Vreemde bezoekers

Worden wij bezocht door vreemdelingen uit andere delen van ons sterrenstelsel? Volgens de ‘Drake vergelijking’ van Frank Drake (natuur- en sterrenkundige) zouden wel aardig wat planeten bewoonbaar kunnen zijn, maar is het aantal planeten met een hoge beschaving toch klein en zijn de afstanden tussen die planeten onderling veel te groot…

Wij stedelingen denken alles te kennen en te weten, maar is dat wel zo of is het een idee-fixe van ons? Er worden bijna dagelijks door onderzoekers nieuwe ontdekkingen gedaan op velerlei gebied. ‘Laat je dus niet in slaap sussen door de stedelijke sleur van alle dag en houd toch vooral de ogen en de oren open.’ (Dat was de hint die leden van MUFON gaven tijdens het gesprek met Travis Walton.)

Frank Drake maakte een kansberekening op het aantal planeten waar mogelijk leven gevonden zou kunnen worden. Maar er zijn natuurlijk zat planeten waar het leven ook weer uitsterft voordat het de kans krijgt om een grote beschaving op te bouwen?

Victor Stenger (deeltjesfysicus en filosoof) verwijst naar de vele artikelen die aantonen dat ook in bizar vreemde werelden met totaal andere waardes van natuurconstanten, het voorkomen van leven wel degelijk mogelijk is. Dat zien we op onze planeet immers: er is werkelijk geen plekje te vinden waar geen leven voorkomt in de een of andere vorm. John Wheeler (theoretisch natuurkundige) meent zelfs dat heelallen alleen ontstaan om het leven en het bewustzijn daarachter, mogelijk te kunnen maken.

Er zijn heel wat mensen die beweren dat zij contact hebben gehad met die anderen. Hoe serieus moeten we die verhalen nemen? We zochten een paar van die verhalen op en beginnen met het geval van Travis Walton (we schreven al eerder een artikel over zijn verhaal: ‘Ontvoerd in een UFO’).

Travis Walton vertelt in de onderstaande Youtube video over zijn ervaringen met vreemde bezoekers en hij komt absoluut geloofwaardig over.

Het Walton incident; Travis Walton & Richard Dolan talking about the UFO fenomenon

https://www.youtube.com/watch?v=eAlH7Wd9z60 (from www.modernknowledge.ca)

Maar daarnaast zijn er ook kinderen die vergelijkbare verhalen vertelden. In Australië vond in 1966 een vreemde gebeurtenis plaats. De kinderen van de Westall school zagen een vreemd oplichtende bol die vervolgens landde op een veld achter de school. Nieuwsgierig als zij waren, renden ze erop toe. Het was een verwarrende dag voor hen, en het werd nog vreemder toen ze te maken kregen met een aantal heren in donkere strakke pakken… Ze mochten het er niet meer over hebben.

Het Australië Westall 1966 incident


https://www.youtube.com/watch?v=oDF21rKkYcM

Een soortgelijk incident deed zich voor in 1994 in Zimbabwe. De school in het Ruwa district kreeg vreemde bezoekers die de nieuwsgierige kinderen een boodschap doorgaven. De kinderen vertelden achteraf dat zij wel wat geschrokken waren maar dat ze zich toch wel vereerd voelden door dat bezoek. De kinderen vertelden onbevangen dat de boodschap aan ons is, dat wij niet goed voor onze aarde zorgen en dat we beter ons best moeten doen om haar in een goede conditie te houden.

Het Zimbabwe Ruwa 1994 incident


https://www.youtube.com/watch?v=ATPJfxHH4P0

Was het een doelgericht bezoek of liggen we gewoon op een route van de ene handelsplaneet naar een andere? Waar kwamen zij vandaan en waar gingen zij naartoe? Stopten ze hier om water en voedsel in te slaan of hadden ze een mankement aan hun toestel wat gerepareerd moest worden? Het antwoord op die vragen weten wij nog niet maar de verhalen daarover zijn uiterst interessant.

(Geschreven door Administrator)