Genetisch gemanipuleerd zaad in de Mega-Proeftuin

De ultieme droom van een paar grote jongens in genetisch gemanipuleerd zaad is het veroveren van de wereld en hier en daar lukt het ze al aardig; hun zaden leveren een grotere oogst op en zou de voedseltekorten in de wereld op kunnen heffen. Althans…zo luidt hun credo.

We weten wel hoe de marketing wereld in elkaar steekt; wonderschone beloften en een mooi papiertje als verpakking doen meestal het halve verkoopwerk. Wanneer het product echt prima is, ben je na de aankoop blij. Maar blijkt het product een flop, dan voel jij je bekocht. Daarom zet ik hier toch maar de nadelen van het gebruik van genetisch gemanipuleerd zaad op een rij.


Het leven op aarde heeft een voorgeschiedenis van miljoenen jaren evolutie door aanpassing aan het milieu en talloze mutaties van DNA door virussen. Het is het resultaat van miljoenen jaren ziek worden en toch weer overleven. Laten we zuinig zijn op de enorme diversiteit in soorten en hun manieren om te overleven; al lang geleden door de diverse soorten volledig en met succes getest. Het bewijs van hun succes; de soorten bestaan nog steeds, maar voor hoelang nu nog? (Illustratie; Wikimedia Commons; Penrose tegelpatroon.)

De klagende boeren
De boeren die zich lieten verleiden tot het gebruik van het genetisch gemanipuleerd zaad, beklagen zich nu over de kleine lettertjes die zij niet hadden gelezen bij het ondertekenen van het contract. Ze lieten zich overhalen door de belofte dat hun aankomende oogst geweldig zou zijn. Ze dachten daarbij het bedrag voor het dure zaad eenmalig te moeten betalen; maar dat is niet zo.

Gewoonlijk hadden die boeren ieder jaar een klein apart veldje waarop zij de planten lieten staan voor de productie van de zaden die zij het volgend jaar weer konden inzaaien op hun akker. Dat was doeltreffend en goedkoop. Dat mag van de zadenjongens absoluut niet; de boeren moeten ieder jaar de dure zaden van de producent kopen en mogen zelf geen zaden meer kweken. Doen ze dat stiekem toch, dan krijgen ze een boete die niet mis is.

Daarbij moeten ze een speciale onkruidverdelger gebruiken, zoals voorgeschreven door de producent. Zowel de zaden als de onkruidverdelger zijn peperduur. Daarbij claimt de producent alle zaden die ooit ergens ter wereld hun marker in het genetische materiaal dragen; het is zijn creatie en er rust patent** op.

Nu zul je misschien denken; mooi toch, zo’n grote oogst wat wil je nog meer? Wanneer je veel land hebt wordt dat Booming Business. Strak blauwe luchten in het verschiet en geen wolkje aan de hemel…toch? Maar helaas hangen er nogal wat donkere wolken aan de horizon;

(**Patent; Het is daarbij nog maar de vraag of dat patent wel rechtsgeldig is; In zijn boek “De Oertijd Code” schrijft de auteur Luc Burgin het volgende; na blootstelling van de kiemcellen van diverse varens aan een elektrostatisch veld, begonnen de behandelde kiemcellen gewoon volgens plan te ontkiemen. Maar uit de kiemcellen kwam een varen-soort die al miljoenen jaren was uitgestorven! De soort bleek bestand tegen tal van hedendaagse infecties. Maar als de soort zo geweldig was in het bestrijden van tal van infecties, waarom was hij dan gemuteerd in de loop van de miljoenen jaren? Het experiment werd voortgezet met diverse vissoorten; uit het kuit van de vissoorten kwamen vissen die veel groter werden dan de normale huidige soorten.)

Het geval van de zieke ratten
Diverse onderzoekers melden dat proefratten die genetisch gemanipuleerde aardappels aten, een verhoogde kans op nier-falen vertoonden. Of dat nu veroorzaakt wordt door het speciale onkruidverdelgingsmiddel of door het genetisch gemanipuleer is nog niet helemaal duidelijk, maar dodelijk is het voor die ratten wel. Daarbij maakt men melding van een vreemd bijverschijnsel; aan het genetische materiaal van de ratten is te zien of die ratten inderdaad het genetisch gemanipuleerd materiaal hadden gegeten. Ze waren dus genetisch veranderd door het voedsel dat zij aten. Nog vreemder is het gegeven dat die genetische verandering in die ratten niet meer ongedaan kon worden gemaakt door het geven van gewoon voedsel. Er was iets permanent in hen veranderd; kwam dat door ‘Jumping Genes’?

