Soemerische roddels van Oost tot West

Door de geschiedenis heen is door rampspoed en oorlog heel wat geschiedenis en kennis verloren gegaan. Om toch weer wat van die verloren kennis bovenwater te kunnen halen is het zeker interessant om te luisteren naar de ‘Soemerische roddelrubriek’, wereldwijd te raadplegen.

Wikipedia bestand; Parijs rond 1607 na Chr., kopergravure door Leonard Gaultier.

Als startpunt voor dit verhaal nemen we Parijs (Frankrijk) door de Fransen genaamd; Paris. De prachtige Franse stad ligt aan de rivier de Seine alwaar vroeger Lutetiiers woonden. De streek werd genoemd; Lutetia.

Paris: Pa-Ri-Si?
Parijs lag al heel vroeg in de geschiedenis op het kruispunt van belangrijke handelsroutes en de Seine werd druk bezocht door boten. Daarom bouwde men een lange dijk met kade om de schepen aan te meren. Die kade lag op het eiland lle de la Cité, het grootste eiland in de Seine. Op dit eiland werd later het middeleeuwse Parijs gesticht. Het eiland ernaast – lle Saint Louis – gebruikte men als weide voor vee en als opslagplaats voor hout. In tijden van belegering vluchtte de oeverbevolking naar het eiland, alwaar men zich beter kon verdedigen tegen vijanden. De naamgeving voor de stad stelt menig Parijzenaar voor een raadsel en dat is ook niet zo verwonderlijk want de naam komt niet direct uit de huidige Franse taal.
Volgens de Soemerische vertaling is de plaats vernoemd naar die lange dijk met kade die er ooit was. Pa-Ri-si; Pa: (small canal or dike) dijk of kanaal, Ri-ši (to moor a boat) een aanleg plaats voor boten.

Lutetia
Wat deden die mensen in Lutetia eigenlijk voor de kost, zo vroeg ik mij af; altijd leuk om te weten. Volgens de Soemerische naamgeving waren de inwoners nogal druk doende met het roeren en mengen van delen van een bepaalde plant; wortels, bloemen en bladeren. Dat werk deden zij aan de oever van de Seine. Die plant (vermoedelijk de gewone Kattestaart of Lythrum Salicaria) bevat alkalische stoffen. Lu-Te-Ti-A: to stir (roeren), to blend (mengen of vermengen), : an alkaline plant or soapwort (een alkaline plant), Ti: side (een zijde of oever), A: water (water, watercourse or canal) zo vertelde men.

De Kattestaart
De Kattestaart groeit aan vochtige oevers van wateren en bloeit van juni tot in augustus met karmijn- tot rozerode bloemen. De plant wordt tot 1,5 meter hoog en de diverse delen zoals wortels, bloemtrossen en bladeren werden vroeger veelvuldig gebruikt. Het sap uit de wortels gebruikte men voor het rood verven van wol en ander textiel. De bloemen gebruikte men in de leerlooierij. Het rode sap kan worden ingedikt tot een goede verfstof en/of worden gedroogd tot een roodbruin Hennakleurig poeder.

Wonderbaarlijk kruid
Daarnaast heeft de plant ook een medicinale werking; de diverse stoffen in de bladeren hebben een bloedstelpende werking en werden vroeger veelvuldig als wondkruid gebruikt. De bladeren hebben tevens een ontsmettende werking; ook heel fijn bij vieze wonden. Het kruid staat ook bekend om zijn helende eigenschappen bij diarree, ontsteking van maagslijmvlies, Vlek-tyfus en Dysenterie* (*Bron; Kruiden Encyclopedie door Nico Vermeulen).

Not wanted; invasieve planten
Bij de Amerikanen staat de plant op de lijst van ongewenste planten; de plantensoort werd ooit naar Noord Amerika meegenomen vanwege zijn geneeskrachtige werking en voelt zich er nu prima thuis. Maar Kattestaart heeft de nijging tot woekeren en verstopt nu menig irrigatie kanaal, afvoerkanaaltjes, meertjes etc. In een kouder klimaat woekert de plant een stuk minder omdat korte zomers en koude winters er voor zorgen dat de bloemen kleiner en zaden in mindere mate worden gevormd. Aan de oevers van de Seine voelde de plant zich ook zeker thuis en werd hij veelvuldig gebruikt. De oosterse Hennaplant is van de zelfde plantenfamilie.

Parijs was dus mogelijk een belangrijk handelspunt voor rode verfstof, geverfde/gelooide dierenhuiden en diverse geneesmiddelen. Op het handelseiland in het midden van de Seine verliep de handel prima. Blijkbaar gebruikte men toen de Proto-Soemerische namen voor landstreken en plaatsen en hoewel de streeknaam Lutetia niet meer alledaags wordt gebruikt, de stad heeft gelukkig nog zijn naam behouden.

