Het Labyrint van Hawara – UnchartedX

Ben van Kerkwijck heeft een nieuwe website! In de diepe ondergrond van Egypte bevindt zich het labyrint van Hawara… UnchartedX ging op onderzoek uit en Ben was maar wat blij dat hij er even tussenuit kon om een gedegen verslag te kunnen doen. Wij zijn sprakeloos en wanen ons bij het verkennen van UNCHARTEDX, op een totaal vreemde planeet! Want wie, oh wie bouwden ooit dit gigantisch geavanceerde bouwwerk? Hoe diep ligt dit bouwwerk en hoe groot is het?

Herodotus, Strabo en Pliny the Elder schreven al over dit gigantische labyrint dat volgens Plinius the Elder 3060 jaar oud was. Volgens Diodorus Siculi bestonden er alleen al 3000 kamers in een van de bovendste lagen! Het ingenieuze labyrint zou ondermeer doorgangen hebben naar andere vertrekken, die vanuit de zalen zelf helemaal niet te zien waren? Alle muren waren versierd met schilderingen (taferelen) en daarnaast stonden er ook veel kalkstenen beelden. De onderste lagen van het labyrint waren absoluut verboden voor bezoekers en alleen toegankelijk voor de priesters want daar lagen de sarcofagen van de aloude heersers, de zogenaamde halfgoden die ooit heersten over het oude Egypte. Zij werden beschouwd als de Zonen van de goden omdat zij het ogenschijnlijk onmogelijke presteerden (zij verplaatsen enorme blokken steen en bouwden gigantische piramiden). Maar helaas ligt de vallei, waarin het bouwwerk, nu gedeeltelijk op een lager niveau dan toen in die dagen. Het grondwater peil is sindsdien aanzienlijk gestegen door de dam in de Nijl en dat maakt de opgravingen (met name ook de lager gelegen delen van het labyrint) op dit moment totaal onmogelijk. Er zullen dus eerst een aantal dijken moeten worden gebouwd en heel wat grondwater moeten worden weggepompd om de opgraving te kunnen realiseren. Een kostbare zaak en daarbij vreest men dat het zoute grondwater van Lake Moeris, de kwaliteit van de te komen opgravingen, inclusief de artefacten, behoorlijk zal hebben aangetast.

http://www.unchartedx.com/
New video! Ancient Egypt’s Great ‘Lost’ Labyrinth

Nabij de piramide van Amenemhat III
De resten van het labyrint liggen nabij de piramide van Amenemhat III (maar volgens oude vertellingen stonden er ooit 4 piramiden en liepen er gangen vanuit de piramiden -ondergronds- naar het labyrinth) en liggen de resten ervan op sommige plaatsen zelfs 9 meter onder het zand (slechts het dak van het labyrinth aldaar, oei oei, want dat wordt een gat van zeker 12 meter diep). In 2008 deed men door middel van Groundpenetration radar metingen naar de resten in de diepe ondergrond. De beelden die van die metingen werden samengesteld, lieten inderdaad het enorme labrint zien. Het geheel ligt nabij en in Lake Morris en moet al historisch oud zijn geweest in de tijd dat de vier Griekse wijsgeren (Herodotus, Strabo, Diodorus Siculi en Pliny the Elder) er een bezoek aan brachten. Dat bezoek was in die dagen zeker niet makkelijk te regelen: alleen heel belangrijke personen konden via de belangrijkste priesters toestemming daartoe krijgen. Maar dat lukte hen gelukkig en waardoor dat vroege historische verslag!

“Dit enorme bouwwerk is veel enormer en omvattender dan de piramiden van Egypte!” schreef Herodotus… Jawel, want zo’n 40.000 (?) vertrekken verdeeld over de diverse verdiepingen die thans liggen aan en in Lake Moeris. Het bouwwerk is gebouwd op diverse grondniveau’s die toen bestonden aan de oever van het vroegere meer. In die periode van lang geleden lagen ze natuurlijk gewoon boven water. In de loop van de tijd verzakte de grond, en met name ook die lagen die bestonden uit klei en zand. Maar zoals Ben vertelde, heeft men van de blokken van het labyrint zelfs een hele nieuwe stad gebouwd. De mensen uit de omgeving gebruikte de locatie bij wijze van gemakkelijke steengroeve. Kijk en luister naar Ben die ons op de hoogte brengt omtrent dit enorm geavanceerde bouwwerk dat zijn tijd echt ver vooruit was! Klaus Dona hield al een aantal lezingen over de vreemde objecten die men reeds vond en die mogelijk wijzen op een nog onbekende periode (de voortijd) uit de Egyptische geschiedenis.

Tip op bladzijde 7>>
http://www.unchartedx.com/page/7/
podcast! Ancient Mysteries, Perspective, and a Nikola Tesla Tale… (!)

http://www.unchartedx.com/page/7/
Graham Hancock AMA videos
(Are they (archeologen) withhelding information from the public?)

(Wij zingen hierbij natuurlijk het nummer ‘Uncharted(X) territory: ‘Oh, sensible words, where did they go?’ Want geen woorden voor… aldus link)
https://www.youtube.com/watch?v=J9apbGPn0y0
UNCHARTED – Kensington – Lyrics