Het raadsel van de ‘Jumping Genes’ (de verspringende genen)
De zogenaamde Jumping Genes zijn van die vreemde dingen die wetenschappers nog voor een raadsel stellen. Ze worden in vrijwel alle levende organismen op aarde gevonden en hebben te maken met mutatie en aanpassing of evolutie. Het zijn kleine stukjes DNA die eigenlijk maar een paar kleine stukjes genen in zich dragen. Toch veroorzaken die kleine stukjes veranderingen binnen de soort. Ze hebben een voorkeur voor het zogenaamde Junk-DNA van de soort. Na aanhechting van een ‘Jumping Gene’ op het Junk-DNA is een mutatie aanstaande. In een groot deel van de gevallen valt die mutatie negatief uit voor de soort. Althans, zo lijkt dat op het eerste gezicht.

Soms ook hebben die mutaties een positieve uitkomst en past de soort zich daardoor beter aan klimaat veranderingen of nieuw aangekomen insecten, vogels of zoogdieren aan. Zo muteerden in Mexico 23.000 jaar geleden een aantal pollen Teosinte gras in een verschillende ondersoort met minder zijbladeren. De planten gingen grotere zaadkolven produceren; de mais-kolven. Langzaam kwam de landbouw in opkomst en boeren selecteerden de grootste mais-kolven als voedsel. De zaden van de kolven die overbleven zaaiden zij weer in hun akkers. Dat was een proces van landbouwselectie en het verliep op een rustige natuurlijke manier.

Junk-DNA
Bestaat er eigenlijk wel zoiets als Junk-DNA? Want hoewel wetenschappers een tijdje terug beweerden dat het Junk-DNA totaal geen doel diende, tegenwoordig denken ze daar anders over. Het voormalige Junk-DNA moeten we eerder beschouwen als een soort van archief of een soort harde back-up schijf van het DNA; wanneer er veranderingen optreden in het klimaat of in de biologische hoek, raakt het organisme in een soort stress en wordt er een beroep gedaan op het archiefgedeelte van het DNA. De vrijgekomen Jumping-Genes hechten zich aan specifieke delen van het Junk-DNA/archief en er treedt een verandering op binnen de soort. Wetenschappers menen nu dat die verspringende pakketjes worden gestuurd door specifieke chemische stoffen waarmee de plant-in-stress te maken heeft. Het verspringende stukje (Jumping Genes) gaat vervolgens in het archief op zoek naar een oplossing voor het probleem om het voortbestaan van de soort te waarborgen. De mogelijkheid doet zich voor dat het DNA-archief van de genetisch gemanipuleerde soorten niet helemaal meer op orde ligt en er vreemde stukjes bij zitten die wellicht toch vatbaar zijn voor de muterende boodschap. Dat brengt een groot gevaar met zich mee; er kunnen ongewenste mutaties binnen de soort optreden. Maar dat is niet het enige gevaar dat hier op de loer ligt.

Virussen zijn ook keien in het herschrijven van DNA
Ook virussen gebruiken een dergelijke methode; wanneer een virus een plant of dier besmet, kopieert het een stukje van zijn eigen DNA en plakt het in het DNA van zijn gastheer; hij herschrijft daarbij de DNA structuur van zijn gastheer, door middel van de zogenaamde RNA Polymerase. Vervolgens knipt het weer een stukje DNA uit zijn gastheer. Dat stukje plakt hij bij zichzelf in; dit is de oorzaak achter het feit dat virussen zo snel kunnen muteren.

We weten eigenlijk nog helemaal niets
Eerlijke wetenschappers geven het wel toe; we weten eigenlijk nog helemaal niets. We zijn nog maar net begonnen met een klein hapje uit de nog onbekende wetenschappelijke ijsberg die nog mijlenver onderwater ligt. Zijn we op dit gebied dan niet kinderen die spelen met lucifers? Wetenschap bedrijven is leuk en kan natuurlijk goede resultaten opleveren, maar hier hangen toch een flink aantal donkere wolken aan de hemel.

Biodiversiteit in gevaar
Uit diverse hoeken klinken al de forse waarschuwingen voor het ongebreidelde gebruik van genetisch gemanipuleerde zaden; het aantal kleine boeren dat nu nog de oude streekgebonden gewassen teelt zal afnemen. Dat komt doordat grootgrondbezitters vast wel de pegels zullen zien hangen aan de geldboom. De grond die zij in beslag gaan nemen, zal worden weggenomen bij de kleine boeren. Dat gebeurt nu al in het verre oosten en in sommige delen van Afrika; of ze willen of niet, de kleine boeren worden gewoon verdreven van hun grond door grootkapitaal aankopen van mega-boeren.

De biodiversiteit in die gebieden zal drastisch gaan afnemen. Oude gewassen zullen niet meer worden verbouwd, variaties in voedsel (en de daarmee samenhangende variatie van vitaminen en mineralen in het eten) worden teniet gedaan, diverse diersoorten zullen omkomen van de honger**. Daardoor zal in het ecosysteem een ruimte ontstaan die vervolgens weer zal worden opgevuld door een andere soort. Die soort zal een plaag veroorzaken van mega-omvang; ruimte zat immers. **(Zie link onderaan dit artikel; Weeds Are Vital to the Existence of Farmland Species, Study Finds)


Penrose tegelpatroon; bron illustratie; Wikipedia Penrose tegel patroon.