Oudste landbouwers kwamen uit het Oosten; Proto-Soemerisch
Waar kwamen die eerste bewoners vandaan? Genetisch onderzoek wees uit dat de mensen verwant waren aan de mensen in de Soemerische regio. Zij waren de eerste landbouwers in het huidige Frankrijk. Mogelijk moeten we die periode plaatsen in de periode vóór een grote watervloed. Maar was het de vloed van Noach of de latere vloed van Deucalion?

Rode ‘Oker’ tegen besmettelijke ziekten?
Het gebruik van het rode (planten)poeder neemt ons mee naar het gebruik van rode Oker bij begrafenissen door de zogenaamde Red Paint*(voetnoot 1) mensen. Maar de rode Oker die men doorgaans (?) gebruikte was een rode kalksoort waarvan de kleur te danken is aan het ijzergehalte van de kalkgrond. Het vermoeden rijst nu dat die ‘na-apers’ (Copycats) die de Rode Oker kalk gebruikten, wellicht niet (meer?) op de hoogte waren van de geneeskrachtige werking van het kruid. Of wisten ze het wel en mengden ze de Rode Oker aan met het rode plantenpoeder van de Kattestaart? Een goede vraag waarop alleen diverse laboratoriumtesten een antwoord zouden kunnen geven.

Proto-Soemerisch wereldwijd gebruikt: ‘De eerste beschaving’
Christopher Knight en Alan Butler schreven al een boek over het vreemde fenomeen; ‘15.000 jaar geleden spraken alle mensen op aarde één enkele wereldtaal; het Proto-Soemerisch. De wetenschappers van die eerste superbeschaving hadden de aarde al opgemeten. Ze hadden al landkaarten, maan- en zonkalender en een inhoudsmaten systeem. Ze gebruikten al standaardmaten zoals de kilometer en de huidige verdere onderverdeling in meters en decimeters.

Die allereerste standaardmaat noemden ze; de ‘Kush’ welke bestond uit 180 ‘Se’(uitspraak; Sjee) wat ‘gerstekorrel’ betekende. Zes ‘Se’ was gelijk aan één ‘Shu-Si’ (de lengte van een hand), en dertig ‘Shu-Si’ was gelijk aan een ‘Kush’ (ongeveer een halve meter in lengte). De dubbele ‘Kush’ was bijna (bijna: 99,88 cm.) gelijk aan een meter. Alle maten die in de latere geschiedenis werden gebruikt, zijn terug te voeren op die oude maat van 180 ‘Se’ of 180 gerstekorrels.’  (Bron; ‘De eerste beschaving’ van Ch. Knight en A. Butler)

Meten is weten
Wat mat men zoal? ‘Men mat de passage van de planeet Venus door middel van een loodje of gewichtje aan een draad van een bepaalde lengte. Aan de hand van het aantal pendel-uitzwaaien gedurende de passage van de planeet tussen bepaalde grote stenen (denk aan bijvoorbeeld de grote stenen van Stonehenge) maakte men een meettouw met knopen; het knopenkoord. Met het knopenkoord mat men weer de schaduw die de zon wierp aan de schaduwzijde een stok of meetroede.**’ (**Meer info hierover; het boek ‘De eerste beschaving’.)

Daarna mat men ook de opkomst van de ster Sirius; Si: de rode (the red one), die onder water zet (to inundate), Ri: die vergezelt (to accompany) en meedraait (to drive along or away), : een (nog onbekende) lengtemaat van 6 meettouwen (ropes) of 60 meetroeden (Nindan Rods).
Een Eše of touw is 10 Nindan meetroeden, wat gelijk is aan 20 Reeds,wat gelijk is aan 120 Cubits of 60 meter(?) (volgens sommige wetenschappers; 72 meter).
(1500 Rods is 144000 feet, is 30 milliares (Roman Miles) and equals 240 minutes of marching or 350 royal cubits. Bron voor maten; Wikipedia; ancient Mesopotamian unit of measurement.)

Foe-Shi en Nu-Kua (tegenwoordig Fuxi en Nuwa genoemd)
We mogen dus wel aannemen dat ze tevens landmeters in Koninklijke dienst hadden. Zo vertelt een Chinees-Soemerische roddel over een hemels echtpaar dat van meten hield; Foe-Shi en Nu-Kua. Hij was een was een rode landmeter en zij (Nu-Kua) had de gelijkenis van een vis. Nu: beeltenis, beeldje (image, picture, figurine, statue), Kua: vis (Fish). Op een steen in de regio van het huidige China vinden we een mooie afbeelding van het hemelse echtpaar.


