Rimpelingen in de ruimtetijd

Bij de deeltjesversneller CERN hebben ze het er maar druk mee; de grote zoektocht naar de rimpels in de ruimte-tijd. Hun bevinding na diverse metingen, zoals uitgevoerd door ‘Alice’ – een van de zes scanners; ‘Vlak na de Big-Bang gedroeg de materie in het heelal zich als een (heel hete) vloeistof’. Verleden jaar waren er grote groepen mensen die zich zorgen maakten; zou de deeltjes versneller een gat in het universum kunnen schieten? Zouden we dan in een scheur van het Universum kunnen verdwijnen met Aarde en al? Wat moeten we ons eigenlijk voorstellen bij die rimpelingen in de ruimte-tijd? 
De aarde veroorzaakt een deuk in het ruimtetijd veld. Illustratie van Wikipedia; bestand ruimte–tijd.

Volgens kwantumfysici hebben alle objecten in ons Universum te maken met de zogenaamde rimpelingen. Zon, planeet of maan, alle objecten – hoe groot of hoe nietig klein ook – veroorzaken door hun massa deuken in het ruimtetijd veld en zo ontstaat een afbuiging van ruimte en tijd in het veld hieromheen.

Zeer kleine deeltjes veroorzaken dan kleine deukjes in het vlakke veld. Maar naast die deukjes hebben we ook te maken met de rimpelingen of golven in dat veld. Die rimpelingen ontstaan vanzelf door de rotatie van dat object om een kern of (ingeval een planeet) zon in de ruimte. Die rotatie veroorzaakt weer een temperatuursverschil rondom, op en in het object.

Zuidelijk vectorveld; op de noordelijke helft van de aarde draait het veld met de klok mee, op de zuidelijke helft draait het veld tegengesteld. (Illustratie; Wikipedia bestand Vectorveld.)

Rimpelingen in het ruimte-tijd veld
Hoe moeten we ons die rimpelingen nu eigenlijk voorstellen en is er een mogelijk simpel model te bedenken om dit om dit te illustreren? Wanneer we kijken naar de planeet Saturnus met zijn ringen, dan kunnen we ons al een simpele voorstelling maken van de rimpels in het veld rondom een planeet; in de ringen van Saturnus bewegen ijsdeeltjes met daarin ook kleine maantjes die een interessant patroon met golven veroorzaken in het veld rondom de grote planeet. Helemaal zonder gevaar zijn die bewegingen niet; door onderlinge botsing zouden grote brokken uit hun baan kunnen raken en vervolgens zouden zij in kunnen slaan op het oppervlak van Saturnus.


Op kabbelende golven door de ruimte? (Illustratie van de auteur.)

De ruimte gedraagt zich als een wateroppervlak
Het laat zich aanzien dat de ruimte zich gedraagt als een kabbelend plastisch wateroppervlak. Plotseling inkomende objecten veroorzaken boeggolven en verdere turbulentie in het anders zo vlakke water oppervlak. Die mogelijkheid tot boeggolven en verdere verstoringen zijn ook voor ons aardbewoners relevant; een enorme meteoor of komeet kan altijd de rust komen verstoren.

Wat voor effecten zou zo’n langsrazende meteoor kunnen hebben op de rotatie van de aarde? Hoe zouden we deze effecten kunnen berekenen? Het antwoord op deze vragen is van groot belang voor alle reizigers in de hemelse boot die wij Aarde noemen. Een onderzoek is daarom nuttig en wenselijk; mits natuurlijk onder streng toezicht met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften.

Simpele modellen voor de ruimtetijd
Als simpel voorbeeld voor rimpelingen in combinatie met de ruimtetijd, bestudeerde ik de numerologie van de Riemann-lijn. Misschien niet helemaal een 100 procent realistische vergelijking maar wel heel veilig, heel goedkoop en erg interessant.


Alle lezers van Project Antikythera(Tabel uit deel 1) weten het nu ondertussen wel: deze lijn kunnen we opsplitsen in twee delen; 1 lijn positief en 1 lijn negatief met als gevolg 4 lijnstukken. De lijn vertegenwoordigd mogelijk een D-Braan en is dus bijzonder geschikt als model voor rimpelingen in de ruimte-tijd. Door alle waarden in deze tabel numeriek op te tellen ontstaat een simpel ogend veld met specifieke nummerreeksen. Bijvoorbeeld; getal 49 is dan 4+9=13=1+3=4. (Tabel; van de auteur.)

De nummerreeksen
Door alle waarden in deze tabel numerologisch op te tellen ontstaat een simpel ogend veld met specifieke nummerreeksen; 2-8-5 en 1-7-4. Beide reeksen zijn terug te voeren om de zelfde bron; +1 en -1 (ten opzichte van elkaar). Dit verschil wordt wellicht veroorzaakt door bijvoorbeeld; de gradiëntstroom die mogelijk is terug te voeren op het verschil in temperatuur tussen dag en nachtzijde van de planeet.

