat verhalen vertellen over die vreemde lichten; ze hebben ze allemaal wel gezien. Soms lijken de lichten op de zogenaamde Foo Fighters waarvan piloten gedurende de 2e wereldoorlog melding maakten. Soms ook lijken ze sprekend op andere Ufo meldingen, zoals die worden gedaan in de rest van de wereld. Een van de oudere bewoners vertelde over een grote kogelvormige ufo. Het ding had een rood licht op de neus en op zijn staart had het twee felle witte achterlichten. Soms zijn de vreemde lichten sigaarvormig, soms bolvormig of kogelvormig.

Het eerste congres en de plaatsing van de blauwe onderzoekscontainer
In 1994 werd het eerste congres  – met betrekking tot de vreemde lichten boven en in de vallei – in Hessdalen gehouden. De bewoners haalden opgelucht adem; zij kregen eindelijk weer het respect dat ze verdienden en werden niet meer uitgelachen. Wetenschappers spraken nu serieus over de mogelijke oorzaken achter het lichtfenomeen.

Er werd een blauwe onderzoekscontainer (het Hessdalen AMS station) geplaatst op een strategisch punt in de vallei. In samenwerking met de Universiteit van Østfold werden er camera’s geplaatst en konden de lichten eindelijk worden geregistreerd en geanalyseerd. De lichten van Hessdalen vormen een spectaculair verschijnsel: zelfs Dr. J. Allen Hynek (Project BlueBook) bracht een bezoek aan de vallei en was diep onder de indruk.

Onderzoeker Sc. E.E. Erling Strand (Østfold University) vertelde in een interview dat het fenomeen Hessdalen een gecompliceerde zaak  is. Enerzijds hebben onderzoekers te maken met diverse soorten vreemde lichten maar anderzijds hebben ze te maken met andere randverschijnselen. Mogelijkerwijs hebben ze zelfs te maken met een derde partij.

De derde partij
Een van de bewoners van de vallei vertelde; ‘We hebben diverse vreemde gevallen meegemaakt hier in en om de vallei, waarbij op nog onbekende wijze grote stukken gras perfect rechthoekig werden uitgesneden. De grote plaggen werden als het ware geleviteerd en verplaatst. En dat aan een stuk! Die grote stukken waren op het moment dat ze verplaatst werden drijfnat. Toch zijn ze in die zompige toestand – en aldus loodzwaar – zonder te knikken of te scheuren verplaatst. Daarbij werden er totaal geen voetsporen aangetroffen op de omliggende grond en dat is wel heel opmerkelijk.
Het onderliggende gesteente kwam daarbij bloot te liggen en mogelijk heeft iets of  iemand hier bodemmonsters genomen. We onderzochten de randen van de grote grasplaggen; de dikkere wortels waren als met een lasersnijder, doorgesneden! Sommige onderzoekers vermoeden dan ook dat de ondergrond van de vallei vreemde bezoekers aantrekt; in het omliggende gebied wordt naast koper en goud ook nog een andere zeldzame elementen aangetroffen, zoals Sc scandium 21, en Ng Norwegium 72 (van de Hafnium groep). Dat zeldzame element is veel harder dan het hardst bekende metaal tot nu toe. Het is wel een heel zeldzaam element en we weten eigenlijk nog niet goed wat we er mee kunnen en hoe we het moeten winnen uit de ondergrond. Wellicht is het goed bruikbaar om ruimteschepen mee te maken.‘  (Bron; vertelling door een van geïnterviewden op een van de vele filmpjes op de website YouTube.)