Illustratie van de redactie naar tekening op een steen (uit de Han-dynastie***). Foe-Shi (Fu-Shing, god van de vreugde?) en Nu-Kua (Noe Koea); hij is aan het meten met een meethoek, zij heeft een soort Jakobsstaf in haar handen. De hemelse figuren komen misschien uit de provincie Henan. He-Na-An; He: gemixt, vermengd (to mix), Na: menselijke figuur, mens (human being,) An: lucht, hemel, de Soemerische (hemelse) godheid AN (heaven, sky, the god An). (***bron voor de afbeelding op de steen; Mythen van de mensheid van uitgeverij Kosmos – blz. 64 t/m 67.)

De verstrengelde staarten van het echtpaar vertellen ons dat zij de Vloed hebben overleefd. ‘Die vreselijke vloed werd veroorzaakt doordat een verslagen Tiran – die gevlucht was naar een hoge berg genaamd; ‘onvolmaakte berg’ – daar in woede tegen een hoge bamboestruik bonkte. Daarop scheurde de hemel en droop het water daaruit op aarde. De hemelse godheid Noe Koea maakte van as en klei een stevig cement en plakte de hemel weer dicht. Alle mensen waren verdronken, maar Nu-Kua maakte van de gele klei nieuwe mensen’, zo vertellen de Chinezen.

Die vloed werd veroorzaakt door het snel stijgende water van de Gele Rivier. De Gele Rivier is een van de langste rivieren in China. Die gele rivierslib is erg vruchtbaar maar soms ook is de rivier een ware demon en overspoelt hij met grote kracht en heel veel modder uit de bergen zijn oevers waardoor soms erg veel mensen omkomen. Het opwerpen van ‘hoge bergen’ of ‘Terpen’ (Te; bang zijn, to be frightened, A/E; water, Re; gaan naar, to go to, Pa; dijk, hoogte, dike) zou mens en dier een vluchtkans voor het dreigende water bieden.

Was het ook rond die tijd dat de vele ‘piramiden’ in Xi’an, Shaanxi werden opgeworpen om als terp dienst te doen? De vele piramiden/terpen in het gebied moeten nog professioneel worden onderzocht. Via Google Earth kun je veel van die piramiden/terpen bekijken. Onderaan dit artikel vind je een lijstje met de coördinaten van een aantal ‘piramiden’ in de Chinese provincie Shaanxi.

Maar niet alleen in Frankrijk en China vinden we Proto-soemerische**** woorden, oeroude plaatsnamen of historische figuren met soemerische namen; we vinden ze terug op de Britse eilanden, Turkije, Nederland, Egypte, Griekenland, Zuid Amerika, Noord Amerika, Rusland; ja, bijna overal!

(****To Sumerian language page; http:// www.sumerian.org/prot-sum.htm)

Piramiden/terpen
(De Chinezen hebben die terpen tegenwoordig beplant
met bomen, een prima idee want wortels houden de grond bijeen en helpt tegen erosie door regenwater.)
De witte piramide, Maoling mausoleum van Keizer Wudi
34*20’18’’N, 108*34’12”O
34*20’25”N, 108*33’43”O
Han Dynastie Jin Midi’s tomb
34*20’29.10 N, 108*34’58 O
Han Yang tombe en terp
34*26’36.76 N, 108*56’27.58 O
+ 3 maal vlakbij
Xi’an terp
34*23’52.78 N 108*42’44.39 O
+ 6 vlakbij (Beyaz terp)
Nabij Mausoleum van keizer Qin
34*34’03.62 N, 108*52’44.90 O
Tombe van Han Yang
34*26’38.86 N en 108*56’27.66 O
Xianyang, west of Hsein-Yang
34*22’40.00 N, 108*41’9.0 O

(Leestip over Oud Parijs; Het boek over het mysterie van Glozel, geschreven door Alice Gerard; “Bones of Contention” in inmiddels in het Frans verschenen onder de titel; “Les os de la discorde”)

Linken over dit onderwerp
Parijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Parijs
Foto van oude kade rest op lle de la Cite
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Paris-ile_de_la_Cit%C3%A9_quai_antique.jpg
DNA Traces Cattle Back to a Small Herd Domesticated Around 10,500 Years Ago
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120327124243.htm
Red Paint people
http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/Bulletin/no27/no27003.html
Proto-sumerian in latin America
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread749097/pg1
Proto Sumerisch woordenboek op internet
http://www.sumerian.org/
http://www.sumerian.org/prot-sum.htm

Voetnoten
Voetnoot 1* (Red Paint People, Rode Verf mensen; de resten worden wereldwijd gevonden. Deze zeevarende mensen begroeven hun overledenen op heuveltoppen die uitzicht boden over rivieren, meer of zee. Bij de begrafenis gebruikten ze veelvuldig het rode poeder.)

(Geschreven door N. Quist)