Leuk; wat kunnen we er mee?
De genoemde nummerreeksen kunnen op veel manieren worden toegepast; het zijn een soort bouwstenen. Wellicht is het nuttig om die bouwstenen te bestuderen. Het is een veilige optie om de basiskennis rondom de reeksen te bestuderen. Met de beide reeksen kun je bijvoorbeeld een programma maken (in Excel) om het verschil tussen Eb en Vloed te bestuderen. Hieronder enkele simpele voorbeelden om het water heerlijk (virtueel) te laten klotsen op je computer. (Wij Hollanders zijn nu eenmaal dol op water.)

(!De diverse waarden in de kruisbalk in de Excel modellen hieronder zijn niet wetenschappelijk getoetst of nagemeten en zullen ook voor het desbetreffende specifieke doel moeten worden aangepast. De tabellen en de grafieken zijn dus niet 100% wetenschappelijk bewezen!)

eb-vloed-tabel-thumb-1
Simpel eb en vloed model (in Excel) op basis van de genoemde cijferreeksen. (Tabel van de auteur.)


Eb en vloed grafiek van de tabel.


Springvloed tabel; zon en maan staan aan de zelfde zijde en veroorzaken nu een hogere waterstand gedurende de vloed. (Illustratie van de auteur).


Springvloed grafiek naar de tabel in Excel.


Wat zou er gebeuren wanneer een zware aardbeving het eb-vloed model verstoort? Tabel; Chaos eb-vloed; Tsunami model. (Tabel van de auteur.)


Chaos eb – vloed; grafiek naar tabel – tsunami model. Het water trekt eerst weg van het strand en dan…

Reeks verhouding
Beide reeksen in de tabellen; 1-7-4 en 2-8-5 verhouden zich tot elkaar als -1 en +1 en zijn dus terug te voeren op de zelfde standaard reeks voor opbouw. Simpel maar doeltreffend. Het enige verschil is; de nullijn voor de reeks.

De nullijn voor de beide reeksen; voor de eerste reeks ligt hij op 0, voor de tweede reeks ligt hij op -1. De waarden onder de rode -1 lijn geven het verschil aan van de ene waarde naar de andere; die is natuurlijk voor beide reeksen gelijk, maar toch…varieert hij met de dubbele waarden voor 10 en -11 (in de horizontale balk) met 1 en -2. Het verschil (3 of 21) veroorzaakt mede het eb en vloed fenomeen (temperatuursverschil?)

Het verschil tussen -6 en 6; deze waarden komen uit de basisreeks van de D-Braan, die verloopt met een tussenwaarde van 6>>1-7-13 etc. wat ons brengt op 1-7-4 (positief) en 1,-5,-11,-17 (negatief) wat ons brengt op 1-5-2-8.

De waarde 10 (in de tabel) verbeeldt de aantrekkingskracht van de zon en de waarde 20 de aantrekkingskracht van de maan (deze staat dichterbij dan de zon en is gemeten op ongeveer 2.2 maal de kracht van de zon.)


De nullijn voor de beide reeksen; voor de eerste reeks ligt hij op 0, voor de tweede reeks ligt hij op -1. (Illustratie van de auteur.)

Variaties in het model
Natuurlijk zijn er talrijke variaties mogelijk, al naar gelang het doel van het virtuele geklots op ons beeldscherm. Maar de reeksen in het basis model zijn in iedergeval numerologisch wiskundig correct. Hoe het precies allemaal werkt? Het is in ieder geval een leuk, gladjes verlopend bouwmodel op basis van temperatuur, rotatie, gravitatie, luchtdruk en nog veel meer, met als doel; creatie of opbouw. Simpel ogend maar heel doeltreffend?  Ja, vaak zijn dat de beste programma’s die je maar kunt hebben. In iedergeval heerlijk om mee te spelen, te ontdekken en te leren.


En dan…komt de enorme tsunami golf. Chaos vloed grafiek naar tabel.

(Illustraties/tabellen/grafieken in dit artikel; van de auteur (N. Quist) tenzij anders vermeld.)

Linken met betrekking tot dit onderwerp
New Type Of Entanglement Allows ‘Teleportation in Time,’ Say Physicists;
kfc 01/17/2011
http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/26270/
Extraction of timelike entanglement from the quantum vacuum;
14 januari 2011
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1101/1101.2565v1.pdf
Kennislink; LHC maakt geen zwarte gaten
http://www.kennislink.nl/publicaties/lhc-maakt-geen-zwarte-gaten
Wikipedia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimte-tijd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gradi%C3%ABntstroom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Getijstroom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Springtij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Getijdeveld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vectorveld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Buys_Ballot
Powerful waves by skywarp on YouTube (Embed)
http://www.youtube.com/watch?v=LGdQlky06tY&feature=related
Tsunami wave
http://www.youtube.com/watch?v=yN6EgMMrhdI&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=_RMprH-4QC4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RRsT77McdE8&list=PLFF513AD10F64B864&playnext=2
Tidal waves
http://www.youtube.com/watch?v=mJ9kdhVJT0U&feature=channel