Een veranderd archief veroorzaakt vreemde mutaties van de soort
De genetische zadenjongens beweren dat ze alle mogelijke mutaties hebben buitengesloten maar we hebben allemaal wel gehoord van de Chaos-theorie of de “Wet van Murphy”. Hoe perfect je de dingen ook denkt te hebben geregeld, de kans dat er toch ergens iets mis gaat is altijd nadrukkelijk aanwezig. En wanneer het mis gaat, gebeurt het ook meestal op het meest ongelegen moment.

Zitten we te wachten op nieuwe ziekten en vreemde mutaties?
Wetenschappers beweren nu dat ook DNA vatbaar is voor ‘Spooky action at a distance’; verander op het genetische vlak iets in de ene soort en weldra muteert er bijna als vanzelf iets in een andere soort. Dat is eigenlijk heel logisch als je er wat langer over nadenkt. Het is in de natuur; eten en gegeten worden. Wanneer jouw voedselbron verandert, verander je zelf ook op den duur. Charles Darwin baseerde op dat gegeven zijn evolutie verhaal met betrekking tot de Vinkensoorten op de Galapagos eilanden; andere zaden leidde op diverse eilanden tot vogels met een andere snavel.

Oorzaken van honger in de wereld
Laten we ons niets wijs maken; de meeste honger in de wereld wordt veroorzaakt door oorlogen; mensen grijpen naar de wapens en bewerken het land niet meer. Honger wordt ook al te vaak gebruikt als pressiemiddel door/voor bepaalde bevolkingsgroepen. Daarnaast veroorzaakt overmatige houtkap; erosie van goede landbouwgronden en werkt ze droogte in de hand. Boomwortels houden nu eenmaal grond en water vast.

De juiste aanpak van honger in de wereld moet dus liggen in het beëindigen van oorlogen en het opzetten van diverse landbouw, liefst met grote stukken bos ertussen. Kleinschalige boeren hebben niet zo veel last van lastige insecten; insectenplagen ontstaan juist door het te-veel-van-een-soort-gewas in een gebied. Het is dus belangrijk om zo divers mogelijk te verbouwen en daarbij vaak te wisselen van gewas. Een gevarieerd aanbod van granen, groenten en fruit zonder gevaarlijke chemicaliën is wel zo gezond voor mens en dier.

Nu beweert men wel dat Nederland nog geen genetisch gemanipuleerde gewassen teelt; ingevoerd worden sommige producten al wel. Op de verpakkingen staat vaak niet goed te lezen dat het om een genetisch gemanipuleerd product gaat. Mogelijk zit het gemanipuleerde materiaal al jaren in maïsproducten, soja-meel etc. Waarom wordt het niet duidelijk vermeld; mag ik niet meer weten wat ik eet? Ik wil die genetisch gemanipuleerde producten helemaal niet; niet alleen kleven er zware risico’s aan, er zit ook amper smaak en geur aan die in-rap-tempo-uit-de-grond-gestampte producten.

Linken met betrekking tot dit onderwerp;
De Oer-Tijd-Code – een ecologisch alternatief voor genetische manipulatie
http://www.argusoog.org/2011/10/de-oer-tijd-code-een-ecologisch-alternatief-voor-genetische-manipulatie/
Jumping Gene Enabled Key Step in Corn Domestication
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110925185441.htm
Plants May Have the Genetic Flexibility to Respond to Climate Change
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/10/111006141402.htm
Missing Link in Plant Defense Against Fungal Disease Found
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/04/110419151442.htm
Can The Right Potting Mix Replace Fungicide?
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/06/070628063211.htm
Structure of a Molecular Copy Machine: How Mitochondrial Genes Are Transcribed
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110926111403.htm
Role of RNA Polymerase in Gene Transcription Demonstrated
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100715111559.htm
Weeds Are Vital to the Existence of Farmland Species, Study Finds
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110929122755.htm
Surprise Link Between Weird Quantum Phenomena: Heisenberg Uncertainty Principle Sets Limits On Einstein’s ‘Spooky Action at a Distance’;
Einstein famously referred to this phenomenon as “spooky action at a distance.”
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101118141541.htm
Can We Detect Quantum Behavior in Viruses?
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100311092429.htm
Heretical crystal takes Nobel glory
http://www.newscientist.com/article/dn21011-heretical-crystal-takes-nobel-glory.html
Mathematics breathes new life into Escher’s art
http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2011/06/mathematics-breathes-new-life-into-eschers-art.html
Media in categorie “Penrose tilings”
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Penrose_tilings?uselang=nl#mw-subcategories
Bronnen met betrekking tot GM-gewassen; website wanttoknow.nl;
Geen stemming, geen debat: GMO-gewassen Europa binnen via de achterdeur!
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/geen-stem-geen-debat-gmo-binnen-via-achterdeur/