We zouden dus het licht fenomeen in drie onderdelen uiteen kunnen halen;
– het licht-fenomeen (die lichten worden veroorzaakt door een soort van plasma) welke ontstaat door bepaalde werkingen van het aardmagnetische veld of aardschollen/tektonische platen.
– het Ufo-fenomeen waarbij sommige van de lichten in de vallei een harde kern heeft die ook op de radar wordt waargenomen; het zou hier om een soort van hightech vliegtuigen van nog onbekende oorsprong kunnen gaan.
– de bodemmonsters nemende partij die misschien wel deel uitmaakt van het ufo fenomeen, hoewel niet noodzakelijk; het ‘Men-In-Black’ fenomeen. Hierover wordt verteld door de diverse onderzoekers  (o.a. Nick Pope, Ufo onderzoeker, UK), dat het hier gaat om mensen die in dienst zijn van grote bedrijven zoals Boeing en NASA. Zij vliegen rond in zwarte helikopters en andere vliegende ‘vehikels’ zonder verdere uiterlijke kenmerken of registratie tekens. Na iedere serieuze ufo melding laten zij zich wereldwijd zien, intimideren ze ooggetuigen, ruimen zij eventuele sporen op en verrichten ter plekke diverse onderzoeken. (Vehikels; nou ja, ingeval die lichten echte ruimteschepen zijn, is het maar wat primitief behelpen, daar bij die NASA. Startrek Warpdrive/speed maakt waarschijnlijk nog geen deel uit van hun mogelijkheden.)

De camera’s in de vallei
De camera’s zijn uitgerust met bewegingsdetectors. Registreert het detectiesysteem beweging dan worden de camera’s geactiveerd. Die camera’s registreren ook lichtgolven in het infrarode spectrum van het licht. Sommige studenten meldden dat vooraf en tijdens de lichtfenomenen, het zoemende geluid van het camerasysteem verandert in een tikkend geluid; dat tikken wordt veroorzaakt door het detectiesysteem. De lichten zelf  zouden geen geluid produceren.

Stargate Hessdalen?
Volgens sommige amateur onderzoekers bevindt zich op de locatie van Hessdalen een soort van SterrenPoort; de poort zou toegang geven tot een hypertunnel door de ruimte-tijd. Deze tunnel zou door ‘Sliders’; een soort van multidimensionale federatie, worden gebruikt als een verbindingspoort van en naar andere delen van het Universum.

Volgens anderen komen de lichtschepen uit de holle aarde en liggen er diverse portals in het noorden en in het zuiden van onze aarde. Hessdalen zou een van hun portalen zijn. Een leuk idee voor de eerstvolgende spetterende Sf-film? Maar het probleem Hessdalen is niet enig in zijn soort; er zijn meerdere plaatsen op de wereld die met hetzelfde probleem te kampen hebben; Brown Mountain, Pensylvania, USA is ook zo’n geval; daar worden de zelfde fenomenen gadegeslagen en onderzocht. Daarnaast zijn er ook dergelijke gebieden te noemen in, onder meer; Australië (De lichten van Min-Min; link naar ‘Vreemde Plaatsen, Verkenningen van het Paranormale’), Italië en Thailand.

Tijdens het congres van 1994 werden er dan ook diverse weetjes uitgewisseld met betrekking tot dit onderwerp. Men besloot om een samenwerkingsverband aan te gaan met de Universiteit van Boulogne, Italië. Deze universiteit was al bezig met het SETI programma (Surch for Extra Terrestial Intelligence) en betekende een waardevolle aanwinst voor het onderzoeksteam. Via de satelliet wordt nu dagelijks de eventuele data rondom de registreerde waarnemingen aan hen doorgestuurd ter aanvullende analyse. Die analyse bestaat uit het interpreteren van de kleurenspectrum-data van een van de geavanceerde camera’s. Men kan alzo achterhalen uit welke stoffen het desbetreffende licht is opgebouwd. Op deze manier wist men al te achterhalen dat het hier om diverse soorten van lichtverschijnselen gaat.

De samenstelling van de lichten
De minimum snelheid van de lichten bedraagt zo’n 8 kilometer per seconde en de meeste lichten bestaan uit een soort van plasma (soms zwavelgassen* maar soms ook totaal andere stoffen) tezamen met andere concentraten. De hoogte waarop de lichten zich voordoen varieert; in een geval bevond het licht zich op een hoogte van zo’n 1000 meter. De foto die hiervan werd genomen is zeker spectaculair te noemen; men gebruikte een belichtingstijd van 30 seconde en maakte een foto van het licht dat zich op een afstand van 10 tot 15 kilometer bevond. Die foto is inmiddels wereldwijd bekend; het laat het dansende licht zien dat zich eerst naar links en daarna naar rechts bewoog. Aan de bewegingen van sommige lichten is te zien dat het om iets zonder massa gaat; het licht huppelde als het ware door de aardse atmosfeer. hoewel je zou kunnen veronderstellen dat het om een soort van bolbliksem gaat; toch is dat volgens de onderzoekers zeker niet het geval. De lichten reageren 8 van de 10 keer wanneer ze worden beschenen met laserpennen; ze veranderen dan van frequentie. (*Zwavelgassen; inderdaad zijn er diverse zwavelhoudende locaties aangetroffen in en rond de vallei. Ook op dit gebied heeft men onderzoek verricht naar de samenstelling van het aangetroffen zwavel; tot nu toe zijn er geen bijzonderheden op dit gebied te melden.)

De lichten van Hessdalen laten ook diverse vreemde sporen achter wanneer ze in aanraking zijn geweest met de grond; in diverse gevallen ontstonden er vreemde ringvormige rondjes in de sneeuw. Onderzoek toonde aan dat de bacteriën die doorgaans op en in de sneeuw zitten, in de monsters van de ringvormige rondjes allemaal dood waren gegaan op het moment van het contact met het lichtfenomeen.

Het Embla studenten/wetenschappers programma
In 2002 startte men met het studenten project in de vallei; vanaf die tijd organiseert men diverse kampen voor studenten uit de diverse studierichtingen. Ze kamperen in de vallei en verrichten onderzoekswerk onder begeleiding van de diverse wetenschappers op dit gebied. Daarbij worden enthousiast de diverse foto’s en filmpjes van de vreemde lichten geschoten. In een zo’n geval stond een 3 tot 5 meter groot licht voor uren boven de vallei. Dat licht veroorzaakte grote opwinding bij de studenten; er zijn die avond heel wat foto’s en filmpjes gemaakt en er werd die nacht niet echt veel meer geslapen.

Over de bewoners van de vallei
In het begin waren de bewoners van de vallei wat huiverig om erover te praten. Tegenwoordig doen ze hun verhaal alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Echt bang zijn ze nooit geweest voor die lichten want er hebben zich in al die jaren geen enge dingen voorgedaan. De bewoners van de vallei zijn doorgaans gezond en leven hun leven zoals mensen dat overal doen. Tegenwoordig laten de lichten zich zo’n 10 tot 20 keer per jaar zien.

(Geschreven door Administrator.)

Leestip:


‘Ufo’s bestaan gewoon’ (korte recensie)
Auteur Dr. ir. C. Vermeeren neemt je mee op zijn tocht door een – inmiddels metershoge – stapel van internationale Ufo meldingen en belicht de belangrijkste meldingen die gedaan zijn door astronauten, piloten, luchtverkeersleiders, politieagenten etc. Hij bespreekt de houding van overheden, senatoren en presidenten, de stand van zaken met betrekking tot reverse engineering en ander wetenschappelijk onderzoek rondom het Ufo fenomeen. Zijn er wetenschappelijke ontdekkingen gedaan die wij als burgers niet te horen krijgen en is er verband met de diverse octrooien, religie en een eventueel gevreesd ondermijnend effect op het gezag van overheden? Van Roswell, AREA 51’s reverse engineering en de Russische Ufo Glasnost naar de Belgische Ufo golf; de verhalen over vreemde lichten die door de hemel schieten en soms ook neerstorten vertonen wereldwijd overeenkomsten. Ook boven ons lage landje worden zo nu en dan vreemd vliegende objecten waargenomen. Inmiddels zijn al heel wat onderzoekers het er over eens; “Als ze ons wilden vernietigen, dan hadden ze dat al lang geleden gedaan”. Prima boek (Uitgeverij Ankh Hermes) over het Ufo fenomeen in vlotte verteltrant voor een schappelijke prijs.

Linken met betrekking tot dit onderwerp;
Foto’s van het licht
http://www.hessdalen.org/pictures/
Observaties 2012 door diverse studenten;
http://www.hessdalen.org/observations/2012/
Publicaties in Noorwegen over dit onderwerp
Hessdalen X-files – Publisert: 27.sep. 2008
http://www.aftenposten.no/amagasinet/article2674877.ece
5-8-2007; http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/UFO-ene-er-snart-historie-6476670.html
NASA hacker tells what he found on UFO’s and aliens
http://quasi-mundo.com/2013/02/nasa-hacker-tells-what-he-found-on-ufos-and-